avatar

Sara Trnski

Medicinski fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 35413 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 373690

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Istraživački rad Sare Trnski ima za cilj otkriti promjene u perineuronskim mrežama u mozgu štakora, na molekularnoj i histološkoj razini (kvalitativno i kvantitativno) te korelirati iste s promjenama u ponašanju (od motoričkih do kognitivnih funkcija) u štakora koji su podvrgnuti kontroliranoj kratkotrajnoj perinatalnoj hipoksiji.

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Biomedicina i zdravstvo

Temeljne medicinske znanosti (3.01)

hipoksija, animalni modeli, histologija, imunohistokemija, bihevior, neuroznanost, kognitivna neuroznanost, perinatalna hipoksijska ozljeda mozga
Nema dodanih institucija.

(2017. - .) Medicinski fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Veterinarski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2011. - 2017.

Hrvatska

Doktorica veterinarske medicine

Nema dodanih nagrada i priznanja.

(2018) Nagrada za najbolju poster prezentaciju (CroLASA, SLAS) - Na 3. znanstveno-stručnom simpoziju Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama i 2. zajedničkom skupu CroLASA-e i SLAS-a s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom: „Pokusne životinje u znanstvenim istraživanjima“ izlagala sam svoj poster pod naslovom „A non-invasive rat model of perinatal hypoxic brain lesion“, te sam dobila svoju prvu nagradu za najbolji poster i oralnu prezentaciju.

Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font