avatar

Ana Werkmann Horvat

Filozofski fakultet, Osijek


CROSBI Profil CROSBI Profil: 35086 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 370545

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Ana Werkmann Horvat diplomirala je hrvatski i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2011. Nakon toga upisuje magistarski studij lingvistike na Sveučilištu u Ottawi, a nakon toga i doktorski studij lingvistike na Sveučilištu u Oxfordu. Godine 2018. uspješno brani doktorat naslova Layers of Modality koji se bavi višestrukim modalnim strukturama u hrvatskom jeziku. Nakon doktorata radi kao poslijedoktorandica na projektu Creative Multilingualism na Sveučilištu u Oxfordu, a potom i kao postdoktorandica na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Trenutno radi kao docentica na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Njezina su šira područja interesa psiholingvistika i semantika, a u svom istraživačkom radu bavila se glagolskim strukturama, figurativnim jezikom, višejezičnošću i mnogim drugim temama.

https://awerkmann.wixsite.com/ana-werkmann-horvat

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Humanističke znanosti

Filologija (6.03)

semantika, pragmatika, psiholingvistika
Nema dodanih institucija.

(2021. - .) Filozofski fakultet, Osijek

(2019. - 2021.) Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Sveučilšte u Oxfordu

2014. - 2018.

UK

Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font