Ovo je HTML verzija datoteke http://www.diatransplant.org/media/DiaTransplant_2018_Knjiga_sazetaka_Abstract_book.pdf. Google automatski izrađuje HTML verzije dokumenata dok pretražujemo web.
Savjet: da biste brzo pronašli svoj pojam za pretraživanje na ovoj stranici, pritisnite Ctrl+F ili ⌘-F (Mac) i upotrijebite traku za traženje.
DiaTransplant 2018
Page 1
7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije
s meðunarodnim sudjelovanjem
Opatija, Hrvatska · 11. - 14. listopada 2018.
th
7 Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy
with International Participation
Opatija, Croatia · October 11 - 14, 2018
DiaTransplant 2018
www.DiaTransplant.org
Knjiga sažetaka
Abstract book

Page 2
Knjiga sažetaka – Abstract book
Legenda oznaka (Legend):
IS – Pozvani predavači (Invited speakers)
U – Usmeno izlaganje (Oral presentation)
P – E-poster (E-poster)
D – Dijaliza (Dialysis)
T – Transplantacija (Transplantation)
O – Ostalo (Other)
S – Studenti (Students)
RN – Medicinske sestre/tehničari (Renal Nurses)

Page 3
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
2
IS-1
ASISTIRANA PERITONEJSKA DIJALIZA
Dragan Klarić
Opća bolnica Zadar
U zadnje vrijeme dolazi do značajnog pada nadomještanja bubrežne funkcije peritonejskom dijalizom
(PD) u svijetu i u Hrvatskoj. Neadekvatna komunikacija i nedostatak informacija o mogućnostima dovodi
do akutne supstitucije bubrežne funkcije bez jasnog razumijevanja pacijenta o metodama koje se
primijenjuju. Nadalje, needucirani i nestimulirani članovi obitelji i skrbnici te potencijalni asistenti često
zaziru od takve metode. Razvoj asistirane peritonejske dijalize može imati zavidan „cost-effectiv „učinak
na ukupni zdravstveni budžet.
Tko su potencijalni pomoćnici-asistenti? Asistencija podrazumijeva jedan od oblika pomoći pacijentu koj
se liječi PD metodom. Ona može bitit kompletna, parcijalna, povremena ili trajna, bilo da se radi o ručnoj
izmjeni dijaliznih otopina ili da se radi o automatiziranoj peritonejskoj dijalizi (aPD) pomoću aparata.
Asistenti mogu biti članovi obitelji, supružnici, roditelji, plaćeni njegovatelji ili djelatinci ustanova
(rehabilitacijski centri ili starački domovi,udomiteljske djelatnosti). Ponekad Centar za dijalizu može u
određenom modalitetu liječenja PD-om preuzeti kompletnu brigu o nadomiještanju bubrežne funkcije
aPD-om. Današnji model liječenja PD-om u Hrvatskoj u pojedinim centrima ima visoki stupanj
asistencije u svakodnevnom radu. Nažalost, mi još uvijek nemamo medicinsku sestu- asistenta koja
djeluje u kući bolesnika, što je slučaj u nekim zemljana EU i svijeta.
Najčešće potrebe za asistencijom. Starost sama po sebi nosi nejasnoće oko PD metode, strah od
nepoznatog, nerazumijevanje tekstualnih poruka, slabovidnost, kognitivne disfunkcije, demenciju,
psihičke poremećaje, što sve može biti prepreka za samo porovođenje postupaka.
Ishodi pacijenata. Bez obzira na dob, brojne komorbiditete, ishodi pacijenata liječenih PD-om prema
izvorima nisu lošiji, naprotiv, bilo da se radilo o ukupnoj smrtnosti ili komplikacijama metode. Ponekad
ova metoda može biti i uvjet samog pacijenta za pristanak na liječenje. Dodatna pozitivna iskustva su u
općem funkcioniranju i boljoj kvaliteti života bolesnika u poznatoj okolini.
Zaključak. Bez obzira na upornost stalnog ponavljanja, PD metoda je zapostavljena, kao i asistirani
modeli liječenja. Adekvatnim pristupom i boljom organizacijom modaliteti asistirane peritonejske dijalize
mogli bi biti elegantniji način liječenja u kući bolesnika ili njegovom trajnom mjestu boravka te imati i
financijski benefit. Asistencija kod PD programa ne bi trebala biti problem kao što nije niti prepreka za
samostalni život čovjeka.

Page 4
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
3
IS-2
Epidemiology of CKD – GFR measurement
Halima Resić, Fahrudin Mašnić
Clinic for Hemodialysis, Clinical Center University of Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Chronic kidney disease (CKD) is a global public health problem. KDIGO 2012 recommends CKD
classification based on: cause, GFR category, and albuminuria category. CKD, as defined by KDIGO
2012 (The Kidney Disease: Improving Global Outcomes) represents abnormalities of kidney structure
or function present for >3 months with implications for health or the presence of glomerular filtration rate
(GFR) <60 mL/ min/1.73 m2 (GFR categories 3a to 5). These abnormalities include: albuminuria >30
mg/g of creatinine, urine sediment abnormalities, electrolyte and other abnormalities due to tubular
disorders, abnormalities detected by histology, structural abnormalities detected by imaging, or history
of kidney transplantation. The prevalence of end-stage renal disease (ESRD) is increasing worldwide.
This increase may also be due, among other reasons, in improved survival from non-renal diseases
(particularly cardiovascular diseases). But, ESRD incidence seems to be largely stabilized from 2000's
according to the last USRDS report. The overall prevalence of CKD increased significantly in the U.S.
adult population between 1999 and 2004. Since 2003–04, the overall prevalence of stages 3–4 CKD
has mostly stabilized in the last decade. These data have been parallel to some international studies,
like the data from the nationally representative Health Survey for England (HSE) random samples, which
show no increase in prevalence of CKD (defined there as eGFR <60 mL/min/1.73m2) from 2003 to
2009–10. Other international studies, mostly meta-analyses, underlie up to 15 percent higher CKD
prevalence rates in low- and middle-income countries than in high-income countries. Frequency of
kidney disease dramatically increases after the age of 60. Due to number of reasons, CKD has been
largely unrecognised. In Europe, 1 in 10 adults has some degree of kidney disease. Patients with chronic
kidney disease have three times higher cardiovascular risk. GFR formulas have been developed to help
physicians quickly and easily estimate GFR (eGFR). Most widely used formulas are CKD Epidemiology
Collaboration (CKD-EPI) equations and the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD). Albuminuria
increases risk of progression of CKD, mortality risk and ESRD, independent of eGFR. Therefore,
albuminuria staging has recently been added into CKD classification. Decreased GFR is mostly seen in
the older population, which may indicate that these persons are classified as having kidney disease,
despite having stable kidney function. Labelling elderly patients with CKD (those with microalbuminuria
or those with an eGFR between 45-60mls/min) has no meaningful effect on patient management and
outcomes. This may implicate creating more age and gender-specific eGFR values to create accurate
definition of CKD than KDIGO definitions. What do we want from a diagnostic/classification system –
identify risk or clinical decision aid to improve outcomes.

Page 5
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
4
IS-3
Liječenje dijabetičara sa KBB, novosti u inzulinskoj terapiji
Sanja Klobučar Majanović
Klinički bolnički centar Rijeka
Šećerna bolest je globalna epidemija suvremenog društva. Unatoč neospornim iskoracima u
farmakoterapiji još uvijek značajan broj bolesnika ne postiže zadane ciljeve glukoregulacije.
Poseban izazov predstavlja liječenje dijabetičara s pridruženom kroničnom bubrežnom bolesti
(KBB). Epidemiološki podaci ukazuju da oko 20-30% oboljelih od šećerne bolesti ima i
pridruženo oštećenje bubrežne funkcije. Kombinacija dijabetesa i KBB višestruko povećava
kardiovaskularni rizik i smrtnost ove skupine bolesnika. Smanjenjem GFR dolazi do promjena
u signalnom putu inzulina i transportu glukoze, a nakupljanjem uremičnih toksina i krajnjih
produkata metabolizma glukoze dolazi do povećanja inzulinske rezistencije. U bolesnika s
KBB mogu biti promijenjeni različiti aspekti farmakokinetike antihiperglikemika što povećava
rizik od nastanka nuspojava, prvenstveno hipoglikemija. Kako bi se održala učinkovitost, a
izbjegle nuspojave često je potrebno smanjiti dozu lijeka, produžiti interval uzimanja, a
primjenu nekih i obustaviti, ovisno o stupnju zatajenja bubrežne funkcije. Dobrom
glukoregulacijom može se usporiti progresija KBB stoga se u ovih bolesnika često vrlo rano
pribjegava prelasku na inzulinsku terapiju. Nove generacije bazalnih inzulina kao što su glargin
U300 i inzulin degludek imaju ravnomjerniji profil djelovanja i manji rizik hipoglikemija u
usporedbi sa starijim generacijama inzulina što ih čini poželjnim terapijskim opcijama u
dijabetičara s KBB. Njihova dodatna prednost sadržana je u fleksibilnom načinu primjene.
Pored kontrole glikemije od izuzetne je važnosti sveobuhvatni pristup oboljelom uključujući i
kontrolu krvnog tlaka, lipida i tjelesne težine s ciljem smanjenja kardiovaskularnog rizika.

Page 6
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
5
IS-4
Overview of anemia treatment in CKD
Ingrid Prkačin, Marko Martinović, Josip Hrabar, Inga Mandac Rogulj
University Hospital Merkur, Zagreb, Croatia
INTRODUCTION
Erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) administered either subcutaneously (sc.) or intravenously
(iv.), along with iv. or oral iron therapy, are currently the cornerstones for treating anemia in patients with
chronic kidney disease (CKD). The risks associated with ESAs, including an increased risk of death and
CV events, highlight the need for additional therapies like inhibitors of hypoxia-inducible factor prolyl-
hydroxylases (HIF PHs). Multiple factors are involved in the pathogenesis of anaemia in CKD: iron
deficiency, inadequate production of erythropoietin (Epo), hepcidin and hypoxia-inducible factors (HIFs).
Patients with CKD are prone to iron deficiency (absolute and functional).
AIM
To compare the efficacy and safety profile of oral and intravenous iron with erythropoietin for the
treatment of iron deficiency anemia in non-dialysis patients (ND-CKD).
MATERIALS AND METHODS
43 Adult CKD patients with the confirmed diagnosis of iron deficiency anemia (A) at University Hospital
Merkur. Exclusion criteria were history of secondary hyperparathyroidismus, gastrointestinal bleeding,
inflammation (hs CRP>5mg/l), drugs (cyclophosphamide, mycophenolate mofetil, angiotensin-
converting inhibitors or angiotensin receptor blockers), or tromboebolism, malignancy (myeloma) or
uncontrolled resistant hypertension. Patients were divided into two groups. In the group-A (20 pts),
intravenous iron sucrose or ferric carboxymaltose in doses of 1000mg was given. In the group-B (23
pts), oral daily intake of iron (ferrous fumarate 350 mg) was given. Erythropoietin beta subcutaneously
in dose of 4000-6000 IU every week during the correction phase of anemia treatment was given. Iron
supplementation was administrated in order to achieve serum ferritin 200-500 mg/L. Hemoglobin (Hb)
was checked at beginning and at the time of 12 months for both groups. Paired sample t-test were
applied for comparison of results.
RESULTS AND CONCLUSION
Mean level of iron on beginning in M/F was 9.7/7.9± 0.28/0.31 and after 12 months 10.7/8.94± 0.27/0.43
umol/l. In the treatment groups mean Hb level was in A 9.19 ± 0.84 g/dl and in B 9.72 ± 0.95 g/dl,
respectively. Mean increase in Hb was in A 10.65 ± 0.97 g/dl and in B 10.42 ± 1.22 g/dl at 12 months,
respectively. There were no statistically significant differences between increase of Hb in groups of
patients. Parenteral or oral iron in combination with Epo are effective treatment of anemia in ND CKD
patients if other factors are considered. In future we will have new drugs like hepcidin antagonists, HIF
and ferroportin stabilizers in order to delay CKD progression. This alternate therapeutic approach in
future may avoid the overshoots and fluctuations in Hb levels seen with currently injectable ESAs and
provide a steady and controlled rise in Hb concentration.

Page 7
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
6
IS-5
TRANSPLANTACIJA BUBREGA U STARIJIH OSOBA
Lidija Orlić
Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, KBC Rijeka
U zadnjem stoljeću došlo je do značajnog prosječnog produženja ljudskog životnog vijeka i ono danas
iznosi preko 70 pa čak i 80 godina u razvijenim zemljama, uz udio starijih od preko 20% stanovništva te
predviđanjima za dva do tri desetljeća i više od 30% stanovništva razvijenih zemalja. Broj bolesnika s
kroničnom bubrežnom bolesti (KBB) je također u stalnom porastu, a veliki udio među njima su stariji
bolesnici. Prema podacima velikih registara stariji bolesnici čine više od 50%u bolesnika s KBB koji
započinju nadomjesno liječenje.
Znamo da je transplantacija bubrega najbolja metoda nadomjesnog bubrežnog liječenja i da pruža
najveće produljenje života kao i najbolju kvalitetu života. Ova metoda nadomjesnog liječenja sve se više
provodi i u grupi starijih bolesnika, pa čak je moguća i u starijih od 80 godina. Do prije dvadeset godina
primjenjivala se gotovo sporadično u starijih bolesnika, dok zadnjih desetljeća raste udio starijih
bolesnika s transplantiranim bubregom. Prema podacima iz literature iz različitih zemalja, oni otprilike
čine oko 10% od ukupno transplantiranih bolesnika. U KBC Rijeka prva transplantacija bolesnika starijeg
od 60 godina učinjena je još davne 1981. godine. Zadnjih godina u našem Centru udio novih
transplantiranih bolesnika starijih od 65 godina se kreće između 20-30% od ukupnog broja
transplantiranih.
Sigurno je da su stariji bolesnici s KBB podložni više pratećim bolestima i to prvenstveno uključuje
kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti i infekcije. Zbog toga je kod ove grupe bolesnika potrebna
detaljna prijetransplantacijska obrada, po potrebi adekvatno liječenje i dobra procjena za stavljanje na
listu čekanja. U odnosu na dijalizu, pa čak i u bolesnika koji su na listi čekanja, transplantacija bubrega
u starijih bolesnika se pokazala kao metoda koja značajno produljuje život i kvalitetu života.
Transplantacija od živog donora je moguća i u ovoj grupi bolesnika i u odnosu na transplantaciju od
umrlog donora pokazala bolje rezultate u preživljavanju kao bolesnika tako i transplantata.
Akutna odbacivanja presatka u starijih bolesnika su rjeđa, ali je viši broj infekcija u odnosu na mlađe
skupine. Zbog toga je važna optimalizacija imunosupresivnog protokola koja je zahtjevna zbog
promjena u farmakokinetici lijekova u starijih. Ona se mijenja zbog promjena u apsorpciji,
bioraspoloživosti, promjena u metabolizmu jetre i smanjenoj bubrežnoj funkciji. Također treba obratiti
pozornost i na moguće interreakcije između imunosupresiva i drugih lijekova. Odabir imunosupresiva
ne razlikuje se od njihove primjene u mlađih bolesnika, a najčešće se temelji na iskustvu liječnika.
Zaključno, životna dob nije kontaraindikacija za transplantaciju bubrega. Ona se pokazala kao optimalna
metoda nadomjesnog liječenja i u skupini starijih bolesnika, kojima značajno produljuje trajanje života,
ali zbog svoje specifičnosti zahtjeva dodatni oprez, znanje i iskustvo liječnika.

Page 8
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
7
IS-6
Expanded hemodialysis (HDx) – a novel technology meet clinical needs
Sanjin Rački1, Dragan Ljutić2, Dragan Klarić3, Karmela Altabas4, Marija Kadović5,
Antonela Đerek2, Ante Šegić3, Marica Prša4, Bosiljka Devčić1
1University Hospital Center Rijeka, 2University Hospital Center Split, 3General Hospital Zadar,
4University Hospital „Sestre milosrdnice“ Zagreb, 5Agmar d.o.o. Zagreb
INTRODUCTION
End-stage renal disease (ESRD) is a challenging health problem worldwide. Hemodialysis patients
mainly undergo low-flux hemodialysis (LF-HD), high-flux hemodialysis (HF-HD), or hemodiafiltration
(HDF). The middle and large molecules clearance is quite insufficient as regards HF-HD, HDF, and on-
line HDF. This can lead to increased incidence of cardiovascular complications, development of chronic
inflammatory state and incidence of clinically important infections. An unsatisfactory prognosis has led
to improved dialysis technology and materials; both protein-leaking membranes and high cut-off
membranes increase the clearance of uremic toxin, but in clinical application they may induce albumin
loss. To enhance the removal of uremic toxins and increase membrane permeability, a high retention
onset (HRO) membrane with larger pore size and HRO, once defined as medium cut-off, has been
developed in the past few years (Theranova
®
, Gambro-Baxter). Such a membrane enables leakage of
larger size molecules including albumin. The dialysis using HRO membranes has recently been
proposed as expanded hemodialysis (HDx). Theoretically, HDx could promote the removal of more toxin
solutes retained in the blood of ESRD patients and improve the outcomes of dialysis.
MATERIALS AND METHODS
Validation of Theranova
®
membrane in Croatia has been performed in 4 Croatian dialysis centers with
approval of ethical committees (University Hospital Center Rijeka, University Hospital Center Split,
General Hospital Zadar and University Hospital „Sestre milosrdnice“, Zagreb). A total of 14 patients
were included and 11 patients has concluded validation through protocol with all data. All patients gave
written informed consent for validation. The duration of study was 12 weeks with 36 consecutive dialysis
sessions. All patients included were treated previously with hemodiafiltration procedure using synthetic
high-flux dialysis membrane for at least 6 months. Laboratory data were collected (urea, creatinine,
hemoglobin, phosphates, myoglobine, total proteins, albumin, serum transferrin saturation and
additionally, beta 2 microglobulin and lambda (λ) light chains).
RESULTS AND CONCLUSION
The reduction of urea of 13% and sustained creatinine concentration approved low-flux capacity of
membrane. Reduction of myoglobine (12,8%), beta 2 microglobulin (13%) and λ-light chains (5,5%) with
sustained albumin concentration (2% increase) approved a high retention onset capacity of membrane
Theranova
®
and capacity to perform expanded hemodialysis procedure (HDx) without significant
albumin loss. However, randomized controlled trials are required to evaluate the long-term efficacy of
HDx procedures.

Page 9
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
8
U-D1
Čimbenici rizika oboljenja srčanožilnoga sustava kod bolesnika na kontinuiranoj
ambulatornoj peritonejskoj dijalizi
Damir Rebić, Aida Hamzić-Mehmedbašić, Vedad Herenda, Edina Hasanagić, Amira Srna
Klinika za nefrologiju KCU Sarajevo
CILJ
Bolesti srčanožilnoga sustava su vodeći uzrok smrtnosti u bolesnika u terminalnom bubrežnom
zatajenju (TBZ). Cilj rada je bio evaluirati funkcionalno-morfološke karakteristike lijeve srčane klijetke i
karotidnih krvnih žila (CA) u bolesnika sa TBZ prije početka dijaliznog liječenja, i tijekom sljedećih 18
mjeseci obavljanja kontinuirane ambulatorne peritonejske dijalize (CAPD) u cilju ispitivanja udjela
tradicionalnih, za uremiju vezanih i čimbenika rizika specifičnih za PD.
MATERIJALI I METODE
U prospektivnom, longitudinalnom istraživanju obuhvaćeno je 50 CAPD bolesnika, praćenih kroz
jednoipolgodišnji period od momenta uključivanja na dijalizni tretman i nakon 18 mjeseci dijaliznog
liječenja.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Hipertrofija lijeve srčane klijetke (HLK) je zastupljena kod bolesnika sa TBZ prije početka dijaliznog
tretmana u 78% ispitanika, a nakon 18 mjeseci PD tretmana 60%. Aterosklerotske promjene na CA u
bolesnika prije početka dijalizne terapije su zabilježene u 44%, a nakon 18 mjeseci PD tretmana kod
26% ispitanika. Neovisni čimbenici rizika razvoja HLK nakon 18 mjeseci PD sa signifikantnom
pozitivnom udruženošću su lipoproteini male gustoće, troponin i C reaktivni protein (CRP), dok je
inverzni odnos sa HLK pokazala ostatna bubrežna funkcija i dušični oksid (NO). Razina NO u serumu
bolesnika je značajno porasla tijekom 18 mjeseci praćenja (p<0.001), dok je razina endotelina-1 (ET-1)
u serumu u istom periodu signifikantno pala (p<0.001). Neovisni prediktori debljine intime medije (IMT
CCA) kod PD bolesnika su bili homocistein, CRP, lipoprotein male gustoće, lipoprotein(a), produkt
CaxP, ET-1 i proteinurija. Teški oblik ateroskleroze CA u CAPD bolesnika je udružen sa povećanom
koncentracijom ET-1, CRP-a i B-tipa natriuretskog peptida. Bolesnici sa HLK i aterosklerotskim
promjenama na CA su imali slabiju adekvatnost dijalize, dok su transportna obilježja potrbušnice u
najvećem broju bila u rangu umjereno visokih i visokih transportera. Prisutnost srčanožilnog
preoblikovanja u TBZ naglašava značaj identificiranja i modificiranja srčanožilnih čimbenika rizika,
prisutnih u visokom postotku kod bolesnika u TBZ, kao i tijekom dijalizne terapije.

Page 10
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
9
U-D2
PROGNOSTIC BIOMARKERS OF DIALYSIS AND MORTALITY IN ACUTE HEART
FAILURE AND/OR ACUTE CORONARY SYNDROME
Aida Hamzić-Mehmedbašić, Damir Rebić, Amina Valjevac, Vedad Herenda
Klinika za nefrologiju, KCU Sarajevo
INTRODUCTION
Although many predictive tools have already been developed in the past, efforts are still proceeding to
identify reliable biomarker to predict the prognosis of the patients with acute heart failure (AHF) and
acute coronary syndrome (ACS). This study aimed to investigate the role of biomarkers of heart failure
(plasma B-type natriuretic peptide-BNP) and renal injury (serum cystatin C, serum and urinary
interleukin-18-IL-18) in the prediction of 6-month mortality and the postdischarge need for renal
replacement therapy (RRT) in patients with AHF and/or ACS.
MATERIALS AND METHODS
We performed an observational prospective study in the coronary intensive care unit of the Clinical
Center University of Sarajevo. In patients diagnosed with AHF and/or ACS, baseline clinical parameters,
cardiac and renal biomarkers were determined. The primary outcome was hospital mortality. The
secondary composite outcome was the postdischarge need for RRT and/or 6-month mortality.
RESULTS AND CONCLUSION
The study group consisted of 120 ACS and/or AHF hospital survivors. Of this study cohort, 5.8% patients
underwent and continued RRT after discharge. The 6-month mortality was 20%. Multiple Cox logistic
regression hazard analysis revealed that plasma BNP (p=0.046), urinary IL-18 (p=0.021), Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II score (p=0.002), and left ventricular diastolic
dysfunction (p=0,045) were independent prognostic factors of adverse composite outcome (need for
RRT and/or 6-month mortality). Using plasma BNP cutoff value of 881.6 pg/mL showed 66.7% sensitivity
and 70.8% specificity (area under curve AUC 0.76, p<0.001) for predicting dialysis and/or death, while
ROC curve for urine IL-18 produced an AUC of 0.7 (p<0.001) with sensitivity of 66.7% and specificity of
67.7% for the cutoff point of 29.1 pg/mL. Conclusion: Our results showed that plasma BNP and urinary
IL-18 are significant prognostic biomarkers of the postdischarge need for dialysis and/or death in
patients with acute cardiac events (AHF and/or ACS).

Page 11
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
10
U-D3
ETELKALCETID U LIJEČENJU SEKUNDARNOG HIPERPARATIREOIDIZMA, NAŠA
PRVA ISKUSTVA
Draško Pavlović, Boris Kudumija, Sonja Dits, Ivančica Hršak
Poliklinika za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum
CILJ
Sekundarni hiperparatireoidizam (SHPT) je jedna od najčešćih komplikacija u kroničnoj bubrežnoj
bolesti i uzrok mnogobrojnih drugih, posebno kardiovaskularnih komplikacija. Nažalost liječenje nije
uvijek uspješno. U kliničku praksu nedavno je uveden kalcimimetik 2. generacije, etelkalcetid, koji je je
agonist i alosterički modulator kalcijskih receptora.
MATERIJALI I METODE
U jednog bolesnika, 41 g., na hemodijalizi (HD) 6 g, te dvije bolesnice u dobi od 67 i 60 g., na HD 7,
odnosno 2 g. započeli smo liječenje etelkalcetidom u dozi od 2,5 mg odnosno 5 mg, intravenski na kraju
HD. PTH na početku th. je bio 197 pmol/L, alkalna fosfataza (AP) 515 I/U Ca 2,21 i P 1,47 mmol/L. u
bolesnica PTH je bio 104 odnosno 98,2 pomol/L, Ca 2,2 odnosno 2,37 a P 1,43 i 1,97 mmol/L, AP 117
i 129 I/U. Dvoje bolesnika je bilo na HDF sa koncnetracijom Ca u otopini 1,75 mmol/L a jedna bolesnica
na hemodijalizi i koncentracijom Ca 1,5 mmol/L. Tjedno smo kontrolirali koncentraciju Ca , mjesečno
PTH, AP, Ca i P, te bilježili eventualne nuspojave. Prema indikaciji u bolesnika smo korigirali dozu
vezača fosfata
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U bolesnika smo zbog asimptomatske hipokalcemije (Ca 1,95 mmol/L) smanjili dozu etelkalcetida na
2,5 mg . Nakon četiri tjedna u tog bolesnika PTH je bio 293 pmol/L AP 547 I/U Ca 1,98 i P 1,03 mmol/L.
U jedne bolesnice nakon četiri tjedna PTH je bio 24,8 pmol/L, AP 123 I/U Ca 2,07 i P 1,73 mmol/L, u
druge bolesnice 35,8 pmol/L, Ca 2,3 i P 1, 55 pmol/l. , AP 110 I/U. U dvije bolesnice je nakon 4 tjedna
koncentracija PTH bila značajno manja, dok je u bolesnika koncentracija PTH porasla, najvjerojatnije
jer smo smanjili dozu lijeka. Naši prvi rezultati pokazuju kako liječenje etelkalcetidom biti učinkovito.
Rezultati liječenja većeg broja bolesnika i dulje vrijeme će pokazati prednosti ili moguće nedostatke
etelkalcetida.

Page 12
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
11
U-D4
VASCULAR ACCESS FOR HEMODIALYSIS IN REPUBLIC OF MACEDONIA
Petar Dejanov, Vesna Gerasimovska, Vladimir Pusevski, Nikola Gjorgjievski
Clinic of Nephrology, Medical Faculty Skopje
INTRODUCTION
The aim of the study was to describe the creation of unusual VA for HD in patients with limited options
that may be a matter of choice to safe and prolong the patient’s life.
MATERIALS AND METHODS
We had performed 26690 VA at our Department for VA, Clinic of Nephrology, Skopje in a period of 40
years (1977–2017): 9309 as permanent VA, 7968 AV fistula (85.6%) and 1341 (14,4%) tunnelled
catheters (TC) (femoral, subclavian and jugular). Due to some complications, v.azygos (n=1) was
enlarged which gave an opportunity to be used as unusual VA for HD; v.saphena magna and a.
femoralis superficialis anastomosis (n=2); a. femoralis was cannulated until patients were prepared for
continuous ambulatory peritoneal dialysis (n=4).
RESULTS AND CONCLUSION
We have cannulated v.azygos during cardiosurgery performed thrombectomy to right atrium and bypass
from v.innominate to right atrium with Dacron graft 8mm and catheter Tesio insertion in v.innominate to
right atrium. In 2 other patients we avoid using upper VA due to stenosis at innominate veins and
performed v.saphena magna and a. femoralis superficialis anastomosis. One patient was with occlusion
of right and left axilar vein and occlusion of both femoral veins. We had to perform HD sessions using
catheters in a.femoralis in a period of 45 days until patients were prepared for continuous ambulatory
peritoneal dialysis. Unusual VA for HD may be used as a last life saving procedure in chronic renal
failure patients in whom conventional access failed. Such approach may be of choice as it provides
sustainable VA for HD.

Page 13
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
12
U-D5
CORRELATION OF NUTRITIONAL STATUS MARKERS WITH ARTERIAL STIFNESS IN
MAINENTANCE HEMODIALYSIS PATIENTS - A PILOT STUDY
Josipa Radić1, Tanja Ilić Begović1, Leida Tandara1, Darko Modun2
1University Hospital Centre Split
2University of Split School of Medicine
INTRODUCTION
Arterial stiffening in dialysis patients is of multifactorial origin. The aim of this study was to examine
correlation of nutritional status markers with arterial stifness in haemodialysis (HD) patients.
MATERIALS AND METHODS
A selected population of 16 HD patients (10 men and 6 women) were included. Records of radial pulse
waveforms were conducted on the right radial artery using HEM-9000AI (Omron Healthcare Co Ltd.).
The nutritional status was evaluated measuring serum albumin and prealbumin and calculating body
mass index (BMI) and malnutrition inflammation score (MIS) for each patients. Also, serum high
sensitive C- reactive protein (hsCRP) was measured. Assessment of peripheral arterial stiffness was
conducted by method of aplanation tonometry. AIx obtained directly from the radial pulse waveform
simplifies the measurement procedure and provides equivalent information as aortic AIx used in other
studies.
RESULTS AND CONCLUSION
Patients were divided in two groups according BMI value. Our results showed that those HD patients
with BMI = 23 (N=5) 72 ((60-85.5) vs. 91 (86-98), p=0.023. But, those patients with BMI < 23 also have
statistically higher level of albumin (p=0.009), prealbumin (p=0.001) and statistically significantly lower
value of hsCRP (p=0.003). Therefore, MIS significantly correlated with AIx (r=0.660 p=0.005). The result
suggested that BMI might not be a good marker for nutritional status in HD patients due to fluid overload.
Better marker of nutritional status is prealbumin. Our results suggested that those patients with lower
BMI had statistically higher level of other (better) nutritional parameters (albumin and prealbumin) and
lower level of inflammation (lower hsCRP). Also, those patients have lower arterial stiffness, suggesting
that higher BMI (as reflection of fluid overload) and higher MIS (as reflection of worse nutritional status)
might be a risk factors for arterial stiffness in this population.

Page 14
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
13
U-D6
Utjecaj terapijskih vježbi i elektromišićne stimulacije (ES) na funkcionalnu sposobnost
donjih ekstremiteta u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi
Petra Kovačević, Karmela Altabas, Simeon Grazio, Karla Kovačević, Siniša Šefer
KBC Sestre milosrdnice
CILJ
Najčešći uzrok kroničnog zatajenja bubrega je šećerna bolest tipa II (33%) te vaskularna bolest (24%).
Obzirom na teško kronično stanje te proteinsko energetsku pothranjenost u tih bolesnika dolazi do
smanjenja mišićne mase. Slaba fizička aktivnost dovodi do pogoršanja u kardiovaskularnom sustavu,
što utječe na povećanje mortaliteta bolesnika. Posljedično teškom kroničnom stanju bolesnici na
hemodijalizi imaju oslabljene funkcionalne sposobnosti, pogotovo pokretljivost, zbog čega imaju veći
rizik od padova
MATERIJALI I METODE
U istraživanju je sudjelovalo 35 odraslih bolesnika (17 žena, 18 muškaraca) u dobi od 41 do 89 godina
koji su na kroničnom programu hemodijalize u Zavodu za nefrologiju i dijalizu Kliničkog bolničkog centra
Sestre milosrdnice. Fizioterapeut je inicijalno proveo s ispitanicima funkcionalne testove za ispitivanje
donjih ekstremiteta (30s-sit-to-stand test, timed-up and go test), nakon čega je započet program
terapijskih vježbi s otporom i elektrostimulacije m.kvadricepsa u trajanju od 3 mjeseca, tijekom procesa
hemodijalize, 3 puta tjedno. Nakon 3 mjeseca ponovljeni su funkcionalni testovi.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
25 bolesnika je završilo ispitivanje (12 žena u dobi od 41- 89 godina; 13 muškaraca u dobi od 59-80
godina). Najčešći razlozi prekidanja programa su bili transplantacija bubrega, neka druga unaprijed
dogovorena operacija ili opći umor. Jedna bolesnica je preminula uslijed komplikacija terminalne faze
maligne diseminirane bolesti. Nakon tri mjeseca provođenja terapijskih vježbi i elektrostimulacije m.
kvadricepsa„timed-upandgo test“ je pokazao statistički značajno bolje rezultate u odnosu na istovjetan
test učinjen prije intervencije (T test, p 0.003399) s 9,8 na 8,5. 30s-sit-to-stand test se nakon tri mjeseca
provođenja programa statistički značajno popravio s 11,9 na 14,7( T test, p<0,001). Ovim istraživanjem
potvrdio se pozitivan učinak terapijskih vježbi i elektromišićne stimulacije provedenih tijekom procesa
hemodijalize na funkcionalnu sposobnost donjih ekstremiteta. To znači da bismo ove vježbe mogli
preporučiti bolesnicima na kroničnoj hemodijalizi, što bi posljedično imalo utjecaj na poboljšanje
pokretljivosti, a uz to bi se mogao smanjiti i rizik od padova.

Page 15
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
14
U-O1
VITAMIN D AND CARDIOVASCULAR COMPLICATION IN CHRONIC KIDNEY DISEASE
Vedad Herenda, Damir Rebić, Aida Hamzić-Mehmedbašić, Elnur Tahirović
Klinika za KV bolesti, KCU Sarajevo
INTRODUCTION
The development of cardiovascular disease in the population of chronic kidney patients (CKD) is of
multifactorial genesis. Hypovitaminosis D can lead to various cardiovascular complications. It′s
treatment could improve survival od CKD patients. The aims of the study were to determine the level of
vitamin D in the serum as well as cardiac status at different stages of chronic kidney disease. Also, aims
were to assess link between serum level of vitamin D and echocardiographic changes in the left
ventricle.
MATERIALS AND METHODS
Prospective cross-sectional study was conducted at the Clinic of Nephrology CCU Sarajevo. The study
included 120 patients in different stages of chronic renal disease and 30 healthy volunteers, who
represented the control group. All patients were clinically assesed. Serum level of vitamin D,
phosphorus, and markers of inflammation were obtained. The laboratory findings were complemented
with echocardiography.
RESULTS AND CONCLUSION
CKD is a state of prolonged inflammation. There was a significant correlation between vitamin D levels
and markers of inflammation (p<0.001), suggesting that the anti-inflammatory role of vitamin D. The
correlation was established between vitamin deficiency D and the appearance of the left ventricle
hypertrophy (p <0.01). According to the results of this study vitamin D was significant independent
predictor of the development of concentric hypertrophy (p = 0.039). Significant independent predictors
of cardiovascular disease in CKD were phosphorus serum levels and chronic kidney disease (p <0.05).
Conclusion. Low levels of vitamin D were of significant predictive value in the formation of concentric
hypertrophy of the left ventricle. Vitamin D has multiple extrasceletal functions, through which indirectly
influence on cardiovascular status.

Page 16
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
15
U-O2
FIBROMUSCULAR DYSPALSIA (FMD ) - CASE REPORT
Danilo Radunović, Živka Dika, Ivana Abramović, Dražen Perkov, Bojan Jelaković
Clinical Hospital Center Zagreb
INTRODUCTION
Fibromuscular dysplasia (FMD) is a segmental, non-inflammatory, non atherosclerotic disorder of the
musculature of arterial walls, leading to stenosis of small and medium-sized arteries. Etiology is
unknown; estimated incidence in the general population is 2% to 3%. Renal arteries are mostly affected
(bilateral involvement in 39% to 64%) but FMD changes of cerebral and/or carotid arteries were found
in 15% of cases.
MATERIALS AND METHODS
Case report.
RESULTS AND CONCLUSION
Female patient, 40 years, smoker, normal BMI. In 2006, at age of 27, hypertension was verified during
the second pregnancy (no edema, no proteinuria). In 2011 she was admitted to our department after
hypertensive emergency (BP 220/140 mmHg). Bilateral renal artery stenosis was diagnosed. Digital
subtraction angiography (DSA) revealed left renal artery (RA): the ring of FMD with non-significant (20%
lumen) stenosis; the right RA: hemodynamically significant stenosis- the type of medial fibroplasia. The
patient was treated with percutaneous transluminal renal angioplasty (PTRA) of the left RA. After
intervention hers BP was controlled with trandolapril 0.5 mg, amlodipine 10 mg and nebivolol 2.5 mg
and kidney function was normal. In 2012 she was admitted to the hospitalized again after hypertensive
emergency and neurological symptoms (headache, disorientation) - subarachnoid hemorrhage +
aneurism of the right ACI, aphasia of the right PCA were verified on CT. Embolization of the right ACI
was performed. Later on in 2013 she was treated three more times with "coiling" due to recurrent
aneurysms in the basin of right ACI and its branches, BP was normal. In 2016 BP became uncontrolled
(24h ABPM 157/94 mmHg) without neurological symptom. DSA verified the restenosis of the right RA
("string of pearls") plus recidive of aneurysm at right ACI. She was treated with balloon dilatation (RA)
and stent-embolizatin (ACI) after which the BP was controlled (nebivolol 2.5 mg, amlodipine 5 mg) with
normal kidney function.

Page 17
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
16
U-O3
ENDEMSKA NEFROPATIJA -NAK- U HRVATSKOM ŽARIŠTU NEKAD I SADA; POSTOJI
LI UOPĆE HRVATSKO ENDEMSKO ŽARIŠTE
Ninoslav Leko1, Nikolina Bukal1, Zvonimir Bosnić1, Marijana Kovačević1, Nino Leko2, Bojan
Jelaković3
1OB "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, 2Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 3Klinički
bolnički centar Zagreb
CILJ
Cilj rada je usporediti osnovne epidemiološke podatke u hrvatskom žarištu u periodu 1997-2007 te
2007-2017: broj novih bolesnika koji započinju hemodijalizu radi NAK, spol, dob, hipertenziju, broj
tumora gornjeg urinarnog trakta/UUC/ te vidjeti da li se tijekom 25 godina broj oboljelih od NAK smanjuje.
MATERIJALI I METODE
Retrospektivna studija stanovnika 14 sela tzv hrvatskog endemskog žarišta koji započinju hemodijalizu
od 1997. do 2017.godine te koji imaju UUC iz medicinske dokumentacije Opće Bolnice \"Dr. Josip
Benčević\" u Slavonskom Brodu.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Od 1997-2007godine 153 bolesnika započinju HD, od toga 58 s NAK (39,7%). Prosječna dob na početku
HD za muškarce je 66.2, a za žene 63.8 godina. Od 2007-2017. godine 118 bolesnika započinje HD,
od toga 16 s NAK (13.7%). Prosječna dob muškaraca je 72.5, a žena 73.3godine. U zadnjih 10 godina
nema novih bolesnika na HD iz 8 od 14 sela. Spol bolesnika s NAK i ostalih bolesnika na početku HD
se ne razlikuje, muškaraca je 51%, a žena 49% u grupi bolesnika koji ne boluju od NAK, a u bolesnika
koji boluju od NAK je 52% muškaraca i 48% žena. Hipertenzija je bez statistički značajne razlike. U
zadnjih 10 godina iz 8 /14 sela nema UUC. U 5 sela zadnjih 10 godina nema bolesnika na HD niti UUC-
nisu više endemska sela. 3 sela imaju nove bolesnike na HD i novodijagnosticirane UUC. ZAKLJUČAK:
Značajno je smanjen broj novih bolesnika na HD u periodu 2007-2017 u usporedbi sa 1997-2007.
(13.9%:37.9%). Bolesnici koji započinju dijalizu znatno su stariji u periodu 2007-2017. Nema novih
bolesnika na HD iz 8/14. U 5 sela nema novih bolesnika na HD niti UUC, a samo 3 sela imaju nove
bolesnike s UUC te na HD. Endemsko žarište se smanjilo te prema ovome ima samo 3 sela te možemo
govoriti o paradigmi da se endemsko žariste gasi.

Page 18
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
17
U-O4
Plazmafereza kod trombotske trombocitopenične purpure
Dragan Klarić, Petra Grbić Pavlović, Dario Nakić, Danijela Santini- Dušević, Lada Gilić Šipicki
Opća bolnica Zadar
CILJ
Trombotska trombocitopenična purpura (TTP) je kliničko-patološki sindrom karakteriziran
mikroangiopatskom hemolitičkom anemijom, trombocitopenijom, akutnom renalnom insuficijencijom
(ARI). Cilj je upozoriti da su trombotske mikroangiopatije rijetke bolesti, koje se često previde u
dijagnostici. Poremećaj može biti nasljedni i stečeni uz ostale sekundarne uzroke (hipertenzija, lijekovi,
trudnoća). Nasljedni kao posljedica mutacije gena za ADAMTS 13 koji služi razgradnji multimera von
Willenbrandtovog faktora. Stečene varijante bolesti, inače češće, posljedica su defekta spomenutog
faktora, vjerojatno uz stvaranje protutjela na ADAMTS 13.
MATERIJALI I METODE
Prikaz bolesnice od 18 godina sa kliničkom slikom ARI, bolovima u trbuhu, hemolitičkom anemijom i
trombocitopenijom. Lab nalazi kod prijema: E 3.60, Hb 113g/l, Trc 14, urea 18.4, kreatinin 154, bilirubin
64, Ast 63, Alt 12, LDH 1567, K4.0, CRP 31.4, APTV 80, fibrinogen 3.6, u urinu ++E, ++proteina, u
razmazu periferne krvi nešto shistocita. Inicijalno je započeto specifično liječenje terapijskom izmjenom
plazme(PTX) tijekom 3 uzastopna dana (zamjena 1.5 volumena plazme) te potom sa 1 volumenom kroz
3 dana i metilprednizolonom u dozi 1mg/kg na dan. Na primijenjenu terapiju 3. dan hospitalizacije dolazi
do oporavka laboratorijskih nalaza uz poboljšanje općeg stanja bolesnice.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Po završetku tretmana PTX 7. dana lab: E 3.62, Hb 109 g/L, Trc 267, urea 5.3, kreatinin 83, bilirubin
20, K4.8, PV 1.13, INR 0.95, APTV 22. Kod bolesnice smo na osnovi kliničke slike i laboratorijskih
nalaza započeli sa PTX zbog temeljite sumnje na TTP a nakon isključene akutne infekcije, te se na
temelju kliničkog i laboratorijskog odgovora na terapiju ipak najvjerojatnije radilo o stečenoj varijanti
TTP-a. Trombotske mikroangiopatije se zbog različitosti kliničke slike često previde u dijagnostici. PTX
je temelj liječenja, te je smrtnost prije uvođenja iste bila 90 %,te u današnjim uvjetima ne smije biti
izostavljena. Kod svake nejasne hemolitičke anemije, trombocitopenije uz ARI dijagnostički postupak je
potrebno usmjeriti na dokaze hemolize, isključiti akutne infekcije te početi sa PTX-om.

Page 19
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
18
U-T1
Spontaneous clearance of hepatitis C infection in renal transplant recipients
Nikolina Bašić-Jukić, Vesna Furić-Čunko
KBC Zagreb
INTRODUCTION
Spontaneous recovery from chronic HCV infection is rare. Possible factors affecting this phenomenon
may include HCV genotype, virus heterogeneity, the impact of viral proteins on the immune system and
host factors (the interleukin genotypes, HLA alleles, and factors affecting the T lymphocyte response).
The aim of this study was to determine the rate of spontaneous clearance of HCV in renal transplant
cohort and factors which predict spontaneous clearance.
MATERIALS AND METHODS
This retrospective single-centre study was carried out in 1980 renal transplant patients treated at
University hospital centre Zagreb. Patients with HCV infection were identified and screened for viral
replication.
RESULTS AND CONCLUSION
135 patients were diagnosed with chronic HCV infection (12 had hepatitis B (HBV) coinfection). Out of
this number, 7 patients (5 male) spontaneously cleared HCV infection. All of them had genotype 1b, and
more frequently received induction with basiliximab than patients with persistant infection (71% vs. 33%,
p=0.08), but not with antithymocyte globulin. There was no statistically significant difference regarding
the complications. Patients with spontaneous clearance less frequently had elevated liver chemistries
(14 vs 29%, p=0.67), and lower mortality (14% vs. 34%, respectively, p=0.43), but were significantly
younger (median 36 (range 34-60) vs. 58,5 (48-64) years; p=0.02) than patients with persistant infection.
Unregular determination of HCV RNA (both qvalitative and quantitative) disabled analysis of timing of
HCV clearance. In conclusion, in our cohort of renal transplant recipients younger age was associated
with spontaneous clearance of the HCV infection.

Page 20
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
19
U-T2
GASTROINTERSTINAL TUMORS IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS
Danilo Radunović, Vesna Furić Čunko, Ivana Jurić, Lea Katalinić, Ines Mesar, Vladimir Prelević,
Ljubica Bubić Filipi, Nikolina Bašić Jukić
Clinical Hospital Center Zagreb
INTRODUCTION
The development of new immunosuppressive agents has provided long-term survival for transplant
recipients, thereby increasing the risk of de novo malignancies. While de novo post-transplant
lymphoproliferative diseases and skin cancer have been shown to have an increased incidence in long-
term survival, the association with gastrointestinal (GI) cancer is controversial..
MATERIALS AND METHODS
Data about kidney transplant recipients with de novo GI tumors.
RESULTS AND CONCLUSION
Gastrointestinal tumors were diagnosed in 14 out of 1990 patients in the period of 45 years. Ten patients
(71,4%) were male. Average age at the time of diagnosis of GI tumors was 58,7 years. Average time
after kidney transplantation until the diagnosis was 12 (range 1 to 27) years. In 5 patients (35,7%)
colorectal carcinoma was diagnosed; in 3 patients (21,4%) pancreatic adenocarcinoma, in 2 patients
(14,2%) cholangiocarcinoma, in 1 patient (7,1%) papillary adenocarcinoma of the stomach, in 2 patients
(14,2%) carcinoid tumor of appendix and in one patient (7,1%) GIST (gastrointestinal stromal tumor) of
the stomach and small intestine. Immunosuppressive regimen after kidney transplantation consisted of
CIN inhibitors (cyclosporine in 8 patients – 57,1%, tacrolimus in 6 patients 42,9%), mycophenolate
mofetil and steroid; all patient afterwards were converted to mTOR inhibitors. Specific oncologic
treatment was conducted in 8 patient (57,1%). Survival rate was was 42,8%. Graft survival rate over the
same time was 85,7% (12 patients); 2 patients lost graft function. One of 14 patients had CMV
reactivation early after kidney transplantation (in the first trimester after kidney tx); the same patient
developed carcinoid tumor of appendix. GISTs occurring in the kidney recipient are rarely described in
the literature. We suggest a closer follow-up for de novo GI cancer in renal transplant recipients in order
to avoid delayed diagnosis and complications. Some investigations suggest a closer follow up for de
novo GI cancers in renal transplants with early CMV reactivation.

Page 21
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
20
U-T3
MAKING KIDNEY TRANSPLANTATION MORE AVAILABLE – IS THERE ROOM FOR
IMPROVEMENT?
Vesna Furić Čunko, Nikolina Bašić Jukić
KBC Zagreb
INTRODUCTION
Kidney transplantation is the preferred method of renal replacement therapy in patients with end stage
renal disease. Several indexes are used for calculating organ quality. The Kidney Donor Risk Index
(KDRI) combines a variety of donor factors to expresses the relative risk of kidney graft failure for a
given donor compared to the median kidney donor from last year. The KDPI is a remapping of the KDRI
onto a cumulative percentage scale. In order to make kidney transplantation more available to our
patients we have analyzed the causes of refusal of organs by our Center. Here we present the KDPI
profile of kidneys that were declined by our Center in the first 6 months of 2018.
MATERIALS AND METHODS
The KDPI and KDRI were calculated for all kidneys that have been declined by our Center in the first 6
months of 2018. Data on Remuzzi scores for organs where preimplantation biopsy was performed and
the reason of refusal was analyzed.
RESULTS AND CONCLUSION
In the first 6 months of 2018. a total of 37 kidneys have been declined, most of which had a KDPI greater
than 81%. In 26% of refused organs, KDPI was in a range between 40 and 80%, and in this group 37%
of organs were declined by recipients. We believe that there is room for improvement in the practice of
our Center. Namely, patients should have better education in order not to decline organs that have good
quality potential. Preimplantation biopsy should be used more often in „marginal“ donors. Knowing that
organs with a KDPI of 80%, have an expected 5 year graft survival of 70.4% these organs should be
considered for Senior program recipients.

Page 22
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
21
U-T4
UČESTALOST MALIGNOMA NAKON TRANSPLANTACIJE U BOLESNIKA S
TRANSPLANTIRANIM BUBREGOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Josipa Radić1, Željka Čuljak2
1Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Split
2Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije
CILJ
Maligne bolesti nakon transplantacije solidnih organa glavni su uzrok smrti u bolesnika s
transplantiranim organima diljem svijeta. Stoga je cilj navedenog istraživanja bio istražiti učestalost
malignoma u bolesnika s transplantiranim bubregom u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa posebnim
osvrtom na malignome kože.
MATERIJALI I METODE
U istraživanje su uključena 213 bolesnika s transplantiranim bubregom u dobi od 61 (52-67) godine,
124 (58,2%) muškaraca i 89 (41.8%) žena. Za svakog ispitanika zabilježeni su podaci (anamnestički te
uvidom u medicinsku dokumentaciju) o dobi, spolu, vremenu proteklom od transplantacije bubrega,
vrsta i broj malignoma u obitelji, te vrsti i broju malignoma prije i nakon TX bubrega.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Od ukupnog broja ispitanika 32 (15%) ispitanika su naveli malignome u obitelji, 16 (7,5%) ispitanika je
imalo malignom prije TX, dok je 34 (16%) ispitanika imalo malignu bolest nakon TX bubrega.
Analizirajući učestalost pojedinih malignoma nakon TX rezultati ukazuju kako je 17 (8%) ispitanika je
imalo malignome kože, slijede malignomi urogenitalnog sustava 8 (3.8%), malignomi
gastrointestinalnog sustava 3 (1,4%), malignomi štitnjače 2 (0,9%), malignomi dojke 1 (0,5%) te ostale
dijagnoze su bile navedene kod 3 (1,4%), bolesnika sa transplantiranim bubregom. Nadalje, 9 (4,2%)
ispitanika je imalo planocelularni, a 8 (3,8%) ispitanika bazocelularni karcinom kože. Vrijeme proteklo
od TX bubrega bilo je statistički značajno kraće u skupini ispitanika sa malignomima nakon TX bubrega
(p=0,002). Učestalost malignoma nakon TX je viša nego li u ranije opisanoj literaturi, a malignomi kože
su najučestaliji kao što je i od ranije poznato. S obzirom na utjecaj malignoma na preživljenje bolesnika
nakon TX bubrega potrebno je redovito provoditi probir na maligne bolesti prije TX bubrega te u ranom
poslijetransplantacijskom praćenju uz individualizaciju imunosupresivne terapije te bolesnike savjetovati
o zaštiti kože s obzirom na klimatsko okruženje u kojem obitavaju.

Page 23
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
22
U-T5
EN-BLOC TRANSPLANTACIJA BUBREGA
Josip Španjol1, Romano Oguić1, Kristian Krpina1, Antun Gršković1, Dražen Rahelić1, Nino
Rubinić1, Mauro Materljan1, Lidija Orlić2, Ivan Bubić2, Dean Markić1
1Klinika za urologiju, KBC Rijeka
2Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, KBC Rijeka
CILJ
Standardna transplantacijska tehnika pretpostavlja implantaciju jednog bubrega u ilijačnu jamu uz
anastomoziranje renalnih krvnih žila na ilijakalne krvne žile. U veoma mladih donora ili onih s malenom
masom neophodno je en-bloc eksplantirati oba bubrega zajedno s pripadajućim dijelom aorte i donje
šuplje vene koje se zatim anastomoziraju na ilijakalne krvne žile. Prikazati ćemo en-bloc transplantaciju
bubrega koja je po prvi puta u Republici Hrvatskoj učinjena u našem centru.
MATERIJALI I METODE
Prezentirati ćemo 2 bolesnice u kojih je učinjena en-bloc transplantacija dječjih bubrega. Prva
transplantacija je učinjena u prosincu 2016. godine, a druga u listopadu 2017. godine na Klinici za
urologiju, KBC Rijeka.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Oba bubrega su dobivena putem Eurotransplanta. U prve bolesnice prihvatili smo en-bloc izvađene
dječje bubrege stare samo 24 dana. Transplantacija je učinjena u desnu ilijačnu jamu. Postoperativno
je došlo do razvoja arterijske i venske tromboze te je učinjena transplantektomija (deseti dan po
transplantaciji). U druge bolesnice darivatelj en-bloc izvađenih bubrega bilo je 12-mjesečno dijete.
Bubrezi su transplantirani u desnu ilijačnu jamu. Postoperacijski tijek je bio bez komplikacija. Devet
mjeseci nakon transplantacije bubrežna funkcija druge bolesnice je normalna. Transplantacija dječjih
bubrega je zbog manjih vaskularnih struktura zahtjevnija u odnosu na adultni bubreg. Zbog manjeg
promjera krvnih žila povećan je broj vaskularnih komplikacija i to u najranijem poslijeoperacijskom
razdoblju. Po literaturi se preživljenje i grafta i pacijenata ne razlikuje od standardne populacije.

Page 24
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
23
U-T6
ARTERIOVENSKA FISTULA U POSLIJETRANSPLANTACIJSKOM RAZDOBLJU
Dean Markić1, Kristian Krpina1, Antun Gršković1, Dražen Rahelić1, Nino Rubinić1, Mauro
Materljan1, Ivan Vukelić1, Lidija Orlić2, Josip Španjol1
1Klinika za urologiju, KBC Rijeka
2Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, KBC Rijeka
CILJ
Modaliteti nadomještanja bubrežne funkcije su hemodijaliza, peritonejska dijaliza i transplantacija
bubrega. Transplantacija bubrega je najučinkovitiji oblik liječenja, ali na nju treba pričekati određeno
vrijeme te je hemodijalizno liječenje najzastupljenije. Ono se najčešće provodi putem arteriovenske (AV)
fistule. Nakon uspješne transplantacije AV fistula više nije potrebna. Prikazati ćemo funkcionalnost AV
fistule u bolesnike u kojih je učinjena transplantacija bubrega.
MATERIJALI I METODE
Retrospektivno smo analizirali bolesnike koji su transplantirani na Klinici za urologiju, KBC Rijeka
između 2014. i 2016. godine. Iz tog trogodišnjeg razdoblja izdvojili smo i analizirali bolesnike koji su se
dijalizirali putem AV fistule.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U trogodišnjem razdoblju učinili smo ukupno 88 transplantacija bubrega. Ukupno je 49/88 (55,7%)
bolesnika koristilo AV fistulu prije uspješne transplantacije bubrega. Godinu dana nakon uspješne
transplantacije AV fistula je bila funkcionalna u 37 (75,5%) bolesnika. Razlozi nefunkcionalnosti unutar
prve godine po transplantaciji bili su: spontana tromboza (9 bolesnika-18,3%) te smrtni ishod s
funkcionirajućom AV fistulom (3 bolesnika-6,1%). Tijekom daljnjeg praćenja u 4 (8,2%) bolesnika fistula
je kirurški zatvorena. Većina naših pacijenata prije transplantacije bubrega bila je na hemodijalitičkom
liječenju. Nakon uspješne transplantacije u većine bolesnika AV fistula ostaje funkcionalna. U bolesnika
u kojih je nastupila neka od komplikacija vezanih uz AV fistulu (pojačani protok, razvoj aneurizme)
pristupa se kirurškom zatvaranju AV fistule.

Page 25
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
24
P-D1
ENDOVASKULARNA TERAPIJA KOMPLIKACIJA DIJALIZNIH ARTERIO-VENSKIH FISTULA
Ljiljana Fodor, Luka Novosel, Karmela Altabas, Dijana Zadravec
KBC Sestre milosrdnice
CILJ
Kronično bubrežno zatajenje je bolest koja zahvaća sve veći broj ljudi te je u Hrvatskoj trenutno preko
4000 oboljelih od kojih je više od 2000 na hemodijalizi. Kod pacijenata na hemodijalizi se prema
svjetskim smjernicama preporuča kad god je moguće formiranje arteriovenske fistule za provođenje
dijalize, koja u prosjeku traje 3 godine u Hrvatskoj. Nakon kirurškog formiranja fistule, učestale
komplikacije koje uključuju nematuriranje fistula te česte ožiljne stenoze ili tromboze na spoju krvnih žila
i u venskim segmentima te centralno najuspješnije se mogu liječiti endovaskularno od strane
intervencijskih radiologa. Cilj ovog rada je pravovremena dijagnostička obrada i prepoznavanje
komplikacija u ranom stadiju.
MATERIJALI I METODE
Od 2014 do 2018 na intervencijskoj radiologiji u KBC Zagreb i KBC Sestre milosrdnice obradili smo i
endovaskularno liječili 28 bolesnika s različitim komplikacijama dijaliznih arteriovenskih fistula. Obrada
je uključivala adekvatan Doppler ruku, CT angiografiju i DSA, nakon čega se pristupilo liječenju
endovaskularnim pristupom, u slučaju nematuriranih dAVF, venskih ili arterijskih stenoza te centralnih
venskih stenoza, koje zbog svog ožiljnog karaktera zahtijevaju specifičan pristup u liječenju, koji se
razlikuje od standardnog liječenja periferne vaskularne bolesti.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Endovaskularno liječenje komplikacija vezanih uz dijalizne arteriovenske fistule predstavlja važan dio
sveobuhvatnog liječenja pacijenata koji boluju od kroničnog bubrežnog zatajenja, te zahtijeva adekvatan
i specifičan pristup dijagnostici i terapiji i suradnju multidisciplinarnog tima.

Page 26
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
25
P-D2
POVEZANOST SINDROMA NISKOGA TRIJODTIRONINA, STANJA KRONIČNE UPALE I
MALNUTRICIJE S KOMORBIDITETOM I SMRTNOŠĆU BOLESNIKA U TERMINALNOJ
FAZI KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI
Nataša Črne Fureš1, Marko Lucijanić2, Igor Žabić3, Karmela Altabas1, Draško Pavlović4
1KBC Sestre milosrdnice, 2KB Dubrava, 3OB "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, 4Poliklinika za internu
medicinu i dijalizu B.Braun
CILJ
U ovo opservacijsko, prospektivno istraživanje uključena je kohorta prevalentnih dijaliznih bolesnika na
hemodijalizi i peritonejskoj dijalizi. Istraživana je povezanost sindroma niskog T3, pothranjenosti i
kronične upale, pored ostalih poznatih zbunjujućih čimbenika, sa morbiditetom i mortalitetom.
MATERIJALI I METODE
94 prevalentnih dijaliznih bolesnika je praćeno kroz medijan od 39 mjeseci. U početku istraživanja i
nakon 6 mjeseci sakupljeni su demografski, antropometrijski i biokemijski parametri (uključujući
hormone štitnjače i TSH). Učinjena je univarijatna i multivarijatna analiza, korištena je Coxova
regresijska analiza. Analiza ROC krivulje korištena je za određivanje optimalnih graničnih vrijednosti
pojedinih parametara u odnosu na preživljenje, kao klasifikacijska varijabla korišten je status živ-mrtav.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Rezultati su pokazali da su ukupni T3 (HR 2.19, P=0.038), dijalizni kateter kao vaskularni pristup (HR
2.76, P=0.023), duže vrijeme provedeno na dijalizi (HR 1.01, P=0.014) i viši Charlson indeks
komorbiditeta (HR 1.28, P=0.017) statistički značajno povezani sa lošijim preživljenjem ispitanika. Ovo
istraživanje je pokazalo da u našoj grupi dijaliznih bolesnika, u odsutnosti akutnih bolesti, ukupni T3 je
najznačajniji prediktor lošijeg preživljenja među hormonima štitnjače, dok su parametri upale i
pothranjenosti izgubili na značaju u multivarijantnoj analizi. Čak i nakon uvrštenja drugih prognostički
značajnih čimbenika, razina T3 je i dalje ostala značajna u identifikaciji bolesnika s povećanim rizikom
smrti. Zaključujemo da bi trebalo razmotriti korištenje trijodtironina kao jednog od zbunjujućih čimbenika
u budućim analizama preživljenja u dijaliznih bolesnika.

Page 27
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
26
P-D3
LIJEČENJE SEKUNDARNOG HIPERPARATIREOIDIZMA TIJEKOM ČETIRI GODINE
Boris Kudumija, Draško Pavlović, Ivančica Hršak, Sonja Dits
Poliklinika za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum
CILJ
U našem ranijem radu analizirali smo utjecaj terapije na biokemijske parametre sekundranog
hiperparatireoidizma (SHPT) tijekom tri godine. Cilj ove retrospektivne opservacijske studije bio je vidjeti
utjecaj terapije na biokemijske pokazatelje SHPT tijekom 4 godine.
MATERIJALI I METODE
U studiji je na početku bilo 76 bolesnika a nakon četiri godine 68 bolesnika. Na hemodijalizi ili
hemodijafiltraciji su bili 3x tjedno 3, 5 do 4 ,5 sata, koncentracija Ca u otopini bila je 1,25 do 1,5 mmol/l.
Iz medicinske dokumentacije smo prikupili podatke o medikamentoznom liječenju te laboratorijskim
vrijednostima Ca, P, PTH. Na osnovu koncentracije Ca, P, PTH bolesnici su bili podijeljeni u skupine :
Ca1 ( konc. Ca ˂ 2,1 mmol/l), Ca2 ( Ca 2,1 do 2,6 mmol/l), Ca3 ( Ca ˃2,6 mmol/L), P1 ( konc.P ˂ 1,1
mol/l), P2 ( P 1,1, do 1,78 mmol/l), P3 ( P˃1,78 pmol/l), te PTH1 (konc.PTH ˂ 10,5 pmol/l), PTH 2 ( PTH
10,5 do 85 pmol/l) i PTH3 (PTH ˃85 pmol/l).
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Na početku ispitivanja 41 (54%) bolesnik je liječeno kalcitriolom, parikalcitolom 18 (24%), sinakalcetom
3 (4%) , kalcijskim vezačima fosfata 18 (24%), te sevalamer karbonatom 54 (71%). Nakon 48 mjeseci
kalcitriolom ili alfakalcidolom liječena su 24 (35%) bolesnika, parikalcitolom 32 (47%), sinakalcetom 22
(32%), kalcijskim vezačima fosfata 17 (25%) , te sevelamer karbonatom 50 (73%). Nakon 48 mjeseci
nije bilo statistički značajne razlike u prosječnoj koncentraciji Ca i P niti u broju bolesnika u pojedinim
skupinama. Ipak medijan koncentracije P bio je niži nakon 48 mjeseci. Zabilježena je statistički značajna
razlika između medijana koncentracije PTH na početku i na kraju ispitivanja ( 36,5 pmol/l odnosno 24,2
pmol/, p ˂ 0,001). Novi lijekovi pokazali su se korisni u korekciji biokemijskih pokazatelja SHPT, ali našoj
relativno maloj grupi bolesnika nismo mogli dokazati povoljan učinak na morbiditet i mortalitet.

Page 28
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
27
P-D4
Mortalitet bolesnika liječenih hemodijalizom
Dubravka Varivoda, Snježana Smolić, Dragan Klarić
Opća bolnica Zadar
CILJ
Cilj je pokazati razliku u razdoblju višem od deset godina s obzirom na dužinu preživljenja umrlih
pacijenata koji su bili liječeni dijalizom. Posebni osvrt je na stare pacijente koji su sve više kandidati za
nadomještanje bubrežne funkcije.
MATERIJALI I METODE
Obradeni su podaci u dva različita doba prije godinu dana i prije 12 godina. Ukupno je analizirano 132
bolesnika. Potom su izdvojeni umrli bolesnici, a statistički su obrađeni podaci o dobi, dužini trajanja
nadomjesnim liječenjem, te vrsti pristupa. U radu su korišteni standardni statistički postupci.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Obzirom da je očekivano trajanje života starije populacije manje zanimalo nas je koliko će ljudi na
hemodijalizi u određenim dobnim skupinama iznad 70-81 godine života i više preživjeti, kao i što će se
promjeniti u dimamici zadnjih 12 godina. Od umrlih pacijenata više od 60 mjeseci liječeno je 33,3%
pacijenata, prosječne dobi 64,80 godina što je bitno različito od 12 godina kasnije kada je od umrlih
liječenje dijalizom 60 mjeseci i više iznosio 42,86% ,a prosječna životna dob im je bila 77,56 godina što
ukazuje da se sve više starijih pacijenata uključuje na liječenje dijalizom. Stari bolesnici češće startaju
s hemodijalizom u visokom stupnju zakazivanja, dužem trajanju uremije što utiče na kraće preživljenje.
Smrtnost je i dalje visoka ali je različita dob umrlih pacijenata. Očekivati je iz tog razloga i kraće
preživljenje na dijalizi.

Page 29
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
28
P-D5
Problematika vaskularnog pristupa u bolesnice s hereditarnom buloznom epidermolizom
Ines Golubić1, Lea Katalinić2, Vedran Premužić2, Ivan Barišić2, Bojan Jelaković2, Nikolina Bašić
Jukić2
1OB "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica
2KBC Zagreb
CILJ
UVOD: Distrofična bulozna epidermoliza je rijetka nasljedna bolest karakterizirana pojavom
mehanobulozne dermatoze. Uz kutane, ovi su bolesnici izloženi i raznim drugim ekstrakutanim
manifestacijama, povremeno uz zahvaćanje gotovo svih organskih sustava. Kronična bubrežna bolest
nameće se kao česta komplikacija uslijed učestale primjene nefrotoksičnih antibiotika. Kako je životni
vijek zbog poboljšane skrbi produžen, osiguravanje trajnog dijaliznog pristupa ostaje velik izazov.
MATERIJALI I METODE
PRIKAZ SLUČAJA: 32-godišnja bolesnica s buloznom epidermolizom u 10./2010. godine prezentirala
se razvojem završnog stadija kronične bubrežne bolesti. S obzirom na učestale infekcije te rizik
peritonitisa liječenje je odlučeno nastaviti hemodijalizom, te joj je implantiran tunelirani kateter tipa
Hickmann u lijevu potključnu venu. U 11./2011. zapaža se disfunkcija katetera uslijed vaskularne
tromboze, te je istog mjeseca implantiran tunelirani kateter tipa Tesio u desnu jugularnu venu. Do
4./2014. u nekoliko je navrata liječena amputacijama udova (višestruke septičke komplikacije i recidivi
planocelularnog karcinoma) no uz zadovoljavajuću funkciju dijaliznog katetera. Tada se prezentira
ponovnom pojavom kombinirane S. aureus MRSA i P. aeruginosa sepse. Uz široku antimikrobnu
terapiju izvađen je Tesio kateter te je po prestanku febriliteta implantiran novi u desnu femoralnu venu
Osam mjeseci nakon intervencije dolazi do disfunkcije katetera koji je potom izvađen uz ponovnu
implantaciju tuneliranog katetera tipa Tesio u desnu jugularnu venu. Od tada se još u dva navrata
komplicirala pojavom Gram pozitivne sepse (opetovano MRSA, zadnja u 5./2015.) zbog čega je liječena
vankomicinom samim ili u kombinaciji s rifampicinom ili linezolidom, svaki puta uz rezoluciju infektivnog
zbivanja i očuvanje patentnosti trajnog pristupa.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK: Osiguravanje trajnog krvožilnog pristupa u ovih bolesnika predstavlja velik izazov te kao
takav zahtjeva interdisciplinarni pristup medicinskog osoblja, ali i velik angažman bolesnika. Ovo je
prema našem saznanju prvi uspješni pokušaj implantacije tuneliranog katetera tipa Tesio bolesnici s
buloznom epidermolizom, koji je unatoč dvije epizode infektivnih komplikacija do sada ostao
funkcionalan. Na taj je način bolesnici omogućen aktivan način života unatoč svim ograničenjima
osnovne bolesti.

Page 30
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
29
P-D6
Positive hepatitis B surface antigen due to recent vaccination with hepatitis B vaccine
(Fendrix) in chronic hemodialysis patients
Rafael Ponikvar, Bojana Kogovšek, Rozalka Mihelič, Robert Smerekar
Fresenius Medical Care, Nefrodial, Dragomer, Slovenija
INTRODUCTION
Aim. To represent a rare occasion of positive test for hepatitis B surface antigen (HBsAg) few days after
regular vaccination with Fendrix 20 mcg vaccine against hepatitis B infection in adult chronic
hemodialysis patients in our hemodialysis Center.
MATERIALS AND METHODS
Materials and methods. Four chronic hemodialysis patients were vaccinated with Fendrix 20mcg, a
yeast derived, recombinant vaccine against hepatitis B virus infectio. During routine, periodical, testing
of all hemodialysis patients for HBsAg and antiHBs antibodies, test for HBsAg and anti HBs antibodies
was inadvertently performed also in 4 very recently vaccinated patients who were previously negative
for HBsAg and anti HBs antibodies.
RESULTS AND CONCLUSION
Results. All 4 recently vaccinated patients were men, mean age 71.5 years (range 50-85) mean dialysis
vintage 1.5 years (range 0.5-3), underlying diseases were ADPKD, IgA GN, diabetic nephropathy and
cardiorenal syndrome. Tests for HBsAg were positive in all 4 patients: 1 day after vaccination in 2
patients, 5 and 6 days after vaccination in the other two. In 1 patient PCR on HBV DNA was performed
30 days after positive result for HBs-Ag and was negative, thus excluding acute HBV infection. In 1
patient anti HBs antibodies were detected 1 year after vaccination. All 4 patients were HBs Ag negative
in subsequent regular, periodical testing for HBs Ag. Conclusions. Four chronic hemodialysis patients
were presented with transient HBs antigenemia due to recent vaccination with yeast derived
recombinant Fendrix 20mcg vaccine. Positive HBs Ag was detected between 1-6 days after vaccination
and was due to detection of HBsAg derived from vaccine. One should be aware of false HBs Ag positivity
which could, unrecognized, make harm to the patients.

Page 31
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
30
P-D7
KOGNITIVNI POREMEĆAJI U BOLESNIKA NA KRONIČNOJ HEMODIJALIZI
Ivančica Hršak1, Boris Kudumija1, Anđelko Vrca2, Dinka Kušter2
1Poliklinika B. Braun Avitum, Zagreb, 2KBC Dubrava, Zagreb
CILJ
Cilj ovog istraživanja bio je objektivizirati kognitivni status bolesnika te istražiti njegovu povezanost s
kliničkim pokazateljima stanja i komplikacija u bolesnika koji se liječe u Poliklinici B. Braun Avitum.
MATERIJALI I METODE
Za procjenu kognitivnog statusa bolesnika korišteni su etablirani MMSE test te CD test. Podaci za
statističku obradu priređeni su tabličnim kalkulatorom Excel, a cjelovita statistička obrada obavljena je
SAS Studio programom.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Za gotovo sve biokemijske parametre razlika između izmjerenih vrijednosti za oba mjerenja nije
statistički značajna (p>0,05), dok je za albumin pri 1. mjerenju izmjerena statistički značajno veća
vrijednost (p>0,05) osim za albumin pri 2. mjerenju (p<0,01). Stupanj obrazovanja bolesnika je u
pozitivnoj i statistički značajnoj korelaciji s MMSE (p<0,05, odnosno p<0,01). Za 1. mjerenje nije
utvrđena statistički značajna korelacija MMSE i dobi bolesnika, dok je za 2. mjerenje utvrđena negativna,
statistički značajna korelacija (p<0,01). Trajanje hemodijalize je u blago pozitivnoj korelaciji s MMSE
(R=0,167), ali ta je korelacija na granici statističke značajnosti (p=0,066). Dob bolesnika je prema ovom
istraživanju u negativnoj (R=-0,272) i statistički značajnoj relaciji s MMSE (p<0,01). Logističkom
regresijom ispitano je koji parametar (dob pacijenta, vrijeme trajanja hemodijalize, postojeći kognitivni
status (MMSE), stupanj obrazovanja, albumin, CRP) ima relevantni utjecaj na promjenu MMSE. Pri
povećanju MMSE, relevantni parametri su kognitivni status (MMSE) i dob pacijenta (p<0,01). Pri
smanjenju MMSE, uz kognitivni status (MMSE) i dob pacijenta (p<0,01), relevantan je i CRP (p<0,05).
Ako pacijent ima početni MMSE manji od 27, utvrdili smo da je vjerojatnije njegovo povećanje. Ako je
početni MMSE veći od 27, jednako su vjerojatne obje moguće promjene MMSE. Za bolesnike mlađe od
54 godine izgledno je povećanje MMSE, dok je za one starije od 54 godine vjerojatnije smanjenje
MMSE. Povećani CRP statistički je značajno povezan (p<0,05) s vjerojatnim pogoršanjem kognitivnog
statusa bolesnika.

Page 32
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
31
P-D8
PRIMARY KIDNEY DISEASE DOES NOT AFFECT L-CARNITINE SUPPLEMENTATION
EFFECTS IN HEMODIALYSIS PATIENTS
Lea Katalinić1, Branimir Krtalić2, Ivan Barišić1, Bojan Jelaković1, Nikolina Bašić Jukić1
1KBC Zagreb
2Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
INTRODUCTION
There is a growing body of evidence that the long-term hemodialysis (HD) leads to disturbances of
carnitine homeostasis but the results of L-carnitine supplementation in HD patients have been
conflicting. In the present prospective study we investigated the effectiveness of intravenous L-carnitine
in mitigating dialysis-related protein-energy wasting (PEW).
MATERIALS AND METHODS
Fifty patients (46% male, mean age 63±18.28 years, HD vintage 37.5 (7-288) months) received 1 g L-
carnitine intravenously at the end of every HD session for 12 months. Clinical data were obtained from
the medical records and charts. Laboratory parameters were measured prior to supplementation and
controlled in 6-months intervals. Anthropometric measurements were performed prior to HD session.
Malnutrition-inflammation score (MIS) was used as a scoring system representing the severity of PEW.
RESULTS AND CONCLUSION
A significant increase in total cholesterol, predominantly on the account of LDL was found (p=0.005).
Simultaneously, HDL decreased (p=0.001) while triglyceride levels remained unchanged. Although the
rise in serum prealbumin could be observed, lean tissue index (LTI) decreased and fat tissue index (FTI)
increased which resulted in reduction of the LTI/FTI ratio (p=0.002). Multivariate regression analysis
showed that higher FTI after introduction of L-carnitine led to greater hemodynamic stability (OR 1.709,
95% CI 1.006-2.905, p=0.048). Primary kidney disease had no influence on neither nutritional
parameters nor on L-carnitine supplementation effects. Conclusion: Our results show significant effects
of L-carnitine supplementation on lipid metabolism. Although at first these changes could be claimed as
undesirable they led to significant amelioration of MIS and were linked to much better appetite.
Furthermore, FTI increase led to lesser number of intradialytic hypotension episodes. As there was no
differences in HD treatment characteristics, primary kidney disease or residual diuresis we could
conclude that positive energy balance (with an increase in prealbumin and FTI) eventually led to better
hemodynamic stability.

Page 33
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
32
P-D9
Učinak primjene L-karnitina na parametre nutricije u bolesnika na redovitoj
hemodijalizi
Gordan Dorčić1, Ivan Bubić2, Božidar Vujičić2, Filip Šimunović2, Bosiljka Devčić2, Sanjin Rački2
1Klinička bolnica Sveti Duh
2Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
U bolesnika na hemodijalizi (HD) učestala je proteinsko-energetska pothranjenost kojoj pridonose
čimbenici povezani s komorbiditetima i bubrežnom bolesti. Pothranjenost uključuje prehrambene i
metaboličke poremećaje koji dovode do stanja kroničnog katabolizma, gubitka mišićnog i masnog tkiva,
kroničnog upalnog stanja te niske serumske vrijednosti albumina i prealbumina. Jedan od terapijskih
pristupa sprečavanja i smanjenja pothranjenosti je i primjena L-karnitina (LK). Cilj ovog istraživanja bio
je utvrditi utjecaj primjene LK na parametre nutricije i rizik malnutricijsko-inflamacijskog sindroma u
bolesnika na redovitoj HD.
MATERIJALI I METODE
U istraživanje u razdoblju 1.1.2017.-1.4.2018. bili su uključeni prevalentni bolesnici Zavoda za
nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, KBC Rijeka, nakon minimalno 3 mjeseca liječenja
redovitom HD. Bili su podijeljeni u dvije skupine: oni koji su prema indikaciji dobivali u terapiji LK (1 g
i.v. nakon svake HD) i oni koji nisu primali LK. Inicijalno i nakon šest mjeseci ispitivane su serumske
vrijednosti prealbumina, albumina, kolesterola, triglicerida, indeks tjelesne mase (ITM), udio mišićne
mase i tjelesne masti mjereni multifrekvencijskom bioimpedancijskom spektroskopijom i kaliperom,
izračun nutritivnog zbroja (engl. Malnutrition Inflammation Score, MIS) i Barthel indeks.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Ukupno je analizirano 23 bolesnika u skupini LK i 21 u skupini bez LK (12(52%)/12(60%) muškaraca,
7(30%)/5(24%) dijabetičara, starosti 62,5±9,35/66±10,97 godina). Najčešće osnovne bubrežne bolesti
bile su dijabetička nefropatija i hipertenzivna nefropatija u obje skupine. Inicijalno među skupinama nije
bilo statistički značajne razlike u demografskim i ispitivanim parametrima. Nakon šest mjeseci praćenja
utvrđen je statistički značajan porast MIS-a (p<0,01) i smanjenje kaliperom izračunatog udjela masti
(p<0,05), ITM-a (p<0,05) i Barthel indeksa (p<0,01) u skupini bez LK. Analizom parova utvrđen je
značajan porast vrijednosti albumina (p<0,05), ITM (p<0,01), udjela mišićne mase (p<0,05) i smanjenje
prealbumina (p<0,05) u skupini LK u odnosu na drugu skupinu. U ovom istraživanju primjena LK u
bolesnika na redovitoj HD pokazala je učinak poboljšanja parametara nutricije, očuvanje mišićne mase
i smanjenje rizika malnutricijsko-inflamacijskog sindroma.

Page 34
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
33
P-D10
Iskustvo u primjeni kalcitriola i parikalcitola u bolesnika na redovitoj hemodijalizi u
Centru za dijalizu Umag
Gordan Dorčić1, Vinko Brozović2
1Klinička bolnica Sveti Duh
2Istarski domovi zdravlja, Centar za dijalizu Umag
CILJ
U bolesnika koji se liječe redovitom hemodijalizom visok je rizik pojave mineralno koštanog poremećaja
koji se verificira biokemijskim promjenama - poremećajima metabolizma paratireoidnog hormona (PTH),
kalcija (Ca) i fosfora (P). Cilj istraživanja je pokazati iskustvo jednog hemodijaliznog centra u liječenju
sekundarnog hiperparatiroidizma parikalcitolom i kalcitriolom te njihov utjecaj na serumske vrijednosti
PTH, Ca i P u bolesnika na liječenju redovitom HD.
MATERIJALI I METODE
U istraživanje su bili uključeni prevalentni bolesnici na redovitoj hemodijalizi u Centru za dijalizu Umag
u razdoblju 1.1.2017. -1.6.2017. Bili su podijeljeni u 2 skupine: oni koji su započeli liječenje kalcitriolom
(Rocaltrol®, F.Hoffmann – La Roche Ltd, Basel, Švicarska) i oni koji su započeli liječenje parikalcitolom
(Zemplar®, Abbvie, Queenborough, Velika Britanija). Ispitivane su serumske vrijednosti PTH, Ca i P,
inicijalno te u još tri navrata, svakih šest mjeseci. Hiperkalcemija je definirana za serumske vrijednosti
Ca>2,37 mmol/L, a hiperfosfatemija za serumske vrijednosti P>1,78 mmol/L.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Analizirano je 36 bolesnika od toga u skupini kalcitriol je bio 21 bolesnik (starosti 72,7 ± 10,05 god., 60%
muškaraca) i u skupini parikalcitol (69,47 ± 7,7 god., 60% muškaraca). Inicijalno među skupinama nije
bilo statistički značajne razlike u demografskim parametrima. Vrijednost PTH je inicijalno bila statistički
značajno viša u skupini parikalcitol. Tijekom praćenja utvrđen je trend rasta serumske vrijednosti Ca u
obje skupine uz statistički značajno više vrijednosti u skupini parikalcitol (2,53 ± 0,2 vs 2,41 ± 0,1,
p<0,05). Serumska vrijednost P se nije značajno promijenila tijekom istraživanja ali je bila značajno viša
u grupi parikalcitol (1,96 ± 0,55 vs 1,55 ± 0,54, p<0,05). Vrijednost serumskog PTH je bila stabilna u
skupini parikalcitol i imala značajan trend pada u skupini kalcitriol (p<0,05). U ovom istraživanju
pokazano je da liječenje i kalcitriolom i parikalcitolom snižava razine serumske vrijednosti PTH. Uporaba
kalcitriola je pokazala značajnije sniženje PTH u odnosu na parikalcitol.

Page 35
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
34
P-D11
TRENDOVI NADOMJEŠTANJA BUBREŽNE FUNKCIJE DIJALIZOM
Dragan Klarić
OB Zadar
CILJ
Cilj je pokazati trendove u nadomještanju bubrežne funkcije u razmaku od 10 godina. Nadomjesno
liječenje terminalne bubrežne insuficijencije, izbor dijalizne metode te izbor vaskularnog pristupa i dalje
je vrlo heterogen .
MATERIJALI I METODE
U ovom radu analizirani su presječni podaci iz jednog centra prije godinu dana i prije dvanaest godina.
Promatrana je dob kod započimanja liječenja, metoda liječenja, dužina liječenja određenom metodom,
vrsta pristupa, smrtnost te broj transplantacija u promatranoj godini, nakon čega su podaci uspoređeni.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Rezultati u različitom desetljeću su bili značajno različiti u svim ispitivanim kategorijama. Razlika je bila
posebno istaknuta u dobi kod započimanja liječenja dijalizom, u broju transplantacija te značajnom padu
liječenja peritonejskom dijalizom.. Porasla je životna dob kod započimanja naodmještanja bubrežne
funkcije, ali je uočen i značajni porast broja privremenih i trajnih centralnih venskih katetera (CVK)
naspram arteriovenskih fistula (AVF )kod vaskularnih pristupa, porastao je i to značajno broja
transplatiranih bolesnika, ali je primijećen i porast mortaliteta, što uz stariju dob kod započimanja
liječenja dijalizom opravdava kraće preživljenje u nadomještanju bubrežne funkcije. Zaključno, problem
kronične bubrežne bolesti i potrebe za nadomjesnim liječenjem nije nestao, globalno društvo treba nove
modele za integriranje ovog problema u zdravstveni sustav s ciljem što bržeg otkrivanja liječenja i
praćenja rizične skupine bolesnika, a samim time bi se rasteretio financijski zdravstveni sustav.

Page 36
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
35
P-D12
AV fistula ili centralni venski kateter u osoba starije životne dobi - ima li danas mjesta
dilemi?
Vesna Lovčić, Vesna Vencl, Renata Ivanac Janković
Opća bolnica Bjelovar
CILJ
Uvod AV fistula suštinski se smatra zlatnim standardom krvožilnog pristupa za hemodijalizu, ponajprije
radi manje učestalosti infekcija. No, posljednji objavljeni rezultati meta-analiza ukazuju na povećanu
učestalost napuštanja nefunkcionalnih AV fistula i nastavak hemodijalize putem centralnih venskih
katetera. Srčano-žilni status bolesnika i pridružene bolesti poput šećerne bolesti tip 2, ključni su
čimbenici pri odabiru krvožilnog pristupa za hemodijalizu. Cilj prikaza izdvojene grupe naših bolesnika
visoke životne dobi je ukazati na važnost individualne kliničke prosudbe, koristeći pri tome dostupne
dijagnostičke metode pri donošenju odluke o konačnom krvožilnom pristupu za hemodijalizu.
MATERIJALI I METODE
Prikaz slučaja 1. Bolesnik u dobi od 92 godine u kroničnom programu hemodijalize (u podlozi policistična
bolest bubrega) putem ranije formirane AV fistule posljednjih 38 mjeseci – urednog srčano-žilnog
statusa, bez epizoda srčanog popuštanja. Prikaz slučaja 2. Bolesnica u dobi od 91 godinu u kroničnom
programu hemodijalize ukupno 56 mjeseci putem ugrađenog trajnog dijaliznog katetera od travnja 2014.
godine (u podlozi bolesti nefrolitijaza, arterijska hipertenzija s oštećenjem ciljnih organa, šećerna bolest
tip 2, koronarna bolest, aortna stenoza, fibrilacija atrija). Bez ijedne infekcije ili tromboze CVK. Prikaz
slučaja 3. Bolesnik u dobi od 87 godina u kroničnom programu hemodijalize od 2014.godine (u podlozi
karcinom prostate; stanje nakon zračenja i kemoterapije, striktura uretre); nakon stenoze i tromboze
dviju AV fistula, od 2015. hemodijaliza putem CVK.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Zaključak Klinički pregled bolesnika, Doppler krvnih žila gornjih ekstremiteta i ultrazvuk srca
preoperativno, uz iskustvo tima za ugradnju AV fistula/trajnih dijaliznih katetera ključni su čimbenici pri
donošenju odluke optimalnog krvožilnog pristupa osobito u osoba starije životne dobi. Pravilna njega i
čuvanje ostvarenog pristupa uz pravovremeno uočavanje komplikacija te njihovo liječenje predmet su
timskog rada i trajne edukacije.

Page 37
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
36
P-D13
RAZINA SERUMSKIH ALBUMINA I KRUTOST ARTERIJA PROCJENJENA BRZINOM
PULSNOG VALA U DIJALIZNIH BOLESNIKA ŽUPANIJSKE BOLNICE ŠIBENIK
Marijana Gulin, Marko Gulin, Ivan Krečak, Gordan Babić, Vesna Rožanković Čobanov, Sandra
Petković, Nena Peran
Opća bolnica Šibensko kninske županije
CILJ
Ispitati postoji li povezanost krutosti arterija procijenjene brzinom pulsnog vala s dobi, spolom, visinom,
težinom, pušenjem, duljinom liječenja dijalizom, nereguliranom sekundarnom hiperparatireozom,
anemijom, razinom serumskih albumina, te komorbiditetima-šećernom bolesti i kardiovaskularnim
bolestima.
MATERIJALI I METODE
Uključeno je 52 bolesnika u završnom stadiju kronične bubrežne bolesti koji nadomještaju bubrežnu
funkciju hemodijalizom u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije. Uz pomoć aparata „Agedio B900“ na
neinvazivan način mjeren je periferni arterijski tlak i brzina pulsnog vala, a procijenjeni su i centralni
aortalni tlak, augmentacijski tlak (AT) i augmentacijski indeks (AIx).
REZULTAT I ZAKLJUČAK
52 bolesnika (muškaraca 31, žena 21) prosječne životne dobi 75 godina(25-90), liječenih dijalizom 4
godine (1-16), 36,61% DM, na terapiji statinima 44,23%, pušača 23,07%. Prosječna vrijednost
hemoglobina iznosila je 115 gr/L, albumina 34,90 gr/L, PTH 15,28 pmol/L. Prosječna brzina pulsnog
vala iznosila je 10,75 m/sec (6,10-16,30). Statistički značajno (p< 0,05) veća brzina pulsnog vala bila je
povezana sa nižom razinom serumskih albumina u dijaliziranih bolesnika uključenih u naše istraživanje,
dok razina serumskog hemoglobina niti PTH nije korelirala sa brzinom pulsnog vala. Veća brzina
pulsnog vala zabilježena je muškaraca, starijih ,bolesnika sa nižom tjelesnom težinom i visinom, pušača,
dijabetičara što odgovara rezultatima istraživanja u općoj populaciji.

Page 38
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
37
P-D14
SINDROM GORNJE ŠUPLJE VENE U BOLESNICE S FIBROZIRANIM KATETEROM ZA
HEMODIJALIZU
Franka Zuban, Ranko Ladavac, Oriano Bulić, Andrej Angelini, Renato Vidos, Ljubomir Penezić
Opća bolnica Pula
CILJ
Sindrom gornje šuplje vene i fibrozirani ili urasli kateter su rijetke i potencijalno letalne komplikacije
katetera za hemodijalizu. Zbog porasta upotrebe katetera kao trajnih pristupa krvotoku ove se
komplikacije sve češće javljaju zadnjih godina. Prikazali smo jedinstveni slučaj bolesnice koja je
sukcesivno imala obje navedene komplikacije.
MATERIJALI I METODE
Bolesnica u dobi od 71 godine započela je liječenje dijalizom preko katetera postavljenog desnu
unutarnju jugularnu venu unazad pet godina. U trećoj godini liječenja zbog disfunkcije katetera indicirana
je zamjena katetera, no vađenje katetera u lokalnoj anesteziji nije uspjelo zbog čvrstog fibroznog
srastanja endovaskularnog segmenta katetera uz stijenku vene. Usprkos tome taj se kateter nastavio
uspješno koristiti uz česte aplikacije alteplaze u lumene katetera i trajnu sistemsku antikoagulantnu
terapiju. Dvije godine kasnije u bolesnice su se postepeno počeli javljati klinički znakovi sindroma gornje
šuplje vene, a potom je došlo i do potpune okluzije katetera. MSCT venografijom nađen je trombozirani
lumen oko katetera u visini pripoja vene subklavije i jugularne vene. Bolesnicu smo nastavili liječili
konzervativno niskomolekularnim heparinom. Od ostalih terapijskih mogućnosti sistemska tromboliza
bila je kontraindicirana zbog velikog rizika krvarenja, a za endovaskularni zahvat nije bilo tehničkih
mogućnosti. Zbog brojnih komorbidnih stanja torakotomija je također bila kontraindicirana. Postavili smo
tunelirani kateter u desnu femoralnu venu kako bi omogućili dalje provođenje dijaliza, no bolesnica je
umrla nakon mjesec dana zbog zatajenja srca.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Ovaj slučaj ilustrira dvije rijetke i ozbiljne komplikacije katetera za hemodijalizu za čije liječenje još uvijek
nema standardnog pristupa te predstavljaju dijagnostički i terapijski izazov. Uz individualan pristup, u
liječenju je neophodna dobra suradnja nefrologa s interventnim radiolozima i vaskularnim kirurzima s
ciljem uspješnijeg rješavanja tih komplikacija.

Page 39
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
38
P-D15
Depresija i suradljivosti bolesnika liječenih kroničnom hemodijalizom u Općoj bolnici
Pula
Ranko Ladavac, Ana Katarina Ladavac Bašlin, Franka Zuban, Oriano Bulić
Opća bolnica Pula
CILJ
Depresija je najčešći psihički poremećaj kod pacijenata koji se liječe kroničnom hemodijalizom.
Prevalencija depresije u dijaliznoj populaciji se kreće od 22,8 do 39,3 %. U našem radu Ispitivali smo
zavisnost suradljivosti o stupnju depresije kod dijaliziranih pacijenata. Stupanj suradljivosti smo
procjenjivali donosom interdijalitičke tjelesne težine.
MATERIJALI I METODE
U ispitivanje je uključen 51 bolesnik, 34 (67%) muškaraca i 17 (33%) žena. Prosječna dob je 68,5 godina
(26-89), a prosječna duljina liječenja dijalizom je 5,7 godina. Kao mjerni instrument za depresiju korišten
je Beckov inventar depresije-II, instrument samoiskaza koji omogućuje procjenu težine depresije.
Raspon rezultata je od 0 do 63, pri čemu viši rezultat znači veću prisutnost depresivnih simptoma.
Rezultat 0-13 označava minimalnu depresiju, 14-19 blagu, 20-28 umjerenu te 29-63 tešku. Pacijente sa
interdijalitičkim donosom od 0-3% suhe tjelesne težine klasificirali smo kao odlično suradljive, one sa
donosom od 3-4% dobro suradljive, a one sa donosom preko 4% kao nesuradljive. Korelacija između
ove dvije varijable izračunata je pomoću Hi-kvadrat testa.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U ispitivanju utvrdili smo da 43 (84%) ispitanika nema značajnih depresivnih simptoma, 3 (6%) ima
blagu depresiju, 3 (6%) umjerenu, a samo 2 (4%) ima tešku depresiju. Odlično suradljivih bilo je 27
(53%) bolesnika, 15 (29%) imalo je dobru suradljivost, a 9 (18%) je nesuradljivo. Statističkom obradom
nije nađena korelacija između donosa težine i stupnja depresije. Nije nađena korelacija između stupnja
depresije u odnosu na dob, spol, duljinu trajanja dijaliznog liječenja i stupanj obrazovanja. U odnosu na
objavljene slične radove mi smo našli nižu stopu depresije, što bi se moglo objasniti programom
edukacije pacijenata koji se sustavno provodi u našem Centru za dijalizu kao i stalnom prisutnošću i
aktivnom komunikacijom medicinskih sestara i liječnika u Centru. Pacijenti sa umjerenom i teškom
depresijom će biti upućeni na psihijatrijsku procjenu. Ovo je prvo takvo sustavno ispitivanje prisutnosti
depresije u naših pacijenata na dijalizi.

Page 40
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
39
P-O1
DEMENCIJA I KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST
Vera Klarić, Dragan Klarić
Opća bolnica Zadar
CILJ
Budući da je demencija kronična, progresivna bolest mozga koja se sve češće pojavljuje u općoj
populaciji, istražili smo pojavnost demencije i njene osobitosti u dijaliziranih bolesnika. Najčešći
simptomi su zakazivanje na kognitivnom planu, poremećaj koncentracije, psihomotorna agitiranost ili
inhibiranost.
MATERIJALI I METODE
Analizirali smo pacijente s demencijom u našem Centru kojih je bilo osam. Kod svih smo promatrali
utjecaj osnovne bolesti, dužinu trajanja iste kada je započeto liječenje dijalizom (rano ili kasno),
pridružene bolesti, npr. dijabetes, vaskularne bolesti, hiperlipidemiju, hipertenziju te postojanje
prethodne transplantacije. Laboratorijski smo pratili beta2 mikroglobulin, bikarbonate i dr.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Rezultati: Kod svih osam pacijenata zabilježene su povišene vrijednosti beta2 mikroglobulina i niže
vrijednosti bikarbonata. Kod četiri pacijenta zabilježene su povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, a
dva pacijenta su prethodno bila transplantirana. Zaključak: Na demenciju je moguć utjecaj beta2
mikroglobulina, acidoze, vaskularnih bolesti, imunosupresivnih lijekova i drugih stanja koji utječu na
vaskularne promjene u mozgu. Dob bolesnika na početku liječenja dijalizom sve je starija, a tada su već
pridružene i promjene na krvnim žilama te je pojava dementnih bolesnika liječenim dijalizom sve češća.

Page 41
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
40
P-O2
Naša iskustva liječenja plazmaferezom u centru za dijalizu OB „Dr Josip Benčević“
Marijana Kovacevic1, Zvonimir Bosnic1, Nikolina Bukal1, Ninoslav Leko1, Nino Leko2, Ivana
Stefanovic1
1OB "Dr Josip Bencevic" Slavonski Brod
2Stomatološki fakultet Zagreb
CILJ
Utvrditi epidemiološke podatke, etiološke podatke, kliničku sliku, liječenje plazmaferezom te uspješnost
liječenja u našem centru za dijalizu u OB „Dr Josip Benčević“.
MATERIJALI I METODE
U istraživanje je restrospektivno bilo uključeno ukupno 32 pacijenta, koji su liječeni u OB "Dr Josip
Benčević" u centru za dijalizu u periodu od siječnja 2008. do lipnja 2018.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Od ukupno 32 pacijenta, 19 ( 59,37%) su bili muškaraci, a 13 žene (40, 62%). Najmlađa pacijentica
podvrgnuta plazmaferezi je imala 19 godina i liječena je plazmaferezom zbog mijastenične krize, dok je
najstarija pacijentica imala 76 godina u trenutku prve plazmafereze. Od ukupnog broja, 15 ( 46,87%)
pacijenata se liječilo pod dijagnozom Mijastenije gravis, dok se 17 (53,12%) liječilo pod dijagnozom
Guillian Barre sindroma. Od ukupnog broja provedenih plazmafereza, najčešće se radio protokol od 5
plazmafereza uz krvožilni pristup putem centralnog venskog katetera u desnoj jugularnoj veni. U većine
pacijenta nastupilo je kliničko poboljšanje aktualnih tegoba, dok se u svega 1 pacijenta nije vidio
značajan terapijski oporavak. U 2 pacijenta liječenih zbog mijastenične krize, plazmafereza je
ponavaljana nekoliko puta tijekom godine dana. U 1 pacijenta prekinuta je plazmafereza zbog alergijske
reakcije nakon primjene svježe smrznute plazme, u 1 pacijenta zbog kvara na aparatu. ZAKLJUČAK: U
usporedbi s dosadašnjim istraživanjima i podacima iz literature, i u našoj ustanovi dominiraju neurološke
dijagnoze kao glavna indikacija za plazmaferezu. Pokazala se vrlo korisnom kao metoda izbora kada
zataji farmakološko liječenje jer omogućava ciljano uklanjanje patogenih i toksičnih tvari iz organizma,
a tako poboljšava kvalitetu života pacijenta. U većine pacijenta nastupilo je poboljšanje aktualnih tegoba,
a komplikacije su zabilježene kao rijetke.

Page 42
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
41
P-O3
GENDER DIFFERENCES IN NUTRITIONAL STATUS AMONG DIALYSIS PATIENTS
Josipa Radić, Tanja Iilić Begović, Leida Tandara
University Hospital Centre Split
INTRODUCTION
As muscle wasting is common among dialysis patients. A substantial proportion of dialysis patients have
levels of body mass index (BMI) in the normal range, yet excess adiposity based on other measures. It
is well established that sex differences influence fat storage in general population and that the
prevalence of obesity is higher in women than men. The aim of this study was to analyse gender
difference in nutritional status parameters among Dalmatian dialysis patients.
MATERIALS AND METHODS
To assess nutritional status anthropometric parameters (BMI, neck, waist, hip and mid-arm
circumference, triceps skinfold thickness) albumin, prealbumin and Malnutrition Inflammation Score
(MIS) were used. Also, bioelectrical impedance analysis (BIA) for assessing the nutritional status was
used.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
A selected population 60 dialysis patients were evaluated (45 patients on haemodialysis and 15 on
peritoneal dialysis), 37 (61.7%) males and 23 (38.3%) females, with the mean age of 67 years. Female
had statistically higher value of fat tissue index (p=0.020), higher percentage of fat tissue (0.009) and
higher triceps skinfold thickness (p=0.002) compared to male patients. But, female also had statistically
lower value of lean tissue index (0.003), lean tissue mass (<0.001) and body cell mass (<0.001).
Statistically significant difference in BMI, MIS, age or dialysis duration between male and female was
not found. The results showed that obesity may be unrecognized, or hidden, in female dialysis patients.
The BMI is the most commonly used parameter for assessment of nutritional status in these patients,
but these results suggested that BMI is not able to differentiate between fat and fat-free mass so it is
not best toll to detect obesity in this population of patients. Other tools such as BIA should be used in
order to determine this “hidden” obesity.

Page 43
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
42
P-O4
NUTRITION WITH RED MEAT PROMOTES CHRONIC KIDNEY DISEASE PROGRESSION
Ingrid Prkacin1, Gordana Cavrić1, Dominik Raos2, Ivona Kovačević2, Josip Hrabar2, Vesna
Djermanović Dobrota3
1Clinical Hospital Merkur
2University of Zagreb, School of Medicine
3Vuk Vrhovac Clinic for Diabetes
INTRODUCTION
CKD is a significant health problem associated with high morbidity, mortality and costs. Hypertension
control plays a key factor in reducing cardiovascular risk and renal disease progression. Reducing
protein intake in patients with CKD can also delay progression in terminal stage. There is a strong
evidence for the use of replacement of red meat protein with other sources of protein.
MATERIALS AND METHODS
A total of 46 overweight resistant hypertension (RH) CKDpt with mildly or moderate decreased (eGFR
30-59 ml/min/1.73m²) renal function were included and followed for 6 months (age 66±9 years, 19M/27F,
eGFR 43±12 ml/min/1.73m²). Patients were divided in two groups: group A was started with diet
(reduction of intake of red meat on 2x weekly, more vegetables to the diet with 8-hour time restricted
feeding). Group B was without reduction of intake of red meat, with less vegetables and with no time
restricted feeding. The food frequency questionnaire was used to collect information on the consumption
of foods and the number of servings consumed. All pt have consider agreement.
RESULTS AND CONCLUSION
Treatment with diet caused a decrease in BMI from 36.4±5.1 to 33±5 kg/m2 (p<0.001), weight from
112±13 to 106±18 kg (p<0.001), and in waist circumference from 119±11 to 112±10 cm (p<0.001).
However, the 6-month administration of diet caused a decrease in BP (SBP decrease from 147±15 to
140±12 mmHg (p<0.01), while DBP (from 89±8 to 86±6 mmHg (p=0.1)) and HR (from 79±10 to 77±11
beats/min (p=0.9)) did not significantly changed, eGFR in group A was 45.2±14 ml/min/1.73m², and in
group B was 41.2±11 ml/min/1.73m² The results of this study suggest there is an association between
the consumption of red meat and the risk of progression of CKD. Administration of diet can be usefull in
slowing progression of CKD via interaction with acidification in the kidney, resulted in significant
additional reduction in SBP.

Page 44
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
43
P-O5
Cases of Balkan Endemic Nephropathy
Gordana Đorđević1, Stela Živčić-Ćosić2, Romano Oguić3
1Department of Pathology, Medical Faculty Rijeka
2Department of Nephrology, Dialysis and Kidney Transplantation, Clinical Hospital Center Rijeka
3Department of Urology, Clinical Hospital Center Rijeka
INTRODUCTION
Balkan endemic nephropathy (BEN) is a chronic tubulointerstitial disease responsible for renal failure
and associated with a high incidence of urothelial malignancies, especially of the upper urinary system.
Tumors develop in approximately 50% of BEN cases, they are related to long-term exposure to
aristolochic acid and mutations of the p53 tumor-suppressor gene. The aim is to present the case of
three family members with BEN, in whom multiple urogenital tumor types were diagnosed.
MATERIALS AND METHODS
We analyzed medical records and pathohistological findings of three brothers with BEN and multiple
carcinomas. All three brothers and their sister developed renal failure.
RESULTS AND CONCLUSION
The presented cases highlight the fact that BEN is associated with the development of urothelial cancer
and other malignant tumors of the urinary system.

Page 45
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
44
P-O6
Karcinom bubrežnih stanica u kroničnom bubrežnom zatajenju-prikaz bolesnice
Gordana Đorđević1, Sanja Štifter1, Dean Markić3, Ivan Bubić2, Lidija Orlić2
1Department of Pathology, Medical Faculty Rijeka
2Department of Nephrology, Dialysis and Kidney Transplantation, Clinical Hospital Center Rijeka
3Department of Urology, Clinical Hospital Center Rijeka
CILJ
Kronična bubrežna bolest (KBB) nosi povišeni rizik za nastanak karcinoma bubrežnih stanica (KBS),
posebice kod bolesnika s terminalnim bubrežnim zatajenjem. Incidencija KBS od 7%, pripisuje se
stečenoj cističnoj bolesti pacijenata na dijalizi. Kod terminalnog bubrežnog zatajenja se, češće od
klasičnih tipova KBS javljaju dvije posebne histološke varijante povezane s ovim stanjem, a to su:
karcinom bubrežnih stanica povezan sa stečenom cističnom bolesti i dijalizom te svijetlostanični
(tubulo)papilarni karcinom koji su kao posebni entiteti uvršteni u najnoviju WHO klasifikaciju
genitourinarnih karcinoma. Osim prikaza ovih varijanti KBS, cilj je upozoriti na koncept nefroonkologije
koja trenutno ima za glavni fokus bubrežni odgovor i nepovoljne učinke liječenja ne-renalnih malignih
bolesti, dok je biologija raka bubrežnih stanica manje poznata nefrolozima.
MATERIJALI I METODE
Prikazujemo slučaj pacijentice na dugotrajnoj nadomjesnoj terapiji hemodijalizom sa stečenom
cističnom bolesti bubrega u koje je otkriven cistični tumor gornjeg pola desnog bubrega histoloških i
imunohistokemijskih karakteristika svijetlostaničnog (tubulo)papilarnog karcinoma.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Zajednički čimbenici rizika za KBS i kroničnu bubrežnu bolest uključujući hipertenziju i šećernu bolest,
ne samo da pridonose progresiji KBB nego promiču nastanak inflamatornog okoliša pogodnog za
indukciju raka. U karcinogenezi se također spominje brzina glomerularne filtracije (GFR) te rana
albuminurija kod pacijenata s kroničnom bubrežnom bolešću koji nisu na dijalizi. Tradicionalni manjak
sudjelovanja nefrološke struke u opskrbi bolesnika s rakom bubrega mijenja se kroz novije smjernice
koje naglašavaju nefrologa kao neizostavnog člana tima, a uključuju procjenu bubrežne funkcije,
dijagnozu ostale patologije bubrežnog parenhima i očuvanje GFR.

Page 46
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
45
P-O7
RENAL DENERVATION IN A REAL LIFE: AN EARLY DECREASE IN AMBULATORY
AND HOME BLOOD PRESSURE
Ingrid Prkačin1, Marija Stanković2, Domagoj Marković3, Marija Magdalena Jakopović2, Anja
Ivošević2, Josip Hrabar2
1University Hospital Merkur
2University of Zagreb, School of Medicine
3University Hospital Centre Split
INTRODUCTION
The primary goal of the hypertension specialist is to determine which patients with resistant hypertension
(RH) require renal denervation (RDN) procedure. We investigate the characteristics of early changes of
blood pressure (BP) in RHpt undergoing RDN and the predictors of Ambulatory Blood pressure
monitoring (ABPM) response and home blood pressure measurements (HBPM) early after RDN.
MATERIALS AND METHODS
From a total of patients in Hypertension unit, only refractory RHpt (10.4%) were included in study, from
which 12% have criteria for RDN. Subjects measured ABPM 24 h before and after RDN (age 60±6
years, 6.5±1 for number of antihypertensive drug classes included spironolactone use in doses from 50-
100 mg, BMI 36±3 kg/m2, estimated GFR 63±28 mlmin-11.73m2.). Arterial stiffness was determine
using pulse pulse wave velocity (PWV, for age 55-65y normal value is 6.5-7.7m/s), evaluated using the
noninvasive Agedio B900 device (Germany).
RESULTS AND CONCLUSION
RDN significantly reduced ABPM at one day after RDN from maximum 252/142 mmHg (average
169/103) before RDN to minimal 131/78 (average 144/91) mmHg after RDN (P<0.001). Significant
reduction in ABPM (21/12 mmHg) and HBPM (23/11mmHg) after RDN was found in patients with normal
((p<0.001) or moderate (p<0.05) elevated PWV. The mean value of the total measured PWV value was
higher (8.14 m/s) than reference for age in older and diabetics RHp with poorer response to RDN
procedures. There was no deterioration in kidney function after RDN. RDN is an innovative procedure
designed to achieve a reduction of BP (≥10 mmHg) in a short period of time. The purpose of RDN is not
a complete cessation of antihypertensive medication but lowering the cardiovascular risk and mortality.
HBPM improve adherence to medications by increasing patient’s involvement. In choosing patients for
RDN is to determine aterial stiffness using PWV measurements as a predictor of CV mortality,
associating elevated PWV with poorer response to RDN procedures.

Page 47
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
46
P-O8
ACUTE KIDNEY INJURY SECONDARY TO HYPOTHYROIDISM-INDUCED
RHABDOMYOLYSIS: CASE REPORT
Mirha Pjanic, Amila Jasarevic, Mirna Aleckovic-Halilovic, Enisa Mesic
UKC Tuzla
INTRODUCTION
Hypothyroidism is characterised by a wide spectrum of clinical presentation. Its symptoms may be non-
specific and if not diagnosed timely may have serious, even fatal consequences. Thyroid hormone has
numerous effects on the kidney, both prerenal and direct renal. We describe a case of acute kidney
injury secondary to hypothyroidism-induced rhabdomyolysis, with no other associated aggravating
factors related to rhabdomyolysis.
MATERIALS AND METHODS
Case report: A 40-year-old male patient presented with generalized edema, slow speech, tingling in the
arms and legs, muscle stiffness, cramps and weakness. His serum creatinine was elevated (176 μmol/L)
and urinalysis unremarkable. Previously he was diagnosed with hepatic lesion based on elevated AST
and ALT with no other significant past medical history. He was hospitalized for renal biopsy, due to slow
and insidious rise in serum creatinine, fluid retention and suspicion of systemic disease. The laboratory
data showed elevated creatine kinase (1275 U/L) and lactat dehydrogenase (277 U/L)levels. Serum
myoglobin level was close to the upper limit. He was diagnosed with acute kidney injury secondary to
rhabdomyolysis. His immunological test results were negative. EMNG showed loss of small hand and
lower leg motoneurons. His histopathologic diagnosis revealed mild, segmental form of mesangial
proliferative glomerulonephritis and thyroid function tests have arrived in the meantime showing low
level of FT4 (RIA 2,2 pmol/L), increased TSH (156 mIU/L), anti-TPO (2000 IU/ml) and anti-Tg (1595,9
IU/ml), which was suggestive of autoimmune thyroiditis. He was started on thyroid replacement therapy
and over the following 3 months made a complete recovery. We assume that histopathologic diagnosis
of mesangial proliferative glomerulonephritis was incidental, but we follow him on regular check-ups.
RESULTS AND CONCLUSION
Conclusion: Rhabdomyolysis solely attributable to hypothyroidism, as in our case, is very rare. The
cause of rhabdomyolysis in hypothyroidism is unclear. Hypothyroidism shouldn't be overlooked as
differential diagnosis/risk factor in evaluation of renal impairment.

Page 48
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
47
P-T1
PRIMJENA CENTRALNOG VA ECMO U BOLESNIKA S AKUTNIM INFARKTOM
MIOKARDA I KARDIOGENIM ŠOKOM POSLIJE TRANSPLANTACIJE BUBREGA –
PRIKAZ SLUČAJA
Berislav Barbalić, Branka Čačić, Hana Tunaj, Stella Gašparuš
KBC Rijeka
CILJ
Pacijentu u terminalnoj fazi zatajenja bubrega, transplantacija bubrega predstavlja jedinu mogućnost
značajnog poboljšanja kvalitete života. Osim mogućih komplikacija tijekom operativnog zahvata
transplantacije bubrega, kao i tijekom postoperativne medicinske skrbi, uvijek treba imati na umu i na
druge neželjene komplikacije koje mogu ugroziti ishod takvog zahvata ili čak život pacijenta. Infarkt
miokarda i kardiogeni šok spadaju u moguće komplikacije te imaju visoku stopu smrtnosti.
Predstavljamo slučaj bolesnika koji je prilikom transplantacije kadaveričnog bubrega razvio akutni infarkt
miokarda i kardiogeni šok.
MATERIJALI I METODE
U takvom slučaju indicirano je postavljanje veno-arterijskog sustava za vantjelesnu oksigenaciju (VA-
ECMO) u svrhu održavanja hemodinamske stabilnosti i adekvatne perfuzije i oksigenacije krajnjih
organa, pa tako i bubrežnog presatka. VA-ECMO pruža pacijentu respiracijsku i cirkulacijsku potporu te
pravovremeno postavljanje istog povećavaju šanse za preživljenjem. Optimalizacija vitalnih funkcija,
hemodinamska stabilnost, prevencija infekcije, krvarenja te očuvanje funkcije presatka neki su od
zadataka medicinskog osoblja u jedinici intenzivne medicine.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Kod bolesnika je postavljen centralni VA-ECMO sustav kao metoda spašavanja života („life saving“,
eng.) te je osigurano ne samo preživljenje bolesnika, već i preživljavanje te uredna funkcija bubrežnog
presatka. Kontinuiranom edukacijom i korištenjem najnovijih postignuća u medicini povećavaju se
pacijentu šanse za oporavak čak i u stanjima koja imaju statistički visoku stopu smrtnosti.

Page 49
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
48
P-T2
Kako poboljšati ishode nakon transplantacije bubrega – uloga ljekarnika u
multidisciplinarnom transplantacijskom timu
Nikolina Bašić-Jukić1, Martina Prusac2
KBC Zagreb
Ljekarna Draženović, Metković
CILJ
Ljekarnici su važan dio transplantacijskog tima. Uz liječnike obiteljske medicine, upravo su ljekarnici u
najbližem i najčešćem kontaktu s bolesnicima kako prije tako i nakon transplantacije bubrega.
MATERIJALI I METODE
Posjedovanje širokog spektra specifičnih znanja i dostupnost različitim informacijskim sustavima
ljekarnicima omogućava analizu interakcija među lijekovima, specifičnih interakcija vezanih uz samu
osnovnu bolest, pojednostavljivanje terapijskih protokola i izbjegavanje neželjenih reakcija. Ljekarnici
mogu značajno utjecati na suradljivost bolesnika, kako sudjelovanjem u njihovoj edukaciji tako i
praćenjem redovitosti podizanja lijekova. Vrlo je važno dobro poznavanje problematike imunosupresije
i same kronične bubrežne bolesti kako bi se izbjeglo izdavanje bezreceptnih lijekova koji nisu poželjni u
bolesnika s transplantiranim bubregom.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Porastom broja bolesnika s transplantiranim bubregom raste i potreba ljekarnika za specifičnim
znanjima iz područja transplantacijske medicine. Suradnjom nefrologa i ljekarnika možemo dodatno
osnažiti ulogu ljekarnika u multidisciplinarnom transplantacijskom timu. U tijeku je izrada postupnika za
ljekarnike s temom zbrinjavanja bolesnika nakon transplantacije bubrega.

Page 50
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
49
P-T3
KIDNEY TRANSPLANTATION IN ELDERLY PATIENTS
Ivana Jurić, Nikolina Bašić-Jukić
University Hospital Centre Zagreb
INTRODUCTION
Increasing number of elderly patients recieving RRT and lack of donors lead to establishment of „senior“
program within Eurotransplant in 2000. Program anticipates organ allocation from donor older than 65
to recipient same age group. It is obligatory for donor, but not for recipient meaning elderly recipient can
receive kidney from younger donor. We bring results for kidney transplantation in elderly patients since
our Center is a part of Eurotransplant.
MATERIALS AND METHODS
We retrospectively reviewed data of patients transplanted in University Hospital Center Zagreb from
2007 to date.
RESULTS AND CONCLUSION
118 patients aged ≥65 years received kidney transplant in our Center since 2007. There were 41 female,
and 77 male patients. Average age of recipient was 69,55 years with the youngest patient being 65,05
and the oldest 77,35 years old. Average age of donor was 56,67 years, with the youngest donor being
only 18 and the oldest 78 years old. There were 56 female, and 62 male donors. Average cold ishaemia
time was 13,4 h and 22,8 min (range from 2h 05 min to 23 h 05 min). They all received standard triple
imunosuppressive therapy, with basiliximab or Thymoglobuline as induction. 9 patients (7.6%) died, and
the average survival is 48,9 months with the longest being 126 months. Conclusion: Age itself is not a
contraindication for kidney transplantation. The approach should be strictly indicidualized. Extended
criteria donors should be taken into a consideration for these patients.

Page 51
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
50
P-T4
TREATMENT OPTIONS FOR BK NEPHROPATHY – SINGLE CENTER EXPERIENCE
Vesna Furić Čunko, Ana Rukavina, Nikolina Bašić Jukić
KBC Zagreb
INTRODUCTION
BK nephropathy is a known complication of novel potent immunosuppressive (IS) protocols in kidney
transplant recipients. It occurs in up to 10% of renal transplant patients, and it can cause allograft failure
in 7.5%. BK nephropathy is treated by reduction and modification of IS therapy, administration of
immunoglobulins (IVIG) and cidofovir. There is no preferred protocol for BK nephropathy management.
Here we present our data on biopsy proven BK nephropathy management protocols.
MATERIALS AND METHODS
We analyzed medical records of 1960 patients in our transplant center. We included data from newly
transplanted patients that underwent our screening protocol and all other cases that were assessed for
BK virus (B/U) when signs of graft deterioration were found. We selected patients that had biopsy proven
BK nephropathy, and retrospectively assessed the course of their treatment.
RESULTS AND CONCLUSION
Three percent of our patients had BK virus reactivation and 14% of those patients had biopsy proven
BK nephropathy. In patients with BK nephropathy we identified two major treatment groups, one in which
solely IS therapy was modified and the other where in association with IS protocol modification IVIG
was administered. We applied IVIG in patients with BK viruria that exceeded 10E4 of virus copies in
blood. In 57% of patients with BK nephropathy we introduced mTOR inhibitors in their IS protocol.
Patients in both groups had a decrease in the number of BK virus copies in blood after therapy. BK
nephropathy is an important factor for graft and patient survival. Prevention by screening for BK
reactivation is currently the most efficient way of managing BK nephropathy. Our analysis has shown
that BK nephropathy management is highly patient specific.

Page 52
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
51
P-T5
POTKOVIČASTI BUBREG I TRANSPLANTACIJA BUBREGA
Dean Markić1, Romano Oguić1, Kristian Krpina1, Antun Gršković1, Dražen Rahelić1, Nino
Rubinić1, Mauro Materljan1, Ivan Vukelić1, Sanjin Rački2, Josip Španjol1
1Klinika za urologiju, KBC Rijeka
2Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, KBC Rijeka
CILJ
Transplantacija bubrega je najbolja metoda nadomjesnog liječenja bubrežne funkcije. S obzirom kako
broj primatelja nadmašuje broj darivatelja neophodno je iskoristiti svaki mogući organ. Potkovičasti
bubreg predstavlja bubrežnu anomaliju te se zbog složenosti njegove vaskularizacije smatra
suboptimalnim donorskim organom. Prikazati ćemo mogućnost transplantacije bubrega korištenjem
potkovičastog bubrega što je po prvi puta u Republici Hrvatskoj učinjeno u našem centru.
MATERIJALI I METODE
Retrospektivno smo analizirali transplantaciju bubrega gdje je korišten potkovičasti donorski bubreg.
Transplantacija je učinjena u prosincu 2016. godine na Klinici za urologiju, KBC Rijeka.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Putem Eurotransplanta pihvaćen je potkovičasti bubreg 17-godišnjeg darivatelja iz Mađarske. Ex-vivo
potkovičasti bubreg je nakon preciznog prepariranja i presijecanja istmusa razdvojen na dva bubrega.
Nakon toga je svaki bubreg uspješno heterotopno transplantiran standardnom tehnikom.
Postoperacijski tijek u oba bolesnika je bio bez komplikacija. Godinu i pol dana nakon transplantacije
bubrežna funkcija oba bolesnika je normalna. Transplantacija potkovičastog bubrega je zahtjevna i
zahtijeva iskusan tim. Rezultati su istovjetni transplantaciji u standardnoj populaciji te bi trebalo poticati
transplantacijske timove da postojanje ove anomalije ne bude razlog za odbijanje donorskog bubrega.

Page 53
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
52
P-T6
Febrilno stanje s razvojem fulminantne jetrene lezije u bolesnice s transplantiranim
bubregom
Nikolina Bukal1, Lea Katalinić2, Ivana Jurić2, Vesna Furić Čunko2, Bojan Jelaković2, Nikolina
Bašić Jukić2
1OB "Dr.J.Benčević", Slavonski Brod
2KBC Zagreb
CILJ
Populacija bolesnika s bubrežnim presatkom iznimno je osjetljiva na infekcije te je učestalost sepse 40
puta veća u toj grupi bolesnika u odnosu prema općoj populaciji. Prepoznavanje infekcije u takvih
bolesnika nekada je mnogo teže nego kod bolesnika s normalnim imunosnim odgovorom što ovisi o
patogenu, imunosnom statusu domaćina prije transplantacije, vremenu od transplantacije i razini
farmakološke imunosupresije.
MATERIJALI I METODE
PRIKAZ SLUČAJA: 63-godišnja bolesnica kojoj je u 07.mjesecu 2015.g. učinjena transplantacija
bubrega s moždano-mrtvog darovatelja zbog razvoja završnog stadija KBB uslijed FSGS,
hospitalizirana je zbog febrilnog zbivanja bez vodećeg simptoma. Heteroanamnestički se doznaje da je
dva tjedna ranije brala i konzumirala gljive. Uz empirijsku antimikrobnu terapiju širokog spektra uslijed
perzistiranja febriliteta dodani su antimikotik i trimetroprim-sulfometoksazol. U više navrata ponovljena
opsežna mikrobiološka analiza uključujući i atipične uzročnike/zoonoza je bila negativna. Radiološkom
obradom također bez dokazanog upalnog infiltrata. Na ECHO srca bez endokarditičnih vegetacija. U
konzultaciji s kliničkim farmakologom i infektologom dodatno je korigirana antimikrobna terapija. Zbog
razvoja jasne kliničke slike sepse sa fulminantnom jetrenom lezijom mješovitog tipa bolesnica je
premještena u Jedinicu za intenzivno liječenje. Odlukom multidisciplinarnog tima korigirana je
antimikrobna terapija (isključeni cefepim, vankomicin, ceftriakson, uvedeni doksiciklin, ciproflokscin i
piperacilin-tazobaktam), MMF je ukinut, dodani su imunoglobulini tijekom 5 dana 30g/d na što dolazi do
kliničkog poboljšanja. Nalazi imunološke obrade su negativni uz pozitivna antikardiolipinska antitijela,
isključen je mogući hematološki uzrok. Naknadno je pristigao nalaz IgM pozitivan na uzročnika Q
groznice, kontrolna serologija još u izradi.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U bolesnika s presađenim bubregom mogu se pojaviti ozbiljna febrilna stanja nejasne geneze. Liječenje
treba započeti empirijski, antimikrobnim lijekovima širokog spektra uz oprez zbog mogućih interakcija
imunosupresivnih i antimikrobnih lijekova. Svakako treba provesti preciznu, široku dijagnostiku. Do
prispjeća svih nalaza ostaje otvoreno pitanje radi li se etiološki o atipičnom uzročniku, konzumaciji gljiva
(moguća odgoda toksičnosti je opisana i do 20 dana), hepatotoksičnom učinku kombinacije lijekova ?

Page 54
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
53
P-T7
Kalcifilaksija – iskustvo dugotrajnog liječenja natrij tiosulfatom - prikaz slučaja
Renata Ivanac Janković1, Nikolina Bašić-Jukić2, Vesna Lovčić1, Branko Fila1
1Opća bolnica Bjelovar
2KBC Zagreb
CILJ
Kalcifilaksija je rijetka komplikacija s visokom smrtnošću koja se najčešće javlja u bolesnika s kroničnom
bubrežnom bolešću liječenih dijalizom i /ili transplantacijom bubrega. Patohistološki, obilježena je
nalazom kalcifikacija tunike medije i unutarnje elastične membrane arteriola kože te potkožnog masnog
tkiva. Početak može biti nezamjetan i maskiran, a bolovi najčešće na potkoljenicama i natkoljenicama
često su prvi znak bolesti. Nema laboratorijskih pokazatelja specifičnih za kalcifilaksiju. Opisana je
udruženost sa sekundarnim hiperparatireoidizmom, hiperfosfatemijom, varfarinskom terapijom,
kalcijskim vezačima fosfora i visokim dozama vitamina D. Liječenje se temelji na zbrinjavanju rana,
obustavljanju terapija antagonistima vitamina K, aktivnim vitaminom D, promjeni ritma hemodijalize i
primjeni natrij tiosulfat. Cilj našeg prikaza je ukazati na važnost prepoznavanja ominoznih kliničkih
znakova i pravodobnu primjenu svih terapijskih mogućnosti liječenja.
MATERIJALI I METODE
Prikaz slučaja: Bolesnik u dobi od 40 godina s Alportovim sindromom, radi završnog stadija kronične
bubrežne bolesti liječen hemodijalizom od 1997.- 2005.godine kada je učinjena kadaverična
transplantacija bubrega, infarktom miokarda 2014., na terapiji varfarinom, u svibnju 2017.godine
zaprimljen je na bolničko liječenje zbog neregulirane hipertenzije i pogoršanja funkcije presađenog
bubrega koje je ubrzo iziskivalo početak hemodijalize. Tijekom hospitalizacije u bolesnika se razvijaju
bolne opsežne rane na obje potkoljenice sa zahvaćanjem 2/3 površine kože u teškoj kliničkoj slici
kalcifilaksije potvrđenoj biopsijom. Pažljivim zbrinjavanjem rana, intenziviranim postupcima hemodijalize
uz primjenu natrij tiosulfata od srpnja 2017.godine, terapijom barokomorom, uz nutritivnu potporu i
analgeziju zaustavljeno je daljnje napredovanje bolesti. Iz terapije je izuzet varfarin, a učinjenom
reevaluacijom paratireoidnih žlijezda nije nađeno indikacije za paratireoidektomiju. Postupno se
poboljšava lokalni nalaz te se do potpunog povlačenja simptoma i oporavka kože nastavlja sa
intenziviranim postupcima hemodijalize i primjenom natrij tiosulfata do lipnja 2018.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Zaključak Visoka smrtnost i loša prognoza kalcifilaksije nalažu neodložnu primjenu svih dostupnih
terapijskih mogućnosti. Optimalna doza i trajanje liječenja natrij tiosulfatom zbog niske incidencije i
nedostatka većih studija nisu jasno definirani.11 mjeseci liječenja natrij tiosulfatom u našeg se bolesnika
pokazalo sigurnim i učinkovitim s konačnim rezultatom potpunog povlačenja simptoma bolesti.

Page 55
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
54
P-T8
Akutna hepatotoksičnost antivirusne terapije za liječenje infekcije virusom hepatitis C
u bolesnika nakon transplantacije bubrega
Nikolina Bukal1, Lea Katalinić2, Antonia Dedo3, Ivana Knežević-Štromar2, Vesna Furić-Čunko2,
Ivana Jurić2, Nikolina Bašić-Jukić2
1OB "Dr.J.Benčević", Slavonski Brod
2KBC Zagreb
3OB Dubrovnik
CILJ
Infekcija virusom hepatitis C važan je uzrok pobolijevanja i smrtnosti u transplantiranih bolesnika stoga
zahtjeva multidisciplinarni pristup u odabiru liječenja zbog mogućeg toksičnog učinka antivirusnih
lijekova ili interakcije s imunosupresivnim lijekovima.
MATERIJALI I METODE
PRIKAZ SLUČAJA: 52-godišnji bolesnik kojem je u veljači 2008. učinjena transplantacija bubrega s
moždano-mrtvog darovatelja zbog razvoja završnog stadija kronične bubrežne bolesti uslijed
membranoproliferativnog glomerulonefritisa, u više je navrata 2016.god. bolnički liječen zbog
recidivirajućih paroksizama fibrilacije atrija, sa subtotalnom stenozom LAD, kroničnim humoralnim
odbacivanjem uz kroničnu disfunkciju presatka te aktivnom kroničnom HCV infekcijom. Bolesnik je
početkom svibnja 2018.g. hospitaliziran radi praćenja i titracije doze ciklosporina obzirom na
započinjanje liječenja ritonavirom, ombitasvirom, paritaprevirom i dasabuvirom. U laboratorijskim
nalazima po uvođenju antivirusne terapije prati se jetrena lezija, dominantno celularnog tipa uz povišenu
koncentraciju ciklosporina u krvi i održanu sintetsku funkciju jetre. Inicijalno se smatralo da se radi o
toksičnoj leziji u sklopu visoke koncentracije ciklosporina, te je reducirana doza navedenog
imunosupresiva, ali su transaminaze nastavile rasti do ALT 928 IU/L, AST 446 IU/L, GGT 73 IU/L. U
konzultaciji s hepatologom ukida se antivirusna terapija nakon 22 dana liječenja, nakon čega se prati
postepeni, sporiji oporavak vrijednosti hepatograma gotovo do normale (AST 69 IU/L, GGT 69 IU/L).
Nalaz HCV RNA i HBV DNA nakon ukidanja terapije je negativan, što dodatno govori u prilog toksičnom
učinku antivirusnih lijekova.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U bolesnika s transplantiranim bubregom, infekcijom virusom hepatitisa C i novonastalom jetrenom
lezijom diferencijalno-dijagnostički treba razmišljati o toksičnom učinku antivirusnih/imunosupresivnih
lijekova, ali i isključiti aktivaciju HBV infekcije ili reaktivaciju HCV-a.

Page 56
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
55
P-T9
POVEZANOST KONCENTRACIJE TAKROLIMUSA I VREMENA NAKON
TRANSPLANTACIJE BUBREGA S UKUPNIM STANIČNIM IMUNOSNIM ODGOVOROM
MJERENIM QUANTIFERON MONITOR TESTOM®
Ivan Margeta1, Ivana Mareković2, Mladen Knotek1
1KB Merkur
2KBC Zagreb
CILJ
Trenutno nema dijagnostičkog testa koji mjeri ukupnu imunosuprimiranost bolesnika. QuantiFERON
Monitora® (QFM) je in vitro dijagnostički test koji mjeri oslobađanje interferona-γ (IFN-γ) kao odgovor
na stimulaciju ukupne stanične imunosti bolesnika. Klinički značaj testa za sada još nije dovoljno
istražen. Cilj studije bio je procijeniti povezanost koncentracije takrolimusa i vremena nakon
transplantacije s ukupnim staničnim imunosnim odgovorom mjerenim pomoću QFM-a.
MATERIJALI I METODE
Ukupno 118 odraslih primatelja bubrega iz naše ustanove bilo je uključeno u opservacijsku kohortu.
QFM je učinjen po uputama proizvođača. Izračunata je korelacija koncentracije takrolimusa i vremena
nakon transplantacije s izmjerenim oslobađanjem interferona-γ u tri različita vremenska perioda nakon
transplantacije (unutar 30 dana od transplantacije, 30-162 dana nakon transplantacije i više od 162 dana
nakon transplantacije).
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Koncentracija takrolimusa korelirala je negativno u prvom vremenskom periodu s oslobađanjem IFN-γ
(R=-0.62, p=0.04). U kasnijim vremenskim razdobljima koncentracija takrolimusa nije korelirala s
oslobađanjem IFN-γ. Vrijeme nakon transplantacije nije koreliralo s oslobađanjem IFN-γ ni u jednom od
tri vremenska perioda (R=0.24, p=0.45, R=0.28, p=0.19 i R=0.07, p=0.51). Postoji trend negativne
korelacije koncentracije takrolimusa i oslobađanja IFN-γ u ranom razdoblju nakon transplantacije
bubrega. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se odredio značaj procjene staničnog imunosnog
odgovora QFM-om i čimbenici koji na njega utječu.

Page 57
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
56
P-T10
PROMJENA KRITERIJA ZA PRIHVAĆANJE BUBREGA UMRLIH DAROVATELJA ZA
TRANSPLANTACIJU
Stela Živčić-Ćosić, Tea Vrdoljak Margeta, Dean Markić, Nataša Katalinić, Lidija Orlić
Klinički bolnički centar Rijeka i Medicinski fakultet u Rijeci
CILJ
Provjeriti razloge odbijanja ponuda kadaveričnih bubrega za transplantaciju primateljima našeg centra i
procijeniti mogućnosti proširenja kriterija za prihvaćanje organa, obzirom na ponovni porast broja
bolesnika na listi čekanja za presadbu bubrega.
MATERIJALI I METODE
Prema podacima iz medicinske dokumentacije naše ustanove i Eurotransplanta analizirali smo odbijene
ponude bubrežnih presadaka umrlih darovatelja za primatelje našeg centra tijekom 2017. godine.
Provjerili smo kriterije dodjele organa, razloge odbijanja, pokazatelje kvalitete organa, značajke
darovatelja i primatelja te prihvaćanje odbijenih organa za transplantaciju u drugim centrima.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Tijekom 2017. godine u našem centru je presađeno 23 bubrega umrle osobe i jedan bubreg živog
darovatelja. Iste godine odbili smo 155 ponuda bubrega od sveukupno 115 umrlih darovatelja organa
za presadbu našim kandidatima na listi čekanja. Najčešći razlozi neprihvaćanja ponude bili su loše
karakteristike darovatelja (55; 35,5 %), loša kvaliteta organa (45; 29,0 %), imunološki razlozi (18; 11,6
%), nesrazmjer u dobi ili veličini između darovatelja i primatelja (11; 7,1 %), drugi razlozi kod primatelja
(7; 4,5 %) i virusni biljezi darovatelja (6; 3,9 %). Od sveukupno 155 odbijenih ponuda, u 28 (18,1 %)
slučajeva naši bolesnici su bili prvi kandidati, u 22 (14,2 %) drugi kandidati, a 49 (31,6 %) ponuda bilo
je „center offer“ kako bi se pokušao spriječiti gubitak mogućnosti presađivanja. U okviru
Eurotransplantovog senior programa ponuđeni su bubrezi za 59 kandidata. Od analiziranih 115
darovatelja organa, 149 bubrega je presađeno primateljima u drugim transplantacijskim centrima. U 11
slučajeva evidentiran je gubitak funkcije presatka unutar prva dva mjeseca, ali za većinu postupaka
transplantacije nisu dostupni podaci o ishodu. Visoka stopa darovatelja organa omogućila je strože
kriterije pri odabiru organa za presadbu radi očekivanog poboljšanja ishoda nakon transplantacije.
Međutim, porast broja potencijalnih primatelja bubrega na listi čekanja zahtijeva proširenje kriterija za
prihvaćanje organa s ciljem povećanja broja transplantacija koje će poboljšati kvalitetu života i
preživljenje bolesnika.

Page 58
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
57
P-T11
ZNAČAJ LUMINEX TEHNOLOGIJE U PRAĆENJU PROTUTIJELA HLA PRIJE
TRANSPLANTACIJE ORGANA
Katalinić Nataša, Franić A, Duhović M, Šimac Sušanj I, Milojević T, Šever Šušnjar S,
Starčević A, Balen Sanja
Klinički bolnički centar Rijeka, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i tipizaciju tkiva
CILJ
Standardna i najstarija metoda određivanja protutijela HLA jest test limfocitotoksičnosti ovisne o
komplementu (CDC). Razvoj tehnologije omogućio je uvođenje novih tehnika čvrste faze, poput ELISA
i Luminex® citometrije. U Laboratorij za tipizaciju tkiva Rijeka je početkom 2012. godine u probir seruma
bolesnika na listi čekanja za transplantaciju bubrega uvedena Luminex® citometrija, kao trenutno
najosjetljivija tehnika. Cilj ove studije bila je usporedba rezultata ispitivanja prisutnosti protutijela HLA u
serumu bolesnika na listi čekanja za transplantaciju organa pomoću dvije različite metode: CDC i
Luminex® citometrije.
MATERIJALI I METODE
Provedena je retrospektivna analiza rezultata testiranja 1338 uzoraka seruma bolesnika na listi čekanja
za transplantaciju bubrega u Rijeci. Određivanje prisustva protutijela HLA provedeno je od ožujka 2012.
do ožujka 2018. usporednim testiranjem metodama CDC i Luminex®.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Prisustvo protutijela HLA dokazano je u 213 (15,9%) uzoraka seruma, dok je 635 (47,5%) uzoraka bilo
negativnog rezultata korištenjem obje tehnike. Rezultati nisu bili sukladni u 490 (36,6%) uzoraka. CDC
negativno i Luminex® pozitivno bilo je 438 (32,7%) uzoraka, dok je 52 (3,9%) bilo CDC pozitivno i
Luminex® negativno. Testom proporcija nije utvrđena statistički značajna razlika (χ2 = 64,9; P < 0,001).
Među Luminex pozitivnim pacijentima sedam nije imalo imunizirajućih događaja.
Sukladno podacima iz literature i u ovoj studiji je metodom Luminex dokazano prisustvo protutijela
HLA u značajno većem broju uzoraka u odnosu na CDC metodu. Međutim, Luminex citometrijom su
dokazana i protutijela HLA u osoba koje nisu bile izložene imunizirajućim događajima. Prema
rezultatima studije procjena statusa imunizacije HLA kod pacijenata na listi čekanja za transplantaciju
organa trebala bi se temeljiti na rezultatima CDC i Luminex® (ili drugih osjetljivih) metoda uz podatke
o kliničkom statusu bolesnika i izloženosti imunizirajućim događajima.

Page 59
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
58
P-T12
Is There a Correlation Between MAG3 Tubular Extraction Rate and Estimated
Glomerular Filtration Rate in Transplanted Kidney?
Ana Hrelja, Svjetlana Grbac-Ivanković, Jelena Šimić, Sanjin Rački, Božidar Vujičić
Klinički bolnički centar Rijeka
INTRODUCTION
The aim of study was to investigate correlation of MAG3 tubular extraction rate (TER) in patients with
transplanted kidney calculated by MAG3 dynamic scintigraphy (gamma camera method without blood
samples) and stage of chronic kidney disease (CKD) based on estimated glomerular filtration rate
(eGFR) calculated by CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) equation.
MATERIALS AND METHODS
The prospective study was based on evaluation of 205 consecutive patients who underwent 99mTc-
MAG3 dynamic scintigraphy of transplanted kidney between July 2012 and January 2017. The applied
activity was 300 MBq and graft depth was determined by lateral view static imaging. MAG3 TER or
clearance of MAG3 was calculated by “slope method” by Inou. Those patients who had values of TER
MAG3 above 90 ml/min were selected. Finally, 84 patients, 38 men (mean age 57, range 26-76) and 46
women (mean age 59, range 35-76) were recruited in the study. In each subject, within 24 hours from
scintigraphy, eGFR was calculated by CKD-EPI equation from serum creatinine level modified by
demographical parameters (gender, age and race). Also, all other available scintigraphic and clinical
parameters were analysed with focus on the functional status of graft.
RESULTS AND CONCLUSION
The range of TER values was 98-284 ml/min and calculated median clearance and standard deviation
were 150 ml/min and 38 ml/min, respectively. One patient had eGFR >90 ml/min, TER MAG3 215
ml/min (stage 0 of CKD), eight patients had eGFR 60-89 ml/min, average TER MAG3 204 ml/min
(stage 1 of CKD), 27 patients had eGFR 45-59 ml/min, average TER MAG3 163 ml/min (stage 2 of
CKD), 37 patients had eGFR 30-44 ml/min, average TER MAG3 139 ml/min (stage 3 of CKD), 11
patients had eGFR 15-29 ml/min, average TER MAG3 138 ml/min (stage 4 of CKD).
In patients with transplanted kidney there is a correlation between MAG3 TER calculated by gamma
camera method without blood samples and stage of CKD based on eGFR calculated by CKD-EPI.
However, there is a range of MAG3 TER for each stage of CKD. Consequently, the functional status of
graft can be evaluated by MAG3 scintigraphy in addition to standard analysis of perfusion, morphology
and excretory function of the graft. A further prospective study in a greater number of patients should
be done.

Page 60
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
59
RN O 01
INTERVENCIJE KOD ŽIVOTNO UGROŽENOG PACIJENTA POSLIJE
TRANSPLANTACIJE BUBREGA U JEDINICI INTENZIVNE MEDICINE – PRIKAZ
SLUČAJA
Branka Čačić, Hana Tunaj, Berislav Barbalić, Stella Gašparuš
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Pacijent kojem je transplantiran bubreg postoperativno se zaprima u jedinicu intenzivne medicine zbog
hemodinamske nestabilnosti i pogoršanja kliničke slike. Specifično za svakog pacijenta prema
prioritetima, individualno se razlikuje praćenje pacijenta i sam tijek liječenja. U ovom slučaju prioriteti su
bili hemodinamski stabilizirati pacijenta te očuvati funkciju transplantiranog bubrega. Nakon prijema na
odjel, pacijentu se dodatno pogoršala klinička slika razvojem infarkta miokarda i kardiogenog šoka.
MATERIJALI I METODE
Zbog toga je bilo indicirano postavljanje veno-arterijskog sustava za vantjelesnu oksigenaciju (VA
ECMO). Pacijent je neko vrijeme i dijaliziran, a veći dio vremena je ovisio i o mehaničkoj ventilaciji. Zbog
toga mu se učinila perkutana dilatativna traheotomija (PDT) kao i niz ostalih zahvata i pretraga koje su
iziskivale multidisciplinarni pristup takvom pacijentu.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Medicinske sestre i liječnici su konstantno uz pacijenta i prvi su koji će svaku promjenu zdravstvenog
stanja uočiti na vrijeme, kako bi se moguće komplikacije spriječile, a već nastale riješile. Upoznati sa
najnovijim dostignućima u medicini i sukladno tome primjenjujući svoja znanja i vještine omogućuju
pacijentima veće šanse za oporavak i preživljavanje.

Page 61
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
60
RN O 02
POTEŠKOĆE U EDUKACIJI BOLESNIKA NA PERITONEJSKOJ DIJALIZI
Mandica Mandalinić
Klinički bolnički centar Split
CILJ
Cilj rada je prezentirati kako je motiviranost i suradljivost bolesnika te članova obitelji nužna za uspješno
liječenje peritonejskom dijalizom (PD).
MATERIJALI I METODE
Prikazati ćemo bolesnika koji je rođen 1948. godine. 1990. godine dijagnosticirana je šećerna bolest tip
2 te arterijska hipertenzija. Zbog završnog stadija zatajenja bubrežne funkcije (prethodile neredovite
kontrole nefrologa i dijabetologa) uz razvijene mikro (retinopatija, polineuropatija, nefropatija) i
makrovaskularne komplikacije šećerne bolesti od 2014. godine je na programu liječenja hemodijalizom
(odbio liječenje PD). Tijekom liječenja hemodijalizom višestruko hospitaliziran poradi infektivnih
komplikacija vezanih uz krvožilne pristupe (centralne venske katetere) te nemogućnosti kreiranja trajnog
krvožilnog pristupa za hemodijalizu (opetovane tromboze vaskularnog pristupa). Nakon razvoja
sindroma gornje šuplje vene bolesniku i rodbini je savjetovano liječenje PD uz nužne promjena socijalnih
uvjeta (brojne mačke u domaćinstvu) te edukacija člana obitelji (bolesnik oslabljena vida).
REZULTAT I ZAKLJUČAK
10.04.2017. godine započeto liječenje PD. Tijekom liječenja hemodinamski stabilan, bez subjektivnih
smetnji uz dobre drenaže. Sin zadovoljavajuće savlada edukaciju, bolesnik nemotiviran. Slijede
problemi jer rodbina navodi nemogućnost obavljanja četiri izmjene dnevno zbog radnog odnosa (sin
student, loši međuobiteljski odnosi). Konzultiran HZZO radi odobrenje dvije asistirane dijalize dnevno.
Nakon višestrukih telefonskih razgovora, slanja dopisa i nakon dužeg čekanja HZZO odobrava dvije
asistirane dijalize dnevno. Bolesnik dolazi na redovite kontrole putem Dnevne bolnice. Subjektivno
dobro, drenaže dobre, bolesnik zadovoljan ovom metodom liječenja. Ponovno problemi na koje ne
možemo utjecati: obiteljski odnosi, neredovite kontrole, nesuradljivost u liječenju, nemotiviranost za
liječenje i socijalni uvjeti. Bolesnik samovoljno odbija redovite postupke PD te se dana 16. 10. 2017.
godine hospitalizira na Zavodu za intezivnu medicinu pod kliničkom slikom hipervolemije,
hiperkalijemije, hipoglikemije, febrilan uz poremećaj svijesti te umire pod kliničkom slikom srčanog
zastoja. Unatoč svim poduzetim mjerama od strane zdravstvenog tima koji sudjeluju u edukaciji i
liječenju bolesnika nemoguće je provesti adekvatno liječenje PD bez motiviranosti bolesnika i podrške
obitelji

Page 62
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
61
RN O 03
IZAZOVI U OBRADI BOLESNIKA ZA STAVLJANJE NA LISTU ČEKANJA ZA
KADAVERIČNU TRANSPLANTACIJU BUBREGA
Ilirija Knežević
Klinički bolnički centar Split
CILJ
Tijekom obrade za transplantaciju bubrega bolesnici u podvrgnuti brojnim laboratorijskim pretragama i
dijagnostičkim postupcima koji zahtijevaju određeno vrijeme za izvršenje.Vrlo često se zbog pridruženih
bolesti, dugih lista čekanja na dijagnostičke pretrage te nesuradljivosti bolesnika vrijeme obrade za
transplantaciju produljuje. Cilj rada je prezentirati bolesnicu koja se unatoč brojnim zaprekama te
dugotrajnoj i iscrpnoj obradi uspješno transplantirala.
MATERIJALI I METODE
Radi se o bolesnici rođenoj 1951. godine kojoj je 1999. dijagnosticrana adultna, autosomno dominantna
policistična bolest bubrega. Uz neredovite kontrole nefrologa 2013. godine započinje se liječenje
peritonejskom dijalizom zbog završnog stadija zatajenja bubrežne funkcije. Krajem rujna 2014. godine,
a nakon potpisanog informiranog pristanka, bolesnica započinje obradu za kadaveričnu transplantaciju
bubrega (ranije odbijala). Slijedi niz protokolom predviđenih laboratorijskih pretraga i dijagnostičkih
postupaka. Na početku obrade verificiran „M“ protein te započeta hematološka obrada (trajanje obrade
dva mjeseca), a zbog bolova u nogama uz otežanu pokretljivost neurološka, neurokirurška i radiološka
obrada (MSCT i MR LS kralješnice, EMNG donjih udova...). Cijeli postupak dodatno indicirane obrade
traje mjesecima zbog dugih listi čekanja. Nakon učinjene obrade i verificirane stenoze spinalnog kanala
traži se konzultacija neurokirurga o operativnom zahvatu. Prijepor između transplantacijskog tima i
neurokirurga o prioritetu operativnog zahvata (operacija stenoze spinanog kanala ili transplantacija
bubrega) traje mjesecima. Zbog dugog čekanja svih dodatno indiciranih pretraga i mišljenja
neurokirurga i transplantacijskog tima slijedi zanavljanje ranije urađenih nalaza čime se tijek obrade
ponovno dodatno produljuje.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Nakon dugotrajne i iscrpne obrade bolesnica se prijavljuje na Listu čekanja za kadaveričnu
transplantaciju bubrega te 16.1.2017 učini se kadaverična transplantacija bubrega. Unatoč brojnim
zaprekama (nesuradljivosti bolesnice, pridruženim bolestima i dugim listama čekanja) i dugotrajnoj
obradi, zalaganjem zdravstvenog tima bolesnica je obrađena i transplantirana.

Page 63
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
62
RN O 04
PURIFIKACIJA KRVI U REGULACIJI IMUNOLOŠKOG ODGOVORA U SIRS-U I
SEPSI
Antonela Đerek, Jadranka Grancarić
Klinički bolnički centar Split
CILJ
Uloga adsorbera citokina u poboljšanju ishoda bolesnika s kliničkom slikom SIRS-a i sepse u jedinici
intenzivnog liječenja.
MATERIJALI I METODE
Prikaz slučaja bolesnika s teškim opeklinama prema medicinskoj dokumentaciji iz Jedinice intenzivnog
liječenja. Korištenjem adsorbera citokina tijekom 48 h uz ostalu konvencionalnu terapiju kod bolesnika
s teškim opeklinama, sepsom i očuvanom bubrežnom funkcijom postigao se brz oporavak uz kraće
vrijeme ovisnosti o inotropnoj potpori, regresiju upalnih parametara i kraći boravak u Jedinici intenzivnog
liječenja
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Uključenjem adsorbera citokina u liječenju bolesnika s teškim opeklinama i sepsom postigao se brz
oporavak hemodinamske stabilnosti uz regresiju upalnih parametara i ukupno kraće vrijeme boravka u
Jedinici intenzivnog liječenja.

Page 64
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
63
RN O 05
UTJECAJ PRIMJENE PRAVILNOG ASEPTIČNOG RADA S TRAJNIM
DIJALIZNIM KATETEROM (HICKMAN KATETEROM) NA ODJELU
HEMODIJALIZE U KB MERKUR
Nenad Dakić, Ljiljana Peter, Katica Šagud
Klinička bolnica Merkur
CILJ
Prikazati pravilan aseptičan način postupanja s trajnim dijaliznim kateterom (TDK) kao i povezanost s
njegovom dugotrajnom primjenom kod pojedinog bolesnika.
MATERIJALI I METODE
U radu će biti prikazan aseptičan način spajanja pacijenta s trajnim dijaliznim kateterom na hemodijalizu
na Odjelu bubrežnog nadomjesnog liječenja u KB Merkur, kao i materijal potreban za aseptično spajanje
bolesnika, previjanje i pravilnu njegu izlazišta TDK-a. Iz medicinskih zapisa trajnog praćenja bolesnika
s trajnim dijaliznim kateterom preuzeli su se podaci o vremenu postavljanja TDK-a, o eventualnoj
promjeni TDK-a te o razlozima promjene i pojavi infekcija kod pojedinih bolesnika.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Pojava infekcije trajnog dijaliznog katetera kod kroničnih pacijenata na hemodijalizi u KB Merkur ima
nisku pojavnost i ne povezuje se uz postupanje s TDK-om., već uz druge rizične čimbenike.
Promatranjem vremenske odrednice iz analize dokumentacije, uočljiva je dugotrajnost TDK-a kod
većine pacijenata što pokazuje uspješnost aseptičnog načina postupanja s TDK-om.

Page 65
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
64
RN O 06
KLJUČNI PARAMETRI USPJEŠNE PD-A
Nadica Doboš
Kirkomerc d.o.o. Zagreb
CILJ
Peritonejska dijaliza omogućuje postupno i fiziološki sličnije odstranjivanje uremijskih toksina i tekućine
iz organizma oponašajući rad vlastitih bubrega. Klinička iskustva su pokazala kako individualni
parametri bolesnika imaju ključan utjecaj na uspješnost liječenja peritonejskom dijalizom.
MATERIJALI I METODE
Kao početni parametar prilikom planiranja PD terapije treba uzeti u obzir bolesnikov stil života.
Razumijevanje kako i gdje bolesnik provodi svoj dan utjecati će na raspored izmjena i odabir modaliteta
peritonejske dijalize. Dob je parametar koji utječe na izbor modaliteta dijalize. Bolesnici s dobrim
motornim vještinama i prisutnom motivacijom dobri su kandidati za PD. S porastom dobi i razvojem
različitih pridruženih bolesti bolesnik više neće moći samostalno obavljati PD izmjene te će mu biti
potrebna pomoć. Tada govorimo o asistiranoj PD. Kao i kod hemodijalize, BSA bolesnika utjecati će na
dozu dijalize za postizanje optimalnih klirensa. Promjene u težini zbog načina života, unosa kalorija,
bolesti i volumnog statusa trebaju stalno biti praćene radi prilagodbe PD terapije. Ostatna bubrežna
funkcija ima utjecaj na preživljavanje bolesnika i kvalitetu života bolesnika s PD. U ADEMEX studiji,
prospektivnim, randomiziranim ispitivanjem na 965 bolesnika na PD uz tjednu diurezu od 10 L /m2,
utvrđen je pad relativnog rizika od smrti za 11%. Studije su pokazale da primjena biokompatibilnih
otopina pridonosi očuvanju ostatne BF. Kod bolesnika sa očuvanom funkcijom bubrega, manji broj
izmjena manjeg volumena može biti dostatno uz redovito kontroliranje ostatne BF. Procjenu ostatne
bubrežne funkcije i određivanje Kt/V uree treba obaviti tromjesečno. Za bolesnike s PD-om preporučuje
se ukupni Kt/V uree od najmanje 1,7 tjedno. Transportne karakteristike peritonejske membrane
mijenjaju se s vremenom. Stoga se preporuča redovito praćenje D/P kreatinina i prilagođavanje PD
terapije promjenama.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Vodeći računa o posebnosti svakog bolesnika cilj nam je da je bolesnik dobije adekvatnu dozu dijalize,
a parametri koji ukazuju na to su: opći osjećaj dobrobiti, odsutnost pothranjenosti, odsutnost uremijskih
simptoma, biokemijska ravnoteža i euvolemija.

Page 66
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
65
RN O 07
BRINUĆI O BOLESNIKU BRINEMO O OKOLIŠU
Antonija Tomas
Kirkomerc d.o.o. Zagreb
CILJ
PD kao metoda liječenja KZB najčešće podrazumijeva višegodišnje liječenje bolesnika u kućnim
uvjetima. Tijekom edukacije bolesnike se nauči kako pravilno pohranjivati i zagrijavati otopine, brinuti o
zalihama, zbrinjavati iskorišteni materijal te time nastali otpad.
MATERIJALI I METODE
Pakiranja PD otopina izrađena su od biokompatibilnih materijala koji su jedino kao takvi medicinski
prihvatljivi a to su najčešće medicinski PVC i Biofine kao inovativni biorazgradivi PD materijal. U medicini
se godišnje troši oko 4 milijuna tona polimera sa daljnjom tendencijom rasta od 6-10% godišnje.
Materijali koji sadrže plastisajzere pod utjecajem povišene temperature i kiselog medija ispuštaju ftalate
(najčešći omekšivači materijala) koji su toksični. Studije pokazuju kako ti materijali izazivaju upalu i pri
tome su snažni disruptori hormonske ravnoteže te se u konačnici sve češće povezuju sa nastankom
nekih od karcinoma. To najviše pogađa djecu, mlade bolesnike i žene. U RH se već dugi niz godina
koriste PD otopine pakirane u vrećice načinjene od biokompatibilnih i biorazgradivih materijala, koji su
uz to inertni te kao takvi idealni za očuvanje biokompatibilnosti i kvalitete same PD otopine. Vrećice sa
otopinama se pakiraju u kutije izrađene od biorazgradivog slojevitog kartona precizno određene debljine
koja pomaže očuvanju termostabilnosti otopine tijekom transporta. Na području RH vrijede i poštuju se
stroge norme sigurnosti a koje su važeće na području EU.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Iznimna je važnost pravilne pohrane i pravilnog zagrijavanja glukozne PD otopine. Visoka temperatura
tijekom skladištenja i eventualno dužeg zagrijavanja dovodi do nestabilnosti glukoze i nastanka
razgradnih produkata zvanih GDP. Oni dugoročno utječu na očuvanje peritonejske membrane i
preživljenje PD kao metode. Da bi se zagrijala PD otopina od 2000ml dovoljno ju je držati na PD grijaču
2 sata. Otopine na današnjim APD uređajima zagrijavaju se on-line tijekom protoka dijalizata što je
svakako poželjnije. Jedan PD bolesnik godišnje mora zbrinuti oko 300kg otpada, stoga je korištenje
biorazgradivost materijala iznimno važna.

Page 67
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
66
RN O 08
NADOMJEŠTANJE BUBREŽNE FUNKCIJE - ISKUSTVA U RADU U IRSKOJ
Anica Majic
Beacon Hospital, Dublin,Ireland
CILJ
Cilj izlaganja je prikazati iskustva i razlike rada u izvanbolničkoj jedinici za dijalizu privatne bolnice u
Irskoj. U izlaganju ću prikazati statistiku oboljelih i metode liječenja. Zatim ću na ukratko prikazati bitne
karakteristike i zanimljivosti u prevenciji i kontroli infekcija, pripremu pacijenta za transplataciju te
općenito neke zanimljivosti i razlike u radu na hemodijalizi.
MATERIJALI I METODE
Materijali i metode biti ce svakodnevno iskustvo u radu kako i korištenje statistike Irskog udruženja
dijalize i transplatacije.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Kao zaključak koristit ću pitanja i odgovore kako bi na najjednostavniji način izložila zanimljivosti i
prikazala iskustvo sa Irske hemodijalize.

Page 68
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
67
RN O 09
UTJECAJ ADEKVATNOG PRITUPA BOLESNIKU NA SMANJENJE PTH
Marina Padelin, Snježana Smolić, Ante Šegić, Dubravka Varivoda
Opća bolnica Zadar
CILJ
Cilj rada je pokazati može li se posebnim pristupom utjecati na smanjenje rizika ili kako smo nadzorom
nad uzimanjem lijeka postigli optimalne vrijednosti PTH u serumu.
MATERIJALI I METODE
Obrađeno je 72 pacijenata starijih od 18 godina koji nisu imali malignu bolest, a liječeni su dijalizom.
Ispitivali smo vrijednosti PTH veće od normalnog raspona (1,60-6,90 pmol/L) te povećanja do 4 ×, od 4
do 5 ×, od 6 do 9 ×, >9 ×. Vrijednosti partireoidnog hormona (PTH) uzeli smo kao srednju vrijednost u
promatranim godinama.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Godine 2006. ispitano je 67 bolesnika 40,32 % bolesnika imalo je povećanje više od 6 i 9 puta iznad
normale, a 2007. godine vrijednosti su bile povećane iznad 6 i 9 × u čak 53,37 % pacijenata. Godine
2016. nakon uvođenja ciljane terapije i ciljane primjene iste samo 8,96 % pacijnata je imalo vrijednosti
više od 6 × i 8,96 % više od 9 ×. Prosjek je iznosio 73,90 pmo/L za 2007. godinu, a 33,04 pmo/L za
2016. godinu. Prema tim analizama visoki PTH, hiperparatireoidizam kao ključni faktor u
arteriolosklerozi i kardiovaskularnoj bolesti smanjen je od prosječnih vrijednosti 62,13 pmo/L 2006. i
73,90 pmo/L 2007. godine na 33,04 pmo/L 2016. godine. Ovo smanjenje rezultat je programiranog rada
u dijaliznoj jedinici gdje su pacijenti dobivali terapiju kalcitrolom i parikalcitrolom pod nadzorom osoblja.
Usprkos ispravci ovog važnog kardiovaskularnog rizika ukupna smrtnost u dijaliznoj populaciji u našem
centru se nije smanjila,naprotiv značajno je porasla što se tumači sve starijim pacijentima koji se
uključuju na dijalizu,te dobrim transplantacijskim programon mlade srednje pa i stare životne dobi.
Individualno pristupanje svakom bolesniku i uzimanje lijekova pod nadzorom dovelo je u ovom slučaju
do odličnih rezultata bez obzira na krajnji ishod preživljenja na koji su imali utjecaja drugi čimbenici.

Page 69
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
68
RN O 10
PROCJENA BOLI NAKON POSTAVLJANJA PERITONEJSKOG KATETERA
Ines Kantura, Martina Peharec
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
CILJ
Ovim istraživanjem želimo prikazati procjenu boli pri postavljanju peritonejskog katetera, uzroke boli,
način otklanjaja boli, obilježja bolesnika koja uključuju njihovu dob, spol te dijagnozu. Ovu analizu smo
proveli kako bi medicinskom osoblju, a samim time i bolesnicima, približili sam način postavljanja
peritonejskog katetera i postoperativni tijek.
MATERIJALI I METODE
Analizirali smo podatke iz ranog postoperativnog perioda, nakon postavljanja peritonejskog katetera .
Uz samu procjenu boli bilježen je odrinirani analgetik i njegova učinkovitost na smanjenje razine boli.
Prosječno izvođenje zahvata trajalo je 30 minuta. Podatke smo prikupljali tijekom dužeg vremenskog
razdoblja na odjelu Nefrologije.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Kao moguće uzroke boli možemo navesti: bol pod ramenima (posljedica insuflacije CO2 u trbušnu
šupljinu) , bol u području reza i potkožnog tunela te nelagoda u donjem dijelu trbuha izazvana vrškom
PD katetera. U našem uzorku je mali broj bolesnika koji su tražili analgetik a među njima je bilo više
osoba muškog spola. Za ovaj zahvat vrlo je važna priprema bolesnika potpisivanjem preoprativnog
informativnog pristanka te smjernice kako se zahvat obavlja. Isto tako zaključili smo da ukoliko se CO2
na kraju zahvata odstranjuje smanjuje se postoperativni osjet boli.

Page 70
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
69
RN O 11
UPRAVLJANJE STARIJOM RADNOM SNAGOM: IZAZOVI ZA RUKOVODITELJE
U SESTRINSTVU
Marija Gilja
Poliklinika Sveti Duh II, Zagreb
CILJ
Povećanje zaposlenosti kao i produljenje radnog vijeka ciljevi su nacionalnih i europskih politika od kraja
devedesetih godina prošlog stoljeća. Na koji način su takve politike primjenjive u zdravstvenom
sustavu?
MATERIJALI I METODE
Nedostatka medicinskih sestara udružen sa produljenjem radnog vijeka veliki je izazov u organiziranju
rada medicinskih sestara u zdravstvenom sustavu. Možemo li upravljanjem zaposlenicima starije
životne dobi nedostatke pretvoriti u prednosti te izgraditi radno okružje u kojem svaka medicinska sestra
može u potpunosti koristiti svoje potencijale? Mogući odgovor će se ponuditi primjerima iz prakse u
zemljama Europske unije s osvrtom na populaciju medicinskih sestara
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Smanjenje radnog vremena, održavanje i promicanje zdravlja starijih zaposlenika, edukacija
rukovoditelja o upravljanja starijom radnom snagom sastavnice su za strategiju upravljanja ljudskim
resursima u zdravstvenom sustavu.

Page 71
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
70
RN O 12
PRAĆENJE INDIKATORA KVALITETE U CENTRU ZA HEMODIJALIZU
Marija Gilja, Aleksandra Bičanić, Ana Sliško, Marijana Stojić, Zdenka Šebalj, Željko Šprem, Zora
Tomić
Poliklinika Sveti Duh II, Zagreb
CILJ
Osnovni cilj kvalitete je praćenja i povezivanja ishoda s postupcima liječenja u centrima za hemodijalizu.
Važni preduvjeti za poces trajnog praćenja poboljšanja zdravstvene skrbi je informatizacija
zdravstvenog sustava, odgovarajuća i trajna edukacija svih sudionika u pružanju zdravstvene skrbi i
stvaranje kulture koja potiče kvalitetu skrbi.
MATERIJALI I METODE
Temeljni zapisi za analizu indikatora kvalitete su elektronički zdravstveni zapisi o bolesniku, bilo da su
zasebni sustav, ili dio integriranog informacijskog sustava zdravstvene ustanove. U ovom radu za prikaz
rezultata odabrani su indikatori čije praćenje ulazi u područje rada medicinskih sestara tijekom
jednogodišnjeg razdoblja: trajanje dijaliznog tretmana, protok krvne pumpe, volumen procesuirane krvi,
volumen infudirane tekućine ( hemodijafiltracija ), vrijednosti doze dijalize. Dosezanje zadanih ciljeva je
dinamičan proces koji određuju karakteristike bolesnika, dostupne tehnologije, educiranost,
razumijevanje i zainteresiranost pružatelja zdravstvene skrbi.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Definirani ishodi dijaliznih tretmana su temeljeni na dokazima, jasno formulirani, razumljivi bolesniku i
svim članovima tima, dovoljno specifični da je moguća evaluacija istih. Analizom dosegnutih ciljeva
definiraju se planovi za održavanje ali i poboljšanje kvalitete i ishoda skrbi.

Page 72
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
71
RN O 13
UMIJEĆE LIJEČENJA AKUTNE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE KAO IZAZOV
SESTRINSKOJ SKRBI KROZ PRIKAZ SLUČAJA
Gordana Šantek-Zlatar, Igor Žabić, Romana Samovojska, Sandra Vukojan, Snježana Hižak
Opća bolnica "Dr.T.Bardek" Koprivnica
CILJ
Jedan od najvažnijih ciljeva je ukazati kako kompleksnost liječenja uvelike mijenja ciljeve i smjer
zdravstvene njege bolesnika. Također, potrebno je istaknuti važnost interdisciplinarnosti timskog rada
kroz liječenje i zdravstvenu njegu pacijenata u prikazu slučaja.
MATERIJALI I METODE
Prikaz slučaja liječenja i zdravstvene njege bolesnice s akutnom bubrežnom insuficijencijom na odjelu
nefrologije i endokrinologije OB „Dr.T.Bardek“ Koprivnica.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Kroz pristupanje zdravstvenim informacijama, prikupljanje i procjenjivanje istih može se zaključiti ishod
liječenja i zdravstvene njege bolesnice s ABZ u prikazanom slučaju. Ishod umijeća liječenja i
zdravstvene njege bolesnice ističe dobrobit za bolesnicu ali svakako kroz kontinuiranu odgovornost
liječnika i medicinskih sestara/tehničara baziranu na stručnosti i profesionalnosti kroz timski integritet i
uvažavanje. Zaključak Posljednjih dvadesetak godina zahvaljujući brojnim terapijskim mogućnostima
uvelike se mijenja tijek i kvaliteta liječenja i zdravstvene njege bolesnika ka pozitivnom ishodu mnogih
bubrežnih bolesti, pa tako i akutne renalne insuficijencije. Takvo suvremeno liječenje uvjetuje
kompleksnost i dinamičnost sestrinske skrbi. Zahtjevima sestrinske skrbi u suvremenoj nefrološkoj
praksi može odgovoriti samo dobro educirana medicinska sestra/tehničar kroz program cjeloživotnog
učenja baziranog na osobnoj odgovornosti za umijeće izvedbe složenih intervencija. Ohrabruje činjenica
da su se medicinske sestre/tehničari pokazali na razini aktualnog zadatka. Prepoznaju potrebu za
edukacijom, kritički prilaze postojećim problemima, prepoznaju važnost prateće suvremene medicinske
tehnologije u liječenju i prepoznaju svoju ulogu u interdisciplinarnom timu uvažavajući integritet te nude
originalna rješenja u smislu unaprjeđenja kvalitete sestrinske skrbi ali i ukupnog zdravstvenog
zbrinjavanja bolesnika. Jedino kroz uvažavanje i interdisciplinarnost u timu koji skrbi za bolesnika
možemo imati pozitivnu evaluaciju na dobrobit povjerenog nam bolesnika.

Page 73
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
72
RN O 14
HDX – PROŠIRENA HD TERAPIJA INOVATIVNIM MEMBRANAMA
Marija Kadović, Ina Novak, Matija Večerina
Agmar d.o.o. Zagreb
CILJ
Nova terapija HDx (proširena HD) je evolucija u hemodijalizi, jer učinkovito cilja uklanjanje srednje velikih
molekula. Mnoge od njih su povezane s razvojem upale, kardiovaskularnih bolesti i drugih komorbiditeta
kod bolesnika na dijalizi. Ne samo da HDx terapija može pružiti performanse HDF-a u uklanjanju
konvencionalnih srednje i srednje velikih molekula, ona to može ostvariti na HD infrastrukturi, i to
upotrebom inovativne Theranova membrane. Cilj ovog rada je približiti HDx terapiju kao novu
mogućnost za bolesnike na dijalizi, odnosno pojasniti koliko je medicinskim sestrama jednostavniji rad
na HD infrastrukturi čak i ako žele povećanu učinkovitost dijalize bez dodanog tereta HDF-a. Danas
postoje inovativni dijalizatori koji omogućuju terapiju HDx kombinirajući 4 terapijska načela: propusnost,
selektivnost, zadržavanje i unutarnja filtracija - u jednom dijalizatoru. Njihove inovativne medium cut-off
membrana (MCO) proširuju raspon tvari uklonjenih tijekom redovne dijalize, zadržavajući bitne proteine
na kontroliranoj i sigurnoj razini. Dijalizatori s inovativnim membranama imaju jedinstveni cut-off i
mogućnost filtracije najbližu prirodnom bubregu.
MATERIJALI I METODE
Kako bi se dokazala učinkovitost inovativne Theranova membrane, prikazani su rezultati validacije filtera
u zdravstvenim ustanovama. U svakoj zdravstvenoj ustanovi uključenoj u validaciju odabrana su
pacijenti sukladno kriterijima uključenja u validaciju (pacijenti stariji od 18 godina, trenutno na HDF,
fistula). Validacija je odobrena od Etičkog povjerenstva u svakoj bolnici, a pacijenti su dali odobrenje
potpisom informiranog pristanka. Ukupno trajanje liječenja pacijenata Theranova filterom bilo je 12
tjedana. Osim standardnih lab. pretraga, prvog i zadnjeg dana liječenja dodatno su još učinjeni nalazi
B-2M i λ- lakih lanaca. Karakteristike svake dijalize tijekom 90 dana upisivale su se u za to formiranu
dijaliznu check – listu. Za validaciju su se koristili Theranova 400 filteri, tvrtke Gambro na postojećoj
infrastrukturi u zdravstvenim ustanovama. Ukupnu validaciju (90 dana) završilo je 14 pacijenata.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Nakon liječenja Theranova inovativnim filterom dokazalo se da su ukupne vrijednosti srednje velikih
molekula u organizmu smanjene (B2 mikroglobulin te i λ- laki lanci) čime se dokazala i veća učinkovitost
inovativne membrane u odnosu na filtere korištene pri HDF terapiji. Ujedno je razina albumina u krvi
pacijenata u trendu porasta čime se dokazala selektivnost za zadržavanje esencijalnih proteina 4,5.
Pacijenti su naveli subjektivno bolje osjećanje za vrijeme HDx terapije, a medicinske sestre osjećaj
sigurnosti i jednostavnosti izvođenja HD.
Na ovakav način omogućuje se kvalitetnija i sigurnija dijaliza svakom bolesniku, a medicinskim sestrama
efektivnija i efikasnija isporuka svake dijalizne terapije.

Page 74
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
73
RN O 15
ALERGIJSKE REAKCIJE NA POLISULFONSKU MEMBRANU DIJALIZATORA,
NAŠA ISKUSTVA
Marija Bahorik, Vesna Odobašić
Klinički bolnički centar ˝ Sestre milosrdnice˝ Zagreb
CILJ
Cilj rada je prikazati sestrinska iskustva u radu s bolesnicima kod kojih su prepoznate alergijske reakcije.
MATERIJALI I METODE
Izvor podataka je arhiv medicinske dokumentacije Zavoda za nefrologiju i dijalizu.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Prepoznavanje simptoma alergijske preosjetljivosti važna je zadaća medicinske sestre na dijalizi.
Individualan pristup bolesniku u liječenju bolesnika, kvalitetna edukacija medicinskih sestara i iskustvo
važan je faktor u prepoznavanju i liječenju alergijskih reakcija

Page 75
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
74
RN O 16
CILJANO OTKLANJANJE CITOKINA I ENDOTOXINA KOD SEPTIČKIH STANJA
Ina Novak, Marija Kadović, Matija Večerina
Agmar d.o.o. Zagreb
CILJ
Sepsa označava sistemsku infekciju praćenu reakcijom tzv. sindroma sistemskog upalnog odgovora
(engl. systemic inflammatory response syndrome = SIRS). SIRS predstavlja akutnu upalnu reakciju sa
sistemskim manifestacijama prouzročenu oslobađanjem brojnih endogenih posrednika upale u krvotok.
Cilj ovog rada je pojasniti mogućnosti novih proširenih načina liječenja sepse upotrebom filtera s AN69
membranom radi osiguravanja učinkovite bubrežne potpore difuzijom i konvekcijom, kao i adsorbiranje
citokina. Kombinirani efekt na uklanjanje endotoksina, uklanjanje citokina, a ujedno niske trombogenosti
i aktivne bubrežne potpore mogu biti korisne za septičke bolesnike koji trebaju kontinuiranu bubrežnu
nadomjesnu terapiju. Prisutnost endotoksina u krvotoku uzrokuje oslobađanje citokina, poput
interleukina -6, interleukina -1, TNF-alfa. Endotoksini aktiviraju komplementare i koagulacijske
čimbenike, koji dovode do septičkog šoka i mogućeg zatajenja više organa. Akutno zatajenje bubrega
je često u bolesnika sa sepsom zbog hipoperfuzije i naleta nefrotoksina.
MATERIJALI I METODE
U radu će se prikazati dosadašnja istarživanja u kojima se uspoređivala primjena ostalih membrana
(M100, ST 150) te AN69, Oxiris membrane pri CRRT-u, a kod bolesnika u septičkom šoku.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Upotreba filtera s difuznim, konveksnim i adsorbirajućim svojstvima, omogućuje bolesniku odstranjenje
srednjih i srednje velikih molekula upalnih medijatora modalitetima CVVH, CVVHD i CVVHDF. Ovakva
je terapija izazov i medicinskim sestrama u dijaliznim centrima koje s obzirom na količinu i težinu poslova
koje rade, u ovakvoj vrsti liječenja vide mnoge prednosti za osiguranje kvalitete zdravstvene njege
životno ugroženih bolesnika.

Page 76
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
75
RN O 17
EDUKACIJA BOLESNIKA NA PERITONEJSKOJ DIJALIZI
Sanja Benić, Danijela Ćosić
Klinički bolnički centar Zagreb
CILJ
Cilj nam je da bolesnik bude potpuno i pravovremeno upoznat s prirodom same bolesti, njenim tijekom,
ishodom, metodama nadomještanja bubrežne funkcije, te da stekne znanje, volju i snagu kako bi
postigao maksimalnu samostalnost.
MATERIJALI I METODE
Provođenje edukacije bolesnika jedna je od glavnih zadaća medicinske sestre kada se bolesnika
osamostaljuje za provođenje peritonejske dijalize. Edukacija je ključna stavka u cijelom procesu, a
ključnu ulogu ima odnos sestra-bolesnik i ostali članovi tima. Bolesniku je bitno pružiti uvid u bolesti i
načine liječenja, kako bi se smanjio strah i zabrinutost od nepoznatog koji se javlja. Pružanjem
informacija bolesniku i/ili njegovoj obitelji o postupcima u liječenju, podižemo motiviranost bolesnika u
sudjelovanju liječenja, što pridonosi cjelokupnom pozitivnom ishodu liječenja. Intervencije medicinske
sestre usmjerene su na prepoznavanje i procjenu stanja bolesnika. Medicinska sestra mora poznavati
simptome koji se mogu pojaviti kod bolesnika kako bi mogla na vrijeme uvidjeti probleme i komplikacije.
Bitna je psihološka pomoć bolesniku koja će mu pomoći u bržem oporavku, te ukoliko ima poteškoća u
edukaciji, koje su najčešće vezane uz strah od ishoda liječenja, socijalnu izolaciju, promjenu životnih
navika bolesnika i obitelji te strah od nepoznatog.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Provodeći organiziranu edukaciju medicinska sestra i liječnik čine tim koji bolesnicima omogućuje
kvalitetnu i holističku skrb.

Page 77
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
76
RN O 18
ZADAĆE MEDICINSKE SESTRE PRI IZVOĐENJU POSTUPKA BIOPSIJE
BUBREGA
Mirna Lovrić, Ljiljana Ujević, Saša Huić, Lada Zibar
Klinički bolnički centar Osijek
CILJ
Cilj je rada prikazati zadaće medicinske sestre tijekom pripreme, izvođenja i nakon postupka biopsije
bubrega.
MATERIJALI I METODE
Postupci izvođenja biopsije bubrega dokumentirali su se metodom snimanja uz primjenu profesionalne
audio-video opreme. Od bolesnika je dobivena pisana suglasnost za snimanje postupka i video će se
materijal koristiti primarno u svrhu edukacije zdravstvenih djelatnika, bez narušavanja prava bolesnika.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Priprema za izvođenje postupka biopsije bubrega podrazumijeva: pripremu bolesnika (psihološka,
edukacijska, fizička), prostora, pribora i opreme te medicinskog osoblja. Medicinska sestra sudjeluje pri
pozicioniranju bolesnika za zahvat. Ukoliko se punktira bolesnikov nativni bubreg, bolesnik se
pozicionira u ležeći položaj na trbuhu, dok se u ravan ležeći položaj na leđa bolesnik pozicionira ukoliko
se izvodi biopsija transplantiranog bubrega. Medicinska sestra uz liječnika i ostale članove zdravstvenog
tima sudjeluje u postupcima: pripreme ubodnog mjesta, lokalne anestezije, punktiranja bubrega,
uzorkovanja i transporta tkiva bubrega te stalne psihološke potpore bolesnika. Nakon završene biopsije
koja traje otprilike 20 minuta, medicinska sestra ubodno mjesto zaštiti sterilnom kompresom i
komprimira vrećicom sa pijeskom. Bolesnik nakon zahvata leži četiri sata, kada se uzorkuju krvna slika
i nativni urin. Ukoliko su nalazi uredni bez drugih znakova krvarenja, bolesnik se upućuje kući, uz
preporuku izbjegavanja tjelesnih naprezanja tijekom nekoliko dana.Zadaće pri izvođenju postupka
biopsije bubrega od medicinskih sestara iziskuju visoku razinu specifičnih znanja i vještina, uz krucijalnu
važnost stalne procjene bolesnikova općeg stanja i ponašanja tijekom svih faza postupka.

Page 78
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
77
RN O 19
EDUKACIJA TRANSPLANTIRANIH BUBREŽNIH BOLESNIKA
Mirjana Kozina, Renata Balić, Karitas Majić, Sanja Klačinski, Nikolina Bašić Jukić
Klinički bolnički centar Zagreb
CILJ
Transplantacija bubrega jedna je od metoda nadomjesne bubrežne terapije. Sestrinska uloga je
značajna u sprječavanju komplikacija zatajanje funkcije transplantiranog bubrega. Po otpustu bolesnika
iz bolnice s novo transplantiranim bubregom bolesnik treba promijeniti način života i plan uzimanja
lijekova. Transplantacija bubrega donosi mnoge promjene, ali i mnoge izazove. Sestrinska uloga može
bolesniku povezati promjene sa izazovima.
MATERIJALI I METODE
Na KBC Zagreb, Klinike za unutarnje bolesti u ambulanti za transplanatirane bubrežne bolesnike, do
ožujka, 2018, redovno se kontoliralo 1358 bolesnika. U prosjeku se mjesečno uključuje 8
novotransplantiranih bubrežnih bolesnika.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Sestrinska uloga bitna je u edukaciji zbog: upoznavanja bolesnika o pravilnom uzimanju propisne
terapije, do-edukacija o higijeni uro-genitalne regije, dogovor o fizičkoj aktivnosti u konzultaciji za
nefrologom koji se bavi transplantiranim bubregom. Radi poboljšanja kvalitete preživljenja
transplantiranog bubrega u bolesnika pristup edukaciji je invidualan. Tijekom edukacije bolesnika radi
poboljšanja razumijevanja u bolesnika se potiče suradljivost. Kako bi se provela evaluacija naučenog u
bolesnika potrebno je provjera dobivenih informacija, o razumijevanju bolesnika o edukacijskom
sadržaju, potom demonstracija postupaka, primjerice, bolesnik samostalno slaže propisanu terapiju za
tri naredna dana uz sestrinsko praćanje točnosti provedenog postupka. Možemo zaključiti kako se radi
o bitnom segmentu pri kojem sestrinska uloga može poboljšati dugotrajnost preživljenja transplantiranog
bubrega u bolesnika.

Page 79
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
78
RN O 20
E-USAVRŠAVANJE ZNANJA O PERITONEJSKOJ DIJALIZI
Renata Balić1, Kristina Fišter2
Klinički bolnički centar Zagreb1, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu2
CILJ
Usavršavanje znanja u medicini moguće je različitim načinima. Jedan od njih je i putem internetskih
portala za e-učenje.
MATERIJALI I METODE
Prvi Hrvatski internetski portal za e-učenje o peritonejskoj dijalizi nalazi se na internetskoj stranici na
adresi: https://rbalic.github.io uz mogućnost i na: https://sites.google.com/a/kbc-zagreb.org/edukacija.
Cilj ovog internetskog portala je razvoj e-učenja za sestrinsko i liječničko e-usavršavanje znanja i
vještina o peritonejskoj dijalizi.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Ovaj internetski portal za e-učenje nazvan je e-Školica. Edukacijski sadržaj koji je dostupan putem e-
Školice utemeljen je na znanstvenim spoznajama te mu se pristupa besplatno budući je izrađen u
edukativne svrhe. Početna stranica ovog internetskog portala otvara dinamični element, koji potiče
zainteresiranost korisnika, te se dalje pojavljuju poglavlja putem sadržajnih elementa za proširivanje e-
znanja o peritonejskoj dijalizi. Poglavlja su podijeljena na sadržajne elemente i to: početna stranica,
vrste peritonejske dijalize, edukacija, testovi adekvatnosti, komplikacije peritonejske dijalize, kviz te
kontakt. Unutar sadržajnog elementa poglavlja moguće je ući u podpoglavlja putem padajućeg
izbornika. Korisnicima je za ovaj oblik e-učenja uz tekstualni oblik dostupan i slikovni, animacijski te
video prikaz odgovarajućeg sadržaja. Kombinacijom navedenih prikaza korisniku e-učenja omogućuje
se poticanje boljeg razumijevanja i pamćenja sadržaja. Unutar e-Školice nalaze se i evaluacijski
elementi, koji omogućuju provjeru znanja o razumijevanju sadržaja ovog internetskog portala. Nalaze
se unutar sadržajnog elementa nazvanog Kviz. Postoji mogućnost bodovanja ovog internetskog alata
od strane sestrinske, a u budućnosti i liječničke komore. Mobilna varijanta e-Školice dostupna je i na
pametnim telefonima i tabletima putem internetskih preglednika. Na dnu stranice nalazi se copyright (©)
pravo autora sadržaja koje dopušta besplatno korištenje za e-učenje no prilikom korištenja za pisanje
radova potrebno ga je navesti kao izvor u korištenoj literaturi. E-Školica je oblik e-učenja koji sadržajnim
i evaluacijskim elementima omogućuje usavršavanje znanja o peritonejskoj dijalizi. Ovaj model
edukacije je jedan od oblika cjeloživotnog učenja.

Page 80
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
79
RN O 21
FIBROMUSKULARNA DISPLAZIJA - PRIKAZ SLUČAJA
Mirjana Mihalić, Živka Dika
Klinički bolnički centar Zagreb
CILJ
Fibromuskularna displazija (FMD) obuhvaća heterogenu skupinu neaterosklerotskih, neupalnih
promjena arterija, koje uzrokuju stenozu krvnih žila, okluziju ili aneurizmu. Češće se javlja kod žena 40
- 60 godina života. Nepoznatog je uzroka, ali pušenje i nasljeđe mogu utjecati na nastanak bolesti. FMD
najčešće zahvaća renalne arterije, karotide i intrakranijalne arterije, intraabdominalne arterije ili ilijačne
arterije. Simptomi ovise o lokalizaciji. Dijagnoza se postavlja angiografijom koja pokazuje zrnast izgled
(displazija medije i perimedije). Liječenje ovisi o lokalizaciji, a može biti perkutana transluminalna
angioplastika ili kirurško premoštenje. Važna je kontrola rizičnih čimbenika koji mogu usporiti razvoj
stenoze arterija (prestanak pušenja, kontrola arterijskog tlaka, dislipidemija i šećerna bolesti).
MATERIJALI I METODE
Pacijentica M.T. prvi puta je hospitalizirana na našem Zavodu 2011. zbog arterijske hipertenzije,
glavobolje, povraćanja i tremora ruku. Na CD renalnih arterija otkrivena je bilateralna stenoza renalnih
arterija. Potom, učinjena je DSA renalnih arterija oba bubrega te ustanovljeno - na lijevoj RA
fibromuskularna displazija u 20% stenoze lumena, a desnoj RA u distalnoj trećini verificirano suženje
lumena koje značajno limitira hemodinamiku uzrokovanu fibromuskularnom displazijom; tip medijalne
fibroplazije. Učinjena je PTRA - perkutana transluminalna renalna angioplastika. Nakon toga, KMAT je
bio urednih vrijednosti. Pacijentica je ponovno hospitalizirana 2012. zbog glavobolje i povišenih
vrijednosti arterijskog tlaka, te je dijagnosticiran SAH - subarahnoidalna hemoragija. Tretirana je
embolizacijom ACI desno. Nakon toga, još tri puta tretirana je ''coilingom'' zbog aneurizmi u slivu ACI
desno. Hospitalizirana je ponovno 2016. zbog patološkog nalaza KMAT-a, obradom verificirana
restenoza desne renalne arterije uz znak ''krunice'' na DSA, tipično za FMD. Tretirana je balon
dilatacijom desne renalne arterije. Nakon toga dolazi, uz redovito uzimanje propisane terapije, do
regulacije vrijednosti arterijskog tlaka.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Tijekom svih navedenih boravaka u bolnici i ambulantnih kontrola, bila je potrebna edukacija bolesnice
od strane medicinskog osoblja, o pravilnom mjerenju arterijskog tlaka, važnosti redovitog uzimanja
propisane terapije i važnosti prestanka pušenja.

Page 81
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
80
RN O 22
SESTRINSKA SKRB TRANSPLANTIRANOG PACIJENTA U CENTRU ZA
TRANSPLANTACIJU
Nataša Peter
Klinička bolnica Merkur, Zagreb
CILJ
Cilj ovog rada je prikazati ulogu medicinske sestre u praćenju pacijenta nakon transplantacije solidnog
organa.
MATERIJALI I METODE
Briga o pacijentu u posttransplantacijskom periodu je specifična. Bitno je rano prepoznavanje simptoma
radi smanjenja broja komplikacija te što bolje kvalitete života. Provođenje higijene, uzimanje terapije,
pravilna prehrana, fizikalna terapija te edukacija pacijenta i njegove obitelji neizostavan su dio
pacijentova oporavka. U pripremi rada korišteni su medicinski podatci, sestrinska dokumentacija koja je
vrlo važna radi preciznijeg praćenja pacijenta u toku njegova boravka na odjelu.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Uspješna transplantacija omogućava novi život, ali i bolju kvalitetu života te se mnoge osobe vrate
normalnim životnim i radnim aktivnostima.

Page 82
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
81
RN O 23
EDUKACIJA BOLESNIKA O LIJEČENJU HIPERFOSFATEMIJE
Dubravka Mandić, Marin Kurtanjek
Poliklinika za int.med. i dijalizu BBraun Avitum
CILJ
Edukacija o liječenju dijalizom je osnovna skrb za bolesnike s kroničnom bubrežnom bolesti. Učenje je
osobito važno u aktivnom stavu bolesnika u preveniranju hiperfosfatemije.
MATERIJALI I METODE
Učenje bolesnika provodimo planiranim predavanjima, individualnim sastancima, kontinuiranim
vođenjem dnevnika prehrane i prigodnim edukativnim razgovorima. U procesu učenja koriste se
brošure, tiskane knjižice, video zapisi, internetski sadržaj. Učinkovita provedba edukacije bolesnika
pretpostavlja specifična znanja edukatora o metodama komunikacije i komunikacijskim vještinama,
zdravstvenoj pismenosti te načelima i metodama edukacije.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Kontinuiranom edukacijom o mjerama i postupcima odstranjivanja fosfora, bolesnik postaje aktivni
sudionik u procesu liječenja. Analizom koncentracije fosfora praćenih kroz duže razdoblje opaža se niža
vrijednost serumskog fosfora kod educiranih u odnosu na bolesnike koji nisu prošli program
edukacije ili nisu suradljivi.

Page 83
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
82
RN O 24
TERAPIJSKA PLAZMAFEREZA - naša iskustva
Gordana Novaković, Suada Balon
Klinički bolnički centar ˝ Sestre milosrdnice˝ Zagreb
CILJ
Terapijska plazmafereza je izmjena plazme kojom se iz plazme uklanjaju tvari velike molekularne mase.
To su molekule imunoglobulina, imunokompleksi, krioglobulini, endotoksini i lipoproteini. Postupci su
rađeni pomoću klasične dijalizne opreme primjenom visokopropusnih filtera (Prismaflex – membranska
plazmafereza) i zamjenjuje se nadomjesnim tekućinama (svježe smrznutom plazmom, humanim
albuminima ili kombinacijom istih). Osnovna pretpostavka terapijske plazmafereze jest da se
odstranjenjem patoloških tvari iz krvi zaustavlja patološki proces koji te tvari uzrokuju. Pratili smo
učestalost i broj postupaka terapijske plazmafereze, spol, dob, željeni učinak postupka, komplikacije,
kliničko poboljšanje u bolesnika ili smanjenje razine specifične patogene tvari. U većini slučajeva TPF
je pomoćno sredstvo za smanjenje razine patogena dok kemoterapija ili imunosupresivna terapija koju
bolesnik prima ne postigne željeni učinak, odnosno smanji proizvodnju patogene tvari.
MATERIJALI I METODE
Praćenjem podataka iz arhive medicinske dokumentacije Zavoda za nefrologiju i dijalizu KBC „Sestre
milosrdnice“ tijekom 2016. i 2017. godine evidentan je porast broja obavljenih postupaka (9/47:15/74),
gdje većinom dominiraju bolesnici s neurološkim bolestima, iako je veći broj postupaka proveden kod
bolesnika s hematološkim bolestima. U 2017. godini prevladava srednja dobna skupina (40g.-60g.) i u
većem broju muškarci. Prema ishodu liječenja kod 11 bolesnika je zabilježeno poboljšanje, kod 3 smrtni
ishod, a kod 1 stanje je nepromjenjeno. Komplikacije koje su zabilježene su alergijske reakcije, grušanje
filtera i perforacija filtera.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Američko društvo za aferezu (ASFA) je posljednje smjernice za primjenu TPF-a objavila 2013.godine.
S obzirom na to da je riječ o složenom i skupom terapijskom postupku, nedostatak pratećih medicinskih
podataka ponukao je razvoj nacionalnih registara i smjernica. Jedinstvena baza podataka daje
mogućnost analize rada, usporedbe rezultata s drugim centrima, učenja i usavršavanja tehnike
provođenja postupaka, kako medicinskih sestara tako i liječnika.

Page 84
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
83
RN O 25
METABOLIČKI SINDROM I KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST
Vesna Babić, Ivana Mikolašević, Bosiljka Devčić, Lidija Orlić, Sandra Milić
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Osnovnim obilježjem pobola i smrtnosti, uglavnom u razvijenih zamalja, danas se smatraju kronične
nezarazne bolesti čija tendencija progresije poprima pandemijske razmjere. Izravnim čimbenicima za
nastanak i razvoj metaboličkih disbalansa u urbanog modernog čovjeka prvenstveno su: životne navike,
prehrambeni obrasci te smanjena količina tjelesne aktivnosti. Metabolički sindrom (MS) označava
skupinu simptoma i znakova koji proizlaze iz raznih metaboličkih poremećaja, a uveden je u svrhu
prepoznavanja povećanog rizika za razvoj šećerne bolesti tipa 2 te srčanožilnih bolesti u pojedinaca sa
sličnim karakteristikama u populaciji. Metabolički sindrom i KBB dva su usko povezana poremećaja.
MATERIJALI I METODE
Pojedina istraživanja izvještavaju o statistički značajnoj povezanosti između hipertenzije i inzulinske
rezistencije u oštećenju glomerularne funkcije i razvoju glomeruloskleroze, što vodi do progresije
bubrežne bolesti sve do završnog stadija. MS potiče brži razvoj albuminurije. Također, rizik za
obolijevanje od KBB-a ili razvoja albuminurije povećava se proporcionalno s povećanjem kriterija
uključenih u dijagnozu MS. U svakom slučaju, radi se o pokušaju identifikacije visokorizičnih skupina u
kojima bi se interveniralo da se visok srčano žilni rizik umanji.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Dokazano je da intervencija promjenom načina života u osoba s oštećenom tolerancijom glukoze
umanjuje pojavnost šećerne bolesti i sastavnica metaboličkog sindroma. Primarna intervencija bi bila
promocija zdravog načina života, u smislu pravilne prehrane, te postizanje i održavanje adekvatne
tjelesne težine tjelesne težine, a dodatna intervencija korekcija rizičnih čimbenika – sastavnica
metaboličkog sindroma s ciljem umanjenja pojavnosti srčano žilnih bolesti.

Page 85
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
84
RN O 26
EDUKACIJA BOLESNIKA – STILOVI UČENJA ODRASLIH OSOBA
Vesna Babić, Anamaria Rundić, Marina Colić, Božidar Vujičić, Sanjin Rački,
Bosiljka Devčić
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Bolesnici koji imaju potrebu za nadomještanjem bubrežne funkcije, prema hrvatskim i globalnim
istraživanjima velikom dijelom su osobe starije životne dobi. Promjene vezane uz starost i one povezane
s bolešću, utječu na poimanje starije osobe o sebi. Vidljive promjene fizičkog izgleda, slabija pokretljivost
i smanjena mogućnost brige o sebi mogu utjecati na promjenu doživljaja vlastite vrijednosti i razine
samopoštovanja. Učestaliji problemi zdravlja, fizička ili ekonomska ovisnost o drugoj osobi, ali i razni
drugi gubici u starosti utječu na mijenjanje vlastite slike o sebi i uvjerenja o vlastitim sposobnostima i
mogućnostima, te na promjenu razine samopoštovanja.
MATERIJALI I METODE
Cilj obrazovnog rada sa ovim bolesnicima je naučiti uspješno primjenjivati potrebna znanja i vještine
njege ili primjeniti propisanu vrstu liječenja, razvijajući samopouzdanje u svladavanju nesigurnosti i
zbunjenosti zbog novonastale bolesti. Uspješnost medicinske sestre - edukatora ne mjeri se samo
njezinim stručnim znanjem, nego i vještinom komuniciranja s bolesnikom, no posjedovanje
interpersonalnih vještina( empatija, tolerancija, aktivno slušanje drugih, poštovanje...) temelj je za
pružanje kvalitetne zdravstvene njege.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Medicinska sestra kao dio edukacijskog tima u poučavanju odraslih osoba trebala bi imati osnovne
spoznaje o čimbenicima koji određuju spremnost za učenje u bolesnika koji su istovremeno i osobe
starije životne dobi: fiziološki (dob, spol, zdravlje, vrsta bolesti ), kognitivni (mišljenje, učenje, pamćenje),
emocionalni (samopouzdanje, samopoštovanje, slika o sebi), motivacijski, te postojeće predznanje o
bolesti i liječenju i ukupno osobno iskustvo pojedinca. Njihove potrebe i interesi polazne su smjernice
za osmišljavanje obrazovnih aktivnosti pa je uloga uspješnog edukatora da ih usmjerava i potiče tako
da uvažava specifičnosti učenja odraslih.

Page 86
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
85
RN O 27
POTHRANJENOST I INTERVENCIJE U BOLESNIKA S BUBREŽNOM BOLESTI
Filip Šimunović, Hrvojka Lijević, Željka Vidić, Božidar Vujičić, Sanjin Rački,
Bosiljka Devčić
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Bolesnici s kroničnom bubrežnom bolesti (KBB) imaju visoku stopu pobolijevanja i smrtnosti kojoj u
velikoj mjeri pridonosi i pothranjenost. Proteinsko-energetska pothranjenost (PEP) i upala česti su u
bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega, a tijekom pogoršanja bubrežne funkcije i razvoja uremijskog
sindroma dolazi do paralelnog pogoršanja nutricijskog statusa i upale. Uključuje prehrambene i
metaboličke poremećaje koji dovode do razvoja stanja kroničnog katabolizma te gubitka mišićnog i
masnog tkiva. Može biti prisutna i u adipoznih bolesnika, što se rijetko prepoznaje.
MATERIJALI I METODE
Brojni čimbenici doprinose razvoju proteinsko-energetske pothranjenosti u uremičara. Bolesnici ne
unose dovoljnu količinu kvalitetne hrane iz nekoliko razloga: anoreksija uzrokovana uremijom,
poremećen osjet okusa, pridružene bolesti, emocionalni stres ili psihička bolest, neučinkovito
sučeljavanje sa kroničnom bolešću ili liječenjem, nemogućnost pripreme hrane ili financijske teškoće.
Potrebno je prepoznati bolesnike s povećanim rizicima te terapijski intervenirati. Osim nutritivnih
aspekata nužno je istodobno lijeciti i ostale komplikacije bubrežne bolesti kao što su: anemija,
sekundarni hiperparatiroidizam i acidoze uz osiguravanje odgovarajuće doze dijalize.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Postizanje terapijskih ciljeva zahtijeva multidisciplinarni pristup, pri ćemu se optimalni rezultati postižu
suradnjom nefrologa, gastroenetrologa i nutricionista te educirane medicinske sestre koja provodi
edukaciju bolesnika..

Page 87
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
86
RN O 28
ISHODI TRANSPLANTACIJE BUBREGA U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU
RIJEKA
Željka Vidić, Bosiljka Devčić, Ivan Bubić
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Transplantacija bubrega najučinkovitija je metoda nadomještanja bubrežne funkcije kod bolesnika u
završnoj stadiju kronične bolesti bubrega.
MATERIJALI I METODE
Retrospektivnom studijom prikupljeni su i analizirani podaci o transplantacijama bubrega u Kliničkom
bolničkom centru Rijeka u desetogodišnjem razdoblju od 1.1.2007. do 31.12.2017. Analizirana je
učestalost transplantacije ovisno o darivateljima (kadaverični i živi), preživljenje bolesnika i presatka
prve i pete godine nakon transplantacije u ovisnosti o osnovnoj bubrežnoj bolesti, koncentraciji
imunosupresiva, vrsti nadomještanja bubrežne funkcije te vrsti i dobi darivatelja. U istraživanju uključeno
je 273 bolesnika, 175 muškaraca i 98 žena, kojima je učinjena transplantacija bubrega u KBC Rijeka u
desetogodišnjem razdoblju.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Od ukupnog broja transplantiranih bolesnika u 270 su darivatelji bili kadaveri i svega 3 živa darivatelja.
Prosječna dob primatelja iznosila je 56,15 godina, a prosječna dob darivatelja 52 godine (±13).
Najzastupljenija osnovna bubrežna bolest, za cjelokupni uzorak, bila je glomerulonefritis.
Najzastupljenija metoda liječenja prije transplantacije bila je hemodijaliza. Vodeći uzrok smrti, do prve
godine nakon transplantacije, bile su srčano- žilne bolesti i zloćudni tumori nakon pete godine od
transplantacije. Od ukupnog broja umrlih bolesnika (49) njih 31 je umrlo s funkcionalnim presatkom, a
presadak su izgubila i 23 živa bolesnika u razdoblju od prve do osme godine nakon transplantacije.
Istraživanje pokazuje kako duljina liječenja dijalizom prije transplantacije utječe na preživljenje bolesnika
i presatka nakon transplantacije. Dob darivatelja utječe na preživljenje presatka te period hladne
ishemije dulji od 21 h utječe na preživljenje presatka.

Page 88
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
87
RN O 29
NOVI VASKULARNI PRISTUP ZA NADOMJESNO BUBREŽNO LIJEČENJE
Ljiljana Peter1 , Dubravka Mandić2
1Klinička bolnica Merkur, 2Poliklinika za int.med. i dijalizu BBraun Avitum
CILJ
Port kateter omogućava alternativu krvožilnom pristupu za hemodijalizu. Zbog učestalog nasilnog
odstranjivanja dijaliznih katetera, od strane bolesnika, prikazani bolesnik je ostao bez konvencionalnog
krvožilnog pristupa te je postavljena indikacija za ugradnju ovakve vrste katetera.
MATERIJALI I METODE
Kroz prikaz slučaja bolesnika opisana je metoda krvožilnog pristupa putem potkožnog porta za
hemodijalizu. Titanijske komore smještene 10-15 cm ispod ključne kosti u potkožnom džepu, a spojene
trajnim dvoluminalnim kateterom koji se nalazi u desnoj veni jugularis. Postupak je napravljen u
anesteziji pod kontrolom ultrazvuka i dijaskopijom, poštivajući sva pravila asepse.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Port kateter za hemodijalizu postavljen je 26.06.2018. u Kliničkoj bolnici Merkur. Prema dostupnim
podatcima to je prvi kateter ove vrste postavljen kao vaskularni pristup nadomjesnog bubrežnog
liječenja u Hrvatskoj. Nakon uspješnog plasiranja katetera i prvih iskustava specifičnog punktiranja,
proveden je postupak hemodijalize. Prve punkcije je otežavao edem i hematomi na prsištu te izrazita
nesuradljivost bolesnika. Nakon pauze od nekoliko dana bez postupka hemodijalize, uz redovitu
kontrolu kliničkog stanja bolesnika, punktiranje dijaliznog port katetera je manje bolno i jednostavnije.
Usprkos inicijalnim teškoćama u ranom periodu nakon implantacije, port kateter se u prikazanom slučaju
pokazao kao učinkovit i prihvatljiv postupak.

Page 89
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
88
RN O 30
INTRADIJALITIČKE KOMPLIKACIJE KRVOŽILNOG PRISTUPA ZA DIJALIZU –
PRIKAZ SLUČAJA
Hrvojka Lijević, Filip Šimunović, Bosiljka Devčić
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Jedna od značajnih intradijalitičkih komplikacija arterio-venske fistule (AVF) je infiltracija.
MATERIJALI I METODE
Postoji razlika između infiltracije i aninfiltracije. Kada je dijalizna igla pravilno postavljena čini jednu
rupicu na fistuli. Aninfiltracija opisuje neželjeno događanje kada dijalizna igle čini više od jedne rupice
ulaskom u fistulu, a zatim na drugu stranu. S druge strane fistula može biti oštečena i prilikom prve
punkcije. Razlog možemo povezati s krhošću stijenke krvne žile i potrebno je da prve punkcije izvode
iskusne dijalizne sestre. Prilikom neželjenog događaja potrebno je pratiti znakove ili simptome infiltracije
kao što su neposredna oštra bol, oteklina ili promjena boje okoline. Brzi odgovor može umanjiti štetu.
Infiltracije se mogu pojaviti prije dijalize, tijekom dijalize ili nakon dijalize prilikom uklanjanja igle.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U ovom radu prikazati ćemo 75-godišnjeg bolesnika s šećernom bolesti i brojnim pridruženim bolestima.
U bolesnika smo zabilježili neželjeni događaj obilne infiltracije sa svim posljedicama nemogućnosti
nativnog pristupa, uvođenja privremenog centralno venskog katetera, oporavka fistule i nastavka
punkcije te provođenja hemodijalize putem AVF.

Page 90
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
89
RN O 31
USPOREDBA TROŠKOVA LIJEČENJA U BOLESNIKA KOJI ZAPOČINJU
NADOMJESNO BUBREŽNO LIJEČENJE
Mihaela Hoti, Bosiljka Devčić, Lidija Orlić
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Troškovi liječenja jedna su od glavnih kategorija osiguravanja kvalitetne zdravstvene njege i jedan od
sastavnih dijelova sestrinskog menadžmenta. Kronično bubrežno zatajenje u završnoj fazi tretira se
nadomjesnim bubrežnim liječenjem i to: peritonejskom dijalizom, hemodijalizom ili transplantacijom. Cilj
rada bio je istražiti i usporediti troškove liječenja nadomjesne bubrežne terapije.
MATERIJALI I METODE
Istraživanje je provedeno na 44 ispitanika koji su započeli nadomjestno bubrežno liječenje tijekom 2015.
i 2016. godine u Kliničkom bolničkom centru Rijeka jednom od nadomjesnih metoda. Isključni kriteriji
prilikom odabira ispitanika bili su: teške komplikacije osnovne ili pridruženih bolesti sa dugotrajnim
hospitalizacijama, liječenje u drugim centrima te promjena metode liječenja unutar jedne godine od
početka liječenja.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Hemodijalizom (HD) je liječeno 28 bolesnika, peritonejskom dijalizom (PD) 11 i transplantacijom
bubrega (Tx) 5 bolesnika Prosječna životna dob ispitanika bila je 61,3 godine (od 40-70 godina).
Najčešća osnovna bubrežna bolest bio je dijabetes u 46% ispitanika. Analizom ukupnih troškova po
bolesniku kroz godinu dana: PD je iznosila 131.072,00 kn , HD 136.576,08 kn , Tx 107.343,00 kn.
Transplantirani bolesnici imali su najveći broj dana bolničkog liječenja, po bolesniku 32,8 dana, bolesnici
na PD 18,8 dana, HD bolesnici 22,5 dana. Transplantirani bolesnici su imali najmanji broj posjeta u
dnevnoj bolnici 3,2 posjete po bolesniku, dok PD bolesnici su imali 15,5 posjeta po bolesniku i HD
bolesnici 32,9 posjeta. Prosječan broj posjeta u ambulanti tijekom godine dana imali su također najviše
transplantirani bolesnici prosječno 26 posjeta, bolesnici na PD 24 ambulantne posjete i HD bolesnici
2,5 posjeta , ako se ne uključe posjete vezane uz samu hemodijalizu. Rezultati koje smo dobili su
potvrdili hipotezu prema kojoj transplantacijska medicina nosi značajne ekonomske uštede u odnosu na
obje vrste dijalize.

Page 91
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
90
RN O 32
KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA NA NADOMJEŠTANJU BUBREŽNE
FUNKCIJE OVISNO O VRSTI PRISTUPA KRVOTOKU I MODALITETU
HEMODIJALIZE
Barbara Madžar, Bosiljka Devčić, Ivan Bubić
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Ovo istraživanje imalo je za cilj ispitati kvalitetu života u skupini bolesnika koji se liječe nadomještanjem
bubrežne funkcije nekim od modaliteta hemodijalize (Hemodijaliza/ Hemodijafiltracija), odnosno utvrditi
postoje li razlike u kvaliteti života bolesnika ovisno o modalitetu hemodijalize, te postoji li razlika obzirom
na vrstu i mjesto pristupa krvotoku (Arterio venska fistula, netunelirani centralni venski kateteri, tunelirani
centralni venski kateteri).
MATERIJALI I METODE
U istraživanje je uključen ukupno 91 punoljetni bolesnik koji se liječio hemodijalizom/ hemodijafiltracijom
kao metodom nadomještanja bubrežne funkcije duže od šest mjeseci na Zavodu za nefrologiju, dijalizu
i transplantaciju bubrega, Kliničkog bolničkog centra Rijeka.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U ispitivanoj skupini na tretmanu hemodijalizom bilo je 23(44%) žena i 29(56%) muškaraca, dok se
postupkom hemodijafiltracije liječilo 9(23%) žena i 30(77%) muškaraca. Kao pristup krvotoku njih
57(63%) ima arterio vensku fistulu, 13 (14%) bolesnika tunelirani kateter i 21 (23%) bolesnika sa
netuneliranim centralni venski kateter. Kao metoda rada korišten je dobrovoljni, anonimni upitnik pod
nazivom: Bolest bubrega i kvaliteta života ( KDQOL-SF), preveden na hrvatski jezik. Bolesnici koji se
liječe hemodijafiltracijom u odnosu na one na hemodijalizi pokazuju bolju kvalitetu života u većini
ispitivanih područja kao i u ukupnom rezultatu. Obzirom na pristup krvotoku arterio venska
fistula/centralni venski kateteri rezultati su pokazali da ne postoji statistički značajna razlika u općim
pokazateljima KŽ ovih skupina ispitanika. Bolesnici mlađe životne dobi (<65 godina) zadovoljniji su
svojom kvalitetom života, kao i oni sa višim stupnjem formalnog obrazovanja. U skupini bolesnika koji
jesu/nisu u braku, nije bilo statistički značajne razlike. Razina kvalitete života razlikuje se obzirom na
modalitet hemodijalize, ali ne i obzirom na vrstu pristupa krvotoku.

Page 92
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
91
RN O 33
VAŽNOST IMUNIZACIJE U INCIDENCIJI OBOLJENJA
Latinka Lesica, Bosiljka Devčić
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Imunizacija protiv zaraznih bolesti predstavlja najdjelotvorniji i ekonomski najučinkovitiji način zaštite
pojedinca i populacije od zaraznih bolesti. Aktivnom i pasivnom imunizacijom u tijelu pojedinca stvaraju
se specifična antitijela koja štite organizam od specifičnih zaraznih bolesti. Imunizacija može biti
dugoročna i kratkoročna, u ovisnosti o tome je li aktivna ili pasivna. Cijepljenje je najveći medicinski
uspjeh 20. stoljeća i cijepljenjem je spašeno više života nego bilo kojom drugom medicinskom
intervencijom. Cijepljenje protiv određenih zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj je zakonski obvezno.
Cilj ovog rada je odgovoriti na dvije osnovne dvojbe vezane uz problem imunizacije u Republici
Hrvatskoj: „Treba li se cijepiti?“ i „Treba li cijepljenje biti obvezno?“ Važnost imunizacije u incidenciji
oboljenja središnja je tema ovoga rada.
MATERIJALI I METODE
Analizirali smo podatke za Republiku Hrvatsku, susjedne zemlje, te zemlje kod kojih je došlo do
zamjetnijeg pada procijepljenosti populacije.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Trend izbjegavanja imunizacije kojem svjedočimo posljednjih godina posljedica je pogrešne
informiranosti roditelja o nuspojavama cijepljenja. Pojavnost zaraznih bolesti protiv kojih se provodi
imunizacija ograničena je individualnom zaštitom i kolektivnom imunosti koja se postiže dovoljnim
obuhvatom populacije. Ovim radom obrađene su bolesti koje su zbog kolektivne imunosti eradicirane,
te bolesti kod kojih je broj oboljelih smanjen za više od 90 %. Također, obrađene su i nuspojave cjepiva,
te analizirane teze o povezanosti imunizacije s pojavom autoimunih bolesti i autizma. Dokazano je kako
smanjenje procijepljenosti populacije dovodi do epidemijske pojavnosti već eradiciranih bolesti, kao i
bolesti kod kojih je broj oboljelih smanjen za više od 90 %. Odgovor na oba pitanja je potvrdan, uz
naglasak na važnost edukacije stanovništva o prednostima imunizacije i posljedicama koje pad
procijepljenosti može izazvati.

Page 93
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
92
RN O 34
POSTUPCI ZA SPRIJEČAVANJE RIZIKA PRIJENOSA INFEKCIJE VIRUSOM HIV-
A U BOLESNIKA LIJEČENIH POSTUPCIMA NADOMJEŠTANJA BUBREŽNE
FUNKCIJE
Anamaria Rundić, Vesna Babić, Marina Colić, Božidar Vujičić, Ivan Bubić, Sanjin Rački,
Bosiljka Devčić
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Virus humane imunodeficijencije (HIV) uzročnik je kronične progresivne bolesti koja u inficiranih osoba
klinički varira od asimptomatske bolesti prepoznatljive prema laboratorijskim nalazima do stanja
potpunog uništenja imunosnog sustava, što rezultira pojavom sindroma stečene imunodeficijencije.
Infekcija HIV-om povezana je sa oštećenjem bubrežne funkcije uključujući HIV-nefropatiju, bolest
imunih kompleksa, trombotičku mikroangiopatiju, nefropatiju povezanu s infekcijom hepatitisa B ili C ili
pak oštećenjem uzrokovanim lijekovima.
MATERIJALI I METODE
Završni stadij kronične bubrežne bolesti koji zahtijeva nadomjesno liječenje posljedica je uspješne
antiretroviralne terapije koja omogućuje bolesnicima sa HIV infekcijom dostizanje starije životne dobi sa
uobičajenim rizičnim čimbenicima (hipertenzija, dijabetes, upalne i policistične bolesti...). Sve
nadomjesne metode liječenja su danas korištene u ovih bolesnika, uključujuči i donedavno osporavanu
transplantaciju. Mjere spriječavanja širenja infekcije HIV-om proizlaze ponajprije iz samih putova širenja
infekcije; predmet interesa zdravstvenih radnika jesu mjere sprečavanja rizika prijenosa kontaktom sa
bolesnikovom krvlju ili izlučevinama, te zaraženim predmetima unutar zdravstvenih ustanova. Ne
postoje specifične mjere zaštite i nema rizika prijenosa infekcije kada se primjenjuju uobičajeni higijenski
standardi prema preporukama ustanove. Opće znanje zdravstvenih djelatnika uključuje postupanje sa
svim izlučevinama i zagađenim materijalom kao potencijalno patogenim izvorom neovisno o saznanju
serološkog statusa bolesnika.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Prema preporukama za prevenciju infekcije u dijaliziranih bolesnika potrebno je odrediti virusni status
(HBV-HBs Ag, antiHBs, antiHBc, HBe Ag, anti HBe, HCV – antiHCV, HIV-antiHIV) i redovito ga
provjeravati, te cijepiti protiv HBV. Iako smjernice navode izoliranje bolesnika i pripadajućeg uređaja za
hemodijalizu, te zdravstvenog osoblja, novija istraživanja ne zahtijevaju izolaciju od ostalih bolesnika.
Peritonealni dijalizat je manje infektivan od same krvi, ali se virus može replicirati u njemu i do nekoliko
dana.

Page 94
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
93
RN O 35
LIJEČENJE POREMEĆAJA FUNKCIJE ARTERIOVENSKE FISTULE U
BOLESNIKA NA LIJEČENJU POSTUPCIMA HEMODIJALIZE
Edita Vojnović, Bosiljka Devčić, Sanjin Rački
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Prevalencija kronične bubrežne bolesti (KBB) u općoj populaciji prelazi 10%. Bolesnici u završnom
stadiju KBB trebaju liječenje hemodijalizom koje može biti praćeno komplikacijama. Važnu ulogu u
multidisciplinarnom pristupu ima medicinska sestra. Cilj ovog rada bio je prikaz timskog pristupa u
liječenju pacijenata s malfunkcijom arteriovenske fistule (AVF) za hemodijalizu i rezultata kliničkog
praćenja u prvih šest mjeseci.
MATERIJALI I METODE
U istraživanje je uključeno deset bolesnika s malfunkcijom AVF koji se liječe na Odjelu za dijalizu u KBC
Rijeka. Kliničke manifestacije bile su nedostatan protok krvi/ili visoki venski otpor na hemodijalizi,
zgrušavanje krvi u izvantjelesnom krvotoku, duže krvarenje nakon punkcije, bolovi u ruci, otok ruke ili
nesazrijevanje AV fistule. U svih bolesnika učinjen je angiografski pregled s neposrednim
endovaskularnim zahvatom te hemodijaliza prema potrebi. Multidisciplinarni tim sastojao se od
nefrologa, radiologa, urologa i medicinske sestre.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Angiografski pregled pokazao je različitost patologije arterijskog i venskog segmenta. U većine
bolesnika klinički ishod je bio uspješan uz dobar protok krvi na postupcima hemodijalize koji su bili
urednog tijeka. Iako je broj ispitanika relativno malen, postignut je značajan klinički uspjeh kao rezultat
uspješne suradnje članova multidisciplinarnog tima.

Page 95
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
94
RN O 36
DIJETETSKI PRISTUP U LIJEČENJU ARTERIJSKE HIPERTENZIJE – DASH
DIJETA
Ivančica Dugonjić Levanić, Mario Dugonjić, Bosiljka Devčić
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Arterijska hipertenzija je vodeći uzrok kardiovaskularnih bolesti i smrtnosti na svijetu te predstavlja veliki
javnozdravstveni problem. Trenutačno pogađa polovicu odraslih osoba na globalnoj razini, a njezina
prevalencija se dramatično povećava unutar svih dobnih skupina.
MATERIJALI I METODE
U liječenju hipertenzije uz medikamentozno liječenje sugerira se i modifikacija životnih navika, odnosno
usvajanje zdravih životnih navika. Također, pokazalo se da su određene dijetetske mjere učinkovite u
regulaciji krvnog tlaka i redukciji kardiovaskularnog rizika. DASH dijeta ( eng. Dietary Approaches to
Stop Hypertension) bazirana je na istraživanjima koje je proveo „National Heart, Lung and Blood
Institute“ Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) SAD-a. DASH dijeta je obrazac prehrane koji promovira
prehranu koja obiluje punozrnatim žitaricama, povrćem, voćem, mliječnim proizvodima sa sniženim
udjelom masti, orašastim plodovima, ribom, piletinom, uz ograničenje unosa zaslađene hrane i pića,
crvenog mesa i dodatnih masnoća. Učinak DASH dijete može se dodatno pojačati ukoliko se reducira
unos soli u organizam. DASH način prehrane ne zahtijeva nikakve posebne namirnice i nema teško
izvedivih recepata, nego se jednostavno kombinira određeni broj dnevnih porcija hrane iz različitih
skupina koje imaju nizak udio zasićenih masti, kolesterola i ukupnih masnoća, a bogate su mineralima
koji snižavaju krvni tlak, proteinima i vlaknima. Od klasične piramide zdrave prehrane se razlikuju u
povećanom unosu voća i povrća i uvođenju 4-5 serviranja tjedno orašastih plodova, sjemenki i
grahorica. Takva prehrana dovodi do značajnog smanjenja krvnog tlaka i s tim ciljem je primarno
osmišljena za osobe s hipertenzijom, međutim to je idealan način prehrane adekvatan i za zdrave osobe
jer promovira dobre prehrambene navike.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
DASH dijeta predstavlja važan pomak u nefarmakološkom liječenju arterijske hipertenzije, no efikasnost
dijetetskih mjera ovisi o dosljednosti u njihovoj primjeni.

Page 96
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
95
RN O 37
SIGURNOST SKRBI ZA CENTRALNE VENSKE KATETERE (CVK) PRIMJENOM
KATETER FIKSATORA, ISKUSTVA KBC RIJEKA
Bosiljka Devčić, Hrvojka Lijević, Željka Vidić, Edita Vojnović, Filip Šimunović, Daniel Viktor
Šimac, Božidar Vujičić, Ivan Bubić, Lidija Orlić, Sanjin Rački
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Kliničke smjernice sestrinske skrbi za CVK uz ostale mjere ističu redovitu njegu izlazišta i provjeru
sigurnosti katetera. Cilj provedenog istraživanja trebao je potvrditi korist primjene Grip-Lok-a u
osiguranja položaja katetera.
MATERIJALI I METODE
U vremenu od 01.10.2017. do 31.03.2018. pratili smo 40 bolesnika Zavoda za nefrologiju, dijalizu i
transplantaciju, KBC Rijeka koji imaju kao pristup krvotoku CVK. Bolesnike smo podijelili u dvije grupe
po 20 bolesnika. U prvoj grupi primjenili smo Grip-Lok kao dodatnu mjeru osiguranja položaja CVK, a
druga grupa služila je kao kontrolna sa uobičajenim mjerama sigurnosti. Protokol je uključivao promjenu
obloga i Grip-Lok-a jednom tjedno
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U prvoj grupi pratili smo 11 bolesnika sa privremenim i 9 sa trajnim kateterom. Tijekom vremena
praćenja zabilježene su pet komplikacija i u jednog bolesnika bilo je potrebno dodatno šivanje. U
kontrolnoj grupi imali smo 12 privremenih katetera i 8 trajnih. Dodatno šivanje bilo je potrebno u četiri
bolesnika i zabilježeno je osam komplikacija. Infekcija izlazišta zabilježena je samo u jednog bolesnika.
Uporaba Grip-Lok-a smanjila je broj komplikacija na 25% u odnosu na kontrolnu skupinu 40%.
Zadovoljstvo bolesnika je ocjenjeno prosječnom ocjenom 9,6, medicinskih sestara 9,4 i nefrologa 9,8.
Alergijske reakcije nisu zabilježene. Za širinu područja uporabe potrebno je pratiti bolesnike kroz duže
vrijeme, ali provedeno istraživanje potvrdilo je prednosti uporabe Grip-Lok-a.

Page 97
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
96
RN O 38
DA LI STRUKTURIRANA PREDIJALIZNA EDUKACIJA (PEP) MOŽE UTJECATI
NA IZBOR NADOMJESNOG BUBREŽNOG LIJEČENJA?
Bosiljka Devčić, Božidar Vujičić, Daniel Viktor Šimac, Anamaria Rundić,
Vesna Babić, Lela Nedeljković, Marina Colić, Ivan Bubić, Lidija Orlić,
Sanjin Rački
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Globalno prateći podatke kronična bubrežna bolest (KBB) je postala javno-zdrastveni problem.
Uspješno zbrinjavanje bolesnika sa bubrežnom bolesti uključuje integriranu predijaliznu skrb. Priprema
za dijalizno liječenje zahtijeva medicinsku, psihosocijalnu skrb i multidisciplinarni pristup bolesniku te
rano upućivanje u predijaliznu kliniku. Cilj istraživanja bio je utvrditi da li bolesnici koji su prisustvovali
predijaliznoj edukaciji u većem broju odabiru peritonealnu dijalizu (PD) u odnosu na hemodijalizu (HD).
MATERIJALI I METODE
Retrospektivno smo analizirali 634 bolesnika sa KBB liječenih pri Zavodu za nefrologiju, dijalizu i
transplantaciju bubrega, Klinike za internu medicinu, KBC Rijeka, Hrvatska, a koji su prijavljeni u
nefrološku skrb u vremenu od 01. siječnja 2008. do 30. rujna 2017. godine. Bolesnike smo podijelili u tri
grupe s obzirom na predijaliznu edukaciju ili nadomjesno liječenje.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Istraživanje je obuhvatilo 634 bolesnika. U grupi PEP analizirali smo 328 (51,7%) bolesnika, u grupi PD
bez PEP 57 (9,0%) bolesnika i u grupi HD bez PEP 249 (39,3%). Analizom PEP grupe utvrđeno je da
od ukupno 328 bolesnika, koji su prisustvovali edukacijskom programu 126 bolesnika su u praćenju,
nisu još započeli nadomjesno liječenje. Od 202 (100%) koji su započeli nadomjesno liječenje 72
(35,64%) je započelo PD, 124 (61,38%) hemodijalizu i 6 (2,97%) je preemtivno transplantirano. Od 126
bolesnika koji još nisu započeli nadomjesno liječenje 43 (34,12%) izabralo je PD kao prvi, osobni odabir
liječenja. Analizom podataka pokazao je u dobi 3; p (p-value) 1=0,37, n (broj bolesnika) 1=72, p 2=0,19,
n2=57, p=0,027 i u dobi 4 sa korekcijom: p1=0,40, n1=78, p2=0,19, n2=57, p=0,010. Odnosno da
bolesnici iz skupine PEP statistički značajno više odabiru PD nego bolesnici iz skupine bez PEP
(p<0,05). Predijalizni edukacijski program i postizanjem pismenosti o zdravlju kao i predijaliznim
liječenjem anemije, malnutricije i mineralo-koštanih poremećaja možemo poboljšati kontrolu pridruženih
bolesti, utjecati na čimbenike za razvoj kardiovaskularnih bolesti i odabrati najučinkovitiju metodu
nadomjesnog liječenja.

Page 98
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
97
RN O 39
PREDIJALIZNA EDUKACIJA, MODALITETI LIJEČENJA I ISHODI U STARIJIH
BUBREŽNIH BOLESNIKA
Bosiljka Devčić, Božidar Vujičić, Daniel Viktor Šimac, Ivan Bubić, Lidija Orlić
Mihaela Hoti, Ksenija Jozić, Sanjin Rački
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Globalna procjena prevalencije kronične bubrežne bolesti (KBB) kreće se između 11-13% uz 50%
starijih koji pokazuju znakove disfunkcije bubrega. Cilj ovog retrospektivnog istraživanja bio je istražiti
utjecaj predijaliznog programa na odabir liječenja, vrijeme početka nadomjesnog liječenja i
preživljavanje.
MATERIJALI I METODE
Retrospektivno smo analizirali sve bolesnike sa bubrežnom bolesti referirane u Zavodu za nefrologiju,
dijalizu i transplantaciju bubrega, KBC Rijeka u vremenu od 01. siječnja 2008. do 30. rujna 2017.godine.
Odabir je uključivao bolesnike koji su u praćenom vremenu prvi puta prijavljeni nefrologu ili su započeli
neku od nadomjesnih metoda u dobi od ≥ 65 godina. Bolesnike smo pratili prema vremenskoj crti u 8
dobi izraženoj u godinama. Uključne kriterije za analizu zadovoljilo je 319 bolesnika. Prvom podjelom
svrtali smo ih u tri grupe od kojih je grupa I (bolesnici koji su sudjelovali u PEP) obuhvatila 147 bolesnika,
grupa II (bolesnici koji su započeli liječenje sa peritonealnom dijalizom (PD), a nisu sudjelovali u PEP;
18 bolesnika i 154 bolesnika svrstani su u grupu III (bolesnici koji su započeli liječenje sa hemodijalizom
(HD), a nisu sudjelovali u PEP. Drugom podjelom prema sudjelovanju ili ne u predijaliznom programu
spojili smo grupe II i III jer obje grupe nisu sudjelovale u predijaliznom programu.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Analize varijance pokazala je razliku dob3 –dob1 statistički značajno veću u skupini PEP nego u
skupinama PD bez PEP i HD bez PEP (p<0,001). Analiza preživljavanja pokazuje da postoji statistički
značajna razlika u preživljavanju između skupina PEP, PD bez PEP i HD bez PEP (p = 0,002) i u
preživljavanju između skupina PEP i bez PEP (p<0,05).) 46,08% bolesnika uključeno je u predijalizni
program što ne čini niti polovinu. Analizom naših podataka zaključili smo da je statistički značajna razlika
vidljiva do desete godine preživljavanja, a neovisno o odabiru, pripremi ili liječenju nakon deset godina
krivulja preživljavanje ne pokazuje razliku između grupa.

Page 99
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
98
RN O 40
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU S KRONIČNIM BUBREŽNIM ZATAJENJEM
KOJI SE LIJEČI POSTUPCIMA PERITONEALNE DIJALIZE
Ksenija Jozić, Marina Colić, Vesna Babić, Anamaria Rundić, Božidar Vujičić,
Ivan Bubić, Sanjin Rački, Bosiljka Devčić
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Suvremena medicina je svjesna činjenice da se liječi čovjek, a ne bolest, to nam pokazuje i činjenica da
se kod iste bolesti koju imaju različiti ljudi ne postižu isti rezultati i ako su se koristile iste metode liječenja.
MATERIJALI I METODE
Peritonealna dijaliza postala je dobro afirmirana metoda integriranog liječenja završnog stupnja
bubrežnog zatajenja. Preporučuje se kao prva metoda izbora kod liječenja kroničnog bubrežnog
zatajenja kada postoji potreba za liječenjem dijalizom. Prednosti peritonealne dijalize su te da se sa
njom čuva ostatna bubrežna funkcija, za razliku od liječenja hemodijalizom, a sa time se postiže i bolja
kvaliteta života i u konačnici duže preživljenje.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U našoj ustanovi peritonealnom dijalizom se liječi oko 15 % bolesnika dok u svijetu taj broj iznosi 11 %.
Presudan čimbenik za uspješno provođenje peritonealne dijalize je suradljiv bolesnik. Medicinska sestra
kao edukator ima presudnu ulogu u uspješnosti liječenja. Predijalizni edukacijski program uvelike
doprinosi pripremi bolesnika za samu peritonealnu dijalizu. Kao kućni način liječenja peritonealna
dijaliza predstavlja pred nas mnoge izazove. Tu je neophodan holistički pristup bolesniku. Kroz holistički
pristup upoznajemo bolesnika, njegovu obitelj, psihološki aspekt te način funkcioniranja u
svakodnevnom životu gdje se sada treba implementirati i peritonealna dijaliza. Osnovna misao vodilja
svakog zdravstvenog djelatnika bi trebala biti da ne liječimo bolest već čovjeka pa se stoga holistički
pristup navodi kao osnova sestrinske skrbi.

Page 100
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
99
RN O 41
LIJEČENJE BOLESNIKA SA HEMOFILIJOM U KOJEG JE UČINJENA
TRANSURETRALNA RESEKCIJA PROSTATE – PRIKAZ SLUČAJA
Ivan Nižić, Antonija Popović
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Hemofilija je nasljedna koagulopatija uzrokovana nedostatkom faktora VIII ili IX. Nasljedna je bolest koja
pogađa skoro isključivo muškarce. Kćeri oboljelih su prenosioci, a sinovi su zdravi. Liječenje se temelji
na nadoknađivanju manjka odgovornog faktora.
MATERIJALI I METODE
U ovom radu prikazati ćemo bolesnika sa hemofilijom kod kojeg je učinjena operacijsko liječenje
prostate.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Pacijent N. N. rođen je 1950.g., a primljen je prvi puta na Kliniku za urologiju u Rijeci zbog elektivnog
operacije adenoma prostate. U bolesnika sa dijagnozom hemofilije u preoperativnoj obradi učinjena je
šira hematološka i anesteziološka obrada i priprema. Indikacija za operativno liječenje bila je retencija
urina. Operativni zahvat je protekao uredno, ali je u postoperacijskom razdoblju došlo do kliničkog
značajnog krvarenja. Bolesnik je u nekoliko navrata reoperiran radi kontrole hemostaze odnoso
evakuacije ugrušaka te je dobio nadoknadu faktora VIII i transfuzije krvi. Nakon 15 dana hospitalizacije
došlo je do stabilizacije njegova stanja. Kako se radilo o bolesniku koji živi na otoku Mali Lošinj,
povezanost sa KBC-om je otežana te je liječenje bilo produženo i zbog njegove sigurnosti. U
hematoloških bolesnika se također može učiniti transureteralna resekcija prostate uz adekvatnu
prijeoperacijsku pripremu i najčešće produženi postoperativni tijek.

Page 101
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
100
RN O 42
SELF-REPORTED QUALITY OF LIFE IN HEMODIALYSIS PATIENTS AFTER L-
CARNITINE SUPPLEMENTATION
Marijana Iveković
Klinički bolnički centar Zagreb
INTRODUCTION
The dialysis-related carnitine deficiency is associated with malnutrition, inflammation and erythropoietin
resistant-anemia manifesting predominantly as generalized fatigabitily. Fatigue is one of the most
common symptoms in patients with end-stage renal disease (ESRD) with the prevalence ranging from
60-97%. It is multifactorial and oftenly presented as intradialytic hypotension, muscle cramps and
weakness. Furthermore, previous studies reported close correlation between self-reported appetite
ratings and outcome for patients undergoing dialysis. By acting jointly, fatique and anorexia eventually
lead to lower quality of life (QoL) and poor clinical outcome. The main aim of this prospective study was
to evaluate the effectiveness of intravenous L-carnitine in mitigating specific dialysis-related symptoms
MATERIALS AND METHODS
A total of fifty patients received 1 g L-carnitine intravenously after every HD session for 12 months.
Clinical data were obtained from the medical records and charts. Anthropometric measurements and
body composition analysis using bioimpedance spectroscopy were performed prior to HD session.
Malnutrition-Inflammation Score (MIS) was used as a scoring system representing the severity of
protein-energy wasting and an indicator of general functional capacity .
RESULTS AND CONCLUSION
Lean tissue index (LTI) decreased and fat tissue index (FTI) was gained what resulted in a reduction of
the LTI/FTI ratio. These changes were associated with improved hemodynamic stability, MIS and quality
of life, and were more pronounced in patients with better initial albumin levels. 46% of our patients self-
reported better quality of life, which was strongly associated with improved appetite and increased
functional capacity, a well-known predictors of outcome in patients undergoing HD. Furthermore, FTI
gaining led to lesser number of intradialytic hypotensive episodes. Conclusion: Our results demonstrate
that L-carnitine therapy can reduce consequences of post-dialysis syndrome in ESRD patients. Due to
its benefits and safety profile, L-carnitine therapy should be considered as one of the strategies for
improving nutritional status and overall outcomes in dialysis patients.

Page 102
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
101
RN O 43
POVEZANOST NEALKOHOLNE MASNE BOLESTI JETRE I KRONIČNE
BUBREŽNE BOLESTI
Marina Colić, Ivana Mikolašević
Klinički bolnički centar Rijeka
CILJ
Kronična bubrežna bolest (KBB) i njezine mnogobrojne komplikacije veliki su javnozdravstveni problem.
Prevalencija u općoj populaciji kreće se od 4.3% do 13% uz očekivani godišnji porast od 7%. Obzirom
da je KBB udružena sa značajnim morbiditetom, mortalitetom, ali i važnim ekonomskim opterećenjem,
brojna istraživanja su danas usmjerena pronalaženju mogućih preventivnih rizičnih čimbenika. Ta je
činjenica potakla nedavna istraživanja o povezanosti između KBB i nealkoholne masne bolesti jetre
(eng. nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) koja je najčešća kronična bolest jetre u razvijenim
zemljama.
MATERIJALI I METODE
Karakterizirana je povećanim nakupljanjem masti u jetri. U većini bolesnika, povezana je s metaboličkim
čimbenicima rizika kao što su pretilost, intolerancija glukoze ili dijabetes tipa 2, arterijska hipertenzija i
hiperlipidemija. Prema većini do sada provedenih istraživanja NAFLD povećava rizik razvoja KBB, te je
stupanj težine bolesti jetre proporcionalan stupnju težine bubrežnog oštećenja. Prema dostupnoj
literaturi još uvijek nije sasvim jasno je li NAFLD samo pokazatelj povećanog rizika za razvoj KBB ili je
aktivno uključen u patogenezu KBB.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Spoznavši veličinu tog ogromnog, nedovoljno prepoznatog javnozdravstvenog problema tim
medicinskih sestara Zavoda za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega Kliničkog bolničkog centra
Rijeka aktivno se uključio u osnivanje i rad Ambulante za nealkoholnu masnu bolest jetre. U ambulanti
se dva puta tjedno obavlja probir rizičnih osoba, odnosno bolesnika s jednom ili više komponenti
metaboličkog sindroma na danas najčešću kroničnu bolest jetre – nealkoholnu masnu bolest jetre.
Uređaj koji se koristi u detekciji je tranzijetni elastograf; Fibroscan®. Tim medicinskih sestara zadužen
je za organizacijski dio, uzimanje uzoraka krvi i urina za laboratorijsku analizu, mjerenje vitalnih funkcija,
antropometrijska mjerenja, elektrokardiografiju, primjenu uređaja za kontinuirano mjerenje arterijskog
tlaka, savjetovanje i evidenciju svih podataka. Osobe kod kojih je tijekom pregleda registrirana
nealkoholna masna bolest jetre ulaze u grupu za praćenje koja uključuje četiri dolazaka godišnje, uz
sestrinsko savjetovanje o prehrani i životnim navikama.

Page 103
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
102
RN O 44
BEZIGLENI PRIPOJ KOD CENTRALNOG VENSKOG KATETERA ZA
HEMODIJALIZU – ISKUSTVO MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA OŽB
POŽEGA
Ivica Brizar
Opća županijska bolnica Požega
CILJ
Prikazati prednosti beziglenog pripoja Q-Syte, koji se upotrebljava umjesto čepova na krakovima
centralnih venskih katetera (CVK), u sprečavanju pojavljivanja infekcije tunela katetera kod bolesnika
kojima je potrebna hemodijaliza kao oblik nadomještanja bubrežne funkcije.
MATERIJALI I METODE
Nasumičnim studjama je dokazano da bezigleni pripoj Q-Syte smanjuje rizik od pojave infekcija krvi
povezanih s intravenskom terapijom. Protok krvi kroz Q-Syte bezigleni pripoj iznosi i do 500 ml u minuti
bez povećane hemolize. Također je dokazano da nije došlo do prolaza mikroorganizama kroz bezigleni
pripoj i nakon više od 70 konekcija. U centru za hemodijalizu OŽB Požega Q-Syte bezigleni pripoj se
primjenjuje unazad godinu dana bez pojavnosti infekcije povezane s CVK-om. Osim što sprečava
pojavnost infekcija tunela katetera, omogućuje lakši rad medicinskim sestrama i tehničarima u radu s
CVK-om u smislu sprečavanja istjecanja krvi i ulaska zraka u krakove katetera, bolje zatvaranje krakova
CVK-a prilikom postavljanja antikoagulantne terapije.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Iz navedenog se može zaključiti kako sve veći broj bolesnika koji se liječe hemodijalizom kao postupkom
nadomještanja bubrežne funkcije ima centralni venski kateter kao krvožilni pristup. Uz svakodnevnu
procjenu, pravilnu njegu i higijenu centralnog venskog katetera, zatim uz primjenu beziglenog pripoja
još više se smanjuje mogućnost pojavnosti infekcija, a time i manji broj hospitalizacija što na kraju
rezultira i manjim brojem smrtnih ishoda kod bolesnika na hemodijalizi.

Page 104
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
103
RN O 45
PSIHOLOŠKI ASPEKTI BOLESNIKA NA DIJALIZI
Davorka Marinić, Tanja Trtanj
Opća bolnica "dr. Ivo Pedišić" Sisak
CILJ
Kronična bubrežna bolest ( KBB ) smatra se jednim od vodećih javno zdravstvenih problema u svijetu.
Bolesnici sa KBB predisponirani su za razvoj psihičkih problema zbog stresa uzrokovanog bolešću, niza
ograničenja, u prehrani, društvenom i obiteljskom životu. Prilagodba na dijalizu predstavlja dugotrajan
proces koji se odvija u nekoliko stadija: 1. Razdoblje "medenog mjeseca", 2. Razdoblje razočaranja i
obeshrabrenosti, 3. Razdoblje dugotrajne prilagodbe. Često se kod bolesnika liječenih dijalizom javljaju
psihološki problemi, depresija i anksioznost. Anksioznost (tjeskoba) je mentalno stanje pretjerane
tjeskobe i brige o svakodnevnim životnim događanjima bez očitih razloga za brigu. Kod KBB javlja se
kao odgovor na promijenjeno stanje zdravlja i promjenu načina života. Ponekad anksioznost u tolikoj
mjeri dominira nad osobom da počinje smetati u svakodnevnom funkcioniranju. Anksiozni poremećaji
imaju negativan utjecaj na kvalitetu života, radno i socijalno funkcioniranje. Na sličan način djeluje i
depresija koja je najčešći psihički poremećaj kod KBB. Svrstava se u grupu poremećaja raspoloženja.
Karakterizira ju manjak energije, interesa i zadovoljstva u svakodnevnim aktivnostima koje su prethodno
pričinjavale zadovoljstvo. Bolesnici se povlače u sebe, postaju asocijalni i negativno nastrojeni prema
okolini, uključujući članove obitelji, prijatelje i zdravstvene djelatnike koji su s njima svakodnevno u
kontaktu.
MATERIJALI I METODE
Medicinska sestra/tehničar ima važnu ulogu u životu dijaliznog bolesnika. Od velikog je značaja
razumijevanje njegovih promjena raspoloženja, često puta agresivnosti i uvreda. Treba pokušati
razumjeti bolesnikovo stanje i nastojati mu pomoći da prihvati dijalizu i preuzme aktivnu brigu o sebi.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Liječenje depresije, kao i drugih psihičkih problema mora postati standardni dio terapije kod dijaliznih
bolesnika zbog očuvanja stupnja kvalitete života i smanjenja stope mortaliteta sa ciljem što boljeg
razumijevanja bolesnika i njegovih često neizgovorenih problema.

Page 105
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
104
RN P 01
VACCINATION OF CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS AGAINST HBV
INFECTION
Bojana Kogovšek, Rozalka Mihelič, Robert Smerekar,
Rafael Ponikvar
Fresenius Medical Care, Nefrodial, Dragomer
INTRODUCTION
All chronic hemodialysis patients who were vaccinated between 2015 and May 2018 were evaluated for
subsequent production of anti- HBs antibodies (AB).
MATERIALS AND METHODS
All patients who were vaccinated with recombinant Fendrix 20 mcg vaccine, according to prescribed
scedule, at time 0, after 1, 2, 6 months, were evaluated for anti-HBs AB, 1 year post vaccination. Age
was considered as an important factor which could influence seroconversion.
RESULTS AND CONCLUSION
Out of 21 patients 17/21 (81%) were men, mean age was 73.6 years. All patients were negative for HBs
AG and anti-HBs AB ( 1000IU/l and 5/12 (42%) between 13 to 729 IU/l. Patients who developed antiHBs
AB >1000 IU/l were in average 58.5 years old and those with 13-729 IU/l anti-HBs AB were 71 years
old. Conclusions. Seroconversion in our chronic hemodialysis patients who were vaccinated with
Fendrix 20 mcg recombinant vaccine according to reccommended scedule was quite high. It was found
out that seroconversion was more efficient in younger patients.

Page 106
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
105
RN P 02
RETROSPEKTIVNI PREGLED UHRANJENOSTI BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
U RAZDOBLJU TRI GODINE
Snežana Ilikić, Andreja Furlan Jarec
Fresenius Medical Care, Nefrodial, Dragomer
CILJ
Kronično zdravljenje bolesti zatajenja bubrega na dijalizi vrlo je važno voditi računa o prehrani.
Pravilnom prehranom možemo utjecati na tijek bolesti, razvoj komplikacija i kvalitetu života bolesnika.
Bolesnici kojima je potrebna dodatna nutritivna podrška moraju biti brzo identificirani, a odgovarajuće
preporuke, kao i nutritivna podrška mora biti pravodobno osigurana.
MATERIJALI I METODE
U našem smo centru u razdoblju od tri godina (2015-2018) proučavali 40-57 bolesnika, od kojih smo
odabrali deset bolesnika stalno prisutnih na dijalizi. Ova grupa sastoji se od sedam muškaraca i tri žene,
prosječne starosti 69 godina. Zanimao nas je sustav tijela koristeći bioimpedancu (BCM), gdje smo
pratili promjene indeksa čvrstog tkiva (LTI) i indeks masnog tkiva (FTI). Uz to koristio nam je MIS
protokol (malnutrition-inflamation score) i laboratorijski markeri (serumski albumin, kreatinin, Kt/V).
Poslužili smo nutritivne oralne terapije od 1-2 doze dnevno (18,8 g bjelančevina i 500 kcal) sa dijetetskim
savjetovanjem tri mjesece, a zatim dodatna intervencija prema pogoršanju nutritivnog statusa.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Redovnim praćenjem bolesnika u nutritivnom statusu šest je bolesnika imalo povećan indeks LTI ( Lean
Tissue Index), a neaktivni zbog dodatnih bolesti tri bolesnika imalo je povećan FTI ( Fat Tissue Index)
koji navodno pomaže drugačijoj zalihi i dužem preživljavanju bolesnika sa kroničnim zatajenjem bubrega
na dijalizi. Jednom bolesniku zbog posebno niskog ITM (indeks tjelesne mase), nije se promijenio
nijedan indeks sustava tijela. Ovaj pregled pokazuje, da redovita i rana intervencija može spriječiti razvoj
kompleksnih poremećaja uhranjenosti. Ocjena uhranjenosti jest, bit će i dalje sastavni dio sestrinske
uloge. Medicinske sestre imaju profesionalnu dužnost, da razviju svoje znanje i vještine na ovom
području.

Page 107
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
106
RN P 03
PREVALENCE OF NATIVE AV FISTULA ANEURYSMS IN CHRONIC
HEMODIALYSIS PATIENTS
Robert Smerekar, Zoran Tica, Rozalka Mihelič, Rafael Ponikvar
Fresenius Medical Care, Nefrodial, Dragomer
INTRODUCTION
To present the prevalence of native arteriovenous (AV) fistula aneurysms in chronic hemodialysis (HD)
patients and its quality as vascular access for HD.
MATERIALS AND METHODS
All hemodialysis patients of the Center were included into the cross sectional survey, their demografic
data, type of vascular access and prevalence of AV fistula aneurysms were presented. Aneurysm was
defined as dilatation of AV fistula wall more than 2 cm in diameter.
RESULTS AND CONCLUSION
Out of totally 60 chronic HD patients 49/60 (65%) were men, mean age 71.6±10 years (range 41-91).
Vascular access was AV fistula or AV graft in 52/60 (88%) of patients and temporary or permanent HD
catheters in 8/60 (12%) of patients. Fourty five of 52 patients (86.5%) had native AV fistula and in 27/45
(60%) of patients aneurysmatic dylatation was observed. Number of aneurysms was from 1-6 in a
patient, they were fusiform or sausage – like shaped. Prevalence of aneurysms in the first year after
creation of AV fistula was 2/15 (13%), from 2-5 years 10/15 (66%), from 6-10 years 5/6 (83%) and
beyond 11 years 9/9 (100%). Conclusions. Prevalence of aneurysms is rising with HD vintage, having
been 100% after 11 years od HD. The probable cause for their appearance was genetics, eventual
proximal stenosis of central veins and multiple punctures to perform HD. Blood flow in our patients was
excellent, usually more than 300 ml/minute. No side efects were noticed, moreover, aneurysmatic AV
fistula was reliable vascular access which enabled all HD procedures, also hemodiafiltration which is
considered as one of the best dialysis procedures, however, with the need of high blood floow.

Page 108
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
107
S-T1
Transplantacija bubrega i rijetke bolesti
Tea Vukić (MEF Zagreb)
Nikolina Bašić Jukić (KBC Rebro)
CILJ
Cilj je određivanje pojavnosti rijetkih bolesti u populaciji bolesnika s transplantiranim bubregom i ishoda
transplantacije u toj skupini bolesnika. Istraživanjem želimo potaknuti svijest o važnosti otkrivanja rijetkih
bolesti obzirom na njihov utjecaj na poslijetransplantacijski tijek i potencijalno dostupno liječenje same
osnovne bolesti.
MATERIJALI I METODE
Ovo istraživanje kliničkih slučajeva je provedeno na Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju,
dijalizu i transplantaciju bubrega Kliničkog bolničkog centra Zagreb u kojem pokazujemo povezanost
između transplantacije bubrega i utjecaja rijetkih bolesti na period poslije transplantacije. U ovo
istraživanje je uključeno sedam bolesnika s rijetkim bolestima nakon transplantacije. Rijetke bolesti i
njihov utjecaj na bubreg koje se ovdje spominju su primarna hiperoksalurija tip I, Fabryjeva
bolest,atipični hemolitičko uremijski sindrom, tuberozna skleroza, Turnerov sindrom i Dandy-Walkerov
sindrom.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Četiri posto bolesnika liječenih nadomještajem bubrežne funkcije u Hrvatskoj ima idiopatsku kroničnu
bolest bubrega, a visoki udio se vodi pod dijagnozom kroničnog glomerulonefritisa bez biopsije,
dijabetičke nefropatije i nefroangioskleroze. Vjerojatno je da neki od ovih bolesnika imaju rijetke bolesti
koje nisu dijagnosticirane, a odgovorne su za bubrežno zatajenje u periodu nakon transplantacije.
Testovi probira na rijetke bolesti u predtransplantacijskom periodu bi poboljšali cjelokupni ishod
transplantacije kod ovih bolesnika. Ovo istraživanje naglašava važnost ranog otkrića rijetke bolesti,
liječenja i utjecaja te bolesti na posttransplantacijski period.

Page 109
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
108
S-T2
Povezanost izraženosti koštanog morfogenetskog proteina 7 (BMP-7) u vaskularnim
endotelnim stanicama epigastričnih krvnih žila sa razinom proteinurije kod bolesnika
s transplantiranim bubregom
Ana Rukavina (Klinički bolnički centar Zagreb)
Tvrtko Hudolin (Klinički bolnički centar Zagreb)
Željko Kaštelan (Klinički bolnički centar Zagreb)
Marijana Ćorić (Klinički bolnički centar Zagreb)
Vesna Furić-Čunko (Klinički bolnički centar Zagreb)
Marijana Gulin (Opća bolnica Šibenik)
Nikolina Bašić Jukić (Klinički bolnički centar Zagreb)
CILJ
Ispitati povezanost izraženosti BMP-7 u endotelu i mediji krvnih žila primatelja presatka sa ishodom
transplantacije nakon 5 godina, te podići svijest o ovom potencijalnom prediktoru ishoda transplantacije.
MATERIJALI I METODE
Istraživanje je provedeno na uzorku od 68 ispitanika od kojih 58 (85,3 %) transplantiranih, a 10 (14,7
%) ispitanika su bili kontrole. Određen je stupanj izraženosti BMP u uzorku epigastrične arterije uzetom
prilikom transplantacije. Ispitanici su praćeni u periodu od 5 godina, te su zabilježene nastale
komplikacije i ostali podaci nakon godinu dana i potom 5 godina poslije transplantacije. Nađena je
statistički značajna povezanost izraženosti BMP-7 i proteinurije 5 godina po transplantaciji bubrega
(p=0,05).
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U uzorku transplantiranih ispitanika, izraženost BMP-7 u endotelu krvnih žila primatelja bubrežnog
presatka je statistički značajno (p=0,05) povezana sa proteinurijom 5 godina poslije transplantacije.
Praćenjem tjelesne mase i BMI, otkriven je statistički značajan porast kroz pet godina poslije
transplantacije, a najčešća primarna dijagnoza bio je kronični glomerulonefritis. Nismo dokazali
statistički značajnu povezanost između izraženosti BMP-7 i preživljenja grafta/bolesnika, ali smo
dokazali njenu povezanost sa proteinurijom. Najčešća komplikacija jednu godinu poslije transplantacije
bila je leukopenija, dok je nakon pet godina najčešća bila hipertenzija poslije transplantacije. BMP-7 u
krvnim žilama primatelja, potencijalno je važan prediktor ishoda transplantacije bubrega, i mogućnosti
pojave proteinurije.

Page 110
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
109
S-T3
Tackling An Ubiquitous Threat In Kidney Transplant Patients
Jason Kirincich (University of Zagreb, School of Medicine)
Nikolina Basic-Jukic (University Hospital Centre Zagreb)
CILJ
Mycobacterium tuberculosis (MTB) is a difficult complication in the kidney transplant population. Solid
organ transplant recipients are 20-74 times more likely to become infected than their immunocompetent
counterparts. Infections occur most commonly via reactivation of a latent infection, but can also be due
to a relapse of a previously treated infection, nosocomial or rarely through donor-derived graft
transmission. The risk of latent infection reactivation can be estimated based on the prevalence of MTB
in the region, social and medical risk factors; Croatia boasts a low prevalence of 12 cases per 100,000
people. The disease often manifests with atypical symptomology due to the increased frequency of
extra-pulmonary and disseminated infections in the presence of an immunosuppressed patient.
Furthermore, the enfeebled immune system affects the sensitivity and specificity of routine diagnostic
tests, leading to delays in diagnosis and deterioration of a patient’s health. Treating MTB is challenging
due to multiple drug interactions, rifampin increases the turnover of mycophenolate mofetil while also
being a potent inducer of CYP3A4 enzymes which are responsible for metabolizing cyclosporine and
tacrolimus. The rate of graft rejection in the setting of a concurrent MTB infection is 18-29%, with 65%
of patients being diagnosed with chronic graft nephropathy. Herein, we describe our institution’s
experience treating MTB in kidney transplant recipients.
MATERIJALI I METODE
The presented data will consist of a series of patients that we have diagnosed and treated at our
institution with MTB.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Our poster presentation illustrates the difficulties in diagnosing and treating renal transplant patients
with a concurrent MTB infection, while simultaneously offering suggestions from our institution's
experience in dealing with many such cases.

Page 111
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
110
S-T4
Usporedba utjecaja Advagrafa i Envarsusa nakon transplantacije bubrega na profil
nuspojava i razinu mikofenolne kiseline u krvi
Branimir Krtalić (Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Nikolina Bašić-Jukić (KBC Zagreb)
CILJ
Takrolimus je kalcineurinski inhibitor čije je uključenje u imunosupresivni protokol nakon transplantacije
bubrega poboljšalo ishode u odnosu na ciklosporin, nekadašnji kalcineurinski inhibitor izbora. Unatoč
posljedičnom uklanjanju nuspojava ciklosporina, takrolimus ima vlastiti profil neželjenih učinaka poput
nefrotoksičnosti, neurotoksičnosti, povećanog rizika od posttransplantacijske šećerne bolesti i drugih.
Potencijalno smanjenje učestalosti nuspojava ostvaruje se strategijama smanjenja izloženosti
takrolimusu bez gubitka njegovih pozitivnih učinaka, a jedna od važnijih strategija je kombinacija s
imunosupresivima koji djeluju drugačijim mehanizmom od samog takrolimusa, npr. mikofenolna kiselina
koja inhibira inozin-monofosfat-dehidrogenazu. Osim toga, razvijene su i novije formulacije takrolimusa
tvorničkih imena Advagraf i Envarsus s drugačijim farmakokinetičkim profilima od originalne formulacije.
U oba slučaja radi se o formulaciji s produljenim otpuštanjem, ali Envarsus uz pomoć komercijalne
tehnologije MeltDose ima bolju bioraspoloživost zbog čega su potrebne manje doze i dolazi do manjih
fluktuacija u koncentraciji lijeka u organizmu. To bi teoretski moglo rezultirati pogodnijim profilom
nuspojava od Advagrafa.
MATERIJALI I METODE
U ovom istraživanju smo pratili 29 pacijenata KBC-a Zagreb koji su u protokolu nakon transplantacije
bubrega uz mikofenolnu kiselinu i kortikosteroide dobivali Envarsus, te 27 pacijenata KBC-a Zagreb koji
su uz mikofenolnu kiselinu i kortikosteroide dobivali Advagraf, s ciljem usporedbe profila nuspojava
između te dvije skupine pacijenata, kao i s ciljem usporedbe utjecaja Advagrafa i Envarsusa na
koncentraciju mikofenolne kiseline u krvi pacijenta. Ispitali smo pojavnost nuspojava i učinkovitost
liječenja.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Rezultati koje smo dobili ovim istraživanjem mogu ukazati na potencijalne razlike u nuspojavama
između dvije formulacije takrolimusa što u današnjoj literaturi nije dovoljno istraženo, kao i na moguću
potrebu prilagodbe doze mikofenolne kiseline u terapijskom protokolu u ovisnosti o tome dobiva li
pacijent Advagraf ili Envarsus.

Page 112
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
111
S-T5
Community Acquired Legionnaire’s Disease in a Kidney Transplant Patient
Armin Atic (University of Zagreb, School of Medicine)
Zrinka Sakic (University of Zagreb, School of Medicine)
Jason Kirincich (University of Zagreb, School of Medicine)
Nikolina Basic-Jukic (University Hospital Center Zagreb)
INTRODUCTION
Purpose of our case report is to emphasize the importance of adequate counseling for prevention of
exposure and raising awareness of the possibilities of infection among the high risk populations. This
paper also shows that due to variability of presentation, disease acquisition, possible non-reliability of
tests and the lack of adequate epidemiologic data, it can become particularly difficult to either confirm
or exclude a diagnosis of Legionnaire's disease.
MATERIALS AND METHODS
All the patient information and data used for this case report is from the hospital's patient records.
Additionally, we have researched and reviewed all the current publications on relevant topics and similar
studies from all major medical databases.
RESULTS AND CONCLUSION
While Legionnaire's disease is more commonly associated as a nosocomial infection due to pathogenic
organisms in a hospital’s water supply, this case serves as a reminder to consider the patient’s impaired
cellular immune function when approaching a diagnosis of community acquired pneumonia.
Furthermore, considering the significance of a timely diagnosis, knowledge of local epidemiology is of
crucial benefit in reducing the morbidity and mortality of Legionnaire's disease in kidney transplant
recipients.

Page 113
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
112
S-T6
Transplantacija potkovičastog bubrega
Petra Maričić (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
Alen Mančić (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
Dean Markić (Klinika za urologiju, KBC Rijeka)
CILJ
Uvod: Transplantacija bubrega je najefikasnija metoda liječenja terminalnog bubrežnog zatajenja.
Potražnja za organima je velika i daleko je veća od broja doniranih organa. Iz toga razloga se pokušava
povećati broj donora pa i onima organima koji se smatraju suboptimalnim. U ovom radu prikazujemo
transplantaciju bubrega korištenjem potkovičastog bubrega.
MATERIJALI I METODE
Prikaz slučaja: U dvoje pacijenata, starih 36 i 39 godina, zbog Fabrijeve bolesti odnosno zbog difuznog
mezangioproliferativnog glomerulonefritisa nastupilo je kronično bubrežno zatajenje te su svrstani na
listu čekanja kao kandidati za transplantaciju bubrega. Putem Eurotransplanta ponudio se prikladan
donor s prirođenom anatomskom anomalijom, potkovičastim bubregom. Prijeoperacijski bubrezi su
razdvojeni kako bi svaki imao svoju funkcionalnu neovisnost. Bubrezi su implantirani primateljima u
području ilijačne jame te su učinjene standardne vaskularne anastomoze na vanjske ilijačne krvne žile.
Učinjena je i ureterovezikalna anastomoza uz postavljanje double-J endoproteze. Operacije su trajale
155 odnosno 160 minuta. Bubrezi su odmah profunkcionirali. U jednog pacijenta ranih komplikacija nije
bilo, a drugi je pacijent zbog niže vrijednosti krvne slike dobio dvije doze filtriranih eritrocita. Oba
pacijenta otpuštena su 13. dana po transplantaciji. Kasne komplikacije se do sada nisu razvile. Oba
pacijenta i danas, 18 mjeseci nakon transplantacije, imaju normalne bubrežne nalaze.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Rasprava i zaključak: Potkovičasti bubreg može se presaditi u cjelosti jednom primatelju ili se bubreg
može razdvojiti i potom transplantirati dvama različitim primateljima, kao u ovom primjeru. Ovaj je način
mnogo složeniji, ali omogućuje liječenje dvoje pacijenata. Ovakve transplantacije rijetke su u svijetu, a
ovaj prikaz odgovara prvoj (i zasad jedinoj) ovakvoj transplantaciji u Hrvatskoj. Opisanom operacijom
značajno je poboljšana kvaliteta života za dvoje pacijenata.

Page 114
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
113
S-O1
Utjecaj ekstrakorporalne membranske oksigenacije na bubrežnu funkciju
Ivana Šanko (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
Leona Štromar (Medinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
Željko Župan (Klinički bolnički centar Rijeka)
CILJ
Ekstrakorporalna membranska oksigenacija (ECMO) modalitet je liječenja kritično bolesnih pacijenata
kojima je potrebna kardiopulmonalna podrška. Osnovna joj je zadaća izmjena kisika i ugljičnog dioksida
kod pacijenata s insuficijentnom funkcijom srca i pluća. Postoje dvije osnovne vrste ECMO uređaja –
venoarterijski (VA) i venovenski (VV). U pacijenata na ECMO potpori često se razvija akutno oštećenje
bubrega i posljedična potreba za nadomještanjem bubrežne funkcije. Cilj: Utvrditi učestalost potrebe za
nadomještanjem bubrežne funkcije (CVVHD) u pacijenata na ECMO potpori na jedinici intenzivnog
liječenja KBC-a Rijeka.
MATERIJALI I METODE
Materijali i metode: Retrospektivna studija provedena je na ukupno 73 pacijenta JIL-a KBC-a Rijeka, od
čega 54 muškarca i 19 žena, koji su primali ECMO potporu u periodu između 2015. i 2017. godine.
Medijan godina pacijenata je 64, pri čemu najmlađi pacijent ima 16, a najstariji 81 godinu. Promatrani
parametri uključivali su potrebu za bubrežnom zamjenskom terapijom, duljinu boravka na ECMO potpori
i preživljenje pacijenata za vrijeme trajanja ECMO potpore.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Rezultati i zaključak: Od ukupno 73 pacijenta na VA ECMO uređaju bilo je 63, a na VV 10 pacijenata.
Prosječno trajanje ECMO potpore bilo je 138h, pri čemu je medijan trajanja potpore 74h 30min; najkraći
boravak na ECMO potpori trajao je 35min, a najdulji 624h. Nadomještanje bubrežne funkcije zahtijevalo
je 15 pacijenata, što bubrežnu insuficijenciju čini komplikacijom u 20,54% slučajeva. Pritom je 12
pacijenata bilo na VA, a 3 pacijenta na VV ECMO potpori. Od ukupnog broja pacijenata preživjelo ih je
45, odnosno 70,69%. Pacijenti na CVVHD-u preživjeli su u 26,67% slučajeva, odnosno od 15 pacijenata
na CVVHD-u preživjelo ih je 4. Bubrežna insuficijencija pokazala se značajnom komplikacijom ECMO
potpore, s nižim preživljenjem u odnosu na pacijente kojima je bubrežna funkcija uredna. Točan
mehanizam nastanka bubrežnog zatajivanja u ovih pacijenata nije poznat. Najčešći su uzrok
kardiovaskularne komplikacije, koje su obično i razlog potrebe za ECMO potporom.

Page 115
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
114
S-O2
UČESTALOST I OSOBITOSTI REZISTENTNE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE MEĐU
BOLESNICIMA U NEFROLOŠKOJ AMBULANTI
Josipa Radić (Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Split)
Sara Milin (Medicinski fakultet u Splitu)
Ivana Novak (Medicinski fakultetu Splitu)
CILJ
Poznato je kako je rezistentna arterijska hipertenzija (RAH) povezana s visokim rizikom
kardiovaskularnih i bubrežnih oboljenja stoga je cilj istraživanja bio istražiti učestalost RAH u
hipertoničara koji se liječe u nefrološkoj ambulanti pri Zavodu za nefrologiju i dijalizu, KBC Split te ispitati
postoje li razlike u starosti, pokazateljima nutritivnog statusa i parametrima arterijskog tlaka (AT) te
bubrežne funkcije s obzirom na postojanje RAH.
MATERIJALI I METODE
U istraživanje je uključen 261 ispitanik, 137 (52,5%) muškaraca i 124 (47,5%) žene. Za svakog ispitanika
zabilježeni su podaci: dob, spol, tjelesna težina i visina, opseg struka i nadlaktice, postojanje arterijske
hipertenzije, vrsta i broj antihipertenzivnih lijekova. Također, određene su serumske vrijednosti ureje,
kreatinina i izračunata je razina glomerularne filtracije (GF) te indeks tjelesne mase (ITM). Za mjerenje
AT korišten je uređaj „Agedio B900“. Izmjeren je periferni (PSAT) i centralni sistolički AT (CSAT) te
periferni (PDAT) i centralni dijastolički (CDAT) AT. Izračunat je tlak pulsa (PP) te srednji AT (MAP) za
periferni i centralni AT.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
201 ispitanik je imao arterijsku hipertenziju, a 89 (44,3%) ispitanika RAH. Ispitanici s RAH bili su
statistički značajno stariji (63 (51-72,8) vs. 69 (60,5-74), P=0,004) te imali statistički značajno više
vrijednosti PSAT (140 (128,8 - 153,5) vs. 146 (133,3 - 161,5), P=0,04). Nadalje, imali su značajno veći
ITM (27,8 (24,2-30,5) vs. 29,4 (26,1-33), P=0,001) i opseg struka (101 (90,3-110) vs. 105 (98-115),
P=0,002). Također, bolesnici s RAH su imali statistički značajno nižu razinu GF (56,15 (37,35 - 87,4)
vs. 42,7 (27,6 - 69,4), P=<0,001) uz značajno više vrijednosti ureje (8,1 (5,2 - 10,5) vs. 10,4 (7,1 - 13,3)
P=0,001) i kreatinina (103 (74,25 - 142,25) vs. 136 (92,8 - 173,5), P=0,001). Rezultati istraživanja
upućuju na visoku učestalost RAH u navedenoj populaciji te na povezanost RAH sa pokazateljima
nutritivnog statusa i bubrežne funkcije.

Page 116
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
115
S-O3
UČESTALOST ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI MEĐU
BOLESNICIMA SA ŠEĆERNOM BOLESTI TIP 2
Josipa Radić (Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Split)
Ivana Novak (Medicinski fakultet u Splitu)
Sara Milin (Medicinski fakultetu Splitu)
CILJ
Šećerna bolest tipa 2 (ŠBT2) i arterijska hipertenzija (AH) su uobičajeni komorbiditeti i najčešći uzroci
zatajenja bubrežne funkcije. Cilj navedenog istraživanja bio je utvrditi učestalost AH, rezistentne AH
(RAH), koronarne bolesti te kronične bubrežne bolesti (KBB) u bolesnika sa ŠBT2 koji se javljaju u
nefrološku ambulantu.
MATERIJALI I METODE
U istraživanje je ukljućeno 106 ispitanika sa ŠBT2 starosti 69,5 (62 - 75) godina, 66 muškaraca i 40
žena. Za svakog ispitanika zabilježeni su podatci: dob, spol, postojanje AH, KBB te koronarne bolesti u
anamnezi. Također, prikupljeni su podatci o vrsti i broju antihipertenzivnih lijekova te određene
serumske vrijednosti ureje, kreatinina i izračunata glomerularna filtracija (GF). Izmjeren je periferni
(PSAT) i centralni sistolički AT (CSAT) te periferni (PDAT) i centralni dijastolički AT (CDAT).
REZULTAT I ZAKLJUČAK
103 (97,2%) ispitanika uzimala su antihipertenzivnu terapiju, a 61 (58,2%) ispitanik je uzimao tri ili više
lijekova od kojih je jedan diuretik. Nadalje, 62 (58,5%) ispitanika su imali postavljenu dijagnozu KBB,
dok je uvidom u laboratorijske nalaze 70 (66%) ispitanika imalo razinu GF < 60 ml/min. Među onim
ispitanicima koji nisu imali postavljenu dijagnozu KBB (N=44), 17 (41,5%) ispitanika je imalo GF <60
ml/min iako nisu imali ranije postavljenu dijagnozu KBB. Nadalje, 14 (13,2%) ispitanika je navelo
postojanje koronarne bolesti te je statistički značajno veća učestalost koronarne bolesti bila među onim
ispitanicima koji su imali postavljenu dijagnozu KBB (48 (53,3%) vs. 12 (85,7), p=0,03). Također, nađene
su i statistički značajne razlike u vrijednostima PDAT s obzirom na postojanje koronarne bolesti,
dijabetičari s koronarnom bolesti imali su statistički značajno niže vrijednosti PDAT (p=0.04). AH, RAH
i KBB su česti komorbiditeti u bolesnika sa ŠBT2. Značajan broj dijabetičara nije svjestan KBB koja je
poznati kardiovaskularni čimbenik rizika, stoga se nameće potreba probira na KBB u bolesnika sa ŠBT2.

Page 117
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
116
S-T7
Tumori štitnjače u bolesnika s transplantiranim bubregom
Marko Banić (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Alan Horvat (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Nikolina Bašić-Jukić (KBC Zagreb)
CILJ
Uspješna transplantacija bubrega zahtijeva primjenu imunosupresijske terapije kako bi se spriječilo
odbacivanje organa. Dugotrajna izloženost imunosupresiji povećava rizik razvoja zloćudnih tumora. Cilj
ovog istraživanja je odrediti pojavnost tumora štitnjače u populaciji bolesnika s transplantiranim
bubregom i usporediti je s pojavnosti tumora u općoj populaciji.
MATERIJALI I METODE
Istraživanjem je obuhvaćeno 1990 bolesnika kojima je od 1973. godine do lipnja 2018. godine učinjena
transplantacija bubrega u KBC Zagreb. Podaci su dobiveni iz bolničkih kartona i baze podataka Zavoda
za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju bubrega.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Tijekom promatranog razdoblja zabilježeno je 13 bolesnika kojima je dijagnosticiran zloćudni tumor
štitnjače. Dijagnoza je postavljena tijekom obrade paratireoidnih žlijezda u 7 bolesnika (u 3 bolesnika
prije transplantacije), dok je u 3 bolesnika dijagnoza postavljena tijekom obrade vaskulature vrata i
ramenog obruča. U svih 13 slučajeva radilo se o papilarnom karcinomu. Veličina tumora se kretala od
2x2 do 25x25 mm. Troje bolesnika je osim karcinoma štitnjače imalo i druge tumore, tumor mokraćnog
mjehura, urotelni karicinom uretera, karcinom bubrega i melanom. Deset bolesnika je liječeno totalnom
tireoidektomijom, od toga devet u kombinaciji s radijojodnom ablacijom, u jednog je primijenjena
lobektomija, a za dvoje podaci nisu poznati. Imunosupresija je modificirana u 7 bolesnika, pri čemu je
inhibitor kalcijneurina zamijenjen mTOR inhibitorom u 6 slučajeva. Jedan bolesnik izgubio je funkciju
presatka, dok se kod preostalih 12 bolesnika prati stabilna funkcija presađenog bubrega. Stopa
incidencije tumora štitnjače u općoj populaciji Republike Hrvatske u 2014. godini prema podacima
Zavoda za javno zdravstvo iznosila je 14.1/100000 stanovnika. Tumori štitnjače se u populaciji bolesnika
s transplantiranim bubregom najčešće nalaze tijekom dijagnostičke obrade paratireoidnih žlijezda.
Uskom suradnjom sa specijalistima nuklearne medicine i otorinolaringolozima možemo postići odlične
rezultate liječenja.

Page 118
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
117
S-T8
SUDBINA ARTERIJSKOVENSKIH FISTULA NAKON BUBREŽNOG PRESAĐIVANJA U
KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU OSIJEK
Anton Jurić (Medicinski fakultet Osijek)
Lada Zibar (Medicinski fakultet Osijek)
CILJ
Istražiti udio ispitanika u kojih je nakon bubrežnog presađivanja (transplantacije, TX) došlo do spontane
tromboze, planskog “zatvaranja” arterijskovenske fistule (AVF) (ligacije), udio preostalih u kojih je AVF
još uvijek funkcionalna te istražiti vrijeme nakon TX-a u kojemu je došlo do gubitka funkcije AVF-a.
MATERIJALI I METODE
Uključeno je svih 123 bolesnika (57,7 % muških, medijana dobi 58 godina, od 34 do 79) kojima je
bubrežni presadak transplantiran u Kliničkom bolničkom centru Osijek tijekom prvih 10 godina otkako
se u toj bolnici vrši bubrežni TX. Iz medicinskih zapisa preuzeti su podaci o funkciji AVF-a kao i
demografski podatci. Podaci su statistički obrađeni pomoću SPSS-a (inačica 17.0).
REZULTAT I ZAKLJUČAK
AVF neposredno prije TX-a imalo je 78 % bolesnika. Još uvijek funkcionira u 39,84 % svih ispitanika, 3
godine (medijan; interkvartilni raspon, IQR od 0 do 3) nakon TX-a. Tromboza AVF-a je nastupila u njih
17,89 %, a ligacija je izvedena u 20,33 % svih ispitanika. Najčešći razlog ligacije AVF-a u našem
istraživanju bio je srčano opterećenje (u 75 % ligacija), zatim aneurizmatična dilatacija AVF-a te otok
ruke. Vrijeme nakon TX-a do tromboze ili ligacije bilo je medijana 2 godine (IQR 0 – 3). Tromboza ili
ligacija bili su značajno češći u žena. Sudbina AVF-a nakon bubrežnog TX-a nije bila povezana s dobi
bolesnika. AVF nakon bubrežnog TX-a često postaje nefunkcionalna, nakon spontane tromboze ili
kirurške ligacije, a koja je najčešće indicirana zbog srčanog opterećenja.

Page 119
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
118
S-T9
Ishodi bubrežnog presađivanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Robert Rončević (Medicinski fakultet Osijek)
Lada Zibar (Medicinski fakultet Osijek)
Alen Rončević (Medicniski fakultet Osijek)
CILJ
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je rada bio istražiti jednogodišnje, petogodišnje i ukupno preživljenje presatka
do trenutka istraživanja, cenzorirano i necenzorirano za smrt primatelja s funkcionirajućim presatkom.
Također, cilj je bio istražiti jednogodišnje, petogodišnje i ukupno preživljenje primatelja presatka do
trenutka istraživanja te istražiti aktualnu funkciju presatka na temelju kreatininemije i glomerulske
filtracije (GF).
MATERIJALI I METODE
ISPITANICI I POSTUPCI: U istraživanje je bilo uključeno svih 123 ispitanika kojima je učinjeno bubrežno
presađivanje (TX, engl. transplantation) tijekom prvih 10 godina bubrežnog TX-a u Kliničkom bolničkom
centru Osijek (KBCO). Iz medicinskih zapisa prikupljeni su demografski i medicinski podatci, vremenski
podatci o dijalizi i TX-u, i kreatininemiji. Podatci su obrađeni statistički pomoću SPSS-a (inačica 16.0).
REZULTAT I ZAKLJUČAK
REZULTATI: Jednogodišnje preživljenje presatka necenzorirano za smrt s funkcionirajućim presatkom
bilo je 87,8 %, petogodišnje 82,9 %, a ukupno do trenutka istraživanja 78 %. Jednogodišnje preživljenje
presatka cenzorirano za smrt s funkcionirajućim presatkom bilo je 93,5 %, petogodišnje 89,3 %, a
ukupno do trenutka istraživanja 86,2 %. Jednogodišnje preživljenje primatelja bilo je 93,5 %,
petogodišnje 91,1 %, a ukupno do trenutka istraživanja 90,2 %. Prosječni GF, kao mjera funkcije
presatka, bio je 49,1 (20,1) ml/min, u skladu s podatcima objavljenima za stanovništvo drugih područja
u svijetu. ZAKLJUČAK: Preživljenja u bubrežnom TX-u u KBCO-u bila su slična europskim i drugim
objavljenima, jednogodišnja nešto kraća, a petogodišnja nešto dulja. Preživljenje cenzorirano za smrt
primatelja s funkcionirajućim presatkom prikazuje ishod boljim nego necenzorirano. O izboru ishoda
ovisi procjena uspješnosti bubrežnog presađivanja.

Page 120
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
119
S-T10
PATHOHISTOLOGIC FINDINGS IN KIDNEY BIOPSY SAMPLES OF PATIENTS WITH
TRANSPLANTED KIDNEY FROM UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE OSIJEK
Terezija Berlančić (Faculty of Medicine Osijek)
Lada Zibar (University Hospital Centre Osijek)
Danica Galešić Ljubanović (Clinical Hospital Dubrava)
Petar Šenjug (Clinical Hospital Dubrava)
INTRODUCTION
To examine indications and pathohistological findings (PF) of transplant kidney biopsies (KBs) in
patients from University Hospital Center Osijek (UHCO).
MATERIALS AND METHODS
All 78 per indication transplant KBs performed in UHCO from 2009 to 2017 were analyzed.
Pathohistological analysis was performed at Clinical Hospital Dubrava in Zagreb. Data were collected
from medical records and analyzed statistically in SPSS.
RESULTS AND CONCLUSION
Median age of patients was 49 years (minimum 27, maximum 78), 57 (73.1%) were males. Right iliac
region transplants were biopsied in 48 (61.5%) cases. Pathological cylindruria was present in 32 (41%)
patients, proteinuria in 59 (75.6%) and hematuria in 34 (43.6%). Median of serum creatinine
concentration was 270 μmol/L (minimum 70, maximum 1180 μmol/L). Median of glomerular filtration
rate was 19,2 mL/min (minimum 4,3, maximum 102,6 mL/min). The most common clinical indication for
KB was allotransplant failure, in 26 (34.2%), rejection in 17 (22.4%) and just the state after kidney
transplantation in 14 (18.4%) patients. The most common PFs were acute T cell mediated rejection, in
12 (15.8%), combined T cell and antibody mediated rejection in 12 (15.8%) and borderline changes,
acute tubular necrosis and BK virus nephropathy, every single one in 4 (5,3%), respectively. The most
common PF unrelated to allotransplant reaction was IgA nephropathy, in 4 (5.3%) patients. Acute
allotransplant failure was the most common clinical indication and acute rejection the most common PF
in transplant KB per indication.

Page 121
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
120
S-T11
Varijabilnost koncentracije imunosupresivnih lijekova u bolesnika s bubrežnim
presatkom
Darija Damjanović (Medicinski fakultet Osijek)
Alen Rončević (Medicinski fakultet Osijek)
Lada Zibar (Medicinski fakultet Osijek)
CILJ
Istražiti varijabilnost koncentracije imunosupresivnih (IS) lijekova u krvi tijekom jedne godine (2017.) u
bolesnika s bubrežnim presatkom u Kliničkom bolničkom centru Osijek (KBCO).
MATERIJALI I METODE
U istraživanje je uključeno 89 bolesnika (54 % muškaraca) s funkcionalnim bubrežnim presatkom,
transplantiranih u KBCO. Medijan dobi bolesnika bio je 58 godina, s interkvartilnim rasponom od 50 do
64 (IQR, od eng. interquartile range). Iz medicinskih zapisa prikupljeni su podaci o koncentraciji IS
lijekova u krvi i o kreatininemiji tijekom 2017. godine, a varijabilnost koncentracije izračunata je prema
formuli (standardna devijacija/aritmetička sredina) x 100. Podaci su obrađeni u SPSS-u (inačica 16.0,
SPSS Inc.,Chicago, IL, Sjedinjene Američke Države).
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Varijabilnost koncentracije takrolimusa (TAK) bila je 23,36 %, ciklosporina (CSA) 17,45 %, everolimusa
21,7 % i sirolimusa 31,29 %. Varijabilnost Prografa bila je 26,2 %, Advagrafa 18,6 % i Envarsusa 38,5
%. U trenutku istraživanja, TAK je primalo 57 % bolesnika, a CSA 30 % bolesnika. Od pripravaka TAK-
a, najviše bolesnika primalo je Advagraf (34 %). Medijan mjerenja koncentracije za TAK, CSA i
everolimus bio je 4 puta tijekom 2017. godine, a medijan mjerenja koncentracije za sirolimus bio je 5.
Medijan kreatininemije bio je 124,75 μmol/l, s varijabilnošću 7,51 %. Nije bilo korelacije između
varijabilnosti koncentracija IS lijekova i varijabilnosti kreatininemije.
Varijabilnost koncentracije svih mjerenih lijekova bila je velika. Najveću varijabilnost koncentracije lijeka
u naših bolesnika imao je sirolimus, a najmanju CSA. Envarsus je imao najveću varijabilnost među
pripravcima TAK-a, moguće zbog toga što je taj lijek u toj godini tek uveden. Broj mjerenja koncentracije
lijekova u krvi u KBCO vrlo je bio vrlo raznolik. Varijabilnost koncentracija IS lijekova nije korelirala s
varijabilnošću kreatininemije.

Page 122
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
121
S-T12
Eurotransplant senior program
Josipa Starčević (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
Aurelija Vukičević (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
Dean Markić (Klinika za urologiju, KBC Rijeka)
CILJ
Eurotransplant senior program (ESP) je uveden 01. siječnja 1999. godine. Radi se o transplantaciji
bubrega unutar posebne skupine pacijenata, tj. gdje su i donor i primatelj stariji od 65 godina. Hrvatska
kao članica Eurotransplanta je prihvatila taj program. Prikazat ćemo iskustva s ovim programom u
Kliničkom bolničkom centru Rijeka.
MATERIJALI I METODE
U ovom radu smo retrospektivno analizirali bolesnike u „KBC Rijeka“ koji su zadovoljili uvjete senior
programa, a transplantirani su u periodu od 1. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2017. godine.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U posljednjih 10 godina na Klinici za urologiju KBC Rijeka transplantirano je ukupno 260 bolesnika. U
sklopu ESP programa transplantirano je njih 24 (9,2%). Od ukupnog broja njih 10 (41,7%) je bilo
ženskog spola, a 14 (58,3%) muškog spola. Prosječna životna dob bolesnika u vrijeme transplantacije
je bila 69,4 godina (raspon 65 do 80 godina). Najčešći uzrok bubrežnog zatajenja bio je kronični
glomerulonefritis (11 bolesnika, 45,83%), nakon toga nefroangioskleroza (4 bolesnika, 16,67%),
diabetes mellitus (2 bolesnika, 8,3%) te ostali uzroci (7 bolesnika, 29,16%). Prosječno vrijeme operacije
bilo je 215,2 minute ( 140 -300 minuta), a hladne ishemije 15h i 38 minuta (9h i 30 minuta do 27 sati i
50 minuta). U troje (12,5%) bolesnika došlo je do komplikacija koje su zahtjevale transplantektomiju, u
4 (16.6%) bolesnika bila je prisutna odgođena funkcija presatka, a u 5 (20,83%) je došlo do pogoršanja
bubrežne funkcije transplantata tijekom praćenja. Do sada je umrlo 5 (20,83%) bolesnika. ESP je
program koji poboljšava preživljenje starijih bolesnika koji zahtijevaju nadomjesno liječenje bubrežne
funkcije. Broj komplikacija je veći nego u standardnoj populaciji, ali konačni rezultat transplantacije je
podjednak.

Page 123
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
122
S-T13
FUNKCIONALNOST ARTERIOVENSKE FISTULE NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA
Petra Remenarić (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)
Dina Rajović (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)
Dean Markić (Klinički bolnički centar Rijeka)
CILJ
Arteriovenska fistula (AVF) kao kirurški formiran vaskularni pristup za hemodijalizu smatra se, zbog
svoje sigurnosti i dugotrajnosti, zlatnim standardom dijalitičkog liječenja. Cilj ovoga rada bio je istražiti
što se događa sa AV fistulom nakon transplantacije bubrega, odnosno duljinu trajanja fistule nakon
transplantacije te najučestalije razloge njezine afunkcionalnosti.
MATERIJALI I METODE
U ovu retrospektivnu studiju ušlo je 88 pacijenata kojima je transplantiran bubreg u razdoblju od
01.01.2014. do 31.12.2016. godine na Klinici za urologiju KBC-a Rijeka. Od ukupnog broja pacijenata
analizirali smo ukupno 49 pacijenata koji su za vaskularni pristup imali AVF. Ostali pacijenti nisu ušli u
analizu jer su bili na peritonejskoj dijalizi (28 bolesnika), hemodijalizi putem centralnog venskog katetera
(7 bolesnika), učinjena im je transplantektomija unutar mjesec dana po transplantaciji (2 bolesnika) ili
se radilo o preemptivnoj transplantaciji (2 bolesnika).
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Ukupno 49/88 (55,7%) bolesnika imalo je AVF prije uspješne transplantacije bubrega. Dvanaest mjeseci
po transplantaciji AVF je bila funkcionalna u 37 (75,5%) bolesnika. Razlozi nefunkcionalnosti unutar
prve godine po transplantaciji bili su: spontana tromboza (9 bolesnika-18,3%) te smrtni ishod s
funkcionirajućom AVF (3 bolesnika-6,1%). Tijekom daljnjeg praćenja u 4 (8,2%) bolesnika AVF je
kirurški zatvorena. Najčešći komorbiditeti u pacijenata sa nefunkcionalnom fistulom bili su arterijska
hipertenzija i šećerna bolest. Nakon uspješne transplantacije bubrega većina naših bolesnika imala je
funkcionalnu AVF. Pacijenti s nefunkcionirajućom AVF imali su pridružene komorbiditete koji mogu
dovesti do komplikacija sa AV fistulom: spontane tromboze fistule ili volumnog opterećenja srca što je
u nekih bolesnika zahtijevalo njezino kirurško zatvaranje.

Page 124
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
123
S-T14
Endemska nefropatija i transplantacija bubrega
Lidija Pleš (Medicinski fakultet Rijeka)
Monika Posavac (Medicinski fakultet Rijeka)
Dean Markić (Klinički bolnički centar Rijeka)
CILJ
Endemska nefropatija je kronična tubulointersticijska bolest bubrega uzrokovana aristolohičnom
kiselinom. Javlja se kod seoskih stanovnika endemskih područja u dolinama velikih pritoka Dunava na
jugoistoku Europe uključujući i Hrvatsku. Kod oboljelih je uočena povećana incidencija kronične
bubrežne bolesti i karcinoma prijelaznog epitela gornjeg mokraćnog sustava. Ovim radom želimo
prikazati iskustva s transplantiranim bolesnicima oboljelima od kronične bubrežne bolesti uzrokovane
endemskom nefropatijom.
MATERIJALI I METODE
Retrospektivno smo analizirali bolesnike s endemskom nefropatijom koji su transplantirani u KBC Rijeka
u razdoblju od 2003.-2017. godine. Nakon transplantacije praćeno je preživljavanje grafta i bolesnika te
pojava ranih i kasnih postoperativnih komplikacija.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U promatranom razdoblju transplantirano je ukupno 344 bolesnika, od toga 4 (1,2%) s endemskom
nefropatijom. Dvoje (50%) bolesnika je bilo ženskog spola, a dvoje (50%) muškog spola. Prosječno
vrijeme operacije bilo je 223,3 minute (raspon 180 - 285 minuta), a prosječno trajanje hladne ishemije
16h i 10 minuta (raspon 14h i 30 minuta - 18 sati). Dvoje pacijenata imalo je akutnu tubularnu nekrozu
u ranom postoperativnom tijeku. Kod jedne bolesnice je postoperativno otkriven tumor mokraćnoga
mjehura, oba uretera i pijelona (panurotelijalna bolest) te je učinjena obostrana nefroureterektomija. Niti
kod jednog pacijenta nije došlo do značajnijeg pogoršanja bubrežne funkcije transplantata tijekom
praćenja. Do sada je umrlo 3 (75%) bolesnika, svi uz funkcionirajući graft. Bolesnici su umrli 8 godina
(srčano zatajenje), 4 godine (perforacija divertikula kolona) i 3 godine (metastatska panurotelijalna
bolest) po transplantaciji. Endemska nefropatija može rezultirati kroničnim bubrežnim zatajenjem te je
tada transplantacija bubrega metoda izbora u takvih bolesnika. S obzirom da je u ovih bolesnika tumor
urotela daleko češći nego u opće populacije neophodno je takve bolesnike redovito i doživotno pratiti.

Page 125
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
124
S-O4
Kronična bubrežna bolest nakon akutnog bubrežnog oštećenja
Lori Srdoč (Medicinski fakultet u Rijeci)
Igor Rubinić (Medicinski fakultet u Rijeci)
Ivan Bubić (Medicinski fakultet u Rijeci)
Bosiljka Devčić (KBC Rijeka)
Sanjin Rački (Medicinski fakultet u Rijeci)
Ita Jelić Pranjić (Medicinski fakultet u Rijeci)
CILJ
Razvoj akutnog bubrežnog oštećenja (ABO) koje zahtijeva nadomjesno bubrežno liječenje (NBL) kod
hospitaliziranih bolesnika povećava rizik smrtnosti za više od 50%. Preživjeli bolesnici su pod
povećanim rizikom dugoročnih ne-bubrežnih i bubrežnih komplikacija. Ovim istraživanjem željeli smo
utvrditi razvoj KBB-a kod bolesnika liječenih NBL-om u KBC-u Rijeka kroz period praćenja od dvije
godine.
MATERIJALI I METODE
Naše istraživanje obuhvatilo je 429 bolesnika (299 muškaraca i 130 žena) koji su u razdoblju od siječnja
2013. godine do lipnja 2016. godine zbog ABO-a liječeni metodama NBL-a u KBC-u Rijeka. Prosječna
dob bila je 66,61 ± 16,26 godinu. Metodom CVVH liječen je 31 bolesnik, CVVHD 295 bolesnika,
CVVHDF 99 bolesnika te HD 4 bolesnika. Indikacija za započinjanje je u 57 % bolesnika bila sepsa, u
31,7 % akutizacija kroničnog srčanog zatajivanja, a u 11,3 % kardiokirurški zahvat. Prosječna vrijednost
serumskog kreatinina prije hospitalizacije u ovih je bolesnika bila 101 ± 39,12 µmol/L.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Ukupno 270 bolesnika je preminulo tijekom hospitalizacije, preživjelo je 159 bolesnika. Prosječna
vrijednost serumskog kreatinina pri otpustu je iznosila 143,82 ± 45,96 µmol/L. Mjesec dana po otpustu
prosječna vrijednost serumskog kreatinina je iznosila 177,38 ± 110,36 µmol/L, nakon 3 mjeseca 122,29
± 64,26 µmol/L, nakon 6 mjeseci 126,63 ± 54,27 µmol/L, nakon godine dana 142,25 ± 133,02 µmol/L,
nakon dvije godine 116,40 ± 39,57 µmol/L. U periodu praćenja niti jedan bolesnik nije razvio završni
stupanj KBB-a niti je imao ponovnu epizodu ABO-a. Od navedenih bolesnika svega 32 bolesnika su
upućena na kontrolu nefrologa mjesec dana po otpustu, 21 nakon tri mjeseca, 7 nakon 6 mjeseci, 19
nakon godinu dana i 14 nakon dvije godine. Naše istraživanje je pokazalo kako je u bolesnika koji su
preživjeli epizodu ABO-a zaostalo bubrežno oštećenje s prosječnim vrijednostima serumskog kreatinina
višim od onih prije epizode ABO-a. Većina bolesnika nije upućivana na redovite kontrole nefrologa.

Page 126
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
125
S-O5
PROBIR NA FABRYJEVU BOLEST U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM
BOLESTI U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU RIJEKA
Nikolina Bratović (Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet)
Ema Ahel (Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet)
Marta Šrajbek (Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet)
Jelena Šimić (Klinički bolnički centar Rijeka)
Božidar Vujičić (Klinički bolnički centar Rijeka)
CILJ
Fabryjeva bolest je X-vezana nasljedna lizosomska bolest nakupljanja u kojoj zbog snižene razine
enzima α-galaktozidaze A dolazi do višestrukog oštećenja različitih organa. Cilj ovoga rada je utvrditi
učestalost Fabryjeve bolesti u bolesnika liječenih nadomještanjem bubrežne funkcije i predijaliznih
bolesnika u KBC Rijeka.
MATERIJALI I METODE
U istraživanje su uključeni pacijenti s kroničnom bubrežnom bolesti liječeni postupcima hemodijalize,
peritonejske dijalize, bolesnici s bubrežnim presatkom te bolesnici s glomerularnom filtracijom manjom
od 30 mL/min/1,73 m2 (stadij G4 i G5 kronične bubrežne bolesti). Kod muškaraca probir je učinjen
određivanjem razine enzima α-galaktozidaze A, dok je pacijenticama pored aktivnosti enzima
određivana i razina lizosomskog globotriaozilsfingozina (Lyso-Gb3, referentni raspon 0,0-3,5 ng/mL). U
osoba s razinom α-galaktozidaze A manjom od 1,2 µmol/L/h učinjeno je i genetsko testiranje.
Istraživanje je započelo 21. lipnja 2018. te je još u tijeku.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
U probir je do 15. kolovoza 2018. uključeno 134 muških i 85 ženskih pacijenata u dobi od 30 do 93
godine. Srednja vrijednost enzima α-galaktozidaze A u muškaraca bila je 3,5 µmol/L/h, dok je u žena
iznosila 3,2 µmol/L/h. Dva su muška pacijenta imala sniženu vrijednost enzima (1 µmol/L/h, odnosno
1,1 µmol/L/h), kod jednog pacijenta nije detektirana patološka mutacija, dok je za drugog genetsko
ispitivanje u izradi. Nisu zabilježena patološka odstupanja u vrijednostima LysoGb3, uz srednju
vrijednost od 1,6 ng/mL. Istraživanje trenutno nije potvrdilo postojanje patološke mutacije za Fabryjevu
bolest u populaciji preterminalnih i terminalnih bubrežnih bolesnika u našem centru, što je u skladu s
dosadašnjim spoznajama koje je svrstavaju u skupinu rijetkih bolesti. No, obzirom na dostupnost
dijagnostičkih postupaka kao i liječenja, potrebno je uzeti ju u obzir prilikom diferenciranja uzroka
kroničnog zatajivanja bubrežne funkcije.

Page 127
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
126
S-D1
Utjecaj terapijskih vježbi i elektromišićne stimulacije (ES) na efikasnost dijalize (Kt/V)
u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi
Karla Kovačević (KBC Sestre milosrdnice)
Karmela Altabas (KBC Sestre milosrdnice)
Simeon Grazio (KBC Sestre milosrdnice)
Siniša Šefer (KBC Sestre milosrdnice)
Petra Kovačević (KBC Sestre milosrdnice)
CILJ
Istraživanja su potvrdila pozitivan učinak intradijalitičkog vježbanja na efikasnost dijalize (klirensa ureje,
Kt/V). Budući da je dokazano da elektromišićna stimulacija (ES) ubrzava vensku cirkulaciju donjih
ekstremiteta, primjena ES-a na donjim ekstremitetima tijekom dijalize mogla bi doprinjeti povećanju
efikasnosti dijalize, tj. u kraćem periodu odstraniti otpadne produkte iz cirkulacije.
MATERIJALI I METODE
U istraživanju sudjeluje 35 odraslih bolesnika oba spola u dobi od 41 do 89 godina koji su na kroničnom
programu hemodijalize u Zavodu za nefrologiju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog
centra Sestre milosrdnice. Nakon potpisivanja informiranog pristanka bolesnici su praćeni mjesec dana,
tijekom kojeg je praćena, bez intervencije, efikasnost dijalize. Nakon toga započet je program terapijskih
vježbi i elektrostimulacije (ES) m.kvadricepsa tijekom procesa hemodijalize, 3 puta tjedno, pod
nadzorom fizioterapeuta u trajanju od 3 mjeseca.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
25 bolesnika je završilo ispitivanje (12 žena u dobi od 41- 89 godina; 13 muškaraca u dobi od 59-80
godina). Najčešći razlozi prekidanja programa su bili transplantacija bubrega, neka druga unaprijed
dogovorena operacija ili opći umor. Jedna bolesnica je, nažalost, preminula uslijed komplikacija
terminalne faze maligne diseminirane bolesti. Nismo našli statistički značajne razlike između URR prije
početka vježbanja i URR tijekom hemodijalize uz vježbe i elektrostimualaciju (p=0.477433), (T test).
Kada se učinila Spearmanova analiza korelacije za promjene doze dijalize mjerene redukcijom ureje i
promjena u STS testu prije i uz vježbe donjih ekstremiteta i elektrostimulacije dobivena je statistički
značajna razlika (P=0.00329). Ovim istraživanjem se ustanovilo da, premda male, promjene u URR
koreliraju s promjenama u funkcionalnoj sposobnosti donjih ekstremiteta kod bolesnika na kroničnoj
hemodijalizi.

Page 128
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
127
S-T15
Usporedna studija između takrolimusa u dvije doze (Prograf®
) i kasne konverzije s
Prografa
®
na jednodozni tacrolimus (Advagraf
®) kod stabilnih bolesnika s bubrežnim
presatkom
Ivana Crnojević (Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet), Vedran Blažina (Sveučilište u Rijeci,
Medicinski fakultet), Tea Vrdoljak Margeta (Klinički bolnički centar Rijeka), Lidija Orlić (Klinički
bolnički centar Rijeka), Ivan Bubić (Klinički bolnički centar Rijeka), Sanjin Rački (Klinički bolnički
centar Rijeka), Bosiljka Devčić (Klinički bolnički centar Rijeka)
CILJ
Kalcineurinski inhibitori čine temelj imunosupresivne terapije, a posljednjih desetljeća među njima je
vodeći takrolimus. Cilj rada bio je usporediti učinkovitost i sigurnost kasne konverzije s takrolimusa u
dvije doze (Prografa
®
) u takrolimus u jednoj dozi (Advagraf
®
) te usporediti dvije skupine bolesnika.
MATERIJALI I METODE
Ova retrospektivna studija uključivala je 43 (m = 31, ž = 12) bolesnika sa stabilnom funkcijom bubrežnog
transplantata. Prvu skupinu činili su (N=22) bolesnici koji su u imunosupresivnoj terapiji imali takrolimus
u dvije doze (Prograf
®), a drugu skupinu (N=21) bolesnici koji su bili u skupini u kojoj je učinjena
konverzija s takrolimusa u dvije dnevne doze u takrolimus u jednoj dozi (Prograf
®
/ u Advagraf
®
). Svi
bolesnici su bili praćeni kroz godinu dana. Imunosupresivni protokol se sastojao od indukcijske terapije
(basiliximab) i standardnog trojnog imunosupresivnog protokola (mikofenolat mofetil, takrolimus i
kortikosterodi). Između skupina nije bilo signifikantno statističkih značajnih razlika u dobi bolesnika,
spolu, vremenu provedenom na kroničnoj dijalizi prije transplantacije. Isključni kriterij bila je akutna kriza
odbacivanja.
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Serumske vrijednosti kreatinina u prvoj skupini (Prograf
®) su bile na početku 112 ± 24 µmol/L, nakon 1
mjeseca 110 ± 25 µmol/L, nakon 3 mjeseca 117± 32 µmol/L, nakon 6 mjeseci 123 ± 39 µmol/L i nakon
12 mjeseci 121 ± 39 µmol/L( P=0,1). U drugoj skupini (Advagraf®) serumske vrijednosti kreatinina su
bile na početku 129 ± 31µmol/L , nakon 1 mjeseca 130 ± 32 µmol/L, nakon 3 mjeseca 131 ±32 µmol/L,
nakon 6 mjeseci 127 ± 40 µmol/L i nakon 12 mjeseci 123 ± 29 µmol/L. Srednje vrijednosti kreatinina u
serumu u ovoj skupini bile su značajno manje u prvom mjesecu i dvanaestom mjesecu nakon konverzije
(p <0,05). Serumske koncentracije takrolimusa u prvoj skupini bile su na početku 11,5 ± 17,5 µg/ml,
nakon 1 mjeseca 7,6 ± 2,9 µg/ml, nakon 3 mjeseca 6,8 ± 2,4 µg/ml, nakon 6 mjeseci 8,6 ± 7,5 µg/ml i
nakon 12 mjeseci 6,8 ± 2,5 µg/ml. Serumske vrijednosti koncentracije takrolimusa u drugoj skupine bile
su na početku 8,0 ± 3,7 µg/ml, nakon 1 mjeseca 6,7 ± 2,3 µg/ml, nakon 3 mjeseca 6,2 ± 1,9 µg/ml,
nakon 6 mjeseci 6,8 ± 1,7 µg/ml, nakon 12 mjeseci 6,1 ± 1,8 µg/ml i značajno manje u prvom i
dvanaestom mjesecu nakon konverzije ( P<0,05). Doza takrolimusa dvanaest mjeseci nakon početka
praćenja bila je značajno niža u Prograf®® skupini dok u skupini koja je konvertirana nema značajne
razlike. Iz analiziranih rezultata možemo zaključiti da je u grupi nakon konverzije u Advagraf®
došlo do
značajnog smanjenja serumskih vrijednosti kreatinina. Također, pokazala je značajnu razliku između
serumskih koncentracija takrolimusa.

Page 129
Knjiga sažetaka - 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, Opatija, Hrvatska 11-14. listopada 2018.
Abstract book - 7th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy, DiaTransplant 2018, Opatija, Croatia, October 11-14, 2018
© 2018 DiaTransplant. All rights reserved.
128
S-D2
Srčano žilne bolesti, kronična upala i serumska razina N-terminalnog pro-B-tip natriuretskog
peptida te bioimpendancijska procjena viška tjelesne vode u bolesnika liječenih
hemodijalizom
Marin Šamija (Medicinski fakultet Osijek)
Toni Barbić (Medicinski fakultet Osijek)
Dominik Šimatić (Medicinski fakultet Osijek)
Kristina Kralik (Katedra za medicinsku statistiku i informatiku Medicinskog fakulteta u Osijeku)
Jerko Barbić (Zavod za nefrologiju KBC Osijek i Katedra za patofiziologiju Medicinskog fakulteta u
Osijeku)
CILJ
Ispitati povezanost između serumske razine NT-proBNP i upalnog indeksa mjerenog omjerom CRP i
serumskog albumina (Glasgow prognostički indeks-, skraćeno GPI) te bioimpendancijske procjene
viška tjelesne vode u bolesnika liječenih hemodijalizom.
MATERIJALI I METODE
U istraživanje je uključen 31 ispitanik, podijeljen u dvije skupine, skupina sa dokazanom bolesti srca
(n=9) i bez dokazane bolesti srca (n=22). Ispitanicima je učinjena bioimpendancijska spektroskopija i
određena serumska razina NT-proBNP. Izračunata je šestomjesečna prosječna razina CRP i albumina.
Na temelju razine CRP i albumina izračunat je GPI koji može biti 0,1 ili 2 (indeks 0: CRP ≤ 10 mg/L i
albumin ≥ 35 g/L , 1 : CRP ˃ 10 mg/L i albumin ≥ 35 g/L ili CRP ≤ 10 i albumin ˂ 35, 2: CRP ˃ 10 mg/L
i albumin ˂ 35 g/L).
REZULTAT I ZAKLJUČAK
Medijan dobi ispitanika je 68 (IQR 59-76) godina, 17 (55%) muškaraca i 14 (45%) žena. Ispitanici u
skupini s dokazanom bolesti srca starije su životne dobi (75(IQR 68,5-80,5); p=0,02), imaju više
prosječne vrijednosti CRP-a (11,95 mg/L (IQR 7,8-66,9); p=0,009), nižu vrijednost serumskih albumina
(33,4 g/L (IQR 30,1-33,5); p=0,004) te viši GPI (1(IQR 1-2);p=0,007). U svih bolesnika NTproBNP je u
korelaciji s GPI (ρ=0,388; p=0,03) i s bioimpendancijski izmjerenim viškom tjelesne vode (OH)
(ρ=0,540,p=0,004). Pozitivna korelacija NTproBNP s GPI (ρ=0,749;p=0,002) i sa OH (ρ=0,971;p=0,001)
izraženija je u srčanih bolesnika. OH je u korelaciji je s GPI u svih ispitanika (ρ=0,540, p=0,004).
Pozitivna korelacija OH s GPI izraženija je u srčanih bolesnika (ρ=0,822, p=0,007). NTproBNP je
povezan s volumnim opterećenjem, srčano-žilnim bolestima ali i s kroničnom upalom u bolesnika
liječenih hemodijalizom. Kronična upala je povezana s viškom tjelesne vode.