avatar

Ana Grgić

Filozofski fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 38295 OBAD OBAD: -331003

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Nema dodanih institucija.

(2007. - .) Filozofski fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

 • 1.
  Grgić, Ana; Matovac, Darko; Aleksovski, Marinela
  60. godina Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik // Hrvatski iseljenički zbornik, (2021), 2022.; 106-125 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, ostalo)
 • 2.
  Grgić, Ana; Nikolić, Davor
  Antonomazije u suvremenim hrvatskim rječnicima // Folia onomastica Croatica, 30 (2021), 23-45 doi:10.21857/9xn31co1gy (recenziran, prethodno priopćenje, znanstveni)
 • 3.
  Grgić, Ana
  Jezični strah(ovi) inojezičnih govornika hrvatskoga koji žive u Republici Hrvatskoj // /SIH/ Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika - Knižica sažetaka
  Zagreb, Hrvatska, 2019. str. 13-13 (predavanje, podatak o recenziji nije dostupan, sažetak, znanstveni)
 • 4.
  Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Čilaš Mikulić, Marica; Đurđević, Ranka; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Matovac, Darko; Ordulj, Antonia; Udier, Sanda Lucija
  Massive Open Online Course of the Croatian Language, A2.HR (MOOC) / Cursos masivos abiertos en línea de lengua croata, A2.HR (MOOC) / Gulešić Machata, Milvia ; Matovac, Darko (ur.).
  Zagreb: Filozofski fakultet, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2018
 • 5.
  Gulešić Machata, Milvia; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana
  Brojevne riječi kao pragmemi u hrvatskom kao inom jeziku // Jezik i njegovi učinci / Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.).
  Zagreb: Srednja Europa i HDPL, 2018. str. 87-106 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 6.
  Grgić, Ana
  Jezični identitet inojezičnih govornika hrvatskoga koji žive u Republici Hrvatskoj, 2018., doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 7.
  Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Carović, Ines; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida
  Jezične funkcije // Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.).
  Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF press, 2017. str. 51-98
 • 8.
  Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia, Korajac, Aida
  Opći pojmovi // Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.).
  Zagreb: FF press, 2017. str. 99-133
 • 9.
  Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida
  Posebni pojmovi // Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.).
  Zagreb: FF press, 2017. str. 155-197
 • 10.
  Banković-Mandić, Ivančica; Čilaš Mikulić, Marica; Đurđević, Ranka; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Matovac, Darko; Salak, Tanja; Udier, Sanda Lucija
  Massive Open Online Course of the Croatian Language, A1.HR (MOOC) / Cursos masivos abiertos en línea de lengua croata, A1.HR (MOOC) / Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić Machata, Milvia (ur.).
  Zagreb: Filozofski fakultet, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2017
 • 11.
  Grgić, Ana; Đurđević, Ranka; Salak, Tanja
  Šegrt Hlapić za razinu B1. Zagreb: FF press, 2016 (prirucnik)
 • 12.
  Đurđević, Ranka; Salak, Tanja; Grgić, Ana
  Šegrt Hlapić za razinu B1 u nastavi inojezičnoga hrvatskoga // Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 3. zbornik radova / Banković-Mandić, Ivančica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni (ur.).
  Zagreb: FF press, 2016. str. 41-51 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)
 • 13.
  Grgić, Ana; Jelaska, Zrinka
  Inojezični govornici hrvatskoga u Hrvatskoj // Knjižica sažetaka
  Zagreb, Hrvatska, 2016. str. 7-7 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 14.
  Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Mivia; Korajac, Aida; Nazalević Čučević, Iva; Udier, Sanda Lucija
  Jezične funkcije // Hrvatski B2: opisni okvir referentne razine B2 / Gulešić Machata, Milvia ; Grgić, Ana (ur.).
  Zagreb: FF Press, 2015. str. 55-154
 • 15.
  Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia
  Brojna pitanja o brojevima: brojevne riječi i razine prema ZEROJ-u // Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja / Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.).
  Zagreb: Srednja Europa i Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2015. str. 3-15 (predavanje, recenziran, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 16.
  Grgić, Ana; Đurđević, Ranka; Salak, Tanja
  Čudnovate zgode šegrta Hlapića za razinu B1 // "Šegrt Hlapić" od čudnovatog do čudesnog: zbornik radova / Majhut, Berislav ; Narančić Kovač, Smiljana ; Lovrić Kralj, Sanja (ur.).
  Zagreb - Slavonski Brod: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti ; Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2015. str. 533-548 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 17.
  Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić, Machata, Milvia; Korajac, Aida; Udier, Sanda Lucija
  Opći pojmovi // Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2 / Gulešić, Machata, Milvia ; Grgić, Ana (ur.).
  Zagreb: FF press, 2015. str. 155-246
 • 18.
  Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Udier, Sanda Lucija
  Posebni pojmovi // Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2 / Gulešić, Machata, Milvia ; Grgić, Ana (ur.).
  Zagreb: FF press, 2015. str. 273-363
 • 19.
  Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia
  Brojna pitanja o brojevima: brojevne riječi i razine prema ZEROJ-u // Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja / Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.).
  Zagreb: Srednja Europa i HDPL, 2015. str. 3-15
 • 20.
  Nikolić, Davor; Grgić, Ana
  Do the Headlines of Croatian Scientific Publications Catch One's Eye? // Days of Ivo Škarić: 2nd International Conference on Rhetoric, Postira, April 23 - 26, 2014 / Dani Ive Škarića: Druga međunarodna konferencija o retorici, Postira, od 23. do 26. travnja 2014. Book of Abstracts / Knjiga sažetaka / Runjić-Stoilova, Anita ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
  Split: Hrvatsko filološko društvo, 2014. str. 79-81 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 21.
  Grgić, Ana; Nikolić, Davor
  »Ovaj grad zovu još i...« – o antonomazijama za toponime // Folia onomastica Croatica, 23 (2014), 77-94 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 22.
  Jelaska, Zrinka; Banković-Mandić, Ivančica; Bašić, Marijana; Bošnjak, Marija; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Lasić, Josip; Macan, Željka; Novak-Milić, Jasna; Trtanj, Ivana
  Hrvatski kao ini jezik, 2014. (podatak o recenziji nije dostupan, ispitni katalog).
 • 23.
  Grgić, Ana; Jelaska, Zrinka
  Bilješke učenika - jezične biografije i ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom // Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika - 2. zbornik radova / Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni (ur.).
  Zagreb: FF press, 2014. str. 69-86 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 24.
  Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Carović, Ines; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Nazalević Čučević, Iva
  Jezične funkcije // Hrvatski B1 : Opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.).
  Zagreb: FF press, 2013. str. 43-106
 • 25.
  Grgić, Ana; Nikolić, Davor
  Nomen est culturae omen - vosijanske antonomazije u različitim kulturama/jezicima // A tko to ide? / А хто там ідзе?: Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
  Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo, 2013. str. 189-202
 • 26.
  Grgić, Ana; Nikolić, Davor
  The Cowboys, the Poets, the Professor... – Antonomasia in Croatian Sports Discourse // What Do We Know about the World? Rhetorical and Argumentative Perspectives / Kišiček, Gabrijela ; Žagar, Igor Ž. (ur.).
  Windsor ; Ljubljana: University of Windsor ; Pedagoški inštitut, 2013. str. 408-429
 • 27.
  Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Nazalević Čučević, Iva
  Opći pojmovi // Hrvatski B1 : Opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.).
  Zagreb: FF press, 2013. str. 107-156
 • 28.
  Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Nazalević Čučević, Iva
  Posebni pojmovi // Hrvatski B1 : Opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, A., Gulešić Machata, M., Nazalević Čučević, I.. (ur.).
  Zagreb: FF press, 2013. str. 175-232
 • 29.
  Grgić, Ana; Nikolić, Davor
  Nomen est culturae omen - Vosijanske antonomazije u različitim kulturama/jezicima // XV Міжнародны з’езд славістаў = XV Международный съезд славистов = XV International Congress of Slavists (Мінск, Беларусь, 20–27 жніўня 2013 г.) : тэзісы дакладаў. У 2 т. Т. 1. Мовазнаўства / Lukašanec, Aljaksandr A. (ur.).
  Minsk: Bjelaruskaja navuka, 2013. str. 234-234 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 30.
  Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Nazalević Čučević, Iva
  Značajke i namjena priručnika // Hrvatski B1 : opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, Ana, Gulešić Machata, Milvia, Nazalević Čučević, Iva (ur.).
  Zagreb: FF Press, 2013. str. 13-17
 • 31.
  Gulešić Machata, Milvia; Grgić, Ana
  Zašto je pet puno više od četiri? O opisu brojevnih riječi u hrvatskome kao inom jeziku // Lahor, 1 (2013), 15; 91-104 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 32.
  Grgić, Ana; Nikolić, Davor
  COWBOYS, POETS, PROFESSOR... - Antonomasia in Sports Discourse // Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric. Book of Abstracts/Knjiga sažetaka / Kišiček, Gabrijela ; Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
  Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2012. str. 27-28 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 33.
  Grgić, Ana; Udier, Sanda Lucija
  Provođenje ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma na Croaticumu // Croaticum : 1. savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : zbornik radova / Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni ; Udier, Sanda Lucija (ur.).
  Zagreb: FF press ; Filozofski fakultet, 2012. str. 109-122 (poster, cjeloviti rad (in extenso), stručni)
 • 34.
  Grgić, Ana; Udier, Sanda Lucija
  Pravopisna kompetencija na razini B1 u hrvatskome kao inome jeziku // Lahor, 2 (2012), 14; 204-220 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 35.
  Grgić, Ana; Nikolić, Davor
  Upotreba i prepoznavanje antonomazija - usporedba mlađih i starijih govornika // Govor : časopis za fonetiku, 28 (2011), 1; 25-43 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 36.
  Grgić, Ana; Nikolić, Davor
  Antonomazija - figura kulturnoga pamćenja // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 23 (2011), 2; 129-142 (podatak o recenziji nije dostupan, prethodno priopćenje, znanstveni)
 • 37.
  Nikolić, Davor; Grgić, Ana
  Antonomazija - figura kulturnog pamćenja // Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora : Knjiga sažetaka / Lazić, Nikolaj ; Liker, Marko ; Mildner, Vesna (ur.).
  Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatsko filološko društvo, 2010. str. 51-52 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 38.
  Banković-Mandić, Ivančica; Carović, Ines; Grgić, Ana; Sokolić, Nikolina
  Hrvatski izgovorni identitet i fonetska korekcija hrvatskog kao drugog i stranog // III. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS) : knjižica sažetaka / Novak MIlić, Jasna ; Jelaska, Zrinka ; Bošnjak, Marija (ur.).
  Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2010. str. 12-13 (poster, domaća recenzija, sažetak, stručni)
 • 39.
  Grgić, Ana; Kolaković, Zrinka
  Primjena stilova i nastavnih strategija u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika // Lahor. Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (2010), 9; 78-96 (podatak o recenziji nije dostupan, pregledni rad, znanstveni)
 • 40.
  Jelaska, Zrinka; Ćalušić, Ana
  Međunarodno društvo učitelja engleskoga kao stranoga jezika // Lahor. Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 2 (2008), 6; 323-330 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)
 • 41.
  Šafarić, Ines; Ćalušić, Ana; Mildner, Vesna
  Procjena izgovora neizvornih govornika hrvatskoga jezika // Lahor, 1 (2006), 1; 49-60 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 42.
  Šafarić, Ines; Ćalušić, Ana; Mildner, Vesna
  Procjena izgovora kao drugoga i stranoga jezika // Prvi znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik / Jelaska, Zrinka i Novak-Milić, Jasna (ur.).
  Zagreb: HFD, 2005. str. 26-27 (predavanje, sažetak, znanstveni)

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font