avatar

Josip Berdica

Pravni fakultet, Osijek


CROSBI Profil CROSBI Profil: 21629 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 265596

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Rođen sam 1979. u Osijeku. Nakon osnovnoškolskog obrazovanja 1993. upisao sam se u Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. 1997. godine upisujem se na Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Teologiju u Đakovu gdje sam diplomirao 2002. godine. Poslijediplomski studij iz filozofije upisao sam na Hrvatskim studijima - Filozofskom fakultetu Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad na temu Obrisi filozofske antropologije Lava N. Tolstoja s osvrtom na roman «Uskrsnuće» obranio sam 2007. godine. Doktorski studij filozofije upisao sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te disertaciju iz područja socijalne filozofije pod naslovom Položaj čovjeka u ideji religioznog anarhizma: Doprinos anarhizma socijalnoj filozofiji dovršavam 2010. godine.
Od 2003. zaposlen sam na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Sudjelovao sam na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata a objavljujem radove iz područja filozofije društva, političke filozofije i teorije te etike.

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Humanističke znanosti

Filozofija (6.01)

Politička teorija, Politička filozofija, Socijalna filozofija (filozofija društva), Socijalna teorija, Sociologija prava, Filozofija prava
Nema dodanih institucija.

(2003. - .) Pravni fakultet, Osijek

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2007. - 2010.

Hrvatska

dr. sc.

Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font