Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 895299

Kotruljevićeve spoznaje o uzrocima, obilježjima i ulozi vjetrova u trećoj knjizi spisa o plovidbi


Papo, Demian
Kotruljevićeve spoznaje o uzrocima, obilježjima i ulozi vjetrova u trećoj knjizi spisa o plovidbi // 26. Dani Frane Petrića / 26th Days of Frane Petrić / Jurić, Hrvoje ; Krznar, Tomislav ; Ćurko, Bruno, Matijević, Mira (ur.).
Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2017. str. 157-159 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)


Naslov
Kotruljevićeve spoznaje o uzrocima, obilježjima i ulozi vjetrova u trećoj knjizi spisa o plovidbi
(Le conoscenze delle cause, caratteristiche e il ruolo dei venti nel terzo libro dello scritto della navigazione di Cotrugli)

Autori
Papo, Demian

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, znanstveni

Izvornik
26. Dani Frane Petrića / 26th Days of Frane Petrić / Jurić, Hrvoje ; Krznar, Tomislav ; Ćurko, Bruno, Matijević, Mira - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2017, 157-159

Skup
26. Dani Frane Petrića / 26th Days of Frane Petrić (Filozofija i ekonomija - glavna tema ; Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu - stalna tema ; 5. Znanstveni inkubator. Trening za znanstvena istraživanja i obilježavanje Europske noći istraživača. Tema: Putem znanosti do održivog turizma - popularizacija znanosti

Mjesto i datum
Cres, Republika Hrvatska, 24.-30.09.2017

Vrsta sudjelovanja
Predavanje

Vrsta recenzije
Međunarodna recenzija

Ključne riječi
Benedikt Kotruljević, spis o plovidbi, filozofija prirode, vjetrovi
(Benedetto Cotrugli, scritto della navigazione, filosofia della natura, i venti)

Sažetak
Benedikt Kotruljević (oko 1416–1469) je u trećoj knjizi svojega spisa o plovidbi, a koji je spis uobičajeno nazivati De navigatione, razmatrao teme koje pripadaju području filozofije prirode. U dvadeset poglavlja te knjige ponudio je brojne te opširne opise i tumačenja pojava astronomske i meteorološke naravi. Pritom se usmjerio na, primjerice, vjetrove, dúgu, halo, munju, dvanaest znakova Zodijaka, svojstva sedam planeta, solsticije i ekvinocije. Međutim, u trećoj knjizi ipak su najzastupljenija razmatranja o uzrocima, obilježjima i ulozi vjetrova. Da će u toj knjizi središnja tema biti upravo vjetrovi, Kotruljević je dao do znanja već u njezinu predgovoru. Naime, naglasio da vjetrovi omogućavaju plovidbu, jer vode naša jedra (conduciere questa nostra vela), štoviše, da su vjetrovi najvažniji ili najmoćniji dio plovidbe (li venti sonno la potissima parte ne la navigatione). Sustavno izlaganje o vjetrovima Kotruljević je započeo razmatranjima o njihovu postanku i prestanku. Pritom je zaključio da je postanak vjetrova uvjetovan izdizanjem pare iz zemlje, a prestanak izostajanjem njezina izdizanja. Razmatranjima o nastanku, broju i obilježjima vjetrova posvetio je zasebna poglavlja. U njima je usporedio znanja koja su o tim osobinama vjetrova imali antički i onodobni filozofi, astrolozi i mornari, pri čemu je njihova znanja potkrijepio crtežima antičke i onodobne ruže vjetrova. Praktičnu primjenu teorijskih spoznaja o uzrocima i obilježjima različitih vjetrova otkrio je u poglavlju »O predviđanju nevremena« (»Delli pronostichi delli temporali«). U njemu je istaknuo da za uspješnu plovidbu važnu ulogu ima i znanje o kretanjima nebeskih tijela, kao i sposobnost pretpostavljanja njihova kretanja.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Filozofija

Napomena
In terzo libro del suo scritto della navigazione, il quale è noto sul nome De navigatione, Benedetto Cotrugli (circa 1416– 1469), considera i temi che appartengono alla filosofia della natura. In venti capitoli di questo libro lui ha offerto numerose e ampie descrizioni e interpretazioni dei fenomeni astronomici e meteorologici. Mentre focalizza su, per esempio, i venti, l’arco celestiale, l’alone, il fulmine, i dodici segni dello Zodiaco, le qualità dei sette pianeti, i solstizi e gli equinozi. Però, nel terzo libro le più comune sono le considerazioni sotto le cause, le caratteristiche e il ruolo dei venti. Che proprio i venti saranno il tema centrale in questo libro, Cotrugli ha fatto chiaro già nella sua premessa. In particolare, ha sottolineato che i venti rendono la navigazione possibile, perché conducano le nostre vele, anzi, che i venti sono più importanti o la parte più potente della navigazione. L’esposizione sistematica dei venti Cotrugli ha iniziato con le considerazioni sulla loro origine e terminazione. Ha concluso che l’origine dei venti è causato dalla aumentazione di vapore dalla terra, e la terminazione della assenza del suo aumentazione. Alle considerazioni sulle origine, del numero e delle caratteristiche dei venti, Cotrugli ha dedicato i capitoli particolari. In essi ha fatto la comparazione i saperi delle caratteristiche dei venti rappresentati dai filosofi, astrologi e marinai antichi e contemporanei, rinvigorendo i lori saperi con gli antichi e contemporanei disegni della rosa dei venti. L’applicazione pratica delle conoscenze teoriche delle cause e caratteristiche dei diversi venti, Cotrugli ha esposto nel capitolo intitolato «Delli pronostichi delli temporali». In questo capitolo ha accentuato che la conoscenza dei movimenti dei corpi celesti, così come la capacità di assumere il loro movimento hanno un ruolo molto importante per la navigazione di successo.POVEZANOST RADA


Ustanove
Filozofski fakultet, Osijek

Autor s matičnim brojem:
Demian Papo, (349794)