avatar

Naida-Mihal Brandl

Filozofski fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 23875 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 302922

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Naida-Mihal Brandl rođena je u Splitu 24. rujna 1971. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu (CODKO Natko Nodilo). Diplomirala je povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine s diplomskim radom "Sefardska dijaspora na Mediteranu u 16. stoljeću." Od 1999. do odlaska na magistarski studij radi kao stručni suradnik u Vladi Republike Hrvatske, Uredu za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj. Godine 2001. odlazi na magistarski studij iz židovske povijesti na Jewish Theological Seminary of America u New Yorku (Sjedinjene Američke Države) u trajanju od četiri semestra, koja se, u to vrijeme, nalazi među deset najboljih poslijediplomskih institucija za židovske studije. Godine 2004. u sklopu magistarskog studija na jednogodišnjem studiju u Konzervativnoj ješivi u Jeruzalemu sudjeluje u radu na projektu Sefardski Židovi i Šoa za područje Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Bugarske i Grčke, pod pokroviteljstvom Sephardic Educational Centre u Jeruzalemu.
Od 2006. godine vanjski je suradnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na novoosnovanoj Katedri za judaistiku, a od 1. lipnja 2007. godine na istoj je katedri zaposlena kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta. Od 2008. do 2012. godine uz prof. dr. sc. Ivu Goldsteina aktivno sudjeluje u organizaciji Katedre za judaistiku, kao i u planiranju i pisanju programa preddiplomskog i diplomskog studija judaistike, a uz prof. dr. sc. Ivu Goldsteina, glavni autor programa, kao i većine povijesnih kolegija. Katedra je dopusnicu za preddiplomski studij judaistike dobila 2012. godine, a za diplomski studij 2015. godine Na istoj katedri izvođač je povijesnih predmeta, a od 2017. i nositelj.
Od 2010. godine je na Poslijediplomskom doktorskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studij je završila 2015. godine obranom disertacije Židovi u Hrvatskoj od 1944/5. do 1952. izrađenoj pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Ive Banca.
Od 2015. do 2017. godine radi kao poslijedoktorand na Katedri za judaistiku. Godine 2016. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 2017. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Nosi i izvodi kolegije Pregled židovske povijesti u modernom i suvremenom razdoblju, Betweem the empires: Jewish history in Croat Lands until the 20th century, Jewish history in Croatia in the 20th century, Odabrane teme iz judaistike: moderni židovski identiteti, Selected topics in modern and contemporary history: History of Israel i Teaching about the Shoah, koji izvodi zajedno s predavačima s Jad vašema iz Jeruzalema (Izrael). Govori engleski i hebrejski te čita talijanski i njemački.
Svoje znanstvene interese dr. sc. Naida-Mihal Brandl usmjerila je istraživanju glavnih trendova moderne i suvremene židovske povijesti, povijesti Židova u Hrvatskoj u jugoslavenskom razdoblju, židovskoj baštini u Hrvatskoj, kao i jadranskom židovskom poviješću 18. stoljeća u svjetlu talijanskih arhiva. Od 2008. do 2010. istražuje židovsku povijest u Hrvatskoj u razdoblju između dva svjetska rata, s posebnim naglaskom na razvoj cionizma od tridesetih godina 20. stoljeća, kroz arhivsku građu i suvremeni židovski tisak. Od 2010. počinje raditi na židovskoj povijesti u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata, na arhivskoj građi u arhivima u Zagrebu, Beogradu i Jeruzalemu. Rezultati tih istraživanja prezentirani su u doktorskoj disertaciji. Od 2014. istražuje židovsku povijest između dviju jadranskih obala iz pomorskih dokumenata iz talijanskih arhiva, od 2015. godine istražuje materijalnu i nematerijalnu kulturu židovske baštine Zagreba. Od 2019. ona je glavni istraživač na projektu restitucije židovske imovine u Hrvatskoj koji provodi The World Jewish Restitution Organization (WJRO), a od 2020. i glavni istraživač na projektu restitucije židovske pokretne imovine u Hrvatskoj koji provodi The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference). Članica je hrvatske delegacije u International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) u akademskoj radnoj skupini.
U akademskim godinama 2019/2020. i 2020/2021. (od srpnja 2020. do veljače 2021.) bila je obnašateljica dužnosti prodekanice za poslovanje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2020/2021. Naida-Mihal Brandl je predstojnica Katedre za judaistiku, koja je nositelj preddiplomskog i diplomskog studija judaistike.

https://theta.ffzg.hr/ECTS/Osoba/Index/3074

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Humanističke znanosti

Povijest (6.04)

Religijske znanosti (interdisciplinarno polje) (6.09)

Interdisciplinarne humanističke znanosti (6.10)

Baština, Kulturni turizam, Religijska povijest, Religijske znanosti, Interdisciplinarni studiji, Judaistika, Povijest
Nema dodanih institucija.

(2007. - .) Filozofski fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi.

Studijski boravci

Fred and Ellen Lewis / JDC Archives Fellowship

2017. - 2017.

Sjedinjene Američke Države (SAD)

Rekonstrukcija židovske zajednice u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata.

Ostalo

Yad Vashem

2014. - 2014.

Izrael

Seminar for Holocaust Studies for Educators from Croatia

Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Istaknuti radovi

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font