avatar

Hrvoje Mandić

Sveučilište u Zagrebu


CROSBI Profil CROSBI Profil: 35727 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 381615

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Rođen sam 1987. u Mostaru. Osnovnu školu i Gimnaziju fra Dominika Mandića završio sam u Širokom Brijegu. Preddiplomski studij povijesti i pedagogije upisao sam 2006. na Sveučilištu u Mostaru, gdje sam 2009. stekao diplomu prvostupnika povijesti i pedagogije. Diplomski studij povijesti upisao sam 2009. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam stekao naziv magistra povijesti 2011. godine. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, 2014. upisao sam poslijediplomski doktorski studij povijesti. Na Fakultetu hrvatskih studija doktorirao sam u veljači 2020. godine.

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Humanističke znanosti

Povijest (6.04)

vojna povijest
Nema dodanih institucija.

(2019. - .) Sveučilište u Zagrebu

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font