avatar

Zrinka Podhraški Čizmek


CROSBI Profil CROSBI Profil: 34956 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 369401

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Zrinka Podhraški Čizmek rodila se u Zagrebu 1970., no s obitelji se već 1971. seli u Padovu gdje i odrasta. Ondje pohađa klasičnu gimnaziju „Concetto Marchesi“ te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi upisuje studij književnosti s povijesno-religioznim usmjerenjem. Godine 1991. vraća se u Zagreb i prelazi na Sveučilište u Zagrebu na dvopredmetni studij povijesti i talijanskog jezika i književnosti gdje 1999. brani diplomski rad iz talijanskog jezika pod naslovom „Competenza comunicativa e competenza linguistica nella scuola elementare / Komunikacijska sposobnost i jezična sposobnost u osnovnoj školi“ pod mentorstvom prof. Nives Sironić Bonefačić. Iste godine osniva poduzeće za proizvodnju namještaja, uspijevajući pridobiti povjerenje klijenata svjetskih razmjera (IKEA–Švedska). Organizirajući mrežu kooperanata u cijeloj sjeveroistočnoj Hrvatskoj, stvara više od 170 radnih mjesta i godišnji promet koji premašuje 16 milijuna kuna te joj rezultati ovog rada u roku od nekoliko godina priskrbljuju priznanje i nagradu Ministarstva gospodarstva.
Godine 2008. vraća se na studij povijesti, koji završava 2010. kada počinje raditi na projektu objavljivanja „Hrvatskih pomorskih regesta 18. st.“, u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom (2010.-2013.), i time nastavlja pionirsko djelo svog djeda, povjesničara pomorstva, profesora Nikole Čolaka.
Upisuje 2012. doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Splitu dok usporedno priprema za tisak 3. svezak „Hrvatskih pomorskih regesta 18. st.“ Nikole Čolaka, koji obuhvaća oko 4.000 neobjavljenih dokumenata o hrvatskoj pomorskoj povijesti iz Archivio di Stato di Venezia i Archivio Comunale di Ancona, za koji je dobila u 2015. godini sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
U srpnju 2018. godine je obranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Hodočašća i hodočasnici u Loreto i Asiz u Hrvatskim pomorskim regestima 18. stoljeća: Antropološka hermeneutika vjerskih putovanja“ pod mentorstvom prof. Marka Trogrlića i komentorstvom prof. Stjepana Ćosića.
Radi kao prevoditeljica s talijanskog jezika još od studentskih dana te je surađivala s Agencijom za vanjsko vrednovanje obrazovanja u lektoriranju talijanskih ispita državne mature, prijevodu i recenziji s talijanskog na hrvatski jezik državne mature Talijanske nacionalne manjine te prijevodu i lektoriranju s hrvatskog na talijanski materijala za državnu maturu Talijanske nacionalne manjine.
Član je Matice hrvatske, Odjela za povijest. Također je član organizacijskog odbora “Jewish Studies Winter School” pri Inter University Center u Dubrovniku, održanog 12.-15. veljače 2018. zajedno s Naidom Michal Brandl i Andreom Feldman u suradnji sa Sveučilištem u Trstu i The Medici Archive Project u Firenci.
Od jezika tečno govori talijanski, hrvatski i engleski te čita španjolski, francuski, latinski i grčki.
Osobito područje njenog znanstveno-istraživačkog rada je novovjekovna hrvatska pomorska povijest: židovsko-hrvatski odnosi u novom vijeku, vrste i imena brodova, antropologija svetog iz historiografske perspektive, hodočašća Hrvata prekomorskim putem te nastavak izdavanja vrela 18. stoljeća čiji je konačni cilj Hrvatski diplomatički pomorski zbornik / Codice diplomatico marittimo croato / Codex Diplomaticus Maritimus Croatiae. Upravo priređuje za tisak daljnjih 4.000 dokumenata koji su sastavnica 4. sveska „Hrvatskih pomorskih regesta 18. st.“ – kojeg planira tiskati krajem 2021. godine kao suautor s Nikolom Čolakom i Naidom-Mihal Brandl u izdanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za čije izdavanje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo sufinanciranje.
U rujnu 2020. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom polju humanističkih znanosti, polje povijest.
Od ljetnog semestra 2020/2021 predaje na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, kao vanjski suradnik, kolegij „Hrvatsko brodovlje u novom vijeku“.

hrvatska pomorska povijest, hrvatsko brodovlje, jadransko-mediteranske trgovačke veze, antropologija svetog, religijska antropologija, povijest hodočašća, Hrvatski diplomatički pomorski zbornik, Hrvatski pomorski regesti osamnaestog stoljeća, židovsko-hrvatski odnosi u novom vijeku
Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Istaknuti radovi

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font