avatar

Marina Milićević-Bradač


CROSBI Profil CROSBI Profil: 12144 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 128774

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Nema dodanih izobrazbi. Nema dodanih izobrazbi.
Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

 • 1.
  Srečec, Siniša; Milićević Bradač, Marina
  Podrijetlo rogača, domestifikacija, širenje i fitogeografska rasprostranjenost // Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia siliqua L.) i lovora (Laurus nobilis L.) u Hrvatskoj / Tomić, Franjo ; Peklić, Ivan (ur.).
  Zagreb ; Križevci: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, 2020. str. 15-22
 • 2.
  Srečec, Siniša; Milićević Bradač, Marina; Kremer, Dario
  Etnobotaničke značajke lovora i njegova uporaba u etnomedicini // Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia siliqua L.) i lovora (Laurus nobilis L.) u Hrvatskoj / Tomić, Franjo ; Peklić, Ivan (ur.).
  Zagreb ; Križevci: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, 2020. str. 125-131
 • 3.
  Milićević-Bradač, Marina
  Oluja kod Girskih stijena i smrt Ajanta Malog // Archeologia Adriatica, 12 (2020), 1; 193-209 doi:10.15291/archeo.3027 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 4.
  Milićević-Bradač, Marina
  Tam multa in crepitans salit horrida grando (Vergilije, Georgike, 1. 449) // Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. Cambijev Zbornik I, Zbornik radova posvećenih osamdesetogodišnjici života Nenada Cambija, 44 (2020), 133-152 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 5.
  Milićević-Bradač, Marina
  Čisto vino škodi (Appendix Vergiliana, Catalepton XI.) // Studia honoraria archaeologica. Zbornik radova u prigodi 65. rođendana prof. dr. sc. Mirjane Sanader, Zagreb, FF Press, 2020. / Tončinić, D ; Kaić, I ; Matijević, V. ; Vukov, M. (ur.).
  Zagreb: FFPress, 2020. str. 287-296
 • 6.
  Milićević-Bradač, Marina
  „Ab excessu Divi Augusti – The Fortunes of Augustus on the Occasion of the 2000th Anniversary of his Death“ // The Century of the Brave / Stoljeće hrabrih, Faculty of the Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, FFPress / Milićević-Bradač, M ; Demicheli, D. (ur.).
  Zagreb: FFPress, 2018. str. 11-40 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 7.
  Milićević-Bradač, Marina; Rafaelić, Danijel
  Ara Pacis Between Augustus and Josef von Sternberg // The Century of the Brave / Stoljeće hrabrih, Faculty of the Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, FFPress / Milićević-Bradač, M ; Demicheli, D. (ur.).
  Zagreb: FFPress, 2018. str. 297-306 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 8.
  Milićević-Bradač, Marina
  Kopita i papci: kako se stiže do drugoga svijeta // D. Tončinić ur. Arheologija na Dunavu, Hrvatsko arheološko društvo (Znanstveni skup, Vukovar 2013.), Zagreb, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 2018 / Tončinić, Domagoj (ur.).
  Zagreb: Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo ; Vukovar : Gradski muzej Vukovar, 2018. ([Sv. Ivan Zelina] : Tiskara Zelina), 2018. str. 81-99 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 9.
  Milićević-Bradač, Marina
  Passing through the Countryside: How to Recognize a Sacred Place? // Sacralization of Landscape and Sacred Places, Zbornik Instituta za arheologiju (Serta Instituti Archaeologici), vol. 10, Zagreb 2018 / J. Belaj, M. Belaj, S. Krznar, T. Sekelj Ivančan & T. Tkalčec (ur.).
  Zagreb: Institut za arheologiju, 2018. str. 143-164 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 10.
  Milićević Bradač, Marina; Pavlović, Ana
  Trajan and the Senate: Iconographic messages of Monuments and Coins // 4th International Conference on the Roman Danubian Provinces. „Trajan and the Danubian Provinces”. The political, economic and religius Life in the Danubian Pronvincies. Zagreb, November 15th to 17th, 2017.Program. Abstracts. Participants. / Tončinić, Domagoj (ur.).
  Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017. str. 30-30 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 11.
  Milićević Bradač, Marina; Pavlović, Ana
  Trajan and the Senate. Iconographic messages of monuments and coins // Traian and the Danubian Provinces. The political, economic and religious life in the Danubian Provinces, Proceedings of the 4th International Conference on the Roman Danubian Provinces, Zagreb, 15th – 17th November 2017 / Tončinić, Domagoj ; Zerbini, Livio - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju, FF press, 2021, 407-413
  Zagreb, Hrvatska, 2017. str. 41-48 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 12.
  Milićević Bradač, Marina; Karavanić, Ivor
  Flegon iz Trala i fosili iz Dalmacije // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 108 (2015), 109-118 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)
 • 13.
  Milićević-Bradač, Marina
  Pogani u kršćanskom svijetu - Carmen contra Paganos // Latina et Graeca, N. s. br. 24 (2014), 93-104 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 14.
  Milićević Bradač, Marina
  Ab excessu divi Augusti - the fortunes of Augustus on the occasion of the 2000th anniversary of his death // The Century of the Brave. Archaeology of the Roman Conquest and Indigenous Resistance in Illyricum during the Time of Augustus and his Heirs. Zagreb, 22-26 Semptember 2014. / Dino Demicheli (ur.).
  Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski Fakultet, Odsjek za arheologiju, 2014. str. 7-7 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 • 15.
  Milićević Bradač, Marina
  „Neolitička 'koine' i minojska Kreta – prijedlog za razmišljanje“, // Radovi - Sveučilište u Zagrebu. Institut za hrvatsku povijest, 46 (2014), 1; 63-73 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • 16.
  Sanader, Mirjana; Milićević Bradač, Marina; Demicheli, Dino
  A "poet" in the military camp at Tilurium // Proceedings of the "XVIIth Roman military equipment conference", Weapons and military equipment in a funerary context / Sanader, M. ; Rendić-Miočević, A. ; Tončinić, D. ; Radman-Livaja, I. (ur.).
  Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju ; Arheološki muzej u Zagrebu, 2013. str. 483-491 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 • 17.
  Milićević Bradač, Marina
  Otok-kit od Aleksandra do Voyagera // Latina et Graeca, N. s., br. 23 (2013), 11-104 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 18.
  Milićević Bradač, Marina
  Pogani u kršćanskom svijetu - Carmen contra paganos // Okrugli stol "Pogled na Konstantinovo doba, 2013 →313": program i sažeci izlaganja / Marohnić, Jelena ; Vilogorac Brčić, Inga (ur.).
  Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. str. 12-12 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 • 19.
  Milićević Bradač, Marina
  Pogani u kršćanskom svijetu – Virije Nikomah Flavijan i njegovo okruženje // Salonae Longae – od antičke Salone do humanističkog Splita V. 1700. obljetnica Konstantinova edikta: susret poganstva i krščanstva , Split-Solin, 14-20.03.2013.: program i sažeci izlaganja
  Split, Hrvatska, 2013. (predavanje, sažetak, znanstveni)
 • 20.
  Milićević Bradač, Marina
  Kopita i papci: kako se stiže do onoga svijeta // Arheologija na Dunavu
  Vukovar, Hrvatska, 2013. (predavanje, sažetak, znanstveni)
 • 21.
  Milićević Bradač, Marina
  "A i govore li nešto istinito..." // Zbornik radova Ivica Žile / Lupis, Vinicije B. (ur.).
  Dubrovnik: Matica Hrvatska, ogranak Dubrovnik, 2011. str. 19-27
 • 22.
  Milićević Bradač, Marina
  Grčka kolonizacija na Sredozemlju // Antički Grci na tlu Hrvatske / Jasmina Poklečki Stošić (ur.).
  Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2010. str. 41-52
 • 23.
  Milićević Bradač, Marina
  Horacije, Jadran i jugo // Jurišićev zbornik: zbornik radova posvećenih uspomeni na Marija Jurišića / Bekić, Luka (ur.).
  Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod i Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, 2009. str. 284-290
 • 24.
  Milićević Bradač, Marina
  Lica bogova (Izabrana djela Petra Selema, svezak prvi) // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, 41 (2009), 1; 66-68 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)
 • 25.
  Milićević Bradač, Marina
  Spomenici božice Dijane s područja kolonije Claudia Aequum i logora Tilurium // Opuscula archaeologica, 33 (2009), 51-78 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 26.
  Milićević Bradač, Marina
  Marin Zaninović, Ilirsko pleme Delmati, Šibenik 2007, Obavijesti HAD-a 40/1, Zagreb 2008, 143-144 // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, 40 (2008), 1; 143-144 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, znanstveni)
 • 27.
  Milićević Bradač, Marina
  Dijana izvan grada // Archaeologia Adriatica, 2 (2008), 1; 359-366 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 28.
  Milićević Bradač, Marina
  CIL III, drugo izdanje // Godišnji skup Hrvatskog arheološkog društva "Novija arheološka istraživanja u Slavoniji i Baranji"
  Osijek, Hrvatska, 2008. (predavanje, neobjavljeni rad, znanstveni)
 • 29.
  Sanader, Mirjana; Milićević Bradač, Marina; Demicheli, Dino
  A "poet" in the military camp at Tilurium // XIII International Congress of Greek and Latin Epigraphy
  Oxford, Velika Britanija, 2007. (poster, neobjavljeni rad, ostalo)
 • 30.
  Milićević Bradač, Marina
  Wine and Oil - Kykeion and Istrian Supa // Histria antiqua : Časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, 15 (2007), 117-124 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 31.
  Milićević Bradač, Marina
  Pedro Olalla, Mitološki atlas Grčke // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, 39 (2007), 2; 126-128 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, znanstveni)
 • 32.
  Milićević Bradač, Marina
  Die Griechen in Kroatien // Kroatien in der Antike / Mirjana Sanader (ur.).
  Mainz-am-Rhein: Philipp von Zabern, 2007. str. 37-60
 • 33.
  Milićević Bradač, Marina
  Stara Grčka: Grci na Crnome moru. Zagreb: Školska knjiga, 2004 (monografija)
 • 34.
  Milićević Bradač, Marina
  Seminar Ancient Civilizations and Vestiges Between the lower Danube and the Black Sea // Ancient Civiizations and Vestiges Between the lower Danube and the Black Sea
  Bukurešt, Rumunjska, 2004. (ostalo, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad)
 • 35.
  Milićević Bradač, Marina
  Transfer of symbols and transfer of meanings: the case of the 'horns of consecration' // 11th Neolithic Seminar, Symbols and Symbolism
  Ljubljana, Slovenija, 2004. (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)
 • 36.
  Milićević Bradač, Marina
  Greek mythological horses and the world's boundary // Opuscula archaeologica, 27 (2003), 379-392 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 37.
  Milićević Bradač, Marina
  The living, the dead, and the graves // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, 8 (2002), -; 53-62 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 38.
  Milićević Bradač, Marina
  Vučedolska golubica kao posuda // Opuscula archaeologica, 26 (2002), -; 71-98 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 39.
  Milićević Bradač, Marina
  The living, the dead, and the graves // Histria Antiqua, 8 (2002), 53-62 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 40.
  Milićević Bradač, Marina
  Vučedolska golubica kao posuda // Opuscula Archaeologica, 26 (2002), 71-98 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 41.
  Milićević Bradač, Marina
  Opći religijski leksikon, 2002. (podatak o recenziji nije dostupan, natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.).
 • 42.
  Milićević Bradač, Marina
  Treatment of the Dead at the Eneolithic Site of Vučedol, Croatia // The Archaeology of Cult and Religion / Biehl, Peter ; Bertemes, Francois (ur.).
  Budimpešta: Archaeolingua, 2001. str. 209-218
 • 43.
  Milićević Bradač, Marina
  Bromos ou Bromios - Bromo, a ne Bromije // Opuscula Archaeologica, 23-24 (1999), 65-76 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 • 44.
  Milićević Bradač, Marina
  Mirjana Sanader, Rasprave o rimskim kultovima, Zagreb 1999. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, 31 (1999), 3; 131-132 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)
 • 45.
  Milićević Bradač, Marina
  Luigi Malerba, Itaca per sempre, Milano 1997. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, XXX (1998), 1; 106-109 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font