avatar

Ozren Hasan

Hrvatski geološki institut


CROSBI Profil CROSBI Profil: 21464 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 256282

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Ozren Hasan rođen je 20. 08. 1973. godine u Zagrebu, gdje završava osnovnu školu, te potom Kemijsku i geološku tehničku školu. Zajednički studij Rudarsko geološko naftnog fakulteta i Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1992. godine. Ubrzo nakon diplome (1998.) zapošljava se 1999. godine u Hrvatskom geološkom institutu, gdje je zaposlen i danas kao stručni savjetnik. Tijekom 1999. godine upisuje poslijediplomski studij na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, gdje 2004. godine brani magistarski rad pod naslovom „Intenzitet kemijskog trošenja eocenskih klastita u različitim dijelovima sliva rijeke Dragonje“. Stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja polaže 2005. godine. Tijekom 2017. godine brani doktorski rad na Rudarsko geološko naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom „Paleookolišna rekonstrukcija slivova Karinskoga mora, Novigradskoga mora i Velebitskoga kanala tijekom holocena“. Tijekom svog rada bio je suradnik je na više znanstvenih projekata MZOŠ-a: „Osnovna geokemijska karta Republike Hrvatske“ (2002.-2013.), „Karta mineralnih sirovina Republike Hrvatske“ (1999.-2008.) i „Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadranskih slivova“ (2007.-2013.), te na međunarodnim znanstvenim projektima „CC-WaterS: Climate Change and Impacts on Water Supply“ (2009.-2012.) i SnapSEE (2012-2014). Suradnik je na nekoliko prošlih i trenuto aktivnih znanstvenih projekata: “Lost Lake Landscapes of the Eastern Adriatic Shelf” (LoLADRIA) (HRZZ) (2014-2018), „Geological and seismological aspect of geodynamics in Kvarner area – unveiling of the Kvarner fault“ (Geosekva) (HRZZ) (2018-2021); „Strengthening research in the Croatian Geological Survey: Geoscience-Twinning to develop state-of-the-art subsurface modelling capability and scientific impact“ (GeoTwin) (H2020) (2018-2021); „Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama“ (UKV) (ESIF) (2020-2022); „Sediments between source and sink during a Late Quaternary eustatic cycle: The Krka and the Mid Adriatic Deep System” (QMAD) (HRZZ) (2019-2023); Geološka karta podmorja i EMODnet Geology (2013-2016). Suradnik je i na privrednim projektima „Usluga kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom” (2021-2023), „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“ (2014.-2017.) "Istraživanja paleorazina Vranskog jezera na Cresu" (2013-2015), „Paleolimnološka istraživanja Baćinskih jezera" (2013-2015).
Član je Hrvatskog geološkog društva (HGD), The International Union for Quaternary Science (INQUA), Estuarine Coastal Sciences Association (ECSA) i MEDiterranean sea-level change and projection for future FLOODing (MEDFLOOD).

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Prirodne znanosti

Geologija (1.03)

Nema dodanih institucija.

(1999. - .) Hrvatski geološki institut

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Rudarsko geološko naftni fakultet

2013. - 2017.

Hrvatska

Doktor znanosti

Prirodoslovno matematički fakultet

1999. - 2004.

Hrvatska

Magistar znanosti

Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font