avatar

Ljubica Kordić


CROSBI Profil CROSBI Profil: 17435 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 235321

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Ljubica KORDIĆ je izvanredna profesorica na Pravnome fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmyera u Osijeku. Završila je Filozofski fakultet u osiejku te stekla znanstveni stupanj doktora znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u zagrebu 2008. godine. Područje njezina znanstvenog interesa obuhvaća didaktiku i metodiku engleskog i njemačkog jezika pravne struke, pravnu lingvistiku, primijenjenu lingvistiku, sociolingvistiku, osobito pitanja višejezičnosti i manjinskih jezika. Objavila je preko 80 znanstvenih i stručnih radova, bila autoicom 2 knjige i koautroicom 2 knjige. Članica je domaćih i međunarodnih stručno-znanstvenih udruga HDPL, EULETA, Kroatischer Deutschlehrerverband (KDV), Eurolinguistics Association, UNJSVU.

https://www.pravos.unios.hr/katedra-stranih-jezika

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Humanističke znanosti

Filologija (6.03)

Područje njezina znanstvenog interesa obuhvaća didaktiku i metodiku engleskog i njemačkog jezika pravne struke, pravnu lingvistiku, primijenjenu lingvistiku, sociolingvistiku
Nema dodanih institucija.

(2013. - 2021.) Filozofski fakultet, Osijek

(1994. - 2021.) Pravni fakultet, Osijek

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2002. - 2008.

HR

Dr. Sc. Jezikoslovlje

Filozofski Fakultet Osijek

1979. - 1984.

HR

Profesor engleskog jezika i književnosti jezika i književnosti

Nema dodanih nagrada i priznanja.

(2019) Nagrada za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu (Pravni fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku) - Godišnja nagrada za izvrsnost u znanstveno-itraživačkoj djelatnosti na Pravnom fakultetu Osijek za 2019. godinu

Nema dodanih aktivnosti.

(2013 - 2021) Voditeljica programa Cjeloživotnog obrazovanja za pravnike-lingviste, Pravni fakultet Osijek

Istaknuti radovi

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font