avatar

Ladislav Vrsalović


CROSBI Profil CROSBI Profil: 29532 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 237626

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Dr. sc. Ladislav Vrsalović rođen je 18. siječnja 1974. u Splitu gdje je završio osnovno i srednješkolsko obrazovanje. Diplomirao je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu u prosincu 1999. godine, smjer Kemijsko-tehnološki procesi. Od srpnja 2000. godine radi na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu u Zavodu za elektrokemiju i zaštitu materijala kao znanstveni novak na znanstveno-istraživačkim projektima.
Akademske godine 2000./2001. upisao je Poslijediplomski znanstveni studij „Inženjerska kemija“ na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, koji je završio u travnju 2004. godine obranom magistarskog rada pod naslovom „Proučavanje utjecaja protoka i temperature elektrolita na koroziju i zaštitu Al-2.5Mg slitine“.
Doktorski rad pod naslovom „Studija inhibicijskog djelovanja fenolnih kiselina na koroziju Al-Mg slitina“ uspješno je obranio 3. travnja 2008. godine te stekao zvanje doktora tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa.
U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je u srpnju 2008. godine, a u zvanje izvanrednog profesora u studenome 2012. godine.
Matični odbor za područje tehničkih znanosti, polje kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije na svojoj 3. sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine izabralo je izv. prof. dr. sc. Ladislava Vrsalovića, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, čime su ostvareni uvjeti za postupak izbora pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. U zvanje redovitog profesora za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženerstvo izabran je 9. svibnja 2018. godine. Do sada je bio suradnik na 4 znanstvena projekta, 2 tehnologijska projekta, kao i suradnik na projektu "Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!" – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“ (2018.-2020.) koji je financiran u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. financiranom iz Europskog socijalnog fonda i sufinanciranom od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. i međunarodnom stručnom projektu „Studenti uče o građanskom angažmanu - društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“, čiji je nositelj Udruga Sunce u partnerstvu s njemačkom institucijom Deutche Gesellschaft fur Umwelterziehung (DGU), financiranom od njemačke zaklade The Deutche Bundesstiftung Umwelt (DBU), 2016.-2017.

metali i legure, oksidni filmovi, zaštita od korozije, elektrokemijske metode, recikliranje, zaštita okoliša
Nema dodanih institucija.

(2000. - 2020.) Kemijsko-tehnološki fakultet, Split

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font