Često postavljana pitanja

 1. PRISTUP
 2. UNOS NOVIH I ISPRAVCI POSTOJEĆIH PODATAKA
 3. VRSTE RADOVA
 4. KATEGORIJE I PRIKAZ RADOVA
 5. PRIDRUŽIVANJE RADOVA AUTORU, USTANOVI, PROJEKTU I ZNANSTVENOM POLJU
 6. POHRANA CJELOVITOG TEKSTA RADA
 7. PRETRAŽIVANJE I PREGLEDAVANJE RADOVA
 1. PRISTUP

  Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI promovira otvoreni pristup znanstvenim informacijama. Metapodatke o radovima unose autori pristupajući putem svog AAI korisničkog računa modulu "Unos novih radova".

 2. UNOS NOVIH I ISPRAVCI POSTOJEĆIH PODATAKA

  Prilikom unosa podataka o radovima važno je svaki rad čim bolje opisati za to predviđenim atributima. Svaki rad treba unijeti u za to predviđenu vrstu (npr. Rad u časopisu), označiti je li znanstveni, stručni ili ostalo i potom ga opisati predloženim setom atributa.

 3. VRSTE RADOVA

  U tiskano doba postojale su jasne granice između različitih vrsta radova, dok su u digitalnom okruženju te granice postale nerijetko nejasne. Stoga je važno upoznati različite vrste radova, a da bismo vlastiti rad unijeli u ispravnu rubriku i ispravno ga opisali. Za savjet se uvijek možete obratiti knjižnici u vašoj ustanovi.

 4. KATEGORIJE I PRIKAZ RADOVA

  Kategorije i prikaz radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji CROSBI mijenjaju se tijekom vremena, a u skladu s potrebama autora i kriterijima prosudbi. Stoga je najvažnije rad dobro opisati, a on će biti razvrstan u odgovarajuću kategoriju temeljem unesenih podataka.

 5. PRIDRUŽIVANJE RADOVA AUTORU, USTANOVI, PROJEKTU I ZNANSTVENOM POLJU

  Rad unesen u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju CROSBI korisno je pridružiti osobama putem njihovih CROSBI profila, određenoj ustanovi (afilijaciji autora), projektu u sklopu kojega je rad nastao i/ili znanstvenom polju. Tako pridruženi radovi prikazivat će se na CROSBI profilima osoba, bibliografiji ustanove, bibliografiji projekta i/ili u pregledu radova određenog znanstvenog polja. Rad nije obavezno pridružiti osobi/ustanovi/projektu/polju, a on će i dalje biti dostupan putem pretraživanja.

  1. Pridruživanje radova autoru
  2. Pridruživanje radova ustanovama
  3. Pridruživanje radova projektu
 6. POHRANA CJELOVITOG TEKSTA RADA

 7. PRETRAŽIVANJE I PREGLEDAVANJE RADOVA

  Pretražiti radove možete putem jednostavnog i naprednog pretraživanja. Dodatno radove možete pregledavati prema autoru, ustanovi, projektu ili znanstvenom području. Važno je napomenuti da ćete pretraživanjem po bilo kojoj riječi/izrazu dobiti sve bibliografske jedinice koje riječ/izraz sadrže. No, pregledavanjem po npr. matičnom broju autora dobit ćete samo radove koji su tom jedinstvenom matičnom broju pridruženi.