avatar

Jasenka Markeljević

Medicinski fakultet, Zagreb


CROSBI Profil CROSBI Profil: 12445 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 137853

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

ŽIVOTOPIS
Datum i mjesto rođenja
30.04.1960. Split

Radno mjesto:

Redoviti prof. dr. sc.
Specijalist interne medicine
Uži specijalist reumatologije,
Uži specijalist kliničke imunologije i alergologije
Katedra za internu medicinu,
Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Šalata 3b, Zagreb
Zavod za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju
Klinika za unutarnje bolesti,
KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, Zagreb

EDUKACIJA
1974. Osnovna škola „Crveni oktobar“ i „Vladimir Nazor“
1976. Glazbena škola „Vatroslav Lisinski“, „Pavao Markovac“,
Škola stranih jezika „Nova VaršavSka“ tijekom 10 godina
1978. II. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb
1981. Sveučilišna klinika za ortopediju “Balgirst”, Zurich,
1984. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1986. Poslijediplomski studij iz biomedicine,
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1990. Poslijediplomski studij iz abdominalnog ultrazvuka, Mef SvuZg
1992. Specijalistički ispit iz interne medicine
1993. Postgraduate Course: Human Rights and Mediciine in War and Conflict
2000. Poslijediplomski tečaj: “Umijeće medicinske nastave” ,Mef SvuZg
2001. Uža specijalizacija iz kliničke imunologije i alergologije
2003. Sudski vještak za područje interne medicine, kliničke imunol. i alergologije
2008. Clinical Observation Program for Rheumatologists and Rheumatology,
Nurses Department of Rheumatology“; York Hospital, UK

AKADEMSKO ZVANJE
1984. Diplomirani liječnik, diplomski rad:
“Mehanizam koagulacije u trudnica s EPH gestozom”
1987. Magistar znanosti, magistarski rad:
“Korelacija kliničkih i laboratorijskih parametara u
bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom”
1993. Doktor znanosti, doktorska disertacija:
”Fenotipovi limfocita periferne krvi u bolesnika s
autoimunim bolestima vezivnog tkiva”

ZNANSTVENO ZVANJE
1988. Znanstveni asistent
Katedra za internu medicinu
Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Broj u registru istraživača: 137853
2001. Znanstveni suradnik
2009. Viši znanstveni suradnik
2014. Znanstveni savjetnik (02.07.2014)

SURADNIČKO ZVANJE
1996. Viši asistent

NASTAVNO ZVANJE
2001. Docent
2009. Izvanredni profesor
2015. Redoviti profesor (14. 5. 2015)

ZAPOSLENJE
1984. Pripravnički staž, KBC Zagreb
1985. Dom zdravlja Medvešćak, Zagreb
1985. Znanstveni novak
Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Katedra za internu medicinu
Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju,
Klinika za unutrašnje bolesti, KBC Zagreb; Rebro
1987. Istraživač suradnik
1996. Specijalist internist
1997. Viši asistent
2001. Docent
Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Katedra za internu medicinu
Pročelnica Zavoda za kliničku imunologiju pulmologiju i reumatologiju
Klinika za unutarnje bolesti, KBC Sestre milosrdnice
2015. Redoviti profesor, ibidem

NASTAVA

DIPLOMSKA
Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu

1979. – 1983. Demonstrator na katedri za mikrobiologiju i parazitologiju
1985. – 2019. Vježbe iz propedeutike i interne medicine
1996. – 2019. Predavanja i seminari iz kliničke imunologije i reumatologije
1995. – 1997. Voditelj “male grupe” -klinička anatomija
2002. – 2008. Modul -“Muskuloskeletne bolesti”,
2005. – 2009. Studij na engleskom jeziku , vježbe iz propedeutike interne medicine, vježbe iz interne medicine

Novi i odobreni izborni predmeti

2006. – 2019. Voditeljica dva nova izborna predmeta:
1. Autoimunost u kliničkoj medicini
2. Bioetika i dostojanstvo osobe
2017 – 2020. Suradnica na novom izbornom predmetu:Senzorne tehnologije u psihijatriji i neurologiji, voditelj prof dr sc Neven Henisberg

LMS platforma on line
2020. Predavanje i seminari iz kliničke imunologije i reumatologije

Edukacijsko -rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2017. – 2020. Predavanje : „Bioetika i metode kliničke procjene“
Kolegij: „Psihosomatika i metode kliničke procjene III“.
nositelj: izv. prof. dr. sc. Renata Martinec

Medicinski fakultet.
Sveučilište u Mostaru

Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru
2008. – 2012. Interna medicina - klinička imunologija, alergologija i reumatologija, predavanja, vježbe, seminari

POSLIJEDIPLOMSKA
Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
1992. – 2009. Poslijediplomska nastava iz kliničke imunologije,
1994. – 2019. Poslijediplomski tečajevi trajne izobrazbe liječnika
2000. – 2018. Poslijediplomski tečaj “Umijeće medicinske nastave”
2017. Stručni poslijediplomski studij: Klinička imunologija i alergologija
2018. Stručni poslijediplomski studij: Klinička reumatologija –Sjogrenov sindrom

Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
2008. – 2019. Poslijediplomska nastava u okviru kolegija: „Oralno medicinski aspekti autoimunih bolesti“ ( voditej. prof. dr. sc. Dolores Lukenda Biočina); 2 h (Autoimune bolesti i sindromi)
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
2002. Biomedicina - razvojna biologija-znanstveni studij(5h),
2002. Biomedicina - razvojna biologija-znanstveni studij(5h)

MENTORSTVA
Dekanova nagrada (3 x)
Rektorova nagrada (1 x)
Studentski radovi – CROSS (5 x)
Diplomski radovi ( 5 x)
Magistarski radovi (1 x)
Doktorske disertacije (2 obranjene doktorske disertacije, u tijeku je izrada 2 i prijava jedne disertacije

POVJERENSTVA
Medicinski fakultet
2006. – 2014.. Etičko povjerenstvo
2009. – 2015. Povj. za znanstveni. rad studenata
2009. – 2020. Radna skupina za etičnost u znanstvenom radu
2009. – 2020. Povjerenstvo za završni ispit zamjenica .voditelja
2009. – 2020. Povjerenstvo za diplomske radove, zamjenica voditelja 2014-19.
recenzija >300, https://repozitorij.mef.unizg.hr/browse/committee/M
2009. – 2020. Povjerenstvo za male izborne predmete, zamjenica voditelja 2012.

Farmaceutsko - biokemijski fakultet
2012. . – 2020. Etičko povjerenstvo

Hrvatski liječnički zbor
2014 . – 2020. Povjerenstvo za deontologiju i medicinsku etiku HLZ

KBC Zagreb
2006. – 2009. Povjerenstvo za transfuzijsku medicinu KBC Zagreb

KBC Sestre milosrdnice
2012. – 2017. Etičko povjerenstvo

Ministarstvo zdravstva (MZRH)
2004. – 2011. Nacionalno bioetičko povjerenstvo za medicinu (NBEP) MZRH
2008. Sudionik „7. globalnog samita nacionalnih povjerenstava Nacionalnog etičkog povjerenstva (Comitte Consultatif National d'Ethique,Paris,1-2.Sept
2014. International Conference, Contemporary Biomedicine, Health Care and Human Dignity, 6th June 2014, Bratislava, Slovak Republic,
2020. Sudionik, gost: „25th Forum of the National Ethics Councils (NEC) and Meeting of European Group on Ethics in Science and NEw Technology - online meeting - invited guest“ 18. June 2020.

2009. – 2011. Povjerenstvo za medicinski potpomognutu oplodnju MZRH

2016. – 2020. Nacionalno Povjerenstvo za djelatnost dentalne medicine - Radna skupina za multidisciplinarnu suradnju u promicanju oralnog i općeg zdravlja, MZRH

VIJEĆA
Medicinski fakultet Sveučilištu u Zagrebu
1998. – 2006. Znanstveno nastavno vijeće
2005. – 2009. Vijeće biomedicinskog područja

ZNANSTVENI PROJEKTI
VODITELJICA MZOS
2007. – 2014. „Sjögrenov sindrom-neurohumoralna regulacija autoimunosti i aterogeneze“

Sveučilišne potpore
2013. „Sjögrenov sindrom - proteogenomika neurotransmitera, autoimunost i aterogeneza“
2014. „Sjögrenov sindrom - proteogenomika neurotransmitera, autoimunost i aterogeneza“
2017. „Sjögrenov sindrom - uloga biomarkera u evaluaciji sistemske i lokalne autoimunosti

SURADNICA
MZOS RH
1987. – 1989. „Patofiziološki čimbenici u sistemskim bolestima veziva“ voditelj: prof. dr. sc. Zvonimir Horvat
1990. – 1993. „Psihosocioepidemiološka istraživanja u autoimunim bolestima“, voditelj: prof. dr. sc. Zvonimir Horvat
2002. – 2004. „Molekularna međuovisnost koštanog i imunološkog sustava“, voditelj: prof. dr. sc. Ana Marušić

KBC Zagreb
1990. – 1992. „Analiza imunološkog sustava u sistemskim bolestima veziva“, voditelj: prof. dr. sc. Branko Malenica, KBC Zagreb

Prijava u tijeku
2020. “Detection of neurostructural, neurofunctional, cognitive, and behavioural indicators of brain invasion in COVID-19, and predictors of outcomes in longitudinal follow-up”, BrainCov19” voditelj prof dr sc Neven Henigsberg.Projekt HRZZ- Health,
Economic and Educational Aspects of the COVID-19 Pandemic

Sveučilišne potpore
2015. „Uloga apoptičkog sustava Fas/FasL u cijeljenju kontroliranih fraktura tibije miša“ voditelja izv.prof.dr.sc. Vedrana Katavića
2016. „Osteoklastogenetski potencijal subpopulacija koštane srži i njihov značaj u resorpciji kalusa nakon kontrolirane frakture tibija u miševa izbačenih gena za Fas/ FasL apoptički sustav“ voditelja izv.prof.dr.sc. Vedrana Katavića
2018. „Prognostičko značenje srčanog troponina i natriuretskih peptida u bolesnika s kritičnom ishemijom ekstremiteta“ voditelja izv.prof.dr.sc. Mislava Vrsalovića
2019. „Prognostičko značenje srčanog troponina i natriuretskih peptida u bolesnika s kritičnom ishemijom ekstremiteta“ voditelja izv.prof.dr.sc. Mislava Vrsalovića

STRUČNI RAD
1989. – 2019. Pozvani predavač na poslijediplomskim tečajevima trajne edukacije 1. i 2. kategorije
1991. – 2014. Pisanje ispitnih pitanja za test iz interne medicine
1992. Priprema teksta za izradu dijapozitiva - idem
1994. Priprema dijagnostičkih algoritama iz područja kliničke imunologije i reumatologije

Sveučilišni udžbenici
1997. – 2007. Osam poglavlja u:Interna medicina (tri izdanja- ur. Vrhovac i sur)., Naprijed, Zagreb 1997., Naklada Ljevak, Zagreb, 2003., Zagreb, Naklada Ljevak,. Zagreb 2008-

2005. Poglavlje u: Umijeće medicinske nastave.(pet izdanja) ur Jakšić Ž i sur, Sveučilišni udžbenik. Medicinska naklada, Zagreb, 2005

2014. Dva poglavla u: Klinička kemija molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi, ur i Sertić J i sur, Medicinska naklada, Zagreb 2014.

2018. Poglavlje u: Palijativna skrb u zajednici, ur. Z Loncar i sur, Medicinska naklada, Zagreb, 2018.
2019. Poglavlje u: Opće zdralje kroz oralno zdravlje, ur: M Mravak Stipetic i sur,HKDM, Zagreb, 2019..


Veleučilišni udžbenici
2016. Poglavlje u: Bol,peti vitani znak, ur Z Lončar, K Rotim, Zdravstevno veleučilište, Zagreb, 2016.

Recenzije
Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH- znanstveni projekti
Ministarstvo zdravstva RH - za obnovu naziva „Referalni centar“
Radovi u znanstvenim i stručnim časopisima
Sveučilišni udžbenik

Vještačenja
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Ministarstvo zdravstva RH
Medicinska dokumentacija, fijagnosticko terapijski postupci

Aktivnost tijekom Domovinskog rata
1990. – 1992. Suradnja s Ministarstvom informiranja i Ministarstvom zdravstva RH na sakupljanju i analizi podataka o stradanju zdravstvenih djelatnika i bolesnika,te razaranju zdravstvenih ustanova tijekom rata: pet objavljenih radova: 3 u Croatian Medical Journal (CMJ), War suppl 2; po 1 rad u Medicine and War i u Medicinskom Vjesniku
Suradnik CMJ i autor dva intervjua u publikaciji “Medical Testimony of Vukovar Tragedy”; suradnik u publikacijama Hrvatskog liječničkog zbora i Ministarstva informiranja

1996. Voditeljica Odjela za unutrašnje bolesti Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos Knin“

Stručna društva Hrvatski liječnički zbor (HLZ)
1988. Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju
1989. Hrvatsko imunološko društvo
1990. Hrvatsko reumatološko društvo
2003. Hrvatsko društvo za medicinska vještaćenja
2014. Povjerenstvo za deontologiju i medicinsku etiku HLZ, dopredsjednica

Ostala stručna društva u RH
1990. Hrvatsko društvo za ljudska prava
1990. Udruga liječnika dragovoljaca Domovinskog rata
2000. Hrvatsko društvo za medicinsku edukaciju
2001. Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HLKD)
2009. Udruga „Remisija“

Stručna društva u inozemstvu
2003. – 2020. Član Upravnog odbor FEAMC- a
2006. – 2020. Član ExCo FIAMC-a
2013. – 2016. Dopredsjednica FEAMCA-a

ORGANIZACIJA
Znanstveni i stručni skupovi
2010. – 2012. Organizirala je Pulmološki dan „Dr .Ivan Grbac“ u suradnji s Hrvatskm pulmološkim društvom HLZ-a (3 x)

2014. –2019. Sudjelovala u organizaciji šest „Proljetnih etičkih simpozija“ Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskog liječničkog zbora ( HLZ)

Tribine
2011. Organizirala je Tribinu AMZH- Akademije medicinskih znanosti Hrvatske u HLZ: „Savjest i priziv savjesti u medicini - perspektive u Europskoj uniji“ (28.11.2011.)

2019. Organizirala Tribinu u HLZ: „Priziv savjesti kao civilizacijska stečevina” (Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju HLZ, AMZH, APZH, HLK, (15.05.2019.)

Obljetnice
2016. Sudjelovala je u organizaciji obiježavanja 25.godišnjice osnutka
Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD-a)

2019. Organizirla obilježavanje svečanosti, promocije Monografije i Simpozija s međunarodnim sudjelovanjem: „100 godina pulmologije i 10.godina imunologije“,(14.-15.11 2019.)

Međunarodni sastanak
2013. Organizirala je sastanak Upravnog odbora FEAMC-a (Savez katoličkih liječnika Europe i svijeta, Fédération Européenne des Associations de Médecins Catholiques, European Federation of Catholic Medical Associations
na temu Dokumenta Vijeća Europe
(„Council of Europe Consultation. Working Document on End of Life
Povjerenstva za bioetiku Vijeća Europe („Committee on Bioethics; DH-BIO of the Council of Europe) temeljem Konvencije o zaštiti ljudskih prava i biomedicini (Oviedo1997.)

Međunarodni kongres
2018. Predsjednica Organizacijskog odbora za organizaciju Svjetskog kongresa: „25th FIAMC Congress „Sancity of Life and Medical Profession from Humanae Vitae to Laudato Si“ (Zagreb, 30.05.-02.06.2018.), FIAMC -Fedération Internationale des Associations Médicales Catholiques, Federation of Catholic Medical Associations.

AKTIVNOSTI - HAZU
2017. Članica Znanstvenog vijeća HAZU za obrazovanje i školstvo

Parlament EU
2012. Moderator na Simpoziju:
“Sense or Nonsense of Human Fragility in Contemporary European society“ , Parlament EU, Brussell, 21. listopada) u povodu proglašenja 2011./2012. Europskim godinama volonterstva i aktivnog starenja

Važnije publikacije, predavanja, kongresi
26 znanstvenih i stručnih radova citiranih u CC,SC,I WOS (13),
SCI (1), Scopus (13), Q1 ( 1), Q2 (1), Q3 (1), dva rada su na recenziji
121 citat u Scopusu-u; HI- index 6
20 radova u ostalim publikacijama

Pozvani predavač na međunarodnim (6), s međunarodnim sudjelovanjem (11) i domaćim (31 ) stručnim i
znanstvenim skupovima, simpozijima i kongresima
Prezentacija postera ( > 60)

Monografije
2016. Poglavlje u Monografiji:
„25 godina Hrvatskog katoličkog liječničkog društva“, ur. M Peraica, HKLD. Zagreb, 2016.

2018. Poglavlje u Monografiji:
„The Croatian Catholic Medical Society 25 Years“,
ur. M Peraica, izd. Institut of Phylosophy and Theology,SJ, Jordanovac, Zagreb, 2018, HKLD-a.

Urednica
2019. Monografija: „100 godina pulmologije i 10.godina imunologije“,
Ur Markeljević. J, 7 poglavlja, KBC Sestre miosrdnice, Zagreb, 2019.

PODRUČJE INTERESA
Klinička imunologija i reumatologija, autoimunost, proteogenomika, medicinska etika, edukacija studenata, ekologija, znanost i vjera, klasična glazba, književnost, likovna umjetnost, sport

NAGRADE
1993. Godišnja nagrada Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju, odlazak na XIV EAACI Annual Meeting, Rotterdam
(12-15. September, 1993)

2002. Priznanje glavnog urednika časopisa Croatian Medical Journal
za doprinos razvoju i unapređenju časopisa.

2020. Dobitnica odličja i medalje Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) „Ladislav Rakovac“ koje dodjeljuje predsjednik HLZ-a prof. dr. sc. Željko Krznarić i skupština HLZ-a za poseban doprinos i unapređenje rada u stručnom, znanstvenom i organizacijskom pogledu, za posebno aktivan rad i utvrđen doprinos, za razvoj medicinske misli i znanosti, za razvoj zdravstvene zaštite te zasluge u ostvarivanju zborske zadaće.

POPULARIZACIJA ZNANOSTI I STRUKE
1998. Markeljević J:“Uzroci stresa i menadžerske bolesti – prevencija i liječenje“, Ekonomski fakultet Zagreb, edukacija za menadžere i zaposlenike, predavanje (17.03.).

2011. – 2019. Održala je šest predavanja na tribinama izvan stručnih društava na temu priziva savjetsi

2001. – 2020. Sudjelovala je u tematskim emisijama: HRT HTV1 – Dobro jutro Hrvatska, Dobar dan Hrvatska, N1, RTL, Nova TV, Hrvatski radio, Radio Sljeme, Laudato TV; HKR.Uređuje i piše tekstove za emisiju „Bioetička minuta“ www.HKR, www.HKM Napisala je više članaka u popularnim časopisima i na portalima na temu autoimunih i upalnih reumatskih bolesti, kroničnog umora, palijativne skrbi, medicinske etike i bioetike.

DRUŠTVENE AKTIVNOSTI
2006. – 2019. Pet puta je bila na privatnim audiencijama u Vatikanu kod Pape Benedikta XVI, Pape Ivana Pava II Pape Franje,
dva puta u protokolarnom posjetu kod Predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović s čelnicima stručnih i znanstvenih institicija RH. Sudjelovala je više puta na Simpozijima u Vatikanu u organizaciji Papinske akademije za život, Papinske akademije za pastoral zdravstva i Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja.
2014. Član Akademske zajednice '' Ante Starčević''HDZ Grada Zg
2016. – 2018. Član 2. Sinode Zagrebačke nadbiskupije (3 izlaganja)
2017. – 2020. Pridruženi član Hrvatskoga diplomatskog kluba
2017. Suosnivačica „Zaklade sv. Dominik Savio“ za stipendiranje učenika i studenata koji nemaju sredstava za školovanje
2018. Pozvani sudionik na sjednici Odbora za manjine u Saboru RH
2019. Pozvani sudionik u Senatu na „Seminar held in Paris on February 23rd 2019., for the launch of the One of Us Cultural Platform“, , Paris 23.02.2019.

2020. U tijeku pandemije bolesti Covid -19 organizirala je u suradnji s Ministrom zdravstva RH, Stožerom i vleposlanstvom RH u Pekingu dostavu donacije 100 000 zaštitnih maski za RH iz NR Kine.

STRANI JEZICI
Engleski, poznavanje njemačkog i francuskog jezika

OSTALO
Klasična glazba i umjetnost (svira klavir, slika akvarele), književnost, bioetika, edukacija, sport

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti (3.02)

Interdisciplinarna područja znanosti

Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti) (8.03)

IMUNOLOGIJA, INTERNA MEDICINA, KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, RELIGIJSKE ZNANOSTI, BIOETIKA
Nema dodanih institucija.

(1985. - .) Medicinski fakultet, Zagreb

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB

1987. - 1993.

HRVATSKA

DOKTOR ZNANOSTI

MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB

1985. - 1987.

HRVATSKA

MAGISTAR ZNANOSTI

MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB

1979. - 1984.

HRVATSKA

DOKTOR MEDICINE

Nema dodanih nagrada i priznanja.

(2020) Nagrada i odličje "Ladislav Rakovac“ (Hrvatski liječnički zbora) - Dobitnica Odličja i medalja Hrvatskog liječničkog zbora „Ladislav Rakovac“, nagradu dodjeljuje Predsjednik HLZ prof. dr. sc. Željko Krznarić i Skupština HLZ za poseban doprinos i unapređenje rada u stručnom, znanstvenom i organizacijskom pogledu, za posebno aktivan rad i utvrđen doprinos, za razvoj medicinske misli i znanosti, za razvoj zdravstvene zaštite te zasluge u ostvarivanju zborske zadaće.

(2002) Priznanje glavnog urednika časopisa Croatian Medical Journal (Croatian Medical Journal) - Dobitnica je Priznanja glavnog urednika časopisa Croatian Medical Journal za doprinos razvoju i unapređenju časopisa, priznanje je dodijelio Dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Boris Labar 2002.

(1993) Godišnja nagrada Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju (Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju) - Dobitnica Godišnje nagrade Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju (HDKAI, u okviru HLZ-a) , za znanstveni doprinos mladog znanstvenika, odlazak na XIV EAACI Annual Meeting, Rotterdam, 12-15. September, 1993. Nagradu je dodijelio Predsjednik HDKAI prof. dr. sc. Ivan Bakran.

Nema dodanih aktivnosti.

(1984 - trenutna) Član UO ExCo FEAMC-a i FIAMC-a, Europskog i Svjetskog saveza katoličkih liječnika i Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font