avatar

Marko Kolić


CROSBI Profil CROSBI Profil: 39588

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Marko Kolić rođen je 27. siječnja 1998. godine u Karlovcu. Osnovnu školu "Eugen Kvaternik" završio je u Rakovici, nakon čega je upisao Srednju školu Slunj, smjer opća gimnazija. U akademskoj godini 2016/2017. upisao je prvu godinu preddiplomskog studija povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Već na prvoj godini studija u koautorstvu s Antom Batistićem napisao je rad pod nazivom "Slučaj Arcus: Prilog poznavanju političke i gospodarske povijesti ratne Slavonije" koji je 2017. godine nagrađen trećim mjestom na natječaju "Nagrada za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje" koju dodjeljuje Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. Rad je kategoriziran kao izvorni znanstveni članak i objavljen u Scriniji Slavonici 2018. godine. "Odlukom o nagradama studentima za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj godini 2016./2017.“ Kolić je dobio rektorovu pohvalnicu kao najbolji student na prvoj godini preddiplomskog studija povijesti. U akademskoj godini 2017/2018. bio je stipendist Stipendijskog fonda „Marko Franović". Tijekom svih pet godina studija primao je državnu stipendiju i imao izravan upis u studentski dom kao izvrsni student. Preddiplomski studij završio je s odličnim uspjehom, nakon čega je upisao diplomski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Diplomski studij povijesti (smjer istraživački, modul moderna i suvremena povijest) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je u akademskoj godini 2019/2020. Studij povijesti završio je 5. srpnja 2021. s diplomskim radom "Povijest farmakologije u Hrvatskoj: Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1918-1963)" pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Agičića. U akademskoj godini 2020/2021. upisao je diplomski studij arhivistike i dokumentalistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski studij arhivistike i dokumentalistike završio je 18. srpnja 2022. s diplomskim radom "Arhivistička obrada osobnog fonda patologa Antona Zimole" pod mentorstvom doc. dr. sc. Vlatke Lemić. Oba diplomska studija završio je s odličnim uspjehom.
Društveno je aktivan kroz članstvo u ICARUS Hrvatska, Hrvatskom arhivističkom društvu i Hrvatskom nacionalnom odboru za povijesne znanosti. U ICARUS Hrvatska angažiran je na raznim aktivnostima, a svakako treba istaknuti suradnju na WAAT projektu u kojega je uz Hrvatsku uključeno još pet zemalja iz Europske unije. U Hrvatskom arhivističkom društvu djeluje unutar studentske sekcije.

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Društvene znanosti

Informacijske i komunikacijske znanosti (5.04)

Humanističke znanosti

Povijest (6.04)

Intelektualna povijest, Kulturna povijest, Povijest institucija, Povijest svakodnevlja, Studenti u 20. stoljeću, Povijest medicine, Sveučilišni arhivi
Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2020. - 2022.

Hrvatska

mag. inf.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2019. - 2021.

Hrvatska

mag. hist.

Hrvatsko katoličko sveučilište

2016. - 2019.

Hrvatska

univ. bacc. hist.

Nema dodanih nagrada i priznanja.

(2018) Rektorova pohvalnica za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj godini 2016./2017. (Hrvatsko katoličko sveučilište) - Nagrada za najbolji ostvareni uspjeh na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2016/2017.

(2017) Nagrada za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje (Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje) - U koautorstvu s Antom Batistićem osvojio sam treće mjesto na natječaju za rad "Slučaj Arcus: Prilog poznavanju političke i gospodarske povijesti ratne Slavonije".

Nema dodanih aktivnosti.

(2021 - trenutna) Članstvo u ICARUS Hrvatska

(2021 - trenutna) Članstvo u Hrvatskom arhivističkom društvu

(2021 - trenutna) Članstvo u Hrvatskom nacionalnom odboru za povijesne znanosti

Istaknuti radovi

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font