Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 863831

Projekt AQUAMAPMET – Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinci metala u tragovima u akvatičkih organizama


Erk, Marijana; Dragun, Zrinka; Filipović Marijić, Vlatka; Ivanković, Dušica; Krasnići, Nesrete; Matoničkin Kepčija, Renata; Gottstein, Sanja; Sertić Perić, Mirela; Lajtner, Jasna; Miliša, Marko et al.
Projekt AQUAMAPMET – Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinci metala u tragovima u akvatičkih organizama // Knjiga sažetaka (Simpozij o biologiji slatkih voda, USB) / Gračan, Romana ; Matoničkin Kepčija, Renata ; Miliša, Marko ; Ostojić, Ana (ur.).
Zagreb: Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa, 2017. str. 9-10 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)


Naslov
Projekt AQUAMAPMET – Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinci metala u tragovima u akvatičkih organizama
(AQUAMAPMET project – Accumulation, Subcellular Mapping and Effects of Trace Metals in Aquatic Organisms)

Autori
Erk, Marijana ; Dragun, Zrinka ; Filipović Marijić, Vlatka ; Ivanković, Dušica ; Krasnići, Nesrete ; Matoničkin Kepčija, Renata ; Gottstein, Sanja ; Sertić Perić, Mirela ; Lajtner, Jasna ; Miliša, Marko ; Schaumlöffel, Dirk ; Gontier, Etienne ; Malherbe, Julien

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, znanstveni

Izvornik
Knjiga sažetaka (Simpozij o biologiji slatkih voda, USB) / Gračan, Romana ; Matoničkin Kepčija, Renata ; Miliša, Marko ; Ostojić, Ana - Zagreb : Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa, 2017, 9-10

Skup
2. Simpozij o biologiji slatkih voda

Mjesto i datum
Zagreb, Hrvatska, 17.02.2017

Vrsta sudjelovanja
Predavanje

Vrsta recenzije
Domaća recenzija

Ključne riječi
Metali u tragovima ; unutarstanična raspodjela ; slatkovodni ekosustavi ; bioindikatorski organizmi ; biomarkeri
(Trace metals ; cellular distribution ; freshwater ecosystems ; bioindicator organisms ; biomarkers)

Sažetak
Glavni cilj projekta AQUAMAPMET je unaprjeđenje razumijevanja i stjecanje novih znanja o odgovoru biote kao što su ribe, rakušci, školjkaši i nametnici u riba (kukaši) na povišene koncentracije metala u slatkovodnim ekosustavima. Pri tome je žarište zanimanja na povezivanju koncentracije metala u vodi, akumuliranih metala i biomarkera u bioti s unutarstaničnim mapiranjem metala. Za analizu metala/metaloida u vodi i u uzorcima biote primijenili smo multielementnu analitičku tehniku HR-ICP-MS. Skup biomarkera, koje istražujemo u odabranim organizmima, obuhvaća biomarkere općeg stresa (koncentracija ukupnih citosolskih proteina, aktivnost sustava transporta elektrona), oksidativnog stresa (koncentracija malondialdehida, aktivnost katalaze) te biomarkere izloženosti metalima (koncentracija ukupnog glutationa i metalotioneina, aktivnost acetilkolin esteraze). Za oslikavanje metala u stanicama koristit ćemo spektrometriju masa sekundarnih iona (NanoSIMS). Određivanjem, kvantificiranjem i vizualnim prikazom raspodjele metala u stanicama omogućuje se uvid u promet metala u tkivima i stanicama akvatičkih organizama, koji žive u uvjetima povećane izloženosti metalima. Spoznaje, koje će biti rezultat projekta AQUAMAPMET, doprinijet će boljem razumijevanju procesa u stanicama i tkivima u kojima sudjeluju metali, te posljedica izloženosti akvatičkih organizama metalima. Dodatni cilj projekta je procjena antropogenog utjecaja u odabranim slatkovodnim ekosustavima s obzirom na zagađenje metalima/metaloidima, primjenom povezivanja kemijskog, biokemijskog i biološkog pristupa, kao i procjena rizika po zdravlje ljudi. Izabrana su dva područja istraživanja različitih svojstava s obzirom na bioraspoloživost metala – rijeke Krka i Ilova. Rezultati predloženog projekta doprinijet će boljem poznavanju ugroženosti zaštićenih područja u neposrednoj blizini – Nacionalnog parka Krka i Parka prirode Lonjsko polje – te je stoga ovo istraživanje od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku. Projekt AQUAMAPMET (IP- 2014-09-4255) financira Hrvatska zaklada za znanost. Aim of the AQUAMAPMET project is to increase the understanding and gain new knowledge on how fish, crustaceans, bivalves and fish intestinal parasites (acanthocephalans) cope with elevated metal concentrations in the freshwater ecosystems. Focus of research is on relating data on metal concentrations in water, accumulated metals and biomarker responses in biota to data on intracellular metal mapping. We applied multielemental analytical technique HR-ICP-MS to analyse metals/metalloids in water and biota. The suit of biomarkers studied encompasses biomarkers of general stress (concentration of total cytosolic proteins, activity of electron transport system), oxidative stress (concentration of malondialdehyde, catalase activity) and biomarkers of metal exposure (concentrations of total glutathione and metallothioneins, acetylcholinesterase activity). Secondary ion mass spectrometry (NanoSIMS) will be applied for cellular metal imaging. By measuring, quantifying and visual imaging of the distribution of specific metals at the subcellular level we will gain insight into the circulation of metals within tissues and cells of organisms living under increased metal exposure. The resulting information will generally contribute to better understanding of metal processes in cells and tissues and consequences of metal exposure in aquatic organisms. Additional aim is to evaluate anthropogenic impact in selected freshwater ecosystems referring to metal/metalloid pollution using integrated chemical, biochemical and biological approach, and to evaluate the risk for human health. Two study areas of different characteristics regarding metal bioavailability were chosen - Krka River and Ilova River. In addition, these results will help recognize the threats to nearby protected areas – the Krka National Park and the Lonjsko Polje Nature Park, making the project of strategic importance for the Republic of Croatia. AQUAMAPMET project (IP- 2014-09-4255) is financially supported by Croatian Science Foundation.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Geologija, Kemija, BiologijaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
HRZZ-IP-2014-09-4255 - Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinci metala u tragovima u akvatičkih orbganizama (Marijana Erk, )

Ustanove
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb,
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb