avatar

Elis Deghenghi Olujić


CROSBI Profil CROSBI Profil: 31106 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 110840
ORCID ORCID: 0000-0001-8193-1808 Google Scholar ID Google Scholar ID: d-3SVUQAAAAJ

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Elis Deghenghi Olujić sveučilišna je profesorica u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju, sada u miru. Rođena je 1953. godine u Puli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju na talijanskom nastavnom jeziku. Visoku naobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je diplomirala na studijskoj grupi Talijanski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost. Akademske stupnjeve magistra i doktora znanosti iz područja teorije i povijesti književnosti stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Po završetku studija prva radna iskustva u odgojno-obrazovnom procesu stječe radeći kao nastavnik talijanskog jezika u osnovnim školama u Puli. Čitav je radni vijek provela u odgojno-obrazovnom sustavu u nastavi, od čega 40 godina u visokoobrazovnom sustavu. Do umirovljenja 2020. godine bila je zaposlena na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje je predavala kolegije iz talijanske književnosti, dječje književnosti i književnosti za mladež. Bila je glavni istraživač i suradnica na znanstveno-istraživačkim projektima kako nacionalnim tako i inozemnim te pozvani predavač na inozemnim sveučilištima. Suradnica je većeg broja časopisa u RH i inozemstvu (kao autorica znanstvenih priloga i/ili kao recenzentica). Članica je više domaćih i inozemnih međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga i asocijacija te članica ocjenjivačkih povjerenstava književnih nagrada i natjecanja. Na nekadašnjem Odjelu za studij na talijanskom jeziku (prednika Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije) u više je navrata obnašala čelne dužnosti predstojnice katedre za talijansku književnost i pročelnice Odjela, a od 2013. do 2017. godine bila je i prorektorica za znanost i istraživanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Osim pedagoške i redovite znanstvene aktivnosti na brojne je načine sudjelovala u popularizaciji znanosti: sudjelovanjem s izlaganjima na mnogim znanstvenim skupovima, javnim predavanjima, medijskim prezentacijama književnika (književne večeri – susreti s autorom), tribinama i okruglim stolovima, gostovanjima u znanstvenim i znanstveno-popularnim radijskim i TV emisijama kako u zemlji tako i u inozemstvu. Suradnica je s književno-kritičkim prilozima i osvrtima u izdanjima riječke novinsko-nakladničke kuće EDIT.

https://www.deghenghi-olujic.com

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Humanističke znanosti

Filologija (6.03)

Književno stvaralaštvo pripadnika talijanske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji kao i Istrana koji žive u Republici Italiji, Dječja književnost i književnost za mladež u njenim teorijskim i konkretnim spisateljskim aspektima, Periodika na talijanskom jeziku na prostoru Istre i Kvarnera i njena kulturološka i formativna funkcija.
Nema dodanih institucija.

(2006. - 2020.) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

(1988. - 2006.) Filozofski fakultet, Pula

(1980. - 1988.) Pedagoški fakultet u Puli

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Istaknuti radovi

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font