avatar

Antonija Petričušić


CROSBI Profil CROSBI Profil: 23301 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 269481

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Antonija Petričušić izvanredna je profesorica na katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Članica je Savjetodavnog odbora, tijela stručnjakinja i stručnjaka koje nadgledaju primjenu Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina. Članica je i Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice.

Doktorirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz). Disertacija je nagrađena stipendijom i nagradom za mlade istraživače sa Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu (Preis des Landeshauptmannes). Završila je poslijediplomski studij iz područja sociologije i socijalne antropologije na Central European University u Budimpešti, Mađarska. Završila je i poslijediplomski studij iz područja ljudskih prava i demokratizacije Sveučilišta u Sarajevu i Bologni, diplomirala na Fakultetu političkih znanosti na studiju novinarstva te na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Za studentske radove nagrađena je nagradom Svjetskog viktimološkog društva, Dekanovom nagradom i Rektorovom nagradom.

U svojstvu gostujuće profesorice predaje na European Regional Master's Programme in Democracy and Human Rights in South East Europe kojeg zajednički izvode Sveučilišta u Sarajevu i Bologni. Radila je ranije kao znanstvena suradnica na Institutu za austrijsko, europsko i poredbeno javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu u Austriji, kao znanstvena novakinja na Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu, kao suradnica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske te kao znanstvena suradnica na Europskoj akademiji u Bolzanu u Italiji. Do sada je sudjelovala i surađivala u nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata i konferencija.

https://www.pravo.unizg.hr/antonija.petricusic

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Društvene znanosti

Pravo (5.02)

upravljanje različitošću, rodna ravnopravnost, prava žena, prava manjina
Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Sveučilište Karl-Franzens u Grazu

2007. - 2013.

Austrija

Dr.iur.

Studijski boravci

Pravni fakultet Sveučilište u Minnesoti

2022. - 2023.

SAD

Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font