avatar

Vera Blažević Krezić

Filozofski fakultet, Osijek


CROSBI Profil CROSBI Profil: 30449 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 327472

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Vera Blažević Krezić (Vinkovci, 1986.) završila je studij hrvatskoga jezika i književnosti i pedagogije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (2005.–2010.). Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađala je poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Medievistika (2011.–2016.), uspješno ga završivši obranom doktorskoga rada „Jezik Misala Dragutina Antuna Parčića“ (mentori: prof. dr. sc. Milica Lukić, prof. dr. sc. Mateo Žagar). Docenticom je na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Od 2012. do 2015. bila je istraživačicom na znanstvenoistraživačkome projektu Jezik hrvatskoglagoljskih tiskanih brevijara (122-1300620-2619, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Loretana Farkaš). Godine 2017. pridružena je timu znanstvenika okupljenomu na znanstvenome projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. stoljeća (2015.–2019., IP-2014-09-6415, voditelj projekta: prof. dr. sc. Mateo Žagar). Sudjelovala je na tridesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Objavila je, samostalno i u suautorstvu s prof. dr. sc. Milicom Lukić, tri knjige: dvije znanstvene monografije i jedan znanstveno-nastavni priručnik, ali i tridesetak znanstvenih i stručnih te popularnih radova. Njezini su znanstveni i stručni interesi usmjereni na hrvatski novocrkvenoslavenski jezik i ćirilometodsku problematiku. Osim toga, bavi se istraživanjem hrvatskoglagoljskih (liturgijskih) knjiga otisnutih u srednjojezičnome razdoblju (od kraja 15. do sredine 18. stoljeća). S prof. dr. sc. Milicom Lukić sudjeluje u osmišljavanju, planiranju i provedbi popularizacijskih nastavnih i izvannastavnih projekata posvećenih hrvatskoj glagoljaškoj kulturi u prošlosti i sadašnjosti. Dva su takva projekta – Glagoljaška večer(a) IV. – Gastronomia Cyrillomethodianska i Glagopedija – virtualna glagoljska enciklopedija – 2018. godine nagrađena godišnjom Državnom nagradom za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (u kategoriji popularizacije i promidžbe znanosti). Godine 2017. i 2019. sudjelovala je u nastavnome usavršavanju u okviru Erasmus+ nastavne mobilnosti na Šleskome sveučilištu u Katowicama (Institut za slavensku filologiju, Republika Poljska) te na Masarykovu sveučilištu u Brnu (Filozofski fakultet, Odsjek za slavistiku, Republika Češka). Godine 2021. njezina monografija Književnimi radnjami za Crkvu i Domovinu. O novocrkvenoslavenskome jeziku Parčićeva misala iz 1893. (Matica hrvatska, Zagreb 2020) nagrađena je Nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu, za područje filoloških znanosti.

https://www.ffos.unios.hr/hrvatski/drscverablazevickrezicposlijedoktorandica

paleoslavistika, paleokroatistika
Nema dodanih institucija.

(2010. - .) Filozofski fakultet, Osijek

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font