avatar

Marko Marelja


CROSBI Profil CROSBI Profil: 33013 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 350745

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Svi radovi

 • 1.
  Marelja, Marko; Dujmić, Filip; Ježek, Damir; Škegro, Marko; Bosiljkov, Tomislav; Karlović, Sven; Lasić, Monika; Brnčić, Mladen
  Vakuum sušenje u prehrambenoj industriji // Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam (2020) (domaća recenzija, poslan)
 • 2.
  Škegro, Marko; Jambrović, Ema; Ježek, Damir; Karlović, Sven; Dujmić, Filip; Marelja, Marko; Brnčić, Mladen; Bosiljkov, Tomislav
  Phisical properties of ultrasonically treated carrot juice // 4th International Conference of Bioscience and Biotechnology / Smales, Mark ; Budge, James ; Ooi Chien Wei, Edward (ur.).
  Pitakotte, Sri Lanka: The International Institute of Knowledge Management, 2019. str. 20-20 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 3.
  Marelja, Marko; Kljak, Kristina; Brnčić, Mladen; Dujmić, Filip; Rimac Brnčić, Suzana; Šic Žlabur, Jana
  Utilization of vacuum drying in retention of β- carotene content in winter squash (Cucurbita moschata) // International Conference on Carotenoid research and applications in agro-food and health - Book of Abstracts / Manganaris, George ; Haroutounuian, Sekos (ur.).
  Lemesos, Cprus, 2019. str. 37-37 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 4.
  Bosiljkov, Tomislav; Burcar, Dea; Valinger, Davor; Karlović, Sven; Bursać Kovačević, Danijela; Škegro, Marko; Dujmić, Filip; Marelja, Marko; Brnčić, Mladen; Ježek, Damir
  The influence of high hydrostatic pressure processing on physical properties and stability of smoothie // Book of abstracts of Food Innovation and Engineering(FOODIE)Conference / Assar, S. ; Balasubramaniam, V.M. (ur.).
  Philadelphia: AIChE, 2019. str. 5-5 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 5.
  Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav; Dujmić, Filip; Brnčić, Mladen; Marelja, Marko; Škegro, Marko; Ježek, Damir
  Utilizing Novel Technologies for Extraction of Bioactive Compounds from Mandarine Juice Production Waste // Food - Energy - Water Nexus Book of Abstracts / Nadler, D. ; Ziqian, C.D. (ur.).
  New York, SAD: AIChE, 2019. str. 40-41 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 6.
  Dujmić, Filip; Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav; Ježek, Damir; Marelja, Marko; Brnčić, Mladen
  Mogućnosti primjene ultrazvuka u obradi i valorizaciji nusproizvoda i otpada prehrambene industrije // Neke mogućnosti iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije - Knjiga 2. / Šubarić, Drago ; Babić, Jurislav (ur.).
  Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2019. str. 145-161
 • 7.
  Bosiljkov, Tomislav; Klas, Kristina; Karlović, Sven; Dujmić, Filip; Škegro, Marko; Marelja, Marko; Brnčić, Mladen; Ježek, Damir
  Influence of high hydrostatic pressure on physical properties of apple juice // Book of Abstracts of 3rd International conference on bioscience and biotechnology / Smales, Mark ; Hettiarachchi, Chamari (ur.).
  Pitakotte, Sri Lanka, 2018. str. 41-41 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, ostalo)
 • 8.
  Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav; Dujmić, Filip; Troha, Ferdinand; Škegro, Marko; Marelja, Marko; Brnčić, Mladen; Ježek, Damir
  Rheological properties and antioxidant activity of high pressure processed citrus juices // Book of Abstracts of 3rd International conference on bioscience and biotechnology / Smales, Mark ; Hettiarachchi, Chamari (ur.).
  Pitakotte, Sri Lanka: The International Institute of Knowledge Management, 2018. str. 32-32 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, ostalo)
 • 9.
  Dujmić, Filip; Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav; Troha, Ferdinand; Škegro, Marko; Marelja, Marko; Ježek, Damir; Vidrih, Rajko; Brnčić, Mladen
  ULTRASONIC - ASSISTED EXTRACTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM WASTE IN PRODUCTION OF RED WINE // Book of Abstracts of 3rd International conference on bioscience and biotechnology / Smales, Mark ; Hettiarachchi, Chamari (ur.).
  Pitakotte, Sri Lanka, 2018. str. 45-45 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, ostalo)
 • 10.
  Bosiljkov, Tomislav; Burcar, Dea; Karlović, Sven; Dujmić, Filip; Škegro, Marko; Brnčić, Mladen; Marelja, Marko; Troha, Ferdinand; Ježek, Damir
  Inovativni pristup u klasifikaciji i određivanju mehaničkih svojstava prehrambenih proizvoda // Požeško obrazovanje i školstvo u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti / Zima, Dinko ; Andrlić, Berislav ; Pisker, Barbara ; Radišić, Bojan ; Marinclin, Antonija ; Del Vechio, Manuel ; Mlađenović, Jasmina (ur.).
  Požega, 2018. str. 177-185 (ostalo, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)
 • 11.
  Buratović, Andrea; Marjanović, Ivona; Matanović, Angela; Moslavac, Leonina; Marelja, Marko; Brnčić, Mladen; Ninčević Grassino, Antonela
  Ultrasound assisted extraction of polyphenols from laurel leaves // BOOK OF ABSTRACT 9th International CONGRESS of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists / Kovačević Ganić, Karin (ur.).
  Zagreb: Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 2018. str. 116-116 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 12.
  Dujmić, Filip; Marelja, Marko; Škegro, Marko; Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav; Ježek, Damir; Troha, Ferdinand; Lasić Monika; Brnčić, Mladen;
  TEKSTURALNA SVOJSTVA SUŠENIH BUĆA PRI SNIŽENOM TLAKU // 6th INTERNATIONAL CONFERENCE "VALLIS AUREA" FOCUS ON: RESEARCH & INNOVATION / Katalinic, Branko (ur.).
  Pozega - Viena: Polytechnic in Pozega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria, 2018. str. 0079-0083 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 13.
  Bosiljkov, Tomislav; Kurtoić, Domagoj; Karlović, Sven; Brnčić, Mladen; Dujmić, Filip; Marelja, Marko; Škegro, Marko; Ježek, Damir
  Utjecaj ultrazvuka i visokog hidrostatskog tlaka na fizikalna svojstva sojinog mlijeka kao baze za pripravu napitaka // Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam, 13 (2018), 3-4; 128-135 doi:10.31895/hcptbn.13.3-4.5 (domaća recenzija, članak, znanstveni)
 • 14.
  Šic Žlabur, Jana; Kljak, Kristina; Dujmić, Filip; Karlović, Sven; Marelja, Marko; Brnčić, Mladen
  Novel technologies for carotenoid extraction and preservation // Workshop on Carotenoids in Foods, Nutrition and Health
  Valencia, Španjolska, 2018. str. 24-25 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 15.
  Ježek, Damir; Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav; Marelja, Marko; Škegro, Marko; Dujmić, Filip
  Antioxidant activity of high-pressure processed tangerine juice // JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
  Dubrovnik: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2017. str. S74-S74 doi:10.1016/j.jbiotec.2017.06.1053 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 16.
  Bosiljkov, Tomislav; Venskutonis, Rimantas; Karlović, Sven; Dujmić, Filip; Ježek, Damir; Brnčić, Mladen; Marelja, Marko; Škegro, Marko
  Određivanje ukupnih polifenola i ukupne antioksidacijske aktivnosti iz ekstrakata vinskih taloga dobivenih ekstrakcijom superkritičnim CO2 // Knjiga sažetaka za radionicu u sklopu projekta "Primjena mikroreaktora u praćenju antioksidacijske aktivnosti samoniklog bilja (MICRO-AA)" / Jurina, Tamara ; Valinger, Davor ; Benković, Maja ; Tušek Jurinjak, Ana ; Belščak Cvitanović, Ana (ur.).
  Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 17.
  Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav; Dujmić, Filip; Ježek, Damir; Brnčić, Mladen; Marelja, Marko; Škegro, Marko
  Određivanje ukupnih fenola u ekstraktima dobivenih iz kore mandarine korištenjem visokog hidrostatskog tlaka // Knjiga sažetaka "Primjena mikroreaktora u praćenju antioksidacijske aktivnosti samoniklog bilja (MICRO-AA)" / Jurina, Tamara ; Valinger, Davor ; Benković, Maja ; Jurinjak Tušek, Ana, Belščak-Cvitanović, Ana (ur.).
  Zagreb: Prehrambeno - biotehnološki fakultet, 2016. str. 26-26 (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 18.
  Dujmić, Filip; Vidrih, Rajko; Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav; Zlatić, Emil; Ježek, Damir; Marelja, Marko; Škegro, Marko; Brnčić, Mladen
  Ekstrakcija antocijana iz vinskog taloga sorte Merlot primjenom ultrazvuka visokog intenziteta // Knjiga sažetaka za radionicu u sklopu projekta "Primjena mikroreaktora u praćenju antioksidacijske aktivnosti samoniklog bilja (MICRO-AA)" / Jurina, Tamara ; Valinger, Davor ; Benković, Maja ; Tušek Jurinjak, Ana ; Belščak Cvitanović, Ana (ur.).
  Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 19.
  Dujmić, Filip; Bosiljkov, Tomislav; Karlović, Sven; Marelja, Marko; Škegro, Marko; Ježek, Damir; Vidrih, Rajko; Hribar, Janez; Zlatić, Emil; Brnčić, Mladen
  Optimization of ultrasound assisted extraction of bioactive compounds from wine lees of blatina cultivar // The Food Factor I, Book of Abstracts
  Barcelona, 2016. str. 159-159 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font