Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 938333

Utjecaj solvatacije na kompleksiranje kationa alkalijskih metala s ketonskim derivatom kaliks[4]arena


Cvetnić, Marija; Nikšić-Franjić, Ivana; Leko, Katarina; Cindro, Nikola; Pičuljan, Katarina; Borilović, Ivana; Frkanec, Leo; Požar, Josip; Tomišić, Vladislav
Utjecaj solvatacije na kompleksiranje kationa alkalijskih metala s ketonskim derivatom kaliks[4]arena // Simpozij studenata kemičara
Zagreb, 2017. str. 20-20 (predavanje, nije recenziran, sažetak, ostalo)


Naslov
Utjecaj solvatacije na kompleksiranje kationa alkalijskih metala s ketonskim derivatom kaliks[4]arena
(Solvation Effect on Complexation of Alkali Metal Cations by a Calix[4]arene Ketone Derivative)

Autori
Cvetnić, Marija ; Nikšić-Franjić, Ivana ; Leko, Katarina ; Cindro, Nikola ; Pičuljan, Katarina ; Borilović, Ivana ; Frkanec, Leo ; Požar, Josip ; Tomišić, Vladislav

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, ostalo

Skup
Simpozij studenata kemičara

Mjesto i datum
Zagreb, 28. listopada 2017

Vrsta sudjelovanja
Predavanje

Vrsta recenzije
Nije recenziran

Ključne riječi
Kaliks[4]areni, alkalijski kationi, utjecaj otapala
(Calix[4]arene ketone derivative, solvation effect, alkali metal cation complexation)

Sažetak
Kaliksareni su makrociklički oligomerni spojevi sastavljeni od četiriju ili više fenolnih podjedinica povezanih metilenskim skupinama u ortho-položaju fenola. Raznolikost kaliksarenskih derivata posljedica je varijabilnog broja fenolnih podjedinica makrocikala te mogućnosti funkcionalizacije na gornjem i donjem kaliksarenskom obodu. Cilj ovoga rada bio je istražiti utjecaj otapala na kompleksiranje kationa alkalijskih metala (M+) ketonskim derivatom kaliks[4]arena (L). Mikrokalorimetrijskim i spektrofotometrijskim titracijama određene su konstante stabilnosti kompleksa ML+ u navedenim otapalima te je potvrđena entalpijska kontrola procesa kompleksiranja.1 Kompleksiranje Na+ s L uočeno je u svim ispitivanim otapalima, dok je kompleksiranje ostalih alkalijskih kationa opaženo samo u metanolu i acetonitrilu. Spektrofotometrijskim, mikrokalorimetrijskim i 1H-NMR titracijama ispitana je inkluzija molekula otapala u hidrofobnu šupljinu kompleksa NaL+ kao potencijalni dodatni pokretač nastanka kompleksa ML+. Uočen je slabi afinitet kaliksarenske hidrofobne šupljine prema metanolu i N-metilformamidu te nešto jači afinitet za vezanje acetonitrila. Primjena izotermne mikrokalorimetrije u istraživanju formiranja kompleksâ ML+, istraživanje temperaturne ovisnosti topljivosti liganda L u ispitivanim otapalima i poznavanje standardnih termodinamičkih funkcija tranfera kationa alkalijskih metala omogućili su konstruiranje termodinamičkih ciklusa iz kojih slijedi detaljna termodinamička interpretacija različitih utjecaja ispitivanih otapala na stabilnost kompleksa ML+. Različiti solvatacijski utjecaji na formiranje kompleksa mogu se za većinu promatranih otapala objasniti uzimajući u obzir samo solvataciju kationa i kompleksa, dok u slučaju acetonitrila važnu ulogu ima i inkluzija molekule otapala u kaliksarensku hidrofobnu šupljinu.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
KemijaPOVEZANOST RADA