avatar

Tomislav Malvić

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 15855 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 211965

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

(9/1995): Diplomirao je na Rudarsko-geološko naftnom fakultetu u Zagrebu te započeo raditi kao znanstveni novak na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo. Prvi projekti na kojima je sudjelovao bili su Duboka geološka građa i neotektonski odnosi u Hrvatskoj (109020 voditelj prof. dr. Eduard Prelogović), te Dubinska geološka i geohazardna istraživanja u Hrvatskoj (195018 voditelj prof. dr. Josipa Velić). Asistirao je u održavanju praktičnoga dijela predmeta (nositelj prof. dr. Zvonimir Hernitz): Geologija kaustobiolita, Geologija ležišta fluida i Dubinsko kartiranje, Bio je uključen u različita naftnogeološka istraživanja u hrvatskom dijelu Panonskoga bazena. Rezultati su objavljeni u magistarskoj i doktorskoj radnji te nekoliko radova. (8/2002): Pridružio se Službi za geološku razradu ležišta u Sektoru za razradu INA-Naftaplina kao specijalist za geostatistiku. Bio je odgovoran za statističke, geostatističke i stohastičke analize primjenjenje na naftna i plinska polja, tj. njihove geološke modele u razradnoj fazi. Objavio je nove znansvene i stručne radove iz geostatistike. Također, nastavio je surađivati na projektima financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i to: Doprinosi stratigrafskih i statističkih metoda u naftnoj geologiji (0195035 voditelj prof. dr. Josipa Velić). Od 8./2005. promoviran je u eksperta, od 2007. u savjetnika direktora Sektora za razradu, a od 2013. je vodeći/stariji stručnjak. Uglavnom je uključen u analize geomatematičkih problema primjenjenih na razradu ležišta ugljikovodika. Radio je kao interni recenzent elaborata o rezervama, ali i savjetnik iz područja naftne geologije u kojima ima iskustva. Od akad. god. 2007./2008. radi kao gostujući predavač na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Godine 2009. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u području prirodnih znanosti, polje geoznanosti, grana geologija. Godine 2013. izabran je u zvanje višega znanstvenoga suradnika, a 2013. u zvanje znanstvenoga savjetnika te izvanrednoga profesora. Dana 20. XII. 2020. ima upisanih u Hrv. znanstv. bibliogr. 309 uradaka. Od toga je 6 autorskih i 12 uredničkih knjiga te 141 rad u časopisima. Do sada je uspješno komentorirao 4 doktorata, te 26 diplomskih i završnih radova. Načinio je nekoliko desetaka recenzija radova i studija. Primio je godišnju nagradu baze Publons (Clarivate Analytics), za multidisciplinarno područje, a koja se dodjeluje za 1 posto recenzenata s najviše potvrđenih pregleda u razdoblju 9/2018-9/2019. Dobitnik je niza nagrada kako u Hrvatskom geološkom društvu (medalje odsjeka i 6 godišnjih nagrada), hrvatskoj izložbi inovacije (2 zlatne, 2 srebrne, 1 brončana medalja, 1 posebno zlatno priznanje), niza priznanja i zahvalnica (HGD, Hrvatska geološka ljetna škola). Od siječnja 2015. radi u potpunosti na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju izv. prof., a dana 10. travnja 2018. izabran je u zvanje redovitog profesora. Dana 26. ožujka 2019. postao je znanstvenim savjetnikom u trajnom zvanju.

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Prirodne znanosti

Geologija (1.03)

Nema dodanih institucija.

(2009. - .) Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

(2002. - 2014.) INA-Industrija nafte d.d.

(1995. - 2002.) Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Rudarsko-geološko-naftni fakultet SuZ-a

1999. - 2003.

Hrvatska

doktor prirodnih znanosti (geologija)

Ostalo

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

2011. - 2011.

Hrvatska

Stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja

Ekonomski fakultet SuZ-a

2006. - 2006.

Hrvatska

Osnove poslovnog upravljanja (240 sati)

Nema dodanih nagrada i priznanja.

(2022) Zlatna medalja na izložbi Arca 2022 (Hrvatski zajednica inovatora) - Veinović, Želimir; Malvić, Tomislav; Uroić, Galla APPLICATION OF DRONES AND AREAL PHOTO PROCESSING SOFTWARE FOR RADIOACTIVE WASTE REPOSITORY SITE AND MATERIAL SELECTION, 2022.

(2022) Srebrna medalja na Inovi 2022 (Savez hrvatskih inovatora) - Veinović, Želimir; Malvić, Tomislav; Uroić, Galla Application of drones and aerial photo processing software for radioactive waste repository site and material selection, 2022.

(2022) Processes / odabir urednika (Urednički odbor / glavni urednik) - We are very happy to let you know that your article, titled "Interpretation of Chemical Analyses and Cement Modules in Flysch by (Geo)Statistical Methods, Example from the Southern Croatia" has been included in the "Editor's Choice Articles" column (https://www.mdpi.com/journal/processes/editors_choice). Editor’s Choice articles are based on recommendations by the scientific editors of MDPI journals from around the world.

(2022) Bronačana medalja (Izložba inovacija, Elektronički i računalni klub Ivanić-Grad) - Uređaj za mjerenje toplinske vodljivosti krutina

(2021) Diploma za sudjelovanje (ARCA) - Rad "Poboljšana analiza i kartiranje geokemijskih i geoloških varijabli u prostoru Bjelovarske subdepresije (sjeverna Hrvatska), primjernom metode inverzne udaljenosti".

(2021) Nagrada za posebn doprinos Fakultetu (Rudarsko-geološko-naftni fakultet) - Za inovacije "Analiza i kartiranje geokemijskih i geoloških varijabli u prostoru Bjelovarske subdepresije metodom inverzne udaljenosti" i "Uređaj za mjerenje toplinske vodljivosti krutina" na međunarodnim natjecanjima.

(2021) Nagrada za posebn doprinos Fakultetu (Rudarsko-geološko-naftni fakultet) - Za unaprijeđenje fakultetskog časopisa "RGN zbornik" (kao glavni urednik).

(2021) Srebrna medalja (ARCA) - Uređaj za mjerenje toplinske vodljivosti krutina

(2020) Zlatna medalja na izložbi inovacija INOVA 2020 (Hrvatski savez inovatora) - Za rad: Geological Risk Calculation through Probability of Success (PoS), Applied to Radioactive Waste Disposal in Deep Wells: A Conceptual Study in the Pre-Neogene Basement in the Northern Croatia, 2020. Autora: Malvić, Tomislav Veinović, Želimir Pimenta Dinis, Maria Alzira Velić, Josipa Sremac, Jasenka Ivšinović, Josip Bošnjak, Marija Barudžija, Uroš Pedrosa e Sousa, Hélder Fernando.

(2020) Priznanje Hrčka za dvogodišnji mandat predsjednika Savjeta (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar) - Priznanje za angažman na redovnom funkcioniranju Portala hrvatskih znanstvenih i strucnih casopisa - Hrcak i doprinos unaprjeđenju i prepoznatljivosti Portala tijekom dvogodišnjeg mandata kao predsjednika Savjeta Hrcka.

(2020) Nagrada za izniman doprinos Fakultetu (Fakultet/dekan) - Za izniman doprinos unaprjeđenju fakultetskog časopisa RGN zbornik.

(2020) Godišnja nagrada Geomatematičkog odsjeka (Hrvatsko geološko društvo / Geomatematički odsjek) - Ko-autorstvo na radu: Application of the Modified Shepards Method (MSM): A Case Study with the Interpolation of Neogene Reservoir Variables in Northern Croatia.

(2019) Publons - godišnja nagrada za 1 posto najaktivnijih recenzenata (multidisciplinarno područje), 9/2018-9/2019 (Publons (Clarivate Analytics)) - -

(2019) Srebrno odličje na izložbi Arca 2019 (Udruga inovatora Hrvatske) - Računalno mjerenje i numerički izračun termalne zrelosti dubokih karbonatnih stijena, primjer bušotine Brač-1 beta (autori: Tomislav Malvić, Kristina Andrić, Josipa Velić, Željko Andreić, Josipa Pavičić)

(2019) Brončano odličje na izložbi INOVA2019 (Hrvatski savez inovatora) - Za koautorstvo na radu Computer measurements and numerical calculation of the carbonate rocks thermal maturity, case study Brač-1 well beta

(2018) Brončano odličje na izložbi INOVA2018 (Hrvatski savez inovatora) - Za koautorstvo na radu Improvements in application of Simpson’s and trapezoidal formulas for volume calculations of subsurface structures

(2018) Godišnja nagrada Geomatematičkog odsjeka (Hrvatsko geološko društvo) - za kouatorstvo na znanstvenom radu Application of Simpson ́s and trapezoidal formulas for volume calculation of subsurface structures - recommendations

(2017) Zlatno odličje na izložbi INOVA 2017 (najbolja znanstvena inovacija) (Hrvatski savez inovatora) - Za koautorstvo na radu Izračun termalne zrelosti stijena u dubini, Sjeverna Hrvatska

(2016) Srebrno odličje na izložbi INOVA2016 (1. rad) (Hrvatski savez inovatora) - Način izdvajanja varijabli i izračuna linearnih jednadžbi kod opisa regionalnih nagiba geoloških površina

(2016) Srebrno odličje na izložbi INOVA2016 (2. rad) (Hrvatski savez inovatora) - Izračun geološke vjerojatnosti novih otkrića plina u širem području plinskih polja Ivana i Ika, Sjeverni Jadran, Hrvatska

(2015) Godišnja nagrada Geomatematičkog odsjeka (Hrvatsko geološko društvo) - Za knjigu "Statistika u geologiji" autora Tomislava Malvića i Gordane Medunić

(2014) Godišnja nagrada Geomatematičkog odsjeka (Hrvatsko geološko društvo) - Nagrađena je knjiga "Neuronski alati u geologiji ležišta ugljikovodika", II. izdanje.

(2013) Srebrno odličje na izložbi INOVA2013 (Hrvatski savez inovatora) - Komora za ispitivanje nepropusnosti izolatorskih stijena na metan i ugljikov(IV) oksid nakupljenih u ležištu u neposrednoj podini

(2013) Priznanje Hrvatskoga geološkog društva (Hrvatsko geološko društvo) - Priznanje za razvoj strukovnoga nazivlja.

(2013) Zahvalnica za rad na HGLJŠ 2013. (Hrvatska geološka ljetna škola (udruga)) - Zahvalnica za rad na organizaciji programa škole u 2013.

(2012) Zahvalnica IHJJ-a (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) - Zahvalnica za poklonjenu građu terminološkoj bazi Struna

(2012) Godišnja nagrada Geomatematičkog odsjeka (Hrvatsko geološko društvo) - Rad "Local sediment sources and palaeoflow directions in Upper Miocene turbidites of the Pannonian Basin System (Croatian part), based on mapping of reservoir properties", autora Kristine Novak Zelenika, Josipe Velić i Tomislava Malvića u časopisu Geological Quarterly.

(2011) Rad među 6 najboljih objavljenih u Journal of Maps u 2011. (Urednički odbor časopisa) - http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4113/jom.2011.1242 --> Malvic, T. Geological maps of Neogene sediments in the Bjelovar Subdepression (northern Croatia), v2011, 304-317.

(2011) Zlatno odličje na izložbi INOVA2011 (Hrvatski savez inovatora) - Uporaba indikatora u kartiranju ležišta ugljikovodika u Hrvatskoj.

(2010) Godišnja nagrada Geomatematičkog odsjeka (Hrvatsko geološko društvo) - Za rad "Statistical characters of realizations derived from sequential indicator simulation". Autori: Janos Geiger, Tomislav Malvić, Janina Horvath, Kristina Novak Zelenika. Rad je objavljen na 14. godišnjoj konferenciji IAMG-a u Budimpešti.

(2009) Zahvalnica RGN fakulteta (Rudarsko-geološko-naftni fakultet) - Za donaciju raritetne i vrijedne građe iz privatne obiteljske biblioteke, kao i na svim udžbenicima i časopisima poklonjenim tijekom 2009. godine knjižnici RGN fakulteta.

(2009) Medalja Geomatematičkog odsjeka (Hrvatsko geološko društvo) - Nagrada geomatematičkoj sekciji HGD-a i pročelniku (Tomislav Malvić) za organizaciju mađarsko-hrvatskih geomatematičkih kongresa 2008. i 2009. godine

(2008) Godišnja nagrada Geomatematičkog odsjeka (Hrvatsko geološko društvo) - Za knjigu "Geomatematički rječnik" autora Tomislava Malvića, Marka Cvetkovića i Davorina Balića

(2008) SGEM Award certificate (Scientific GeoConference & EXPO) - Nagrada za vrlo dobro predavanje na konferenciji SGEM 2008.

(2008) Bronačno odličje na izložbi INOVA2008 (Hrvatski savez inovatora) - Rad "Procjena geološke vjerojatnosti te investicijskog rizika potencijalnih otkrića ugljikovodika", autora: Tomislav Malvić, Miro Đureković, Željko Ivković, Igor Rusan

(2007) Zahvalnica Zavoda za geol. i geol. inž. (RGNF) (RGN fakultet, Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo) - Za radionicu održanu 11. i 12. rujna 2007. pod naslovom "Upotreba determinističkih i stohastičkih metoda procjena u geologiji"

(1993) Rektorova nagrada (Sveučilište u Zagrebu) - Rektorova nagrada dobivena za rad izrađen na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu

(1992) Stipendija Sveučilišta u Zagrebu (Sveučilište u Zagrebu) - Jednogodišnja stipendija je dobivena u vrijeme studija na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, po prvi puta na tome fakultetu.

Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font