avatar

Zeljko Tomšić

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 28579 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 176520

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Željko Tomšić rođen je u Vrbovcu 1957. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao u polju elektrotehnike na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER).
Od 1991. godine radi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, u Zavodu za visoki napon i energetiku, a od 1981. do 1991 radio je u TEP tvornice elektrotehničkih proizvoda, Zagreb. Od 2004. do 2008. bio je na dužnosti Pomoćnika ministra za energetiku i rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva RH. Od 2008. do 2009. bio je Član Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d. za korporativnu strategiju, međunarodne odnose i plinsko poslovanje
Fakultetu elektrotehnike i računarstva diplomirao 1981. godine na smjeru elektroenergetika. Na istom fakultetu na smjeru Elektroenergetika magistrirao je 1990. Doktorsku disertaciju u području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika s temom "Metoda za analizu različitih mogućnosti održivog razvoja elektroenergetskog sustava" (mentor prof.dr.sc. Danilo Feretić) obranio je 2001. godine na FER-u .
U zvanje znanstveni savjetnik izabran je 06.06.2013., u zvanje viši znanstveni suradnik dana 26.09.2009., a u Znanstvenog suradnika 19.05.2004. Na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva u zvanje izvanredni profesor izabran je 18.01.2010., a u zvanje docenta 19.05.2004.
Prema programu FER 2 uveo je kao nositelj i predavač na predmetima: "Mjerenje i analiza potrošnje energije", "Energetika, okoliš i održivi razvoj", "Energetsko ekonomski modeli izgradnje EES-a", "Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost", "Ekonomija u energetici" te "Okoliš i održivi razvoj". Na poslijediplomskom studiju FER-a nositelj predmeta: "Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš" i "Planiranje proizvodnih postrojenja EE u uvjetima nesigurnosti".
Nositelj predmeta „Održiva proizvodnja i potrošnja električne energije“ na Sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom stručnom studiju Ekoinženjerstvo.
Predavač i na sveučilišnom studiju vojno inženjerstvo.
Suautor izrade programa za izdvojeni Sveučilišni prijediplomski studij: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori u Šibeniku, 2014. i kreator 11 predmeta za taj studij.
Voditelj Laboratorij za tržišta i burze energije i emisija (Laboratory for Energy and Environmental Markets and Exchanges) – LEEMaE, Osnovan odlukom FV FER-a 18.03.2015.
Znanstveno-istraživački rad je u područjima: energetske politike i energetske strategije, niskougljičnog razvoja elektroenergetike, planiranje proizvodnih kapaciteta elektroenergetskog sustava, ekologija i energetika, utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš, modeliranje i analiza tržišta energentima i emisijama u zrak, gospodarenje energijom i energetska učinkovitost. Ekspert u korištenju programa za modeliranje i planiranje elektroenergetskog sustava i baza podataka: Kao ekspert radio je na više domaćih i međunarodnih projekata u svijetu i bio je predavač na tridesetak međunarodnih radionica i inostranim sveučilištima o planiranju energetike.
Koautor sveučilišnih udžbenika: „Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji“ i „Elektrane i okoliš“. Objavio preko 100 radova u međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima radova međunarodnih konferencija i savjetovanja i međunarodnih radionica, te je koautor na preko pedeset znanstvenih i stručnih studija. Održao je preko 80 pozvanih predavanja na međunarodnim i domaćim skupovima.
Sudjelovao je na šest znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, više međunarodnih znanstvenih projekata i dva FP EU projekta. Bio nacionalni koordinator na više mulitilaterarnih i bilaterarnih istraživačkih projekata sa IAEA Beč.
Bio je voditelj Radne skupine za poglavlje "15 Energetika" pristupnih pregovora za EU 2005-2011.
Znanstveno-istraživački rad je u područjima: energetske politike i energetske strategije, ekonomije i energetici, tržišta energijom i emisijama, niskougljičnog razvoja elektroenergetike, planiranje proizvodnih kapaciteta elektroenergetskog sustava, ekologija i energetika, utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš, modeliranje i analiza tržišta energentima i emisijama u zrak, gospodarenje energijom i energetska učinkovitost u industriji i zgradarstvu, ekonomici u gospodarenju energijom.
Predstavnik Republike Hrvatske prijelazne tematske konfiguracije za Okvirni program Europske unije za istraživanje i inovacije, Klima, energija i mobilnost (engl. Climate, Energy and Mobility) za razdoblje 2021.-2027.unije za istraživanja i inovacije za razdoblje 2021.-2027. (Obzor Europa), MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Predstavnik Republike Hrvatske u konfiguraciji Sigurna, čista i učinkovita energija (Secure, Clean and Efficient Energy) programskog odbora Obzora 2020. (Horizon 2020) – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije (2014. - 2020.), MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, 2014. - 2020.
Bio je Član European Union Programme Committee for the Horizon 2020 Energy Challenge, 2014-2020. Bio član EU FP7 Programme Committee – Energy, MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, od siječnja 2011.-2014.
Član Tehničke radne skupine za politiku i mjere za niskougljični razvoj i član Tehničke radne skupine za politiku i mjere za prilagodbu klimatskim promjenama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Bio je predsjednik i član u mnogim nadzornim odborima, upravnim vijećima i vladinim povjerenstvima. Član je u više uredničkih odbora domaćih i međunarodnih časopisa. Član preko 30 organizacijskih, znanstvenih i programskih. odbora međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.
Za znanstvenu i stručnu djelatnost dobio je slijedeće nagrade: Nagrada Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti "J. J. Strossmayera", Nagrada Hrvatskog energetskog društva "Hrvoje Požar"; Priznanje časopisa Energija autorima s naviše objavljenih članaka u Energiji od 1991 do 2000.; Zagreb 2001.

https://www.fer.unizg.hr/zeljko.tomsic

energetske politike i energetske strategije, ekonomije i energetici, tržišta energijom i emisijama, niskougljičnog razvoja elektroenergetike, planiranje proizvodnih kapaciteta elektroenergetskog sustava, ekologija i energetika, utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš, modeliranje i analiza tržišta energentima i emisijama u zrak, gospodarenje energijom i energetska učinkovitost u industriji i zgradarstvu
Nema dodanih institucija.

(1991. - .) Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font