avatar

Ana Marija Antolković

Agronomski fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 40642 OBAD OBAD: -394009
ORCID ORCID: 0000-0002-3339-3870 Google Scholar ID Google Scholar ID: M0Pj7fwAAAAJ

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Biotehničke znanosti

Poljoprivreda (agronomija) (4.01)

Nema dodanih institucija.

(2021. - .) Agronomski fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

2017. - 2019.

Hrvatska

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

2014. - 2017.

Hrvatska

univ.bacc.ing.agr.

Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

 • 1.
  Čirjak, Dana; Aleksi, Ivan; Miklečić, Ivana; Antolković, Ana Marija; Vrtodušić, Rea; Viduka, Antonio; Lemic, Darija; Kos, Tomislav; Pajač Živković, Ivana
  Monitoring System for Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836) and Its Damage Based on Artificial Neural Networks // Agriculture, 13(1) (2023), 67; 1-19 doi:10.3390/agriculture13010067 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 2.
  Vrtodušić, Rea; Antolković, Ana Marija; Viduka, Antonio; Fruk, Goran; Karažija, Tomislav; Šatvar, Vrbančić, Mihaela; Petek, Marko; Šarkanj, Bojan; Kovač, Tihomir; Gotal, Ana- Marija et al.
  Potencijal primjene RGB kamera u nasadu jabuke // 16th Serbian congres of fruit and grapevine producers with internacional participation / Prof. dr Keserović, Zoran (ur.).
  Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu Poljoprivredni fakultet, 2022. str. 166-167 (predavanje, recenziran, sažetak, znanstveni)
 • 3.
  Vrtodušić, Rea; Kožul, Mario; Petek, Marko; Skendrović Babojelić, Martina; Karažija, Tomislav; Lemić, Darija; Pajač Živković, Ivana; Antolković, Ana Marija; Viduka, Antonio; Čirjak, Dana et al.
  Potencijal upotrebe RGB kamera u preciznoj poljoprivredi – studija slučaja jabuka // Agro Arca, 13. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI I POLJOPRIVREDNOJ MEHANIZACIJI / Silvar, Silvana (ur.).
  Zagreb: Hrvatska zajednica inovatora, 2022. str. 40-41 (pozvano predavanje, podatak o recenziji nije dostupan, sažetak, ostalo)
 • 4.
  Fruk, Goran; Sigurnjak Bureš, Marija; Antolković, Ana Marija; Jurić, Slaven; Vlahoviček-Kahlina, Kristina; Maslov Bandić, Luna
  Usporedba kakvoće plodova pet sorata mandarine uzgojene na području Neretve // Zbornik sažetaka / Majić, Ivana ; Antunović, Zvonko (ur.).
  Osijek: Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2022. str. 281-282 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 5.
  Antolković, Ana Marija; Gotal, Ana Marija; Viduka, Antonio; Vrtodušić, Rea; Petek, Marko; Karažija, Tomislav; Skendrović Babojelić, Martina; Šatvar, Mihaela; Grgić, Zoran; Lončarić, Ante et al.
  Hyperspectral imaging in Penicillium spp. infection detection // 31st International Horticultural Congress (IHC2022)
  Angers, Francuska, 2022. (poster, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)
 • 6.
  Viduka, Antonio; Fruk, Goran; Skendrović Babojelić, Martina; Antolković, Ana Marija; Vrtodušić, Rea; Karažija, Tomislav; Šatvar Vrbančić, Mihaela; Grgić, Zoran; Petek, Marko
  The potential of RGB camera for machine learning in nondestructive detection of nutrient deficiencies in apples // 31st International Horticultural Congress (IHC2022)
  Angers, Francuska, 2022. str. - (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)
 • 7.
  Viduka, Antonio; Fruk, Goran; Skendrović Babojelić, Martina; Antolković, Ana Marija; Vrtodušić, Rea; Karažija, Tomislav; Šatvar Vrbančić, Mihaela; Grgić, Zoran; Petek, Marko
  Machine learning as a tool for non-destructive detection of nutrient deficiencies using RGB images // “Degradacija tla – izazov za poljoprivrednu proizvodnju” (“ Soil degradation – challenge in agricultural production”)
  Sveti Martin na Muri, Hrvatska, 2022. str. 91-91 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 8.
  Petek, Marko; Viduka, Antonio; Skendrović Babojelić, Martina; Antolković, Ana Marija; Vrtodušić, Rea; Karažija, Tomislav; Pajač Živković, Ivana; Lemić, Darija; Čirjak, Dana; Miklečić, Ivana et al.
  RBG camera as a non-destructive tool for nutrient deficiency detection // ACTAS Tomo 5 / Castiglioni, Mario ; Fernández, Patricia ; Vangeli, Sebastián (ur.).
  Buenos Aires: Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS), 2022. str. 1867-1867 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 9.
  Vrtodušić, Rea; Antolković, Ana Marija; Viduka, Antonio; Petek, Marko; Karažija, Tomislav; Fruk, Goran; Skendrović Babojelić, Martina
  Praćenje promjene boje ploda jabuke RGB kamerom // 15. Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo / Haramija, Josip (ur.).
  Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo, 2022. str. 86-87 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 10.
  Fruk, goran; Jurić, Slaven; Sigurnjak Bureš, Marija; Vlahoviček-Kahlina, Kristina; Sopko Stracenski, Katarina; Antolković, Ana Marija; Jalšenjak, Nenad; Marić, Kruno; Maslov Bandić, Luna
  Edible Coatings and Mandarin Fruit Quality // Zbornik radova Inovacije u voćarstvu, VIII savetovanje / Đurović, Dejan (ur.).
  Beograd: Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet, 2022. str. 115-124 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 11.
  Zanić, Dino; Skendrović Babojelić, Martina; Antolković, Ana Marija; Fruk, Goran
  Pomološka svojstva jesensko-zimskih sorata jabuke uzgajanih na pokušalištu Šašinovec // Book of Abstracts / Rozman, Vlatka ; Antunović, Zvonko (ur.).
  Osijek: Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek University Josip Juraj Strossmayer in Osijek, 2021. str. 290-291 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 12.
  Skendrović Babojelić, Martina; Fruk, Goran; Vrtodušić, Rea; Antolković, Ana-Marija; Šarkanj, Bojan; Kovač, Tihomir; Gotal, Ana-Marija; Jakobek, Lidija; Lončarić, Ante
  Utjecaj klimatskih promjena na uzgoj voćaka i kakvoću plodova voća // Book of abstracts of 1st international conference: Food & Climate Change / Šamec, Dunja ; Šarkanj, Bojan ; Ines, Sviličić Petrić (ur.).
  Koprivnica: Sveučilište Sjever, 2021. str. 42-42 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 13.
  Jemrić, Tomislav; Brkljača, Mia; Vinceković, Marko; Antolković, Ana Marija; Mikec, David; Vuković, Marko
  Generative and Vegetative Traits of the 'Granny Smith' Apple Grown under an Anti-Insect Photoselective Red Net // Poljoprivreda (Osijek), 27 (2021), 2; 34-42 doi:10.18047/poljo.27.2.4 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 14.
  Skendrović Babojelić, Martina; Keškić, Janja; Vuković, Dominik; Tomaš, Vesna; Mihaljević, Ines; Šic Žlabur, Jana: Ujdur, Maja; Antolković, Ana Marija; Škrinjarić, Jelena; Silovski, Željko
  Utjecaj reflektirajuće folije na fizikalno- kemijska svojstva plodova jabuke // Zbornik sažetaka 54. hrvatskog i 14. međunarodnog simpozija agronoma / Mioč, Boro ; Širić, Ivan (ur.).
  Zagreb: Grafomark d.o.o., Zagreb, 2019. str. 269-270 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 15.
  Skendrović Babojelić, Martina; Žarković, Dora; Antolković, Ana Marija; Prgomet, Željko; Duralija, Boris; Voća, Sandra; Šic Žlabur, Jana; Bogdanović, Sandro
  Morfometrijska svojstva lista i ploda različitih genotipova planike s područja grada Rovinja // Zbornik radova 54. hrvatskog i 14. međunarodnog simpozija agronoma / Mioč, Boro ; Širić, Ivan (ur.).
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb: Grafomark d.o.o., Zagreb, 2019. str. 562-566 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 16.
  Jenić, Milena; Duralija, Boris; Antolković, Ana Marija; Maslov, Luna
  Regulatori i stimulatori rasta u proizvodnji jagodastog voća // Zbornik sažetaka 13. znanstveno-stručnog savjetovanja hrvatskih voćara s međunarodnim sudjelovanjem / Dugalić, Krunoslav (ur.).
  Zagreb: Grafomark, 2018. str. 57-57 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, ostalo)
 • 17.
  Antolković, Ana-Marija; Jenić, Milena; Maslov Bandić, Luna
  Optimization of ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from raspberry (Rubus idaeus L.) // 1. međunarodna studentska GREEN konferencija / Habuda-Stanić, Mirna (ur.).
  Osijek, Hrvatska: Studio HS internet d.o.o., 2018. str. 227-227 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 18.
  Antolković, Ana Marija
  NOVE TEHNOLOGIJE HIDROPONSKOG UZGOJA MALINA, 2017., diplomski rad, preddiplomski, Agronomski fakultet, Zagreb

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font