avatar

Ljatif Demir

Filozofski fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 33205 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 352740

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Dr. sc. Ljatif Demir rođen je 12. kolovoza 1961. god. u Skopju (RM). Osnovnu i srednju školu završio u Skopju, RM. Na Filološkome fakultetu „Blaže Koneski” Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij” u Skopju završio je studij filologije (Opću i komparativnu književnost) te stekao zvanje profesora opće i komparativne književnosti. Od 2008. do 2012. g. pohađao je Poslijediplomski doktorski studij književnosti, kulture, izvedbene umjetnosti i filma na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2017. s temom „Književni, kulturni i jezični aspekti kulture Roma Jerlija u Makedoniji” ocjenom magna cum laude.
Ima radno iskustvo u više institucija u kojima je radio kao novinar, pročelnik, savjetnik i profesor. Od 1992. do 1999. bio je novinar u romskoj redakciji „Bijandipe” u Makedonskoj Radio Televiziji (MRTV). Radio je i kao pročelnik romskog kulturnog i obrazovnog centra „Darhia” u Skopju od 2000. do 2008. g. Godine 2008. bio je savjetnikom za romski jezik i kulturu u Vladi Republike Makedonije, a od 2009. do 2012. bio je savjetnikom za nastavu romskoga jezika i romske kulture u Uredu za razvoj obrazovanja Republike Sjeverne Makedonije. Radio je kao urednik prvih neovisnih romskih novina u Sjevernoj Makedoniji „Romano Sumnal” (1993); zatim kao urednik dječjeg časopisa na romskom jeziku „Čirikli” (1996. –1997.).
Od 2011. do 2015. radio je kao lektor na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski” Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij” u Skopju gdje je predavao izborne kolegije Romski jezik 1–4.
Od 2012. do 2016. radio je kao vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 2016. radi kao asistent, od 2018. i kao poslijedoktorand na Odsjeku za Indologiju i dalekoistočne studije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje predaje brojne kolegije vezane u romski jezik, književnost i povijest na diplomskome studiju Romistike.
Od 1992. do 2015. sudjelovao je u brojnim aktivnostima vezanima uz romski jezik, kulturu i književnost. Predavao je romski jezik i kulturu u brojnim ljetnim školama i u programima nevladinih udruga (vidi detaljno po Nastavna aktivnost).
Bio je mentor mladim novinarima u mentorskome programu za medije: MRG London (2001. – 2002.). Uređivao je trojezični (romski, makedonski i engleski) kulturni i jezični časopis HORIZONTO (2002 – 2005). Tvorac je Strategije za razvitak Roma u Sjevernoj Makedoniji u području kulture, znanosti i medija u sklopu mreže romskih nevladinih udruga (2004). Sudjelovao je u izradi Strategije za razvitak Roma na Kosovu i njihove kulture, jezika i medija (Vlada R. Kosova, 2008), nastavnih programa za proučavanje romskog jezika i kulture u osnovnim školama u Republici Kosovo (Ministarstvo za obrazovanje i tehnologiju Vlade R. Kosova, 2009. – 2010.). Od 2014. do 2015. bio je profesor-certifikator nastavnicima romskog jezika i kulture u Rebublici Kosovo (Ministarstvo za obrazovanje i tehnologiju i Vlada Republike Kosova, CoE Office Pristina.
Samostalno je napisao pet autorskih knjiga, a kao koautor sudjelovao je u izradi jedanaest knjiga, gramatika, rječnika i osnovnoškolskih udžbenika, te znanstvenih i stručnih članaka u knjigama i časopisima.
Bio je gostujući predavač o romskom jeziku, kulturi, književnosti i povijesti u Sloveniji, Poljskoj, Srbiji, Njemačkoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Švedskoj, Češkoj Republici, Austriji, Slovačkoj, Ukrajini, Crnoj Gori, Finskoj, Španjolskoj, Francuskoj itd.
Član je sljedećih asocijacija i organizacija: Savjetodavni Odbor u programu romskih kulturnih inicijativa-OSI (Budimpešta, Mađarska); Bord Direktora Međunarodne asocijacije pisaca Roma (Helsinki-Finska); Nacionalna delegacija za Inkluziju Roma u Dekadi Roma 2005-2015; stručni tim Vijeća Europe za školske materijale o romskom jeziku, stručni tim ECMI - grupa Obrazovanje i predstavnik u Europskom romskom forumu u Strasburgu.

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Humanističke znanosti

Filologija (6.03)

lingvistika, kultura, književnost
Nema dodanih institucija.

(2016. - .) Filozofski fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet Zagreb

2008. - 2017.

R. Hrvatska

doktor znanosti

Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font