Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 803824

Studija utjecaja neionizirajućeg zračenja na okoliš oko i u dometu budućeg radarskog sustava na masivu Učka - procjena rizika od mogućeg ozračivanja ljudi i okoliša


Prlić, Ivica, Bodlović Đani
Studija utjecaja neionizirajućeg zračenja na okoliš oko i u dometu budućeg radarskog sustava na masivu Učka - procjena rizika od mogućeg ozračivanja ljudi i okoliša, 2005. (ekspertiza).


Naslov
Studija utjecaja neionizirajućeg zračenja na okoliš oko i u dometu budućeg radarskog sustava na masivu Učka - procjena rizika od mogućeg ozračivanja ljudi i okoliša
(Study on the impact of non-ionising radiation on the environment surrounding and within range of the future radar system at Učka Mountain – estimation of risk from possible irradiation to people and the environment)

Autori
Prlić, Ivica, Bodlović Đani

Izvornik
IMI- 06-1/RAD-677/01-2005

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, ekspertiza

Godina
2005

Ključne riječi
Radarsko zračenje; izloženost radarskom zračenju; elektromagnetsko zračenje; SAR
(Radar radiation; exposure to radar radiation; electromagnetic radiation; SAR)

Sažetak
Veći dio 1 planinskog masiva Učka – Republika Hrvatska (RH) je prema Strategiji prostornog uređenja RH 1997:230, a na osnovu Strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH – NSAP (Narodne novine RH 91/99.) svrstan u zasebnu krajobraznu jedinicu u koju je uklopljen i spomenik prirode i zaštićeni krajolik. Učka je proglašena Parkom prirode 1 1999.god. Time se je država obavezala provoditi zaštitu iznimne raznolikosti obilježja tj. sveukupne biološke i krajobrazne raznolikosti uz održivi razvitak, turizam i rekreaciju 2 na tom području. «…Međutim, slika o Učki ne bi bila potpuna ako izostavimo ljudskom rukom stvorenu baštinu: ………»»… nije teško zaključiti da je Učka kroz stoljeća evolvirala u izvanredan spoj prirodnog bogatstva i ljudske povijesti koji zaslužuje naročitu skrb i zaštitu.» IZVOR : http://www.pp-ucka.hr - službena stranica Parka prirode Učka. Shodno izrečenom, sačinjena je ova studija kako bi dijelom doprinijeli usklađivanju interesa različitih korisnika tog predivnog prostora. Studija je cjeloviti dokument koji se ne može upotrijebiti za agrumentiranje provedbe zaštite od elektromagnetskih neionizirajućih (EM) zračenja niti na kojem drugom mjestu u RH niti od bilo kojeg drugogh izvora neionizirajućih EM zračenja osim radara obrađenog u njoj. Studija NE obrađuje izloženost EM neionizirajućem zračenju djelatnika profesionalno zaposlenih s i uz visoko frekventne (VF) antene-odašiljače, niti uz bilo koje postojeće izvore neionizirajućih zračenja na lokaciji vrh Vojak masiva Učka. 1 Zakon o proglašenju Parka prirode «Učka» (Narodne novine RH 45/99.) – vidi prilog 1. Studije str. 2 Na temelju čl. 6 konvencije o biološkoj raznolikosti iz 1992. god. sačinjen je Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovim zaštite, DUZO – Državna uprava za zaštitu okoliša, Zagreb, 1999. Zaključak Studije IMI 06-1/RAD-677/01-2005 Hazard i Rizik 3 Ova ekspertna Studija se temelji na važnoj stručnoj i znanstvenoj činjenici, da je utjecaj elektromagnetskog zračenja (EM) uzrokovanog radom umjetnog izvora neionizirajućih zračenja, stacionarnog radarskog 4 sustava za motrenje i nadzor zračnog prostora AN/FPS117 5 unutar Parka prirode Učka na lokaciji vrha Vojak na masivu Učka, na okoliš, posjetitelje Parka prirode, djelatnike parka i okolno stanovništvo sklop mogućih «grupnih» rizika po zdravlje tih ljudi samo u granicama mjerenjima nepobitne dokazivosti. Kako na zadanoj lokaciji, na masivu Učka, na vrhu Vojak (1394 m nadmorske visine) do danas ne postoji nikakvo uporedivo radarsko postrojenje čije bi se elektromagnetsko zračenje moglo izmjeriti, mjerenjima je ustanovljeno trenutno stanje opterećenja navedene lokacije neionizirajućim elektromagnetskim zračenjem iz trenutno postojećih izvora neionizirajućih zračenja koji odašilju u frekventnom pojasu od 0 Hz do 3 GHz, tkzv. «nulto stanje». Procjena mogućeg utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi izvršena je za «nulto stanje» i uspoređena je s procjenom mogućeg utjecaja zračenja izvršenom za stacionarni radarski sustav za motrenje zračnog prostora koji bi bio postavljen na vrhu Vojak. Pri tome je važno istaknuti da su za procjenu mogućeg utjecaja budućeg radarskog sustava korišteni relevantni tehnički podaci iz dostupne dokumentacije vlasnika, iz znanstvene i stručne dokumentacije Instituta i iz usporedno izvršenih stvarnih mjerenja uz identični radarski sustav koji je već u probnom radu unutar teritorija RH. Slobodu sociološkog i moralnog ponašanja i opće pravo ljudi-stanovništva na opravdani strah od novih i/ili nepoznatih tehnologija te opće pravo na zadanu kvalitetu života i opće očuvanje prirodnog okoliša i biološke raznovrsnosti na zadanoj lokaciji koji nemaju vezu s utjecajem neionizirajućeg zračenja ovo izvješće niti u jednom svom dijelu stručno ne obrađuje. Ionizirajuća zračenja Stacionarni radarski sustav za motrenja zračnog prostora AN/FPS117 niti u jednom svom dijelu u procesu rada ne koristi umjetne izvore ionizirajućih zračenja (izotope) niti zrači ionizirajuće elektromagnetsko zračenje u prostor. Stoga, niti radarsko energetsko postrojenje, niti odašiljači sustav - antene ne podliježu zahtjevima Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja Narodne novine RH 27/99 i 173/99. 3 Hazard - pogibeljnost => zbir svekolikih okolnosti koje mogu uzrokovati loše posljedice po okoliš ili ljude Rizik - opasnost => vjerojatnost pojave loše ili loših posljedica uzrokovanih hazardom 4 RADAR – je akronim od RAdio Detection And Ranging (Detekcija, mapiranje-prepoznavanje, određivanje udaljenosti pomoću vrlo jakih i usmjerenih Radio valova) /ref./ 5 AN/FPS117 je proizvođački (Lockheed Martin L.t.d) naziv za stacionarni radarski sustav u USA-NATO literaturi. Elektromagnetska polja (EM) Razine elektromagnetskih polja – neionizirajućeg zračenja – koje bi pri svojem radu proizvodio AN/FPS117, radarski sustav za motrenje i nadzor zračnog prostora Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i svi njegovi elektroenergetski dijelovi unutar energetskog i odašiljačkog postrojenja u krugu buduće radarske postaje „Vrh Učke“ 6 , temeljem stavki postojećeg Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja (Narodne novine RH 105/99), koji je u osnovi kompatibilan sa Direktivom EU /1, 2, 14/ i Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja, (Narodne novine RH 204/03.) neće predstavljati opasnost za zdravlje posjetitelja Parka prirode Učka, djelatnika Parka prirode niti za stanovnike susjednih imanja. Radarsko zračenje neće predstavljati opasnost za opću okolinu/okoliš te time njegovo zračenje (čak niti pulsno) NIJE u kategoriji «štetna zračenja» u smislu članka 9. Zakona o gradnji, (Narodne novine RH 175/03.) niti je u kategoriji «štetnih zračenja» u smislu očuvanja biološke raznolikosti temeljem Nacionalne strategije zaštite okoliša (Narodne novine RH 46/02) ; Nacionalnog plana djelovanja na okoliš (Narodne novine RH 42/02.) ; Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine RH 162/03) i Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine RH / ) i pratećeg Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (Narodne novine RH 59/00): Uznemiravanje i uništavanje flore i faune -utjecaj EM neionizirajućeg zračenja na biološku raznolikost- Izgradnja potpuno novih objekata potrebnih za rad radarskog sustava spada u krupne infrastrukturne zahvate u zaštićenom krajobrazu 7. Zbog toga je vrlo važno voditi računa o što manjem graditeljskom, prometnom i energetskom zahvatu prilikom izgradnje cjelokupnog radarskog sustava kako bi se spriječilo ugrožavanje 8 biološke raznolikosti na mikrolokaciji vrha Vojak na masivu Učka. Pri tome valja istaknuti da osnovni proizvod radarskog sustava – zračenje neionizirajućeg elektromagnetskog zračenja u zračni prostor iznad tla neće «onečistiti» okoliš zaštićenog krajobraza masiva Učke niti će nepovoljno utjecati na ekološke sustave unutar Parka prirode Učka. Biološka raznolikost neće biti ugrožena postojanjem i radom radarskog sustava ako se pri tome bude vodilo računa da ostali čimbenici ugroženosti ekosustava Učka budu što je moguće bolje kontrolirani. O tome ova Studija ne vodi računa. Napominjemo da će se za neke aktivnosti unutar Parka prirode na kojima počiva ekonomsko planiranje održavanja parka možda morati sačiniti primjerena informacijska dokumentacija. To se odnosi na program «Učka OUTDOOR» čija je jedna od aktivnosti - slobodno letenje ovjesnim jedrilicama i paragliderima (Slika 3.) Ti letači biti će jedini posjetitelji Parka koji bi zbog svojih aktivnosti mogli ući u radarski snop na nekontrolirani način. Rizik samog bavljenja tim sportovima, posebno slobodno letenje, daleko je veći od zdravstvenog rizika mogućeg jednokratnog ozračivanja pulsnim EM zračenjem u bliskom polju radara i potpuno je individualan izbor letača. 6 Naziv postaje prema dostavljenoj dokumentaciji iz Primorsko Goranske županije. 7 Popis Zahvata u okolišu - Poglavlje IX – Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (NNRH59/00) 8 Ugrožavanje koje NEMA veze s EM zračenjima

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Fizika, Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Napomena
Temeljem Ugovora br.: IMI 01-9/6-2005 i br.: PGŽ 2170/1-10-03/6-05-2, klasa 406-01/05-02/2POVEZANOST RADA


Ustanove
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Ivica Prlić, (125490)