avatar

Borivoje Pašić

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 23226 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 285861

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Borivoje Pašić rođen je 23. siječnja 1982. godine u Sisku. Nakon završetka osnovne škole upisuje se u Gimnaziju Sisak opći smjer. Gimnaziju završava 2000. godine te se iste godine upisuje na Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer naftno rudarstvo, koji završava 15. srpnja 2005. godine i stječe titulu diplomiranog inženjera naftnog rudarstva.
Od 2006. godine zaposlen je na mjestu prvo asistenta-znanstvenog novaka, a od 2011. godine na mjestu asistenta na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, u Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku. Doktorirao je 30. ožujka 2012. godine obranom doktorskog rada „Optimiranje sastava isplake u funkciji povećanja stabilnosti kanala bušotine“ koji je izradio pod mentorstvom prof. dr. sc. Nediljke Gaurine-Međimurec. Iste godine (12. lipnja 2012.) izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, a odlukom Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 19. svibnja 2014. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Trenutno je nositelj više predmeta iz područja tehnike izrade bušotina, te opremanja i održavanja bušotina, na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija naftnog inženjerstva.
Tijekom rada na fakultetu obnašao je funkciju predstojnika Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku tijekom akademskih godina 2015/2016. i 2016/2017., te prodekana za nastavu i studente tijekom akademske godine 2018/2019.
Član je hrvatskog ogranka svjetskog udruženja naftnih inženjera, te dobitnik nagrade „Young Member Outstanding Service and Contribution to the Industry (South, Central & East Europe Region)“ u 2010. godini od strane spomenute organizacije. U dosadašnjoj znanstvenoj i stručnoj karijeri objavio je kao autor ili koautor više od 35 znanstvenih, preglednih i stručnih radova, te četiri poglavlja u knjizi. Također je sudjelovao kao suradnik u dva znanstvena projekta, te izradi više stručnih studija i elaborata vezanih uz procjenu utjecaja rudarskih radova na okoliš. Trenutno je voditelj edukacijskog projekta „InterRGN – Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

tehnika i tehnologija izrade bušotina, opremanje i održavanje bušotina, stabilnost kanala bušotine, pridobivanje ugljikovodika i geotermalne vode, odlaganje nukearnog otpada u duboke bušotine
Nema dodanih institucija.

(2006. - .) Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font