avatar

Vjeran Kursar

Filozofski fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 21915 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 265021

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Vjeran Kursar je rođen 8. travnja 1975. u Zagrebu, gdje završava osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je studij povijesti i turkologije. Magistrirao je 2007. godine na Sveučilištu Bilkent u Ankari (Turska), gdje je pohađao poslijediplomski studij “Osmanska povijest” (“Ottoman History”). Doktorski studij “Hrvatska povijest” na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu završio je 2011. godine obranom doktorskog rada pod naslovom „Nemuslimani i funkcioniranje predmodernoga multikonfesionalnoga društva u osmanskoj Bosni (1463. – oko 1750.).
Učestvuje u održavanju nastave na Odsjeku za povijest (preddiplomski, diplomski studij i doktorski studij), i Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku (preddiplomski i diplomski studij). Obnašao je dužnost predstojnika Katedre za turkologiju (2019-2020), a trenutno je voditelj diplomskog studija povijesti – modul Rani novi vijek (od ožujka 2021.).
Područja njegovog znanstvenog interesa su pravna, kulturna i vjerska povijest Osmanskog Carstva (15-18. st.), šerijatsko pravo, islamske studije i etno-konfesionalni odnosi na Balkanu u ranom novom vijeku. Objavio je autorsku knjigu “Croatian Levantines in Ottoman Istanbul” (2021), te kao suurednik (sa Nenadom Moačaninom i Kornelijom Jurin Starčević) zbornik “Evliya Çelebi in the Borderlands: New Insights and Novel Approaches to the Seyahatname (Western Balkans and Iran Sections)” (2021). Do sada je objavio dvadesetak članaka na teme iz hrvatske i osmanske povijesti u domaćim i stranim publikacijma, uredio tri knjige (u suautorstvu), kao i poseban broj časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest god. 51, br. 1 (2019) o migracijama. Učestvovao je u radu 20 znanstvenih konferencija i skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i u organizaciji četiri međunarodna i jednog domaćeg skupa. Član je izvršnog odbora „International Association of Social and Economic History of the Ottoman Empire“ (IAOSEH), te član „International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies“ (CIÉPO) i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ), Research Group „The Ottoman Europe: Methods and Perspectives of Early Modern Studies on Southeast Europe“ / Arbeitskreis „Das osmanische Europa. Methoden und Perspektiven der Frühneuzeitforschung zu Südosteuropa“ i potpredsjednik Znanstvenog vijeća za istraživanje odnosa Hrvatske i europskog jugoistoka u povijesnoj perspektivi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U više navrata surađivao je kao scenarist i znanstveni suradnik na dokumentarnim filmovima u produkciji Hrvatske televizije. Koristi se aktivno engleskim i turskim jezikom, te pasivno francuskim, talijanskim i njemačkim.

http://www.ffzg.unizg.hr/turkolog/?page_id=68

Nema dodanih institucija.

(2004. - .) Filozofski fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font