avatar

Krešimir Buntak

Sveučilište Sjever, Koprivnica


CROSBI Profil CROSBI Profil: 16083 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 215745

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Dr.sc. Krešimir Buntak rođen je 28.kolovoza 1966. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Nakon završene osnovne i srednje škole u Zagrebu upisuje se na Fakultet strojarstva i brodogradnje koji završava 1993. godine i stiče titulu diplomiranog inženjera strojarstva, nakon čega upisuje poslijediplomski znanstveni studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Menadžment i organizacija. Obranom magistarskog rada 1997. godine stiče titulu magistra društvenih znanosti polje ekonomija. Uz svoj profesionalni rad u gospodarstvu i javnoj upravi nastavlja s usavršavanjem i 2010. godine uspješno brani doktorsku disertaciju s temom Model definiranja i upravljanja ključnim parametrima intelektualnog kapitala u organizaciji na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je promoviran u doktora ekonomskih znanosti područje menadžment. Upisan je u registar znanstvenika pod matičnim brojem znanstvenika 215745. U svojoj je profesionalnoj karijeri gotovo 20 godina obnašao različite menadžerske funkcije. U mandatu 1997.-2000. obnašao je dužnost v.d. pročelnika Ureda za gospodarstvo Grada Zagreba i člana Poglavarstva, te je u to vrijeme bio i član gospodarskog vijeća Grada Zagreba. U razdoblju 2000.-2004. kao predsjednik uprave vodio je Končar alate d.d., jednu od većih alatnica s programom alata za automobilsku industriju i industriju bijele tehnike. U razdoblju od 2009. do 2012. godine obnaša dužnost ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo čime aktivno sudjeluje u pregovorima pridruživanja u EU u području infrastrukture kvalitete. U svom profesionalnom radu član je velikog broja upravnih i nadzornih odbora, kao i savjetnik uprava u poduzećima. Zaposlen je na Sveučilištu Sjever na radnom mjestu redovitog profesora i obnaša funkciju pročelnika sveučilišnog Odjela logistika i održiva mobilnost. Osim akademskog obrazovanja usavršavao se na velikom broju domaćih i međunarodnih specijalističkih i stručnih programa: 1997., Zagreb, Centar Brdo kod Kranja (MBA), Upravljanje financijama; 1999., Stubičke toplice, GEA College – Ljubljana, Croateh – Zagreb, Savjetnik za poduzetništvo; 2003., Trakoščan, OSKAR centar za razvoj i kvalitetu & Quality Austria, EOQ QSM (Menadžer sustava upravljanja kvalitetom); 2003., Petrčani kod Zadra, OSKAR centar za razvoj i kvalitetu & Quality Austria, EOQ QSA (Auditor sustava upravljanja kvalitetom i okolišem); 2004., Trakoščan, OSKAR centar za razvoj i kvalitetu & Quality Austria, EOQ ESM (Menadžer sustava upravljanja okolišem); 2005., Beč, , WIFI pri Austrijskoj gospodarskoj komori, Akreditacija za trenere iz područja poslovnog upravljanja, organizacije, menadžmenta i kvalitete; 2007/08., Zagreb, OSKAR centar za razvoj i kvalitetu, EOQ OHSAS (Menadžer sustava sigurnosti i zdravlja zaposlenika); 2011., Zagreb, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, Strateško planiranje u kontekstu europskih integracija; 2014., Osijek, TUV Nord Croatia, ISO 50001 Usavršavanje u području Energetske učinkovitosti; 2015., Zagreb, Državna škola za javnu upravu & Finnish Institute of Public Administration (HAUS), Trening - Primjena Scenario metode u funkciji strateškog planiranja.
Do sada je izabran u slijedeća zvanja:

17. srpnja 2020. znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor u području društvenih znanosti, polje ekonomija
07. veljače 2020. znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području društvenih znanosti, polje ekonomija
29. studeni 2016. znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u području društvenih znanosti, polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment
09. svibanj 2014. znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području društvenih znanosti, polje ekonomija
19. srpanj 2013. znanstveno-nastavno zvanje docent u području društvenih znanosti, polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment
28. veljača 2013. znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području društvenih znanosti, polje ekonomija
05. prosinac 2012. naslovno - nastavno zvanje profesora visoke škole u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Društvene znanosti

Ekonomija (5.01)

Menadžment, Menadžment kvalitete i poslovna izvrsnost, Upravaljanje poslovnim procesima, Strateški menadžment, Pametni gradovi, Menadžment javne uprave, Digitalna transformacija poslovanja, Sustavi upravljanja
Nema dodanih institucija.

(2012. - .) Sveučilište Sjever, Koprivnica

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font