avatar

Jasna Šulentić Begić

Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek


CROSBI Profil CROSBI Profil: 24832 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 306974
ORCID ORCID: 0000-0003-4838-0324 Google Scholar ID Google Scholar ID: e85Nl4AAAAAJ WoS Researcher ID WoS Researcher ID: Y-5039-2018 Scopus Author ID Scopus Author ID: 57202575536

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Jasna Šulentić Begić rođena je 9. listopada 1967. u Osijeku. Studij Glazbene kulture upisala je 1987. na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i diplomirala u srpnju 1991. U lipnju 2009. magistrirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju – magisteriju glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a u ožujku 2013. doktorirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Rani odgoj i obvezno obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Od 1992. do 2008. bila je zaposlena u Osnovnoj školi Franje Krežme u Osijeku, a od 1997. do 2008. i u I. gimnaziji u Osijeku. Na Učiteljskom fakultetu/Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku bila je zaposlena od 2008. do 2016. te je izvodila nastavu kolegija Metodika glazbene kulture. Od 2016. zaposlena je na Umjetničkoj akademiji/Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Mentorica je preko 50 studenata u izradi završnih i diplomskih radova te doktorskih radova. Godine 2006. sudjelovala je u radu Povjerenstva za izradu nastavnog plana i programa glazbene kulture za osnovnu školu. Od 2015. do 2018. bila je članica Stručne radne skupine za izradu kurikuluma predmeta Glazbena kultura i Glazbena umjetnost te je imenovana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i članicom Radne skupine za izradu Prijedloga kurikuluma nastavnog predmeta Glazbena kultura i Glazbena umjetnost. Od 2015. ispitivačica je metodike Glazbene kulture na stručnim ispitima za učitelje razredne nastave. Od 2017. u istoj funkciji sudjeluje na stručnim ispitima za učitelje/nastavnike Glazbene kulture/Glazbene umjetnosti. Recenzentica je knjiga te radova iz područja glazbene pedagogije za časopise i zbornike konferencija.

https://www.researchgate.net/profile/Jasna_Sulentic_Begic2

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Interdisciplinarna područja znanosti

Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline) (8.05)

glazbena pedagogija, metodika nastave glazbe, kompetencije učitelja i nastavnika za poučavanje glazbe, permanentno usavršavanje učitelja i nastavnika glazbe, interkulturalna nastava glazbe
Nema dodanih institucija.

(2016. - .) Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek

(2008. - 2016.) Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek

(1997. - 2008.) I. gimnazija, Osijek

(1992. - 2008.) OŠ Franje Krežme u Osijeku

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Učiteljski fakultet u Zagrebu

2010. - 2013.

Hrvatska

dr. sc.

Muzička akademija u Zagrebu/Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

2004. - 2009.

Hrvatska

mr. sc.

Pedagoški fakultet u Osijeku

1987. - 1991.

Hrvatska

mag. mus.

Nema dodanih nagrada i priznanja.

(2019) priznanje (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku) - izuzetno zalaganje u znanstveno-istraživačkim projektima

(2007) zahvalnica (Osječko-baranjska županija) - zahvalnica Osječko-baranjske županije/Županijskog povjerenstva za sudjelovanje s naprednim i darovitim učenicima na 3. smotri pjevačkih zborova osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske županije

(2007) zahvalnica (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) - zahvalnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa/Agencije za odgoj i obrazovanje za vrstan rad s učenicima i sudjelovanje na 50. Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži (zlatna plaketa - zbor OŠ Franje Krežme)

(2006) zahvalnica (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) - zahvalnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa/Zavoda za školstvo Republike Hrvatske/Ministarstva kulture/Grada Varaždina i Varaždinske županije za sudjelovanje na 49. Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži (srebrna plaketa - zbor OŠ Franje Krežme)

(2006) zahvalnica (Osječko-baranjska županija) - zahvalnica Osječko-baranjske županije/Županijskog povjerenstva za sudjelovanje s naprednim i darovitim učenicima na 2. smotri pjevačkih zborova osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske županije

(2005) zahvalnica (Osnovna škola Franje Krežm) - zahvalnica Osnovne škole Franje Krežme, Osijek za predani rad i postignute rezultate na promicanju imena i ugleda škole

(2005) zahvalnica (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) - zahvalnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa/Zavoda za školstvo Republike Hrvatske/Ministarstva kulture/Grada Varaždina i Varaždinske Županije za vrstan rad s pjevačkim zborom na 48. Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži (brončana plaketa - zbor OŠ Franje Krežme)

(2005) zahvalnica (Osječko-baranjska županija) - 1999., 2001. i 2005. - zahvalnica Osječko-baranjske županije/Županijskog povjerenstva za sudjelovanje s naprednim i darovitim učenicima na Županijskoj smotri učeničkih pjevačkih zborova

Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Istaknuti radovi

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font