Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 855308

Istraživanje turizma destinacije


Blažević, Branko; Peršić, Milena; Marković, Suzana; Smolčić Jurdana, Dora; Stipanović Christian; Alkier Radnić, Romina; Jelušić, Adriana; Krstinić, Nižić, Marinela; Rudan, Elena; Soldić Frleta, Daniela et al.
Istraživanje turizma destinacije, Opatija: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci, 2012 (monografija)


Naslov
Istraživanje turizma destinacije
(Tourism Destination research)

Autori
Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora ; Stipanović Christian ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ; Krstinić, Nižić, Marinela ; Rudan, Elena ; Soldić Frleta, Daniela ; Komšić, Jelena ;

Vrsta, podvrsta i kategorija knjige
Autorske knjige, monografija, ostalo

Izdavač
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci

Grad
Opatija

Godina
2012

Stranica
343

ISBN
978-953-7842-12-3

Ključne riječi
turistička ponuda, turistička destinacija, Kvarner, turisti, stanovništvo, menadžment
(tourist offer, tourst destination, Kvarner, tourists, inhabitants, management)

Sažetak
U ovoj su publikaciji sadržani rezultati opsežnog empirijskog istraživanja provedenog 2011. godine na temu “Ocjene turističke ponude Kvarnera”, a nastavno ne rezultate srodnih prethodnih istraživanja, provedenih na istu temu 2003. i 2006. godine, o publiciranih u časopisu „Tourism and Hospitality Management 2004. i 2007. godine. Cilj je i ovog istraživanja da se osiguraju dugoročne predpostvake za provođenje komparativne analize kvalitete turističke ponude Kvarnera u prostoru (sve destinacije međusobno) i vremenu (usporedba sa predhodim godinama). Istraživanjem su bile obuhaćene tri temeljene ciljne grupe (TURISTI, STANOVNIŠTVO I TURISTIČKI MENADŽMENT) sa jasno definiranim ciljem i pojedinačnim zadacima. U pristupu istraživanju su postavljeni ambiciozni, ali i realno ostvarivi ciljevi, čija se realizacija prepoznaje kroz zadatke vezane za traženje odgovora na mnogobrojna pitanja usmjerena na stvaranje pretpostavki za uspješno upravljanje turističkim destinacijama u okviru Primorsko- goranske županije, koja je na turističkom tržištu prepoznatljiva kao turistička destinacija Kvarner, a koja na nacionalnom planu ostvaruje oko 20% turističkog prometa. Zadatak je bio provesti empirijsko istraživanje 1) stavova turista o turističkoj ponude Kvarnera i njegovih destinacija analizirajući slijedeće elemente: a) Socio-demografski profil turista b) Motiv i način dolaska u destinaciju c) Kvalitetu ponude destinacije d) Stavove turista o elementima turističke ponude Kvarnera 2) stavova stanovništva o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija analizirajući slijedeće elemente: a) Socio-demografska obilježja stanovništva b) Stavove stanovništva prema razvoju turizma c) Odnos stanovništva prema održivom razvoju d) Stavove o razvoju menadžmenta turističkih destinacija Kvarenera e) Zadovoljstvo stanovništva turističkom ponudom Kvarnera 3) stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija analizirajući slijedeće elemente: a) Kvalitetu upravljanja turističkom destinacijom b) Mogućnostima razvoja selektivnih oblika turizma c) Stavove menadžmenta o elementima turističke ponude Kvarnera Ovo je istraživanje temeljeno na suvremenim teorijskim spoznajama uz uvažavanje utjecaja globalizacije, kao temeljnog mega-trenda, posebno prepoznatljivog u turističkim kretanjima i svjetskoj hotelskoj industriji. Globalni trend svjetskog turističkog tržišta fokusiran je na potrošačke preferencije, koje su sagledavane u kontekstu prilagođavanja brzim tehnološkim, kulturnim i gospodarskim promjena, te potreba i želja gostiju sa ciljnih tržišta, kojima treba prilagoditi turističku ponudu Kvarnera i Republike Hrvatske kao okruženja. Istraživanjem su se željeni sagledati prostorni, resursni i ekonomski preduvjeti oblikovanja «ciljnog turističkog proizvoda turističke destinacije Kvarner» te ocijeniti njegova struktura i kvaliteta. Pri tom su uvažavani zahtjevi globalnog turističkog tržišta, te povijesno i kulturno nasljeđe destinacije. Naglasak je bio na sagledavanju značajki turističke destinacije Kvarner, njenih sub-regija i užih turističkih destinacija do turističkih mjesta, a kao samostalnih razvojnih jedinica koje čine jedinstvo različitosti toliko prisutnih upravo na ovim prostorima. Rezultati istraživanja usmjereni su na ocjenu destinacijskog identiteta, a radi optimizacije veza i odnosa, te povezivanja elemenata u jedinstvenom turističkom proizvodu. Optimizacija ide u pravcu da se mnogobrojne komparativne prednosti ove destinacije (karakteristike priobalja, otoka i gorskih predjela), a temeljene na prirodnim, kadrovskim i društvenim resursima sustavno pretvore u konkurentske prednosti, koje se tržišno mogu valorizirati. Rezultate ovog istraživanja treba promatrati i u kontekstu odredbi Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije ali i rezultata prethodnih istraživanja ove vrste. Empirijsko istraživanje je provedeno u ljeto 2011. godine. U oblikovanju anketnog upitnika su se uvažavali rezultati srodnih istraživanja i metodološka osnovica koja se uobičajeno primjenjuje u zemljama Europske Unije. Rezultati ovog istraživanja imaju i veliku aplikativnu vrijednost, jer osiguravaju provođenje monitoringa dostignute razine ostvarenih strateških ciljeva definiranih Glavnim planom razvoja turizma Primorsko goranske županije, ali i kao polazište za ocjenu kvalitete ukupne turističke ponude. Pored toga, rezultati istraživanja mogu biti i polazište za izbor optimalnog modela destinacijskog menadžmenta, te definiranje pravaca njegova djelovanja na pojedinim destinacijama. Stoga se u ovom istraživanju može prepoznati određeni teorijski doprinos za ukupan turistički razvoj i upravljanje turističkom destinacijom, ali i velika aplikativna vrijednost u primjeni rezultata na prostoru turističke destinaciju Kvarner, njenih sub-regija i svakog turističkog mjesta. Posebno su značajni ovi rezultati jer predstavljaju temeljne pretpostavke i relevantnu dokumentacijsku podlogu za poslovno odlučivanje o asortimanu i kvaliteti ponude, o nužnim investicijskim, organizacijskim, kadrovskim i drugim zahvatima oblikovanja lokalne ponude primjerene specifičnostima svake destinacije. Temeljna je spoznaja da se turistička destinacija Kvarner treba na tržištu pozicionirati kroz jedinstvo različitosti u oblikovanju prepoznatljivog „turističkog proizvoda“ po načelima TQM-a, uz uvažavanje visokih ekoloških standarda, primjenu novih metoda i tehnika, uz informatičku podršku i primjenu novih tehnologija, inovacija i novih znanja. Rezultati istraživanja omogućiti će izbor optimalnog oblika destinacijskog menadžmenta (DMS, DMO...) uz podršku jedinica lokalne samouprave i poslovnih partnera, a sve u cilju da se može sustavno preispitivati postojeći sustav upravljanja turističkom destinacijom i kvalitetom turističke ponude, sa svrhom njihova unapređenja. Empirijsko istraživanje provedeno je primjenom sofisticiranog anketnog upitnika, prilagođenog svakoj ciljnoj skupini (turisti, stanovništvo, turistički menadžment). Pod vodstvom istraživačkog tima, anketiranje su proveli studenti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji u proljeće, ljeto i jesen 2011. godine (od 15. svibnja do 15. listopada), što znači da se ocjenjivala situacija u sezoni, pred- i posezoni. Primijenjene su iste temeljne metodološke osnove kao i u prethodna dva istraživanja (2003. i 2006. godine), čiji su rezultati publicirani u časopisu «Tourism and Hospitality Management» (2004. i 2007. godine) a sa ciljem, da se osiguraju aktualne, pouzdane, kvantitativne i kvalitativne informacije o stavovima turista, stanovništva i turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera, sub- regija i njegovih najužih turističkih destinacija. Upitnici za svaku ciljnu skupinu koncipirani su tako, da je prvi dio svakog anketnog upitnika sadržavao pitanja specifična samo za tu ciljnu skupinu ispitanika, dok je drugi dio anketnog upitnika (ispitivanje zadovoljstva elementima turističke ponude) bio istovjetan za sve ciljne skupine ispitanika. U anketnim upitnicima su korištena zatvorena i otvorena pitanja, pri čemu je korištena Likertova ljestvica ocjenjivanja (od 1 najlošije do 7 najbolje), a istraživanjem je obuhvaćen veći uzorak u odnosu na prethodna istraživanja (anketiran je veći broj sudionika - turisti, stanovništvo i turistički menadžment) a u odnosu na prethodna istraživanja ove vrste, uključen je i znatno veći broj užih turističkih destinacija na Kvarneru, ali se zadržao isti raspored i po sub-regijama. Anketni upitnici su sačinjeni po uzoru na srodna istraživanja u EU, vodeći računa o specifičnostima turističke destinacije Kvarner. U sastavljanju pitanja vodilo se računa o mogućostima sagledavanja dostignutog stupnja razvoja turističke ponude i kvalitete turističkog proizvoda turističke destinacije Kvarner. Anketirano 1989 turista (anketni upitnici na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku), 1807 stanovnika i 257 turističkih menadžera. U prikupljanju podataka pretežito je korištena metoda osobnog intervjuiranja, a samo manjim dijelom i metoda samo-popunjavanja anketnog upitnika. Terenski dio ispitivanja, anketiranje ispitanika, provelo je 60 za to posebno instruiranih studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Svaki je anketar dobio posebne upute u kojima su bile naznačene kvote ispitanika po vrstama anketa, destinacijama, nacionalnostima i vrsti smještajnog kapaciteta, a naknadno je provjeravanja tehnička i sadržajna ispravnost u popunjavanju svakog anketnog upitnika. Prikupljeni podaci kroz anketne upitnike su šifrirani i svi podaci su uneseni u softverski programski paket SPSS, temeljem kojeg je izvršena statistička obrada podataka. Potom je uslijedila faza grupiranja dobivenih podataka i njihova analiza. Rezultati istraživanja su predani na korištenje sustavu turističkih zajednica i prezentirani pred predsjedništvom i turističkim vijećem Turističke zajednice Kvarnera. Kako navedeni rezultati istraživanja uz aplikativnu imaju i posebnu teorijsku vrijednost, publiciraju se i u okviru posebnog tematskog broja ovog časopisa, kako bi se mogli uspoređivati sa rezultatima srodnih istraživanja u zemlji i u svijetu. Istraživanje je provedeno na razini Kvarnera, a temelji se na obradi 4053 ispravno popunjenih anketnih upitnika, od čega je anketirano 1989 turista, 1807 stanovnika i 257 turističkih menadžera iz 36 turističkih destinacija, razvrstanih u 8 sub-regija. U prezentiranju rezultata istraživanja svake pojedine uže turističke destinacije, sub-regije i turističke destinacije Kvarner kao cjeline, uvažavati će se obilježja svake ciljne skupine (turisti, stanovništvo, turistički menadžment) i druga karakteristična obilježja utvrđena na razini istraživanog statističkog uzorka.

Izvorni jezik
Engleski

Znanstvena područja
Ekonomija

Napomena
Objavljivanje ove znanstvene monografije odobrilo je Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci, pod brojem Klasa:602-09/12-01/28 ; Ur.br.: 2170-57-05-12-3 ; CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem 130105016.POVEZANOST RADA


Projekt / tema
116-2012298-2574 - Obnovljivi izbori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju (Branko Blažević, )

Ustanove
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

Citiraj ovu publikaciju

Blažević, Branko; Peršić, Milena; Marković, Suzana; Smolčić Jurdana, Dora; Stipanović Christian; Alkier Radnić, Romina; Jelušić, Adriana; Krstinić, Nižić, Marinela; Rudan, Elena; Soldić Frleta, Daniela et al.
Istraživanje turizma destinacije, Opatija: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci, 2012 (monografija)
Blažević, B., Peršić, M., Marković, S., Smolčić Jurdana, D., Stipanović Christian, Alkier Radnić, R., Jelušić, A., Krstinić, Nižić, Marinela, Rudan, E. & Soldić Frleta, D. (2012) Istraživanje turizma destinacije. Opatija, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci.
@book{book, collectioneditor = {Bla\v{z}evi\'{c}, Branko and Per\v{s}i\'{c}, Milena}, year = {2012}, pages = {343}, keywords = {tourist offer, tourst destination, Kvarner, tourists, inhabitants, management}, isbn = {978-953-7842-12-3}, title = {Tourism Destination research}, keyword = {tourist offer, tourst destination, Kvarner, tourists, inhabitants, management}, publisher = {Fakultet za menad\v{z}ment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveu\v{c}ili\v{s}te u Rijeci}, publisherplace = {Opatija} }