avatar

Goran Radoš

Fakultet hrvatskih studija, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 14814 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 291292

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Dr. sc. Goran Radoš [Medveščak, Zagreb, 1965.] na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu izvodi povjerena mu predavanja i seminare. Umrežavanjem znanstvenih polja i nastavnih metoda razvija silabuse predmeta: Društveni menadžment, Informativni sustav Republike Hrvatske, Komunikacijski menadžment, Mediji i Domovinski rat, Suvremeni izazovi društvene obnove i Tipologija iseljavanja na studiju komunikologije, sociologije i studiju psihologije, te na studiju Demografija i hrvatsko iseljeništvo.

Knjiga : Modeli informacijskog obrazovanja - Benchmark korisnoga znanja za primjenu u RH i BiH (ECSA, 2021.).

Alma mater : Goran je završio doktorski studij Menadžment na Ekonomskom fakultetu [IUT] gdje je stekao doktorat ekonomskih znanosti (Disertacija: Koncepti i modeli informacijskog obrazovanja kao podloga izgradnje i razvoja društva znanja u Republici Hrvatskoj). Studij politologije završio na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Studij informatike završio na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski studij komunikologije završio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Diplomski studij Sigurnosni studiji završio na Katedri za sigurnost Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, te je diplomski studij kriminologije završio na Katedri za kriminologiju istog sveučilišta. Poslijediplomski studij iz polja ekonomije završio na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij iz polja politologije završio na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Bio : Nakon diplomiranja 1989., uz obiteljsku preporuku, od ex-ur. Gl. Koncila dobiva početnu useljeničku skrb u Londonu i radi u ugostiteljstvu nekoliko mjeseci. Početkom demokratskih promjena vraća se u Zagreb i sudjeluje u DR od 18.8.1990. U proljeće 1991., danom utemeljenja priključuje se NZ-i u Zagrebu (Trnje). U travnju 1991. prijavljuje se u 1. A br. ZNG gdje je razvrstan u "R" MUP (PUZ). Radi na Popisu stanovništva,1991. i volontira na Referendumu o samostalnosti Hrvatske. Profesionalnu karijeru započinje u Ministarstvu vanjskih poslova 1.6.1992. gdje je do 1998. profesionalni diplomat u Upravi za europsku političku bilateralu. Od 1998. do 2004. u Ministarstvu obnove i razvitka radi na vodstvenim i operativnim poslovima kao pomoćnik ravnatelja Uprave za razvoj i načelnik Odjela za migracije, a u Upravi za otoke Ministarstva mora, graditeljstva i infrastrukture vodi javna nadmetanja i financijski nadzor, te nadzor izvedbe kapitalnih razvojnih projekata na hrvatskim otocima i priobalju. Usporedo s radom u državnoj službi, provodi i u roku 3,5 godine uspješno zaključuje složeni stečajni postupak kao stečajni upravitelj i likvidator tvrtke sa sjedištem u Zagrebu i Splitu. U profitnom sektoru industrije osiguranja (CO d.d.) od 2004.- 2009. radi kao direktor Službe korporativne nabave, te direktor Službe za nabavu i upravljanje imovinom, potom i kao direktor Službe informatike iz kojega mjesta vodi strateški poslovni projekt simultane izgradnje dviju STP do etape ključ u ruke, u Splitu i gradu Korčuli. Kao vanjski suradnik izabrani je naslovni predavač i naslovni asistent u području informacijskih i komunikacijskih znanosti, te predaje na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Veleučilištu Baltazar od ak. g. 2006/07.- 2010/11., a usporedo, kao predsjednik Uprave i direktor komunalne tvrtke od 2010./2011. preoblikuje i kriznim menadžmentom učinkovito upravlja financijskom i organizacijskom konsolidacijom javnog komunalnog društva na Dugom Otoku i Zadru. Od 2013. i tijekom 2014. radi u Državnom uredu za Hrvate izvan RH kao Posebni savjetnik za gospodarstvo zadužen za potporu poduzetništvu. U menadžment dviju privatnih tvrtki za komunalni inženjering, od 2015. imenovan je prokuristom, potom Izvršnim direktorom za financije, investicije i razvoj, te je predsjednik Uprave tvrtke gdje iz Sarajeva upravlja poslovanjem u poslovnom području BiH. Uz posao, član je, potom Tajnik Odjela za društvene znanosti i o.d. Urednika u Hrvatskom društvu za znanost i umjetnost (HDZU), do povratka u Zagreb 2019. g., kada je doktorirao ekonomske znanosti, i radi na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Područja kolegija i ishodi učenja : Predaje kolegije iz primjenjenog menadžmenta i organizacijskog odlučivanja, komunikologije (antroposemiotike) i medija, te identitetske demografije. Ishodima suradničkog učenja, kolegiji su vezani uz komplementarnu uporabu podataka i informacija za tvorbu akcijabilnih izvjesnica i izradu objektivnih analiza kojima se kreiraju strategije ili poslovni modeli u kompleksnom okolišu. Akcijabilnost, funkcionalnost, priorizacija i komunikabilnost u identitetskom okviru sposobnosti su (u ciljanim ishodima suradničkog učenja) koje studenti akcelerirano usvajaju kao temeljno znanje, a nadgradnjom i kao napredno operativno i stvaralačko znanje™ o odlučivanju i upravljanju, za kreiranju novih ideja, rješavanje problema, donošenje optimalnih odluka i poduzimanju aktivnosti za ispunjavanje željenih rezultata. Isto znanje, služi i za tvorbu korisnog i novog multidisciplinarnoga znanja kojim se detektiraju, potom učinkovito rješavaju problemi na operativnoj i strateškoj razini u profitnom i/ili javnom sektoru.

Usavršavanje : „Tečaj za diplomatsko-konzularne poslove Republike Hrvatske“ u organizaciji Vlade RH i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završio je u prvom naraštaju polaznika u samostalnoj državi (1992.), a jednogodišnji diplomatski stručni studij na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske završio je 1997. godine.

Sudjelovao je i izlagao na više domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih konferencija i simpozija. Objavio je u suautorstvu i samostalno nekoliko znanstvenih poglavlja u knjizi, više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i radova na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Znanstveni interes : Donošenje optimalnih odluka - menadžersko odlučivanje u profitnom sektoru i dužnosničko odlučivanje u javnom sektoru u informacijsko-komunikacijskom i resursno imperfektnom okruženju; Optimiziranje organizacijskog dizajna; Menadžment državnih institucija i eksterni/interni izvještajni ciklus i prijenos primjenljivog znanja; Upravljivost, kreiranje i učinkovitost poslovnih procesa i operacija; Forenzika, detekcija i redukcija skrivenih (neproduktivnih) troškova u javnom i profitnom sektoru; Tvorba i komuniciranje akcijabilnim izvjesnicama i odlučivanje izvještajnog menadžmenta.

Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost.

Član je Matice hrvatske - Odjela za komunikologiju i Odjela za gospodarstvo.

Predsjednik je Kyokushin karate kluba Maksimir.

Dobrovoljni je darivatelj univerzalne krvne grupe 59 puta.

Član je kluba navijača NK Dinamo Zagreb od 1.6.1965.

Oženjen je i otac troje djece.

Hrvatski branitelj - dragovoljac 1990.-1991. (18.8.90. / 30.6.91. / 27.9.1994.).

Civilno priznanje: Spomenica Domovinske zahvalnosti. Vojno priznanje: Spomenica Domovinskog rata; Trofejno oružje načelnika Stožera 106. d.p.

Član je Kluba veterana 148. br., Zagreb -Trnje.

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Društvene znanosti

Ekonomija (5.01)

Pravo (5.02)

Politologija (5.03)

Informacijske i komunikacijske znanosti (5.04)

Sigurnosne i obrambene znanosti (5.13)

Nema dodanih institucija.

(2019. - .) Fakultet hrvatskih studija, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

IUT

2019. - 2019.

BiH

doktor znanosti

Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font