Nova funkcionalnost CROSBI-ja – URL poveznica na istraživačke podatke

Kako bi se omogućilo povezivanje znanstvenih radova s pripadajućim istraživačkim podacima u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji - CROSBI prilikom unosa ili uređivanja zapisa omogućeno je dodavanje poveznice na istraživačke podatke u za to predviđeno polje “URL pohranjenih izvornih istraživačkih podataka”.

U navedeno polje unosi se poveznica koja vodi samo na pohranjene istraživačke podatke. Tu se ne unose poveznice na rad za što već postoje predviđena dva polja ovisno o dostupnosti rada (‘URL rada u otvorenom pristupu’ i/ili ‘Ostale URL adrese na kojima je rad dostupan’). Navedena poveznica je i na prikazu zasebno prikazana.

Istraživački podaci su kvantitativni i kvalitativni podaci prikupljeni, zabilježeni ili generirani tijekom istraživanja koji mogu biti: sirovi, inicijalno prikupljeni istraživački podaci; istraživački podaci pripremljeni za analizu; objavljeni izlazni podaci koji su rezultat provedene analize; ili verzija podataka prilagođena prezentaciji. Kao jedan od temeljnih elemenata inicijative otvorene znanosti je i omogućavanje pristupa istraživačkim podacima. Više o istraživačkim podacima, standardu otvorenih podatka i primjerima dobre prakse možete pročitati na stranicama Portala otvorene znanosti.

Dijeljenje istraživačkih podataka temelji se na FAIR načelima, prema kojima pohranjeni podaci trebaju biti: pronalažljivi (Findable), dostupni (Accessible), interoperabilni (Interoperable), te ponovno upotrebljivi (Reusable). U svrhu uspješnog upravljanja istraživačkim podacima potrebno je izraditi Plan upravljanja istraživačkim podacima (eng. Data Management Plan – DMP) kojim se definiraju planirane aktivnosti, utvrđuje skup podataka i metodologija njihovog prikupljanja, određuje tko ima pravo pristupa kao i prikladno mjesto za pohranu podataka. Lokalne, nacionalne i međunarodne politike već zahtijevaju izradu plana upravljanja istraživačkim podacima za projekte financirane javnim sredstvima, te DMP postaje dio obvezne dokumentacije prilikom prijave projekata.

Znanstvenicima je na raspolaganju više besplatnih alata za izradu plana upravljanja podacima, kao što su DMPOnline i Argos, o čijem korištenju možete više pročitati na stranicama Centra za znanstvene informacije IRB-a, kao i online tečaj Upravljanje istraživačkim podacima.

Zahvaljujući URL poveznici na istraživačke podatke pohranjeni istraživački podaci postaju vidljivi znanstvenoj zajednici putem CROSBI korisničkog sučelja, što je u skladu s FAIR načelima, a također i s trendovima u otvorenoj znanosti i europskim istraživačkim praksama.


Povratak
Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font