Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 971506

O provođenju programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2014. godini - SAVA


Aničić, Ivica; Treer, Tomislav; Safner, Roman; Piria, Marina; Tomljanović, Tea; Šprem, Nikica; Matulić, Daniel
o provođenju programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2014. godini - SAVA, 2014. (izvješće).


Naslov
O provođenju programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2014. godini - SAVA
(Final report - monitoring of the Sava river in 2014.)

Autori
Aničić, Ivica ; Treer, Tomislav ; Safner, Roman ; Piria, Marina ; Tomljanović, Tea ; Šprem, Nikica ; Matulić, Daniel

Izvornik
Ministarstvo poljoprivrede

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, izvješće

Godina
2014

Ključne riječi
Sava ; monitoring ; ribolov
(Sava ; monitoring ; fishing)

Sažetak
U 2014. godini nastavljeno je dugogodišnje praćenje stanja (monitoring) najduže hrvatske rijeke Save u cijelom svom toku kroz Hrvatsku, od lokacije Medsave do lokacije Županja. To je omogućilo daljnje skupljanje velikog broja podataka, kako o ihtiocenozama, tako i o uvjetima u rijeci (kemija i fizika vode, plankton, bentos). Uz to su obrađene lokacije na jezerima Fuka, Ilova i Pakra II, te na kanalu Strug. Ovi podaci su dali izvrsnu sliku o ribarskom stanju u rijeci Savi i njezinom slivu, što je omogućilo nastavak dubljih analiza kroz vrijeme i duž toka rijeke, započetih u prošlogodišnjem izvješću. Jasno se vide razlike u ihtiofauni pojedinih segmenata rijeke Save, kao i prisutnost invazivnih ponto-kaspijskih glavoča. Lokacije gornjeg toka (Medsave i Zagreb) imaju sličan sastav vrsta, te se dosta razlikuju od nizvodnih lokacija. Na lokaciji Medsave se u posljednjih desetak godina promijenio sastav vrsta, a i smanjio se diverzitet. Na lokacijama na kojima se pojavljuju glavoči smanjuje se diverzitet ostalih vrsta riba, a obzirom na kompeticiju u ishrani, pretpostavka je da utječu na ugrožene riblje vrste kao što su Sabanejevia balcanica i Zingel streber. Može se procijeniti da je voda rijeke Save zadovoljavajuće kvalitete te da nema utjecaj na sastav ribljih vrsta. To čak nije vidljivo niti na lokaciji Ivanja Reka koja ima povećane koncentracije amonijaka i organske tvari, unatoč izgrađenog pročistača otpadnih voda.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Biologija, Biotehnologija