avatar

Vladimir Mrša

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 19184 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 39525

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

V. Mrša rođen je 1957. godine u Zagrebu gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. 1975. godine upisao se na Biotehnološki odjel Tehnološkog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1980 godine. Iste godine upisao je poslijediplomski studij na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Kemija, struka Biokemija. 1984. godine uspješno je obranio doktorsku disertaciju izrađenu u Laboratoriju za biokemiju Prehrambeno biotehnološkog fakulteta u Zagrebu. U okviru poslijedoktorskog usavršavanja V. Mrša je od 1988. do 1990. boravio kao stipendist Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) na Sveučilištu u Regensburgu u Laboratoriju za staničnu biologiju, nakon čega je u sklopu nastale suradnje više puta boravio u istom laboratoriju.
Od 1980. godine V. Mrša radi kao asistent pripravnik, odnosno asistent u Laboratoriju za biokemiju Prehrambeno biotehnološkog fakulteta u Zagrebu. 1985. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstveni asistent, a 1989. u zvanje znanstveni suradnik. 1990. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent, a 1996. godine u zvanje izvanredni profesor. U zvanje redovni profesor izabran je 1999. te je u trajnom zvanju od 2004 godine.
Nastavni rad V. Mrše vezan je uz Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je kao nositelj organizirao i izvodio nastavu iz kolegija Biokemija 1 i 2, Pročišćavanje i karakterizacija proteina, Biokemija hrane i Biokemijska uloga vitamina i iona u hrani i prehrani. Osim toga V. Mrša izvodi nastavu iz kolegija Fiziologija i biokemija prehrane i Stanične stijenke industrijskih mikroorganizama na doktorskom studiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, kao i kolegijima Metode separacije i analize biomolekula i Glikoproteini-struktura i funkcija na poslijediplomskom studiju kemije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i Biokemija namirnica na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. V. Mrša bio je voditelj 28 diplomska, 3 magistarska rada i 8 disertacija.
U svom znanstvenom radu V. Mrša se bavi problemima glikozilacije i sekrecije proteina u stanicama kvasca, ulogom ugljikohidratnog dijela glikoproteina, kao i strukturom, biosintezom i ulogom pojedinih komponenata stanične stijenke, posebno proteina ugrađenih u stijenku. Autor je 52 znanstvena rada (od čega 45 indeksiranih u CC i/ili SCI). Osim toga, sudjelovao je kao predavač na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. 1994-1995. godine V.Mrša je bio voditelj znanstvenog projekta suradnje s tvornicom “Krka”, Novo mesto, Slovenija, a 2001.godine vodio je projekt suradnje s Plivom, d.d. pod nazivom Akarboza. Sudjelovao je u projektima Ministarstva znanosti RH “Regulacija sinteze i sekrecije kvaščevih glikoproteina (1991-1996.) i “Ekspresija gena i uloga izvanstaničnih proteina kvasca” (1996.-2006.), od 2007. do 2014. bio je voditelj projekta „Molekularni mehanizmi ugradnje proteina u staničnu stijenku kvasca“, od 2015. do 2019. vodio je projekt. Osim toga, V. Mrša je kao predsjednik ili član organizacijskog ili znanstvenog odbora sudjelovao u organizaciji većeg broja znanstvenih skupova. Od 2009. obnaša dužnost glavnog urednika časopisa Food Technology and Biotechnology.
V. Mrša je član Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (tajnik od 1991. do 1996.), Hrvatskog društva za biotehnologiju i Hrvatskog mikrobiološkog društva, a član je i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Osim toga, 1992.-1997. bio je predsjednik IAESTE-Croatia, hrvatskog ogranka međunarodne organizacije za razmjenu studenata. Od 2005. godine predsjednik je Znanstvenog odbora za novu hranu i hranu koja za životinje koja sadrži GMO pri Hrvatskoj agenciji za hranu. Od 2003 do 2007. godine obnašao je dužnost dekana, a od 2011. do 2015. i prodekana za međunarodnu suradnju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. godine koordinator je CEEPUS mreže za razmjenu studenata i nastavnika HR-0306 For Safe and Healthy Food in Mid-Europe. Od 2015. do 2019. bio je predstojnik Zavoda za kemiju i biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta. Od 2013. godine koordinirao je izradu dijela Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije RH o visokom obrazovanju, a nakon toga je do 2017. bio član Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije. Bio je hrvatski predstavnik u Radnoj grupi WG3 Bologna Follow-up Group. Od 2013. godine V. Mrša je suradnik Hrvatske akademije tehničkih znanosti. Od 2016. godine izabran je za člana HATZ, od 2018. je član Odbora za međunarodnu djelatnost i tajnik Odjela bioprocesnog inženjerstva, a od 2019. i glavni tajnik Akademije.

http://www.pbf.unizg.hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_biokemiju/vladimir_mrsa

Nema dodanih institucija.

(1980. - .) Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font