avatar

Zlatko Vlajčić

Klinička bolnica "Dubrava"


CROSBI Profil CROSBI Profil: 29303 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 293823

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Doc.prim. dr. sc. Zlatko Vlajčić, dr. med. – specijalist opće i uži specijalist plastične kirurgije i kirurške onkologijeKlinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Klinička bolnica «Dubrava»
Av. Gojka Šuška 6,
10000 Zagreb
E-mail: zlatkovlajcic@yahoo.com
Mobitel: 098 60 77 60

BRAČNI STATUS:
Oženjen, otac jednog djeteta.

ZNANJE JEZIKA:
Aktivno znanje engleskog jezika (IELTS 7.0-akademska razina), pasivno znanje: njemački, latinski

ŠKOLOVANJE:

Rođen 16.09.1965. godine u Fojnici, BiH,
20. 04. 1992.godine -diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, FAIMER School ID: F000089.
1992-1994. godine - liječnik dragovoljac Domovinskog rata, RVI, odlikovan Spomenicom domovinskog rata,
13. 07. 1994. godine položio Stručni ispit doktora medicine u Zagrebu, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske,
20.07.1995. godine – Nostrifikacija diplome doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, FAIMER School ID: F0001784.
21. 07. 1999. godine položio specijalistički ispit iz opće kirurgije, KBD, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske,
2000. godine završio znanstveni poslijediplomski studij “Biomedicina - Medicinske znanosti”, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
1988-1991. godine Republički zavod za strane jezike, Sarajevo, Odsjek za engleski jezik (EFL),
29. 04. 2004. godine položio IELTS (International English Language Testing System, British Council, Zagreb), akademska razina 7.0,
15. 12. 2003. godine položio ispit iz uže specijalizacije plastične kirurgije, KBD, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske,
od 2005. godine Stalni sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu za opću i plastičnu kirurgiju,

STRUČNO USAVRŠAVANJE

1995. -1999.godine: Specijalistički staž iz opće kirurgije, mentor: prof .dr. sc. P. Martinac: Klinička bolnica "Dubrava", Zagreb, Klinika za traumatologiju, Zagreb, Klinika za dječje bolesti, Zagreb, KBC Zagreb, Klinička bolnica "Sveti Duh", Zagreb, Klinička bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb, Klinika za torakalnu kirurgiju, Jordanovac, Zagreb,
2001. – 2003.godine: Uža specijalizacija iz plastične kirurgije - mentor: prof. dr. sc. Z. Stanec, Klinička bolnica "Dubrava", Zagreb, Odjel za plastičnu kirurgiju, Klinika za kirurgiju, Klinika za maksilofacijalnu kirurgiju; KBC Zagreb, Zavod za plastičnu kirurgiju i kirurgiju dojke, Klinika za bolesti uha, nosa i grla, Šalata; Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, KB "Sestre Milosrdnice", Zagreb,
2004. godine - visitor-St.Andrew's Centre for Plastic Surgery and Burns, Hand Surgery Department, UK,
2011. godine - visitor-Department of Plastic Surgery, Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA,
2013. godine - visitor-Hand Surgery Department, Gentofte Hospital, Denmark,
2013. godine - visitor-AKADEMIKLINIKEN-Aesthetic Plastic Surgery, Stockholm, Sweden,
2013. godine - visitor-Rigshospitalet, Hand Surgery, Copenhagen, Denmark,
2014. godine - visitor-Department of Plastic Surgery, Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.

ZNANSTVENO NASTAVNO USAVRŠAVANJE

-izradio i 18. 03. 2005. godine obranio na Sveučilištu u Zagrebu, Medicinskom fakultetu, znanstveni magistarski rad pod naslovom: "Usporedba prognostičkih pokazatelja invazivnog karcinoma dojke i zahvaćenosti baze mamila-areola kompleksa», te stekao akademski stupanj Magistra znanosti; mentor rada: doc. dr. sc. S. Stanec (publiciran CC),
-Sudjelovanje u znanstvenim projektima – suradnik: Znanstveno-istraživački projekt broj 0198007 Ministarstva znanosti i tehnologije: Značaj biopsije sentinel limfnog čvora kod melanoma i karcinoma dojke, voditelj projekta: doc.dr.sc.S.Stanec; Zic R, Vlajcic Z, Vukicevic S, “Prefabrication of pedicle epigastric superf. flap with BMP-7 in the rat model for femoral defects reconstruction”,
-izradio i 17. 12. 2009. godine obranio na Sveučilištu u Zagrebu, na Medicinskom fakultetu, doktorski rad (disertaciju) pod naslovom: «Ispitivanje biomehaničkih karakteristika modificiranih šavova fleksornih tetiva na animalnom modelu»; mentor rada: doc. dr. sc. R. Žic (publiciran-CC),
-28. 05. 2010. Godine - Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta donijelo odluku o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje Znanstveni suradnik, a 23.05.2012. godine odluka Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske o izboru u znanstveno zvanje Znanstveni suradnik,
-31. 05. 2011. godine priznat naziv Primarijus MZSSRH.
-29. 10. 2013. godine - Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta donijelo odluku o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje Viši znanstveni suradnik, a 13.12.2013. odluka Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske o izboru u znanstveno zvanje Viši znanstveni suradnik.
-31. 05. 2011. godine priznat naziv Primarijus MZSSRH.
-03.06.2019-Rješenje Ministra zdravstva o priznavanju statusa specijaliste iz uže specijalizacije iz kirurške onkologije
-28.04.2020-pozitivno mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje Znanstveni savjetnik.
-12.travnja 2021.godine izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje klinički medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA

Članstvo:
American Society of Plastic Surgeons – ASPS, 04/2008
International Society of Aesthetic Plastic Surgery – ISAPS, 04/2006
European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery – ESPRAS, 2003
International Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery – ISPRAS, 2003

- Tajnik HDPREK-a (Hrvatsko društvo plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije Hrvatskog liječničkog zbora http://hdprek.hlz.hr ), od listopada 2004.godine do danas,
-od 26.09.2000. godine imenovan stalnim sudskim vještakom Županijskog suda u Zagrebu,

- Sukladno Pravilniku o provođenu izobrazbe kandidata za stalne sudske vještake Hrvatske liječničke komore (LN br.80, 15. lipnja 2009.) imenovan mentorom za obuku kandidata za stalne sudske vještake za oblast plastične kirurgije.


AKTIVNO SUDJELOVANJE U NASTAVI (16 godina, 2005-2021)
MEDICINSKI FAKULTET, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Mali izborni predmeti (MIP):

Osobitosti kirurški postupaka u estetskoj kirurgiji
Kirurgija dojke
Kirurgija šake
Rekonstrukcijski postupci u plastičnoj kirurgiji

Poslijediplomska nastava-izborni predmeti:

Doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo, Kolegij: Kirurgija šake
Doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo, Kolegij: Mikrokirurški prijenos tkiva
Doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo, Kolegij: Kirurgija dojke
Specijalistički poslijediplomski studij iz dermatovenerologije, Kolegij: DermatokirurgijaORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA

-15. 04. 2011.-Prvi stručni „video simpozij“- „Plastika abdominalne stijenke“, (autorizirane video snimke operacija), voditelji: prim.dr.sc. Zlatko Vlajčić i prof.dr.sc. Zdenko Stanec, Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kliniku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za plastičnu rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora (HLK tečaj br.145-42/11)
-15. 12. 2012. – Drugi znanstveno-stručni simpozij: „Onkoplastika dojke-usuglašavanje protokola za multidiciplinarno liječenje karcinoma dojke“, voditelji: prim.dr.sc. Zlatko Vlajčić i prof.dr.sc. Zdenko Stanec, Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kliniku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za plastičnu rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora
-18.12.2015. godine. ONKOPLASTIKA DOJKE 2015– voditelji: prim.dr.sc. Zlatko Vlajčić i prof.dr.sc. Zdenko Stanec, , 18. prosinca 2015. godine, III-stručno-znanstveni simpozij, Velika dvorana HLZ, Šubićeva 9, Zagreb, u organizaciji 6 stručnih društa HLZ-a (Hrvatsko senološko društvo, Hrvatsko društvo radiologa, Hrvatsko društvo za kliničku citologiju, Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, Hrvatsko društvo za onkologiju i radioterapiju, Hrvatsko društvo za internističku onkologiju, Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu).
-član organizacijskih odbora za kongrese HDPREK-a:
• Prvi kongres, Hotel Excelsior u Dubrovniku od 19-23. rujna 1998. godine,
• Peti kongres, Hotel Croatia u Cavtatu, ESPRAS appointed, od 15-20. listopada 2004. godine,
• Šesti kongres, Hotel Adriatic u Opatiji od 07-11. listopada 2006. godine,
• Sedmi kongres, Hotel Le Meridien Lav u Splitu od 01-05. listopada 2008. godine,
• Osmi kongres, Hotel Palace u Dubrovniku od 06-10. listopada 2010. godine,
• Deseti kongres, Hotels Valamar, Babin kuk, Dubrovnik, ESPRAS appointed, „Fellows in Science“ appointed, 01-04. listopada 2015. godine.
• JEDANAESTI HRVATSKI KONGRES PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE s međunarodnim sudjelovanjem, Zadar, 8.-10. studenoga 2018. godine,
• 12th CONGRESS OF CROATIAN SOCIETY FOR PLASTIC , RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY (CSPRAS) with international participation, 8th CONGRESS OF CROATIAN SENOLOGIC SOCIETY (CSS) with international participation, 4th INTERNATIONAL CONGRESS OF PLASTIC SURGERY “FELLOWS IN SCIENCE” , Dubrovnik 04-08. svibnja 2022. godine.

• PUBLIKACIJE:

Autor i koautor: UĐBENICI Medicinskog fakulteta:

Kliničke smjernice za onkoplastično liječenje raka dojke, Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013., CIP 851559, urednici: Z. Vlajčić, Z. Stanec,

Uvod u medicinsko vještačenje, urednici: Ž.Gnjidić, Ranko Bilić i sur., Medicinska naklada, Zagreb, 2008., CIP 664913, koautor poglavlja:
• poglavlje 10. Z.Vlajčić, G. Makarić; Vještačenje duševne bolesti zbog naruženosti.

Melanom, urednici: S.Stanec, Z.Stanec i sur., Medicinska naslaga, Zagreb, 2006, CIP460403020, autor i koautor poglavlja:
• poglavlje 12. Z.Unušić, Z.Vlajčić; Kirurško liječenje regionalne bolesti,
• poglavlje 16. Z.Vlajčić; Hipertermička izolirana perfuzija i izolirana infuzija ekstremiteta.

Osnovi plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije, urednik: R.Karabeg i sur., izdavač: Medicinski fakultet Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2014.godine, CIP 617.5-089.844(075.8), autor i koautor poglavlja:
• poglavlje 1. U.Ahčan, R.Karabeg, Z.Vlajčić, Z.Janjić; Plastična, rekonstruktivna i estetska kirurgija nekad, danas i sutra,
• poglavlje 18. Z.Vlajčić; Upalne i degenerativne bolesti zglobova šake,
• poglavlje 23. Z.Vlajčić; Ozljede tetiva,
• poglavlje 45. Z.Vlajčić, R.Žic; Mastopeksija i redukcijska mamoplastika,
• poglavlje 49. M.Margaritoni, Z.Vlajčić; Onkoplastična kirurgija dojke.

1. UĐBENIK KIRURGIJE Medicinskog fakulteta u Osijeku
Poglavlja:
Kirurgija dojki:
• Redukcijska mamoplastika i mastopeksija (Z.Vlajčić)
• Onkoplastična kirurgija dojki (Z.Vlajčić)
Kirurgija šake:
• Osteoartritis i reumatoidni artritis šake (Z.Vlajčić)
• Ozljede tetiva (Z.Vlajčić)

2. PRETILOST, UZROCI I LIJEČENJE; I.Soldo, T.Kolak i suradnici; Medicinski fakultet u Mostaru, BiH,

• Podizanje tijela nakon barijatrijske kirurgije, (Z.Vlajčić)
___________________________
Current Contents: (15-radova, 9-prvi autor):

https://www.zlatkovlajcic.eu

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti (3.02)

eksprerimentalna kirurgija
Nema dodanih institucija.

(2006. - .) Klinička bolnica "Dubrava"

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Istaknuti radovi

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font