avatar

Davor Petrić

Pravni fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 33457 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 355350

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Davor Petrić je asistent na Katedri za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2016. godine.

Diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2013. godine i europske studije (summa cum laude) na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. Magistrirao je 2019. godine na University of Michigan Law School (LL.M. studij) kao ‘Hugo Grotius Fellow’. Proveo je semestar kao gostujući student na Karl-Franzens Sveučilištu u Grazu (2012.), Comenius Sveučilištu u Bratislavi (2013.) i Sveučilištu u Zürichu (2014.). Kao istraživač boravio je na Europa Institutu Sveučilišta Saarland (2021.), Sudu Europske unije (2021.) te Vrije Sveučilištu u Amsterdamu (2022.). Doktorsku disertaciju na temu ‘Interpreting EU Law: Legal Reasoning of National Courts in the Preliminary Ruling Procedure’ obranio je (summa cum laude) 2022. godine.

Od 2017. godine izvršni je urednik časopisa Croatian Yearbook of European Law and Policy (CYELP).

Nema dodanih institucija.

(2016. - .) Pravni fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja.

(2019) "Jon Henry Kouba" nagrada (Sveučilište u Michiganu, Pravni fakultet) - Dobitnik "Jon Henry Kouba" nagrade 2019. godine za najbolji rad o Europskoj uniji

(2016) Priznanje za najbolju prezentaciju (Sveučilište u Mariboru) - Priznanje za najbolju prezentaciju u panelu "Integration of Environmental Protection into EU Policies" na skupu Central European Law Conference for Students (CELCOS) 2016. godine

Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font