avatar

Dragan Damjanović

Filozofski fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 21739 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 264970
ORCID ORCID: 0000-0003-2589-8075 Google Scholar ID Google Scholar ID: Nqe1STUAAAAJ WoS Researcher ID WoS Researcher ID: Y-5110-2018 Scopus Author ID Scopus Author ID: 30667466300

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Dr. sc. Dragan Damjanović (Osijek, 1978.) redoviti je profesor i predstojnik Katedre za modernu umjetnost i vizualne komunikacije na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Posebno područje njegova znanstvena interesa predstavlja povijest arhitekture te slikarstva i skulpture od kraja 18. do sredine 20. stoljeća. S toga je područja do sada objavio 15 knjiga (Đakovačka katedrala, 2009.; Arhitekt Herman Bollé, 2013.; Vila Živković-Adrowski-Lubienski, 2016.; Zagreb. Architectural Atlas, 2016., Otto Wagner und die kroatische Architektur, 2018.), te više od stotinu znanstvenih članaka u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima kao i niz poglavlja u knjigama. Članke je objavio u uglednim međunarodnim časopisima: Journal of the Society of Architectural Historians, (UCLA Press, Los Angeles), Zeitschrift für Kunstgeschichte (Berlin, München, Basel), Centropa (New York), Architectura – Zeitschrift für Geschichte der Baukunst (Berlin), Umění/Art (Prag), Acta Historiae Artium (Budimpešta), Urban Design International (London), itd.
Autor je niza izložbi: Bečka akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma (Gliptoteka HAZU, Zagreb, 2011.), Sinagoge vukovarskog arhitekta Frana Funtaka (Židovska općina u Zagrebu, 2014.), Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2015.), Otto Wagner i hrvatska arhitektura (Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Austriji u Beču, Muzej 3. bečkog okruga, 2018. – 2019.). Suautor je izložbe Ars et Virtus Hrvatska-Mađarska. 800 godina zajedničke kulturne baštine (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2020.; Mađarski nacionalni muzej, Budimpešta, 2021.).
Bio je suorganizator međunarodnog znanstvenog skupa Art and Politics in Europe in the Modern Period realiziranog na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2016. godine.
Trenutno je voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (od 2018.). te projekta Sveučilišta u Zagrebu Hrvatska likovna baština od baroka do suvremenosti – umjetničke veze, provenijencija umjetnina, konteksti (od 2020.).
Nakon potresa u Zagrebu 2020. aktivno se uključio u aktivnosti oko očuvanja stradale spomeničke baštine grada. Član je Savjeta za usmjeravanje i praćenje Programa cjelovite obnove povijesne jezgre pri Gradskom poglavarstvu. Nadalje, član je niza strukovnih i drugih udruženja: Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Međunarodnog društva likovnih kritičara (AICA), itd.
Za svoj je znanstveni rad do sada dobio niz nagrada: Državnu nagradu za znanost 2005., Povelju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 2014. i 2019., Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta 2014., Nagradu Grada Zagreba 2015. i Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu za područje likovnih umjetnosti.

http://povum.ffzg.unizg.hr/?p=946

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Humanističke znanosti

Povijest umjetnosti (6.05)

Povijest arhitekture, Historicizam, Secesija, Moderna arhitektura, Povijest umjetnosti, Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća, Moderna i suvremena umjetnost, Vizualne komunikacije
Nema dodanih institucija.

(2003. - .) Filozofski fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet u Zagrebbu

1997. - 2002.

Hrvatska

profesor povijesti i povijesti umjetnosti

Nema dodanih nagrada i priznanja.

(2021) Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske) - Godišnja nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2020. godinu za monografiju Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg i baština Srpske pravoslavne crkvene općine u Zagrebu, dodijeljena 2021.

(2019) Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske) - Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2018. godinu za monografiju i izložbu Otto Wagner und die kroatische Architektur, dodijeljena 2019.

(2016) Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj (HAZU) - Nagrada HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu za područje likovnih umjetnosti za izložbu Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole, dodijeljena 2016.

(2015) Nagrada Grada Zagreba (Grad Zagreb) - Nagrada Grada Zagreba 2015. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé i vodič Zagreb. Arhitektonski atlas.

(2014) Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta 2014. godine (Filozofski fakultet u Zagrebu) - Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta 2014. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé (Zagreb, 2013.)

(2014) Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske) - Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2013. godinu za monografiju Arhitekt Herman Bollé, dodijeljena 2014.

(2005) Državna nagrada za znanost za znanstvene novake 2005. godine (Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH) - Državna nagrada za znanost za znanstvene novaka dodjeljena mi je za monografiju Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom

Nema dodanih aktivnosti.

(2018 - trenutna) Voditelj znanstvenog projekta Umjetnost ii država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font