Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 869289

Etička obilježja članova zapovjednog lanca na brodovima u De navigatione Benedikta Kotruljevića


Papo, Demian
Etička obilježja članova zapovjednog lanca na brodovima u De navigatione Benedikta Kotruljevića // XI. Mediteranski korijeni filozofije / XI. Mediterranean Roots of Philosophy Lunić, Anita ; Matijević, Mira (ur.). - Zagreb / Split: Hrvatsko filozofsko društvo / Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2017. 60-61. / Lunić, Anita ; Matijević, Mira (ur.).
Zagreb / Split: Hrvatsko filozofsko društvo / Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2017. str. 60-61 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)


Naslov
Etička obilježja članova zapovjednog lanca na brodovima u De navigatione Benedikta Kotruljevića
(Le caratteristiche etiche dei membri della catena di comando sui navigli in De navigatione di Benedetto Cotrugli)

Autori
Papo, Demian

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, znanstveni

Izvornik
XI. Mediteranski korijeni filozofije / XI. Mediterranean Roots of Philosophy Lunić, Anita ; Matijević, Mira (ur.). - Zagreb / Split: Hrvatsko filozofsko društvo / Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2017. 60-61. / Lunić, Anita ; Matijević, Mira - Zagreb / Split : Hrvatsko filozofsko društvo / Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2017, 60-61

Skup
XI. Mediteranski korijeni filozofije / XI. Mediterranean Roots of Philosophy

Mjesto i datum
Split, Hrvatska, 06-08.04.2017

Vrsta sudjelovanja
Predavanje

Vrsta recenzije
Domaća recenzija

Ključne riječi
Benedikt Kotruljević, De navigatione, etika
(Benedetto Cotrugli, De navigatione, etica)

Sažetak
Kada su analizirali Kotruljevićev spis De navigatione (O plovidbi), napisan 1464. godine, dosadašnji istraživači hrvatske filozofske baštine najčešće su isticali da taj spis obiluje zapisima koji pripadaju filozofiji prirode. Pritom su najdetaljnije razmatrali poglavlja treće knjige pa je tako primjerice, Ivica Martinović 2000. godine naglasio da upravo njima započinje »blistava hrvatska dionica renesansne prirodne filozofije.« No, Kotruljević je u De navigatione utkao i etička promišljanja. O tome svjedoči sadržaj druge knjige, dakle one koja je posvećena vrstama plovila i članovima njihove posade. Na to je 2009. i 2012. godine već upozorio talijanski kartograf Piero Falchetta, koji je izvijestio da je Kotruljević u poglavljima druge knjige priopćio stavove o fizičkim i moralnim (fisiche e morali) kakvoćama koje su članovima posade potrebne za uspješno izvršavanje dužnosti. Iz druge knjige spisa De navigatione doznajemo etička obilježja koja trebaju imati sljedeća četvorica članova zapovjednog lanca na brodovima: kapetan (zapovjednik broda), patron (brodovlasnik), komit (zapovjednik brodske posade) i naukjer (upravitelj broda te zapovjednik mornarā i veslačā). Prema Kotruljevićevu mišljenju, kapetan ne smije biti lakom (avaro), nego umjeren (temperato) dok patron treba biti domišljat/lukav (astuto). Kao glavno etičko obilježje komita i naukjera Kotruljević je izdvojio razboritost (prudentia). Zbog isticanja navedenih obilježja može se zaključiti da je Kotruljević u De navigatione, kao i uostalom, u spisu o umijeću trgovanja (1458), iskazao privrženost Aristotelovu etičkom nauku.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Filozofija

Napomena
Quando si è fatta l’analisi dello scritto De navigatione di Benedetto Cotrugli scritto nel 1464, i ricercatori che finora hanno studiato l’eredità filosofica croata, hanno tante volte rilevato che questo scritto è pieno degli annotazioni che appartengono alla filosofia naturale. Con ciò loro hanno dettagliatamente considerato i capitoli del terzo libro, e così, per esempio, Ivica Martinović nel 2000 ha accentuato che precisamente con questo parte dello scritto comincia »lucente fase croata della filosofia naturale del Rinascimento.« Ma, in suo De navigatione Cotrugli ha intrecciato anche le sue considerazioni etiche. Di ciò dimostra il contenuto del secondo libro, piu precisamente quelo che è dedicato alle modi dei navigli e membri del loro equipaggio. Nel 2009 e 2012 su questo ha già avvertito il cartografo italiano Piero Falchetta, quale ha riferito che nei capitoli del suo secondo libro Cotrugli ha esposto gli atteggiamenti delle qualità »fisiche e morali« necessari ai membri dell’equipaggio per esecuzione dei compiti con successo. Dal secondo libro del De navigatione sappiamo quale caratteristiche etiche devono avere i seguenti quattro membri della catena di comando sui navigli: il capitano (il comandante del naviglio), il padrone (l’armatore del naviglio), il comito (il comandante dell’equipaggio del naviglio) e il nocchiero (il governatore del naviglio e il comandante dei marinai e rematori). Secondo Cotrugli, il capitano non deve essere avaro, ma temperato, mentre il padrone dovrebbe essere astuto. Come principale caratteristica etica del comito e nocchiero Cotrugli ha messo in rilievo la prudenza (prudentia). A causa di tutte le caratteristiche menzionate, si può concludere che Cotrugli in De navigatione, come anche in suo scritto dell’arte della mercatura (1458), ha espresso la sua devozione agli insegnamenti etici di Aristotele.POVEZANOST RADA


Ustanove
Filozofski fakultet, Osijek

Autor s matičnim brojem:
Demian Papo, (349794)