avatar

Marko Petrak

Pravni fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 15705 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 209991
ORCID ORCID: 0000-0003-0920-8361 Google Scholar ID Google Scholar ID: JX8TS_0AAAAJ

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Prof. dr. sc. MARKO PETRAK, mag. iur., mag. phil.; redoviti profesor u trajnom zvanju i predstojnik Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studirao je i diplomirao Pravni fakultet (pravni studij) te Filozofski fakultet (studij filozofije) Sveučilišta u Zagrebu. Nakon četverogodišnjeg programa latinskog jezika u prethodnom školovanju, završio je, u okvirima izbornosti unutar filozofskog studija, i dvije godine studija klasične filologije, s posebnim težištem na grčkom jeziku i književnosti. Postdiplomsko usavršavanje u medievistici (Dubrovačka medievistička radionica pri Međunarodnom središtu hrvatskih sveučilišta). Magistrirao građanskopravne znanosti te potom filozofiju (znanstveni smjer) na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorirao iz znanstvene grane rimsko pravo (2003) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Postdoktorsko usavršavanje u Centru za studije i istraživanja antičkih prava (Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi) Sveučilišta u Paviji (Almo Collegio Borromeo) (2005). Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje Rimsko privatno pravo kao obvezni predmet, nekoliko izbornih pravnih predmeta (Ius commune, Byzantine law, Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav), kao i Latinski jezik za pravnike (Latinitas iuridica). Gostujući profesor na Sveučilištu u Dubrovniku. Autor je četiri knjige te stotinjak radova iz područja rimskog prava i drugih pravnih grana te oko sedamsto stručnih priloga. Prodekan Pravnog fakulteta (2003-2005) (2009-2011). Zamjenik predsjednika nacionalnog Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (2006-2011). Predstojnik Zavoda za pravnu povijest i rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013-2019). Član je znanstvenog vijeća Instituta za klasične jezike i književnost Latina et Graeca (Zagreb). U svojstvu glavnog tajnika Hrvatskog društva za bizantske studije, nacionalni je predstavnik pri Međunarodnoj asocijaciji za bizantske studije (International Association of Byzantine Studies) kao krovnoj svjetskoj udruzi. Član je uredništva edicije Studies in the History of Private Law (Brill/Netherlands), uredništva časopisa Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law (Napoli/Italia), Ius Romanum (Sofija/Bugarska), Forum Prawnicze (Warszawa), Akropolis. Journal of Hellenic Studies, Studia iuridica Montenegrina (Podgorica), uredništva biblioteke Studia canonica Croatica te glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Recenzent Europske znanstvene zaklade (European Science Foundation) (od 2009) te član njezinog College of Expert Reviewers​ (od 2016). Nagrade i priznanja: Priznanje za knjigu od značaja za unapređenje pravne struke zaklade dr. sc. Jadranko Crnić (2020); Posebno priznanje Hrvatskog kanonističkog društva za znanstveni doprinos na području kanonskog prava (2015.); Godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu (2002). Oženjen i otac dvoje djece.

https://www.pravo.unizg.hr/marko.petrak

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Društvene znanosti

Pravo (5.02)

Humanističke znanosti

Filozofija (6.01)

Teologija (6.02)

Povijest (6.04)

Rimsko pravo, Kanonsko pravo, Povijest filozofije prava, Bizantsko pravo, Ius commune, Komparativno privatno pravo, Pravo i religija, Pravo kulturnih dobara
Nema dodanih institucija.

(1995. - .) Pravni fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font