avatar

Dejan Tubić

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


CROSBI Profil CROSBI Profil: 32716 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 347505

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Dejan Tubić rođen je 17. lipnja 1985. godine u Osijeku, gdje završava osnovnu školu i Opću gimnaziju. Nakon toga upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku. U studenom 2009. godine diplomira s izvrsnim uspjehom na smjeru „Marketing management“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Maneta Medića na temu „Uloga, utjecaj i značaj medija u svijetu i Hrvatskoj“ i stječe zvanje diplomiranog ekonomista. U prosincu 2009. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij „Marketing posebnih područja“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku koji uspješno završava 27. prosinca 2012. godine obranom završnog rada na temu „Osobitosti agroturizma na području Slavonije i Baranje“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Drage Ružića te stječe akademski naziv sveučilišni specijalist marketinga posebnih područja. U veljači 2012. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te 13. travnja 2015. godine obranom doktorske disertacije na temu „Model razvoja ruralnog turizma Kontinentalne Hrvatske“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Đule Borozan stječe akademsku titulu doktora znanosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment. Od siječnja 2012. godine živi u Virovitici gdje stječe prvo radno iskustvo na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici na radnom mjestu asistenta u Odjelu za turizam. Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu završava 2014. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U studenom 2015. godine izabran je u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija. Od 1. prosinca 2015. godine imenuje se za voditelja Centra za upravljanje kvalitetom Visoke škole Virovitica. U svibnju 2016. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija. Od studenog 2016. godine do 30. rujna 2020. godine obnaša funkciju pročelnika Odjela za turizam Visoke škole Virovitica. Odlukom Stručnog vijeća Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici od 30. travnja 2019. godine izabran je u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija. U ožujku 2017. godine imenuje se za člana Stručnog povjerenstva za provođenje inicijalne akreditacije za izvođenje studijskog programa preddiplomskog stručnog studija „Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu“ Visoke škole za menadžment i dizajn ASPIRA koji će se izvoditi izvan sjedišta, sa mjestom izvođenja u Zagrebu. U srpnju 2020. godine izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u području društvenih znanosti, polje ekonomija. U listopadu 2020. godina imenovan je prodekanom za razvoj Visoke škole Virovitica. Autor je ukupno 39 radova. Dugi niz godina profesionalno bavio se treniranjem odbojke u muškom odbojkaškom klubu Osijek, gdje je ostvario zapažene rezultate na državnoj razini. U slobodno vrijeme bavi se nogometom i odbojkom.

https://vsmti.hr/nastavnik/dejan-tubic/

Ruralni turizam, Interesno udruživanje u turizmu, Suvremeni turistički trendovi, Specifični oblici turizma
Nema dodanih institucija.

(2012. - .) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Istaknuti radovi

Svi radovi

 • 1.
  Tubić, Dejan; Kovačević, Martina; Bakan, Rikard
  Stupanj atraktivnosti agroturističkih gospodarstava iz perspektive posjetitelja // 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE The Challenges of Today
  Šibenik: Polytechnic of Šibenik, 2021. str. 328-335 (plenarno, recenziran, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 2.
  Bakan, Rikard; Tubić, Dejan; Jaković, Božidar
  Agritourism Farms as Stakeholders of Gastronomic Experience // ACS - Agriculturae conspectus scientificus, Vol. 86 (2021), No. 3; 283-291 (recenziran, prethodno priopćenje, znanstveni)
 • 3.
  Ćorluka, Goran; Peronja, Ivan; Tubić, Dejan
  Cruise Port Passenger Flow Analysis: a Cruise Port Governance Perspective // Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo, Vol.67 (2020), No. 3; 181-191 doi:10.17818/NM/2020/3.1 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)
 • 4.
  Tubić, Dejan; Bakan, Rikard; Jaković, Božidar
  Rural tourism in Croatia: The Academic Community Concludes. // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XVI / Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl – Heinz ; Erceg, Aleksandar ; Glavaš, Jerko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo ; Wentzel, Dirk. (ur.).
  Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, 2020. str. 1792-1802 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 5.
  Golub, Barbara; Jaković, Božidar; Tubić, Dejan
  Potencijali razvoja ekoturizma na hrvatskim rijekama // Zbornik radova 2. Kongresa eko i održivog turizma / Geić, S. (ur.).
  Zagreb: LUX i Aspira, 2019. str. 30-35 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 6.
  Zagorščak, Vanessa; Jaković, Božidar; Tubić, Dejan
  Parkovi prirode - okosnica razvoja turizma Kontinentalne Hrvatske // Zbornik radova 2. Kongresa eko i održivog turizma / Geić, S. (ur.).
  Zagreb: LUX i Aspira, 2019. str. 59-67 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 7.
  Tubić, Dejan
  Ruralni turizam: od teorije do empirije., Virovitica: Visoka škola Virovitica, 2019 (monografija)
 • 8.
  Tubić, Dejan; Bakan, Rikard; Jaković, Božidar
  Agritourism in Croatia: an overview of current research // Interdisciplinary management research XV / Dražen, Barković ; Boris, Crnković ; Marijana, Zekić Sušac ; Karl – Heinz, Dernoscheg ; Norbert, Pap ; Bodo, Runzheimer ; Dirk, Wentzel (ur.).
  Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia Postgraduate Doctoral Study Program in Management Hochschule Pforzheim University, Germany Croatian Academy of Sciences and Arts, 2019. str. 1430-1443 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 9.
  Bakan, Rikard; Tubić, Dejan; Jošt, Helena
  Possibilities for the development of creative tourism based on Podravina’s naïve art heritage // 5th International Scientific ToSEE – Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2019 / Irena, Ateljević ; Fabio, Carbone ; Aleksandra, Dragin ; Larry, Dwyer ; Daniela, Gračan ; Melika, Husić Mehmedović ; Marinela, Krstinić Nižić ; Daniela, Soldić Frleta (ur.).
  Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia, 2019. str. 47-59 doi:10.20867/tosee.05.51 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 10.
  Tubić, Dejan; Škrget, Dalia; Bakan, Rikard
  Cultural-traditional events as a foundation of rural area development of Eastern Croatia // 8th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth / Leko Šimić, Mirna ; Crnković, Boris (ur.).
  Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, 2019. str. 1356-1364 (predavanje, recenziran, cjeloviti rad (in extenso), stručni)
 • 11.
  Jaković, Božidar; Tubić, Dejan; Bakan, Rikard
  Tourism challenges of protected areas in Croatia // 8th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth / Leko Šimić, Mirna ; Crnković, Boris (ur.).
  Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia Postgraduate Doctoral Study Program in Management Hochschule Pforzheim University, Germany Croatian Academy of Sciences and Arts, 2019. str. 733-748 (predavanje, recenziran, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 12.
  Tubić, Dejan; Bakan, Rikard; Randelj, Juraj
  The marketing activities and barriers of the agrotourism economies of Continental region of the Republic of Croatia: TFF owners perception // Interdisciplinary management research XIV / Barković, Dražen ; Crnković, Boris ; Dernoscheg, Karl – Heinz ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo ; Wentzel, Dirk (ur.).
  Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek Croatia ; , Postgraduate Doctoral Study Program in Management ; Hochschule Pforzheim University ; Croatian Academy of Sciences and Arts, 2018. str. 1162-1174 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 13.
  Tvrdak, Mirela; Jurić, Kristina; Tubić, Dejan
  Improving the cultural and historical heritage of Eastern Croatia through the model of eco- agrotourism // 7th International scientific symposium economy of eastern Croatia - vision and growth / Mašek Tonković, A. ; Crnković, B. (ur.).
  Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek Croatia, 2018. str. 73-81 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 14.
  Bakan, Rikard; Tubić, Dejan; Randelj, Juraj
  Food heritage – a key factor for positioning Slavonia as a lifestyle destination // 7th International scientific symposium economy of eastern Croatia - vision and growth / Mašek Tonković, A. ; Crnković, B (ur.).
  Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek Croatia, 2018. str. 700-709 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 15.
  Jaković, Božidar; Tubić, Dejan; Bakan, Rikard
  Touristic events as generators of visitations increase and tourism sustainability of Nature parks in Continental Croatia? // International Scientific Journal TURIZAM, 22 (2018), 1; 19-31 doi:10.5937/22-17509 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 16.
  Tubić, Dejan; Randelj, Juraj; Dragojević, Igor
  Cikloturizam u kontinentalnom djelu Republike Hrvatske na primjeru Virovitičko-podravske županije // 5. Međunarodne konferencije „Menadžment turizma i sporta“ / Breslauer, N. (ur.).
  Sv. Martin na Muri: Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2018. str. 79-86 (predavanje, podatak o recenziji nije dostupan, cjeloviti rad (in extenso), stručni)
 • 17.
  Bosnić, Irena; Tubić, Dejan; Randelj, Juraj
  Analysis of adventure forms of river-based tourism on Croatian rivers // Tourism & Hospitality Industry 2018 - Trends and Challenges / Milohnić, I. ; Smolčić Jurdana, . (ur.).
  Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2018. str. 35-44 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 18.
  Bakan, Rikard; Tubić, Dejan; Komar, Marijo
  Umrežavanjem do podizanja konkurentnosti turističkih destinacija kontinentalne Hrvatske // 4 th International Rural Tourism Congress "NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM" / Smolčić Jurdana, D. ; Milohnić, I. (ur.).
  Opatija: Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ; Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”, 2018. str. 1-8 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 19.
  Tubić, Dejan; Bakan, Rikard; Randelj, Juraj
  Ograničavajući čimbenici poslovanja agroturističkih gospodarstava // 4 th International Rural Tourism Congress "NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM" / Smolčić Jurdana, D. ; Milohnić, I. (ur.).
  Opatija: Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ; Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”, 2018. str. 288-298 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 20.
  Bosnić, Irena; Tubić, Dejan; Kovačević, Martina
  E-marketing u funkciji razvoja ruralnoga turizma: slučaj Slavonije, Baranje i Srijema // 4 th International Rural Tourism Congress "NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM" / Smolčić Jurdana, D. ; Milohnić, I. (ur.).
  Opatija: Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ; Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”, 2018. str. 329-337 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)
 • 21.
  Tubić, Dejan; Škrget, Dalia; Jaković, Božidar
  Improving cultural tourism of the eastern Slavonia through culturally-traditional events // 6th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. / Mašek Tonković, A. (ur.).
  Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek., 2017. str. 947-956 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 22.
  Tubić, Dejan; Bakan, Rikard; Jaković, Božidar
  Agritourism: A new power of Croatian tourism // Interdisciplinary management research XIII / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl – Heinz ; Pap, Lamza - Maronić, M ; Matić, Branko ; Pap Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
  Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek Croatia, Postgraduate Doctoral Study Program in Management ; Hochschule Pforzheim University, 2017. str. 1230-1241 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 23.
  Jaković, Božidar; Bakan, Rikard; Tubić, Dejan
  Competitiveness of local destinations based on traditional events // Tourism in Southern and Eastern Europe 2017 / Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.).
  Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia, 2017. str. 213-225 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 24.
  Tubić, Dejan; Bakan, Rikard; Ciriković, Enes; Tolušić, Edita; Špeh, Ivan
  Uvod u poduzetništvo // Uvod u poduzetništvo / Bedeković, Vesna (ur.).
  Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, 2016. str. 7-18
 • 25.
  Tubić, Dejan; Bakan, Rikard; Ciriković, Enes; Tolušić, Edita; Špeh, Ivan; Oberman- Peterka, Sunčica; Tomljenović, Ljerka; Stilin, Anita; Kostanjevac, Martina; Bedeković, Vesna et al.
  Uvod u poduzetništvo / Bedeković, Vesna (ur.).
  Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, 2016

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font