Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 915504

ZNAČAJNOST KONCENTRACIJE NEUROZINA I KLASTERINA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOSTICI DEMENCIJA


Dukić, Lora
ZNAČAJNOST KONCENTRACIJE NEUROZINA I KLASTERINA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOSTICI DEMENCIJA 2016., doktorska disertacija, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb


Naslov
ZNAČAJNOST KONCENTRACIJE NEUROZINA I KLASTERINA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOSTICI DEMENCIJA
(SIGNIFICANCE OF NEUROSIN AND CLUSTERIN CONCENTRATION IN DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF DEMENTIA)

Autori
Dukić, Lora

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
14.12

Godina
2016

Stranica
88

Mentor
Šimundić, Ana-Maria

Ključne riječi
Neurozin/humani kalikrein 6/klasterin/adiponektin/interleukin-6/demencija
(Neurosin/human kallikrein 6/clusterin/adiponectin/interleukin-6/dementia)

Sažetak
Alzheimerova bolest (engl. Alzheimer's disease, AD) je najčešća demencija karakterizirana stvaranjem plakova i neurofibrilarnih spletova. Vaskularna demencija (VAD) je druga najučestalija vrsta demencije i nastaje uslijed ishemijskih, hipoperfuzijskih ili hemoragičnih moždanih lezija. Ciljevi ovog rada su: ispitati diferencijalno dijagnostičko značenje određivanja serumske koncentracije neurozina (humanog kalikreina 6, KLK6), klasterina (CLU) i adiponektina (ADPN), te upalnog biljega interleukina-6 (IL-6) u razlikovanju AD i VAD ; procijeniti značenje ispitivanih biljega u razlikovanju kognitivno zdravih ispitanika iste dobi od oboljelih od demencije i onih ispitanika iste dobi koji imaju blagi kognitivni poremećaj u odnosu na one s dijagnozom AD i VAD ; procijeniti korelaciju ispitivanih biljega sa standardnim pokazateljima kognitivnog deficita. Ispitivanjem je obuhvaćeno 70 bolesnika s AD i 67 bolesnika s VAD koji su u neprekidnom slijedu pristizali na redovnu neurološku obradu u Kliniku za neurologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu. Skupina kontrolnih ispitanika iste dobi podijeljena je na kognitivno zdrave (N = 50) i one s blagim kognitivnim poremećajem (N = 48). U okviru rutinske neurološke obrade provedeni su neuropsihološki testovi Mini Mental State Examination (MMSE) i Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Korištene su slikovne tehnike: kompjuterizirana tomografija mozga (MSCT), Colour Doppler Flow Imaging (CDFI) i transkranijska Doppler sonografija. Rutinski biokemijski testovi izrađeni su na automatskom biokemijskom analizatoru. Koncentracije biljega KLK6 i CLU su određene ELISA metodom, a koncentracija ADPN je određena imunoturbidimetrijom na automatskom biokemijskom analizatoru. Koncentracija IL-6 je određena na imunokemijskom analizatoru. Ovisno o vrsti razdiobe dobivenih rezultata, za testiranje razlika korišteni su statistički testovi Kruskal Wallis i ANOVA. Za analizu korelacije koristio se Spearmanov, odnosno Pearsonov test. Statistička analiza provedena je pomoću programa MedCalc. Kod ispitivanih skupina je nađena razlika za one testove koji se rutinski koriste u neurološkoj obradi dementnih bolesnika. Koncentracije ispitivanih biljega KLK6, CLU i ADPN u serumu nisu se razlikovale između skupina (P = 0, 137, P = 0, 178 i P = 0, 268). Koncentracije upalnog biljega IL-6 značajno su se razlikovale između ispitivanih skupina (P = 0, 014), s najvećim medijanom koncentracije u skupini bolesnika s VAD (4, 1 pg/mL) i najmanjim medijanom koncentracije u skupini s MCI (2, 3 pg/mL). Koncentracije ispitivanih biljega KLK6, CLU i ADPN nisu se značajno razlikovale između oboljelih od AD i VAD. Također, ispitivani biljezi ne pokazuju zadovoljavajuću mogućnost razlikovanja kognitivno zdravih ispitanika iste dobi od bolesnika s demencijom, kao što ne pokazuju diskriminacijski potencijal kada je u pitanju razlikovanje skupine iste dobi s dijagnozom blagog kognitivnog poremećaja od skupine s dijagnozom AD, odnosno VAD. Određivanje koncentracije upalnog biljega IL-6 se pokazalo korisnim u razlikovanju ispitivanih skupina. Koncentracije ispitivanih biljega nisu korelirale sa rezultatima standardnih pokazatelja kognitivnog oštećenja.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Temeljne medicinske znanosti, Kliničke medicinske znanostiPOVEZANOST RADA


Ustanove
Klinička bolnica "Sveti Duh"

Autor s matičnim brojem:
Lora Dukić, (374621)