avatar

Šime Ukić

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 28880 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 268476

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

analitička kemija, kemometrija, kemija okoliša
Nema dodanih institucija.

(2004. - .) Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

 • 1.
  Ukić, Šime; Sigurnjak, Marija; Prevarić, Viktorija; Cvetnić, Matija; Novak Stankov, Mirjana; Miloloža, Martina; Markić, Marinko; Kučić Grgić, Dajana; Kušić, Hrvoje; Lončarić Božić, Ana et al.
  Emerging contaminants and their influence on the environment // 18. Ružička days, Book of Abstracts / Jukić, Ante ; Ocelić Bulatović, Vesna ; Kučić Grgić, Dajana (ur.).
  Zagreb i Osijek: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2020. str. 9-9 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 2.
  Kuštro, Marija; Bolješić, Leo; Tavra, Dubravka; Brdek, Dora; Miloloža, Martina; Bule, Kristina; Sigurnjak Bureš, Marija; Prevarić, Viktorija; Cvetnić, Matija; Ukić, Šime et al.
  Primjena slatkovodne mikroalge Scenedesmus sp. za određivanje toksičnosti mikroplastičnih čestica // 6 SiSB - simpozij studenata bioloških usmjerenja / Stermšek, Sara ; Kosier, Andrea (ur.).
  Zagreb: Tiskara Kasanić, 2021. str. 84-85 (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 3.
  Valek, Lorena; Stipković, Katarina; Bule, Kristina; Miloloža, Martina; Sigurnjak Bureš, Marija; Prevarić, Viktorija; Cvetnić, Matija; Ukić, Šime; Bolanča, Tomislav; Kučić Grgić, Dajana
  Određivanje optimalnih uvjeta razgradnje mikroplastike naprednim oksidacijskim procesima // 6 SiSB - simpozij studenata bioloških usmjerenja / Stermšek, Sara ; Kosier, Andrea (ur.).
  Zagreb: Tiskara Kasanić, 2021. str. 76-77 (poster, sažetak, znanstveni)
 • 4.
  Bule, Kristina; Ukić, Šime; Cvetnić, Matija; Prevarić, Viktorija; Sigurnjak Bureš, Marija; Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana
  Starenje mikroplastike polistirena naprednim oksidacijskim procesima // Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a PhD Student Symposium 2021 / Barišić, Dajana (ur.).
  Zagreb, 2021. str. 318-319 (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 5.
  Miloloža, Martina; Bule, Kristina; Badurina-Petričević, Amadea; Anzulović, Lucija; Jazbišek, Ivana; Prevarić, Viktorija; Sigurnjak Bureš, Marija; Cvetnić, Matija; Markić, Marinko; Bolanča, Tomislav et al.
  Investigation of Crucial Influencing Factors for Biodegradation of Microplastics by Taguchi Method // Water research and innovations in digital era
  Riga, Latvia, 2021. str. 38-45 (ostalo, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso))
 • 6.
  Kučić Grgić, Dajana; Miloloža, Martina; Kovačević, Antonija; Lovrinčić, Ema; Ocelić Bulatović, Vesna; Bule, Kristina; Sigurnjak Bureš, Marija; Prevarić, Viktorija; Cvetnić, Matija; Ukić, Šime et al.
  Biorazgradnja LDPE i PS mikroplastike mješovitom bakterijskom kulturom Bacillus sp. i Pseudomonas alcaligenes // 18. Ružičkini dani "Danas znanost-sutra industrija" / Jukić, Ante ; Ocelić Bulatović, Vesna ; Kučić Grgić Dajana (ur.).
  Zagreb, 2021. str. 214-226 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 7.
  Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana; Bolanča, Tomislav; Ukić, Šime; Cvetnić, Matija; Ocelić Bulatović, Vesna; Dionysiou, Dionysios D.; Kušić, Hrvoje
  Ecotoxicological Assessment of Microplastics in Freshwater Sources—A Review // Water, 13 (2020), 56; 1-26 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)
 • 8.
  Markić, Marinko; Sipos, Laszlo; Cvetnić, Matija; Bolanča, Tomislav; Ukić, Šime
  Obnova vodocrpilišta Gunja, 2019. (model, instrument).
 • 9.
  Sipos, Laszlo; Markić, Marinko; Cvetnić, Matija; Ukić, Šime; Bolanča, Tomislav
  STUDIJA IZVEDIVOSTI PONOVNE UPORABE OTPADNIH VODA U POGONU EL-TO ZAGREB, 2017. (popularan rad).
 • 10.
  Markić, Marinko; Cvetnić, Matija; Bolanča, Tomislav; Ukić, Šime
  Filtarsko postrojenje za uklanjanje željeza, 2019. (izvješće).
 • 11.
  Sigurnjak Bureš, Marija; Ukić, Šime; Cvetnić, Matija; Prevarić, Viktorija; Markić, Marinko; Rogošić, Marko; Kušić, Hrvoje; Bolanča, Tomislav
  Toxicity of binary mixtures of pesticides and pharmaceuticals toward Vibrio fischeri: Assessment by quantitative structure-activity relationships // Environmental pollution, 275 (2020), 115885, 12 doi:10.1016/j.envpol.2020.115885 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 12.
  Sigurnjak Bureš, Marija; Cvetnić, Matija; Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana; Markić, Marinko; Kušić, Hrvoje; Bolanča, Tomislav; Rogošić, Marko; Ukić, Šime
  Modeling the toxicity of pollutants mixtures for risk assessment: a review // Environmental chemistry letters, 19 (2020), 1629-1655 doi:10.1007/s10311-020-01107-5 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 13.
  Samzadeh, Amin; Kovačić, Jelena; Cvetnić, Matija; Ukić, Šime; Kučić Grgić, Dajana; Prevarić, Viktorija; Sigurnjak, Marija; Miloloža, Martina; Bolanča, Tomislav
  ADVANCED OXIDATION PROCESSES FOR DEGRADATION OF ETODOLAC AND FEBUXOSTAT IN WATER // XIII. susret mladih kemijskih inženjera, Knjiga sažetaka / Dejanović, Igor ; Vrsaljko, Domagoj ; Žižek, Krunoslav (ur.).
  Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2020. str. 99-99 (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 14.
  Delić, Dorian; Duhaček, Hana; Hamilton, Stella; Cvetnić, Matija; Kučić Grgić, Dajana; Prevarić, Viktorija; Sigurnjak, Marija; Ukić, Šime; Markić, Marinko; Bolanča, Tomislav
  UKLANJANJE MIKROPLASTIKE NAPREDNIM OKSIDACIJSKIM PROCESIMA // XIII. susret mladih kemijskih inženjera, Knjiga sažetaka / Dejanović, Igor ; Vrsaljko, Domagoj ; Žižek, Krunoslav (ur.).
  Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2020. str. 84-84 (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 15.
  Prevarić, Viktorija; Cvetnić, Matija; Markić, Marinko; Matijašec, Dora; Sigurnjak, Marija; Miloloža, Martina; Bolanča, Tomislav; Ukić, Šime; Kučić Grgić, Dajana
  Razgradnja ftalata naprednim oksidacijskim procesom // 18. Ružičkini dani Danas znanost – sutra industrija / Jukić, Ante (ur.).
  Zagreb i Osijek: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) ; Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strosssmayera u Osijeku, 2020. str. 157-157 (poster, domaća recenzija, sažetak, ostalo)
 • 16.
  Markić, Marinko; Matijašec, Dora; Sigurnjak, Marija; Prevarić, Viktorija; Miloloža, Martina; Cvetnić, Matija; Bolanča, Tomislav; Ukić, Šime; Kučić Grgić, Dajana
  Piroliza plastičnog otpada // 18. Ružičkini dani Danas znanost - sutra industrija / Jukić, Ante (ur.).
  Zagreb i Osijek: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) ; Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strosssmayera u Osijeku, 2020. str. 150-150 (poster, domaća recenzija, sažetak, ostalo)
 • 17.
  Kučić Grgić, Dajana; Miloloža, Martina; Kovačević, Antonija; Lovrinčić, Ema; Ocelić Bulatović, Vesna; Cvetnić, Matija; Ukić, Šime; Prevarić, Viktorija; Markić, Marinko; Bolanča, Tomislav
  Biorazgradnja LDPE. i PS- mikroplastike mješovitom bakterijskom kulturom Bacillus sp. i Pseudomonas alcaligenes // 18. Ružičkini dani Danas znanost - sutra industrija / Jukić, Ante (ur.).
  Zagreb i Osijek: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) ; Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strosssmayera u Osijeku, 2020. str. 148-148 (poster, domaća recenzija, sažetak, ostalo)
 • 18.
  Miloloža, Martina; Bule, Kristina; Cvetnić, Matija; Ukić, Šime; Markić, Marinko; Bolanča, Tomislav; Ocelić Bulatović, Vesna; Dragojević, Jelena; Smital, Tvrtko; Kučić Grgić, Dajana
  Ispitivanje toksičnosti mikroplastike na Chlorellu sp., Pseudomonas putidu i Danio rerio // 18. Ružičkini dani: Danas znanost – sutra indistrija / Jukić, Ante (ur.).
  Zagreb i Osijek: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) ; Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strosssmayera u Osijeku, 2020. str. 152-152 (poster, domaća recenzija, sažetak, ostalo)
 • 19.
  Sigurnjak, Marija; Radin, Edi; Ukić, Šime; Cvetnić, Matija; Rogošić, Marko; Bolanča, Tomislav
  Toksičnost binarnih smjesa alaklora, klorfenvinfosa, diurona i izoproturona // XIII. susret mladih kemijskih inženjera, Knjiga sažetaka / Dejanović, Igor ; Vrsaljko, Domagoj ; Žižek, Krunoslav (ur.).
  Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2020. str. 183-183 (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 20.
  Radin, Edi; Sigurnjak, Marija; Ukić, Šime; Cvetnić, Matija; Rogošić, Marko; Bolanča, Tomislav
  Toksičnost farmaceutika u binarnim smjesama // XIII. susret mladih kemijskih inženjera, Knjiga sažetaka / Dejanović, Igor ; Vrsaljko, Domagoj ; Žižek, Krunoslav (ur.).
  Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2020. str. 180-180 (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 21.
  Jakobek, Lidija; Matić, Petra; Kraljević, Šima; Ukić, Šime; Benšić, Mirta; Barron, Andrew;
  Adsorption between Quercetin Derivatives and β- Glucan Studied with a Novel Approach to Modeling Adsorption Isotherms // Applied Sciences-Basel, 10 (2020), 5; 1637, 16 doi:10.3390/app10051637 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 22.
  Cvetnić, Matija; Tomić, Antonija; Sigurnjak, Marija; Stankov Novak, Mirjana; Ukić, Šime; Kušić, Hrvoje; Bolanča, Tomislav; Lončarić Božić, Ana
  Structural features of contaminants of emerging concern behind empirical parameters of mechanistic models describing their photooxidative degradation // Journal of Water Process Engineering, 33 (2020), 1-11 doi:10.1016/j.jwpe.2019.101053 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 23.
  (North Dakota State University) Sigurnjak, Marija; Ukić, Šime; Cvetnić, Matija; Markić, Marinko; Novak Stankov, Mirjana; Rasulev, Bakhtiyor; Kušić, Hrvoje; Lončarić Božić, Ana; Rogošić, Marko; Bolanča, Tomislav
  Combined toxicities of binary mixtures of alachlor, chlorfenvinphos, diuron and isoproturon // Chemosphere, 240 (2020), 124973, 11 doi:10.1016/j.chemosphere.2019.124973 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 24.
  (North Dakota State University) Ukić, Šime; Sigurnjak, Marija; Cvetnić, Matija; Markić, Marinko; Novak Stankov, Mirjana; Rogošić, Marko; Rasulev, Bakhtiyor; Lončarić Božić, Ana; Kušić, Hrvoje; Bolanča, Tomislav
  Toxicity of pharmaceuticals in binary mixtures: assessment by additive and non-additive toxicity models // Ecotoxicology and environmental safety, 185 (2019), 109696, 9 doi:10.1016/j.ecoenv.2019.109696 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 25.
  Cvetnić, Matija; Tolić, Ana; Sigurnjak, Marija; Kučić Grgić, Dajana; Ukić, Šime; Markić, Marinko; Kušić, Hrvoje; Lončarić Božić, Ana; Bolanča, Tomislav
  QSAR MODELS FOR PREDICTION OF BIODEGRADABILITY OF PHARMACEUTICALS IN WATER // Conference Proceedings, 20th International Conference on Materials, MATRIB 2019
  Korčula, Hrvatska: HDMT - Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2019. str. 111-118 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font