avatar

Ivan Cvitić

Fakultet prometnih znanosti, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 32693 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 347272
ORCID ORCID: 0000-0003-3728-6711 Google Scholar ID Google Scholar ID: vWIca1EAAAAJ WoS Researcher ID WoS Researcher ID: D-7437-2019

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Ivan Cvitić rođen je 18. prosinca 1986. godine u Zagrebu. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji „Matija Antun Reljković“ u Vinkovcima. Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu završio je preddiplomski (2011.) i diplomski (2013.) studij promet, smjer informacijsko - komunikacijski promet. Od 2014. godine zapošljava se u suradničkom zvanju asistent na Zavodu za informacijsko - komunikacijski promet Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na istoj ustanovi. Doktorirao je (summa cum laude) 2020. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom Detekcija anomalija mrežnoga prometa temeljena na značajkama prometa i klasnoj pripadnosti uređaja.
Istraživačke aktivnosti- Od 2015. godine upisan je u bazu istraživača pri MZO-u pod brojem 347272. Aktivno se bavi znanstveno-istraživačkim radom u području informacijskog i komunikacijskog prometa s fokusom na istraživanje sigurnosti i dostupnosti informacijsko-komunikacijskih usluga i resursa. Uz navedeno, aktivno istražuje mogućnost forenzičke analize informacijsko-komunikacijskog sustava. Znanstveno se bavi kao suradnik u Laboratoriju za sigurnosnu i forenzičku analizu informacijsko-komunikacijskog sustava. Kao rezultat istraživačkog rada, objavio je više od 60 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima indeksiranim u WoS Core Collection CC (Current Content, Social Citation Index - Expanded) i Scopus bazama, te zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova i znanstvenim knjigama.
Kao suradnik bio je i još uvijek je uključen u nekoliko projekata financiranih od strane Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti i Ministarstva unutarnjih poslova: Sustav automatizirane identifikacije i informiranja mobilnih subjekata u prometnom sustavu (2015.-2016.), Utjecaj korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje (2017.-2018.), Analiza karakteristika prometa podataka koje generiraju različiti terminalni uređaji (2017.-2020.), Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (COST) - Digitalna forenzička analiza dokaza putem inteligentnih sustava i Practices (DigForAsp) (2018. – u tijeku), Izazovi informacijsko-komunikacijskih mreža i tehnologija, usluga i korisničke opreme pri uspostavi okruženja Society 5.0 (2020.-2022.). Član je uređivačkog odbora časopisa MDPI Electronics (WoS CC) (Topics Editor i Topical Advisory Panel Member) (2020. – danas). Gost urednik posebnog izdanja u časopisu MDPI Electronics (2021.- danas). Predsjednik programskog odbora EAI MMS 2021 - 6th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems (2021.). Član organizacijskog/programskog/tehničkog odbora (EAI Fabulous, EAI MMS, UbiSec) (2020. – danas)
Nastavne aktivnosti - Od 2014. sudjeluje u izvođenju nastave na Fakultetu prometnih znanosti na kolegijima na preddiplomskom studiju (Informacije i komunikacije) i na kolegijima na diplomskom studiju (Sustavi elektroničkog poslovanja, Sigurnost i zaštita informacijsko-komunikacijskog sustava i Forenzička analiza informacijski-komunikacijskog sustav).
Nagrade i priznanja - Dobitnik je više nagrada i priznanja. Godine 2013. nagrađen je Dekanovom nagradom za studentski rad pod nazivom Razvoj sustava upravljanja redovima studentskog servisa Fakulteta prometnih znanosti. 2015. godine, temeljem kvalitete znanstvenog rada Classification of Security Risks in IoT Environment, nagrađen je FESTO stipendijom za sudjelovanje na 4. Međunarodnoj doktorskoj školi Danube Adria Association for Automation and Manufacturing (DAAAM). Iste godine dobio je nagradu na Međunarodnom znanstvenom skupu DAAAM 2015 za najbolje izlaganje navedenog rada. Godine 2020. Imenovan je EAI Distinguished Member kao dio 0,5% najutjecajnijih članova Europskog saveza za inovacije, koji okuplja više od 150.000 znanstvenika, istraživača i stručnjaka u više od 170 zemalja. Godine 2021. godine dodijeljena mu je “Nagrada za posebna postignuća u znanstveno – istraživačkom radu” Fakulteta prometnih znanosti.

https://www.fpz.unizg.hr/ikp/i_cviticEng.php

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Tehničke znanosti

Tehnologija prometa i transport (2.12)

primjenjeno strojno učenje, anomalije, mrežna sigurnost, kvantne komunikacije, informacijska sigurnost, internet stvari, informacijske i komunikacijske znanosti, kibernetska sigurnost, umjetna inteligencija, strojno učenje
Nema dodanih institucija.

(2014. - .) Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

2015. - 2020.

Republika Hrvatska

Doktor znanosti

Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font