Napredna pretraga

Pregled po projektu: Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske (MB: HRZZ-IP-2013-11-4250 / voditelj: Josip Margaletić)