avatar

Vedrana Špada

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate


CROSBI Profil CROSBI Profil: 1397 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 380392

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Doc.dr.sc. Vedrana Špada, dipl.ing. kemijske tehnologije, doktorica strojarstva, znanstveni suradnik/docent: Objavljivala u časopisima A1 kategorije u Hrvatskoj i inozemstvu u područjima tehničke znanosti: temeljne tehničke znanosti (materijali), strojarstvo i kemijsko inženjerstvo. Stručnjak u području ispitivanja materijala te naprednih materijala, nanokompozita i korozijskih problema te razvoja naprednih materijala za razne primjene. Doc.dr.sc. Vedrana Špada je između ostalog, objavljivala radove u međunarodnim znanstvenim časopisima Progress in organic coatings (CC, Q1, faktor utjecaja = 4.469), Textile research journal (CC, Q1, faktor utjecaja = 1.926), Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysisof (CC, Q3, faktor utjecaja = 1.520), Particulate science and technology (CC, Q3, faktor utjecaja = 1.619) i Journal of composite materials (CC, Q2, faktor utjecaja = 1.972). Nositeljica je tri kolegija na Istarskom veleučilištu. Vanjska je suradnica u nastavi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, gdje je nositeljica pet kolegija. Ima 15 godina radnog iskustva, od čega 12 godina u laboratorijskom radu na sofisticiranoj opremi, IRI aktivnostima u području materijala i u provedbi europskih projekata. Upraviteljica je kvalitete METRIS-a prema sustavu upravljanja HRN EN ISO/IEC 17025 i ujedno i voditeljica laboratorija. Sudjelovala je u aplikaciji i provedbi projekata iz programa INTERREG, IPA II ADRIATIC CBC, HORIZON 2020, ESF ULJP itd. Aktivni je član Hrvatskog mikroskopijskog društva, Hrvatskog društva kemičara i kemijskih inženjera i Hrvatskog kemijskog društva. Educirana je za rad prema hrvatskim i europskim normama kvalitete te za rad na opremi koju koristi METRIS. Radila je i na projektima zaštite okoliša, sudjelovala je u izradi planova gospodarenja otpadom te je radila na projektima obrade otpadnih voda. Koordinirala je aplikaciju strateškog projekta Centar kompetencije za napredne materijale CEKOM i trenutno je menadžer projekta WATERCARE (Interreg Italija – Hrvatska). U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području.

Materijali, Metali, Nanokompoziti, Korozija, SEM
Nema dodanih institucija.

(2017. - .) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

(2009. - .) Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font