avatar

Nikola Protrka

Visoko učilište Algebra, Zagreb

MUP Policijska akademija – Visoka policijska škola, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 35027 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 370014
ORCID ORCID: 0000-0003-0840-3536 Google Scholar ID Google Scholar ID: yam9EAcAAAAJ WoS Researcher ID WoS Researcher ID: R-8318-2018 Scopus Author ID Scopus Author ID: 57210315830

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Nikola Protrka rođen je u Zagrebu. Nakon završene matematičke gimnazije upisao Fakultet kriminalističkih znanosti. Završio poslijediplomski sveučilišni studij na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike na temu ''Računalna forenzička analiza''.
Zaposlen u MUP-u RH i radio na poslovima kriminalističke policije, i to poslovima općeg i gospodarskog kriminaliteta, kriminalističke analitike, kompjuterskog kriminaliteta, voditelj Operativno-komunikacijskog centra policije i Odjelu za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima.
Radi na Visokoj policijskoj školi te je nositelj i izvoditelj nastave kolegija Forenzika digitalnih dokaza. Izabran u nastavno zvanje za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sigurnosne i obrambene znanosti (5.13), te područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana organizacija i informatika (5.04.10). Kao gost predavač sudjeluje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu - Pravnom fakultetu, kolegij Pravo informacijskih sustava, Fakultetu elektrotehnike i računarstva, kolegij Računalna forenzika, Filozofskom fakultetu, kolegij Pedagogija, te na Visokom učilištu Algebra kolegija Sigurnost, privatnost i etičnost digitalnih podataka. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu imenovan stalnim sudskim vještakom za informatiku. Član je nacionalne kontakt točke agencije Europske unije - CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training) čije su osnovne zadaće razvoj, provođenje i koordinacija osposobljavanja službenika za izvršavanje zakonodavstva. Objavljuje članke u znanstveno-stručnim časopisima i knjigama u području elektroničkih (digitalnih) dokaza, kibernetičkog kriminaliteta (cybercrime), računalnog kriminaliteta, računalne sigurnosti, zaštite osobnih i poslovnih podataka i informacijskih sustava te raznih vrsta ICT vještačenja.

https://policijska-akademija.gov.hr/visoka-policijska-skola/organizacija-vps/nastavnici-94/dr-sc-nikola-protrka-profesor-visoke-skole/176

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Društvene znanosti

Informacijske i komunikacijske znanosti (5.04)

Sigurnosne i obrambene znanosti (5.13)

Interdisciplinarne društvene znanosti (5.14)

Interdisciplinarna područja znanosti

Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće (8.09)

Digitalni dokazi, Kibernetički kriminal, Sigurnost informacijskih sustava, Privatnost podataka, Zaštita osobnih podataka, Računalna forenzika, Digitalna transformacija poslovanja, Umjetna inteligencija
Nema dodanih institucija.

(2015. - .) Visoko učilište Algebra, Zagreb

(1998. - .) MUP Policijska akademija – Visoka policijska škola, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Sveučilište u Zadru

2015. - 2018.

Hrvatska

Doktor znanosti

Visoka policijska škola u Zagrebu

2008. - 2011.

Hrvatska

Stručni specijalist kriminalistike

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu

2007. - 2009.

Hrvatska

Sveučilišni specijalist upravljanja sigurnošću i revizije informacijskih sustava

Nema dodanih nagrada i priznanja.

(2014) Zahvalnica za provođenje projekata Agencije Europske unije CEPOL u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo unutarnjih poslova) - 29.rujna 2014. od strane Ministra unutarnjih poslova odlikovan Zahvalnicom za provođenju CEPOL projekta EU u Republici Hrvatskoj kao član hrvatskog CEPOL tima

(2008) Posebno priznanje za osobni doprinos akciji 'EURO 2008' (Ministrica unutarnjih poslova Republike Austrije Dr. Marie Fekter) - 1. kolovoza 2008. posebno priznanje za osobni doprinos akciji 'EURO 2008' od strane Ministrice unutarnjih poslova Republike Austrije Dr. Marie Fekter

(2003) Zahvalnica za profesionalno obavljanje zadaća (Ministarstvo unutarnjih poslova) - 2. lipnja 2003. od strane Načelnika policijske uprave zagrebačke, Zahvalnicu za profesionalno obavljanje zadaća i iskazano zalaganje tijekom XXV. Konferencije šefova policije glavnih gradova europskih država

(2002) Posebno Priznanje za iskazano stručno znanje, profesionalnost i primjerene rezultate rada (Ministarstvo unutarnjih poslova) - 3. prosinca 2002. posebno Priznanje za iskazano stručno znanje, profesionalnost i primjerene rezultate rada u radu Odsjeka kriminalističke analitike

(1998) Priznanje za osobni doprinos akciji 'SVETOSTI' (Ministarstvo unutarnjih poslova) - 8. listopada 1998. Priznanje za osobni doprinos akciji 'SVETOSTI' za vrijeme posjete Svetog Oca, Ivana Pavla II Hrvatskoj od strane Ministra unutarnjih poslova

Nema dodanih aktivnosti.

(2020 - trenutna) Twinning projekt zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka u Republici Sjevernoj Makedoniji

(2003 - trenutna) Stalni sudski vještak za informatiku

Istaknuti radovi

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font