avatar

Marko Dragić

Filozofski fakultet u Splitu


CROSBI Profil CROSBI Profil: 21750 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 263153

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Rođen 10. srpnja 1957. u Gmićima kraj Prozora (Poljana na Makljenu). U rodnom mjestu završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zadru završio studij i diplomirao hrvatski i latinski jezik i književnost (1980.). Poslijediplomski doktorski studij završio i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, temom Hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hercegovine (2000.) Radio kao profesor hrvatskoga i latinskoga jezika u Srednjoškolskom centru u Prozoru (1980. – 1988.). Obnašao više dužnosti u politici i izvršnoj vlasti: predsjednik Općinskog vijeća Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Prozor (1988. – 1990.), načelnik PS Rama – Prozor, (1990. – 1993.), pomoćnik te zamjenik ministra MUP-a HR HB (1993. – 1995.), član predsjedništva HDZ-a BiH (1994. – 1996.), član te predsjednik Upravnog odbora HPT-a (1994. – 1998.), zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije (1996-1998), član Predsjedništva Matice hrvatske Mostar (2000. – 2002.), ravnatelj HABENE (1995. – 2002.), osnivač Federalne novinske agencije (FENE) te zamjenik generalnog direktora FENE i dr. Sudionik Domovinskoga rata od početka do kraja, pukovnik. Na Filozofskom fakultetu u Splitu, gdje je od 2005. – 2007. bio pročelnik Odsjeka za kroatistiku, te predsjednik Etičkoga povjerenstva (2007. – 2010.), predstojnik je Katedre za književnost i kulturu, voditelj Modula za književnost i kulturu na doktorskom studiju humanističkih znanosti. Od 2017. do 2021. član te od 2021. potpredsjednik Matičnog odbora područja humanističkih znanosti, polje filologija u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske. Od 2009. ekspert je pri Ministarstvu nauke Crne Gore.
Kao gostujući profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru od 2007. do 2013. godine obnašao dužnost prodekana za znanost. Mentorirao 647 diplomskih i završnih radova na filozofskim fakultetima u Splitu i Mostaru te 7 doktorskih disertacija na filozofskim fakultetima u Zagrebu, Splitu i Mostaru. U desetak država objavio je 210 znanstvenih radova te 174 prikaza, književnih kritika, ekspertiza i popularnih radova, autor je 11 znanstvenih knjiga te po jednog fakultetskog udžbenika i priručnika. Od 1999. do 2014. bio urednik u ediciji Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u sto knjiga (1999. – 2014.). O mojim je djelima objavljeno nekoliko znanstvenih i stručnih radova, eseja, te preko stotinu prikaza. Od objavljenih radova u časopisima, 27 se indeksira u SCOPUSU a u WoS-u CC i CCC 33 rada. Citiran preko 2.800 puta
Predsjednik Republike Hrvatske odlikovao ga je Redom hrvatskoga trolista, Spomenicom domovinske zahvalnosti i Spomenicom Domovinskoga rata. Dobitnik je Priznanja „Top 20 profesora na fakultetima u akademskoj godini 2013/2014 - po izboru studenata“. Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 2020. dodijelio mu je Nagradu za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima. Dobitnik više plaketa.
Uvršten u enciklopedije: Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine; Biografsku enciklopediju vodećih ličnosti Hrvatske;[3] Who is Who World Society; Who's in the World 2013., 30th Edition, A Who's Who in America Publication, New Jersey, U. S. A. 2013., Ko je ko u Bosni i Hercegovini, 2014., te u leksikone. Član je Matice hrvatske, Hrvatskog filološkog društva, Književnog kruga Split. Redoviti je član Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Supruga Kata (1960.), djeca: dipl. iur. Josip (1981.), izv. prof. dr. sc. Helena (1983.), mag. soc. rada Marija (1988.).

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Humanističke znanosti

Filologija (6.03)

hrvatska nematerijalna kulturna baština u europskom kontekstu, Kulturna antropologija, Književnost i zbilja, Hrvatska usmena književnost
Nema dodanih institucija.

(2005. - .) Filozofski fakultet u Splitu

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet u Zagrebu

1997. - 2000.

Republika Hrvatska

doktor humanističkih znanosti, polje filologija

Nema dodanih nagrada i priznanja.

(1997) Red hrvatskoga trolista, Spomenica domovinske zahvalnosti (Predsjednik Republike Hrvatske) - Odličje.

Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font