avatar

Mario Bogdanović

Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate


CROSBI Profil CROSBI Profil: 17564 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 289165

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

- Izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje društvenih znanosti, polje ekonomije (21. 04. 2023.)
- Izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (28. 03. 2013. i 30. 06. 2021.)
- Izbor u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole za područje društvenih znanosti, polje ekonomija (25. 03. 2019.) i nastavno zvanje profesora visoke škole (13. 02. 2020.)

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Društvene znanosti

Ekonomija (5.01)

Psihologija (5.06)

Menadžment, Menadžment ljudskih resursa, Organizacijsko ponašanje, Strateški menadžment ljudskih resursa, Strategije novih proizvoda, Procesni menadžment, Projektni menadžment, Tehnološko poduzetništvo, Markoekonomski menadžment, Komunikacijske vještine, Timski rad, Mračne vještine menadžmenta, Menadžment u poljoprivredi, Menadžment u edukaciji, Poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje, Poduzetništvo, Marketing
Nema dodanih institucija.

(2020. - .) Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate

(2008. - 2018.) Ekonomski fakultet, Split

(2006. - 2008.) Visoko gospodarsko učilište, Križevci

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Sveučilište u Splitu, Faculty of Economics

2007. - 2010.

Hrvatska

Doktor ekonomskih znanosti

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

1997. - 2002.

Hrvatska

Magistar ekonomskih znanosti

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

1994. - 2001.

Hrvatska

Profesor psihologije

Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet

1990. - 1994.

Hrvatska

Diplomirani ekonomist

Nema dodanih nagrada i priznanja.

(2010) Priznanje za izniman uspjeh (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu) - Priznanje asistentu dr. sc. Mariju Bogdanoviću za izniman uspjeh u akademskoj 2009./2010.

(2010) Priznanje za vrijedno znanstveno djelo (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu) - Priznanje za vrijedno znanstveno djelo-poglavlje monografije: Bogdanović, M. (2010.), Organizacijska kultura kao faktor uspjeha projekata unapređenja poslovnih procesa, U: (Nikša Alfirević et al., urednik Marin Buble, ur.) Utjecaj organizacijskih varijabli na uspjeh programa unapređenja poslovnih procesa, Split: Ekonomski fakultet, str. 195-216.

Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font